Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Hasiči - dětský den 2006 - 17
Hasiči - dětský den 2006
zobrazení: 1773
známka: 0
 

Drbna

DRBNA - září 2007

Obec Pertoltice
Dolní Pertoltice 59
+420 724 162 170
ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

 
Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti

září 

přeje všem našim občanům, kteří v měsíci září slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody . V měsíci září

přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Štefan Kopecký 84let, Ludmila Šlemrová 79let,
Běla Čejková 78let, Jana Hofmanová 53let, Milan Hejl 47let,
František Neufus 44let, Milan Dědeček 43let,
Irena Závůrková 42let, Lukáš Brykner 33let,
Miroslav Mucha 32let, Michala Bubeníčková 31let,
Lucie Bartošová 30let, Martin Lopuszynski 28let,
Kamila Krivčíková 22let, Lenka Doová 16let,
Pavel Rysiowski 11let a Nikola Novotnyjová 8let.
Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme
 
SLOUPEK STAROSTY
ACH, ACH,JO!!!
I když se sběr nebezpečného odpadu provádí pravidelně 2x ročně (na jaře a na podzim), stále neukáznění občané dávají do kontejnerů na komunální odpady nebezpečné odpady. Nejvíce se objevují pneumatiky, akumulátory a barvy. Pokud v kontejneru na komunální odpad je jen jeden ks nebezpečného odpadu, kontejner se odstavuje jako nebezpečný k vytřídění. I do nádob na separovaný sběr (plasty, sklo, PET, papír) dávají občané drobný komunální odpad, dokonce i posečenou trávu. Rovněž tyto kontejnery na separovaný sběr se musí znovu vytřídit. Tím se zvyšují celkové náklady na odvoz odpadů a v propočtu náklady na jednoho občana. Opakovaně píšeme, že kontejnery se nemají přeplňovat, ale občané se chovají stále stejně a do jednoho kontejneru naloží obsah 2 kontejnerů. Navíc kolem je pak nepořádek z drobných silonových sáčků, papírků, plastů apod. Drobný komunální odpad patří do uzavřených popelových nádob. Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pouze na odpad, který svozí pracovníci obecního úřadu. V opakovaných případech budou kontejnery zabezpečeny kamerovým systémem, jehož provoz bude uhrazen ze správních poplatků a pokut. Tento postup je již dohodnut s Městským úřadem Frýdlant, který pro naší obec, dle smlouvy přestupky řeší. Protože se nám toto řešení nepovedlo zatím z důvodů finančních prostředků, instalovali jsme kontejnery na odpad do prostoru nové hasičské zbrojnice- uzamykatelného prostoru. Proč tam? Protože nyní není možné oplocení žádného jiného pozemku ve vlastnictví obce a předpokládáme, že drzost občanů okolních obcí, nebude až takového rázu, aby nám plnili kontejnery vlastně přímo pod okny. Toto řešení je v podstatě opět provizorium. Zatím se ukázalo, že naš předpoklad funguje. Zatímco na předchozích stanovištích se odvážely kontejnery každý týden, teď jednou za měsíc, tedy čtyřikrát méně.

Chápu, že to některé občany vyvedlo z míry, ale my musíme opravdu najít možnost nejlepší. Stále upozorňujeme, že pokud občané opravují (modernizují) rodinné domy, je jejich povinností si zajistit odvoz sutě, střešní krytiny (eternit - nebezpečný odpad), betonů, přebytečných nepoužitelných materiálů v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech v platném znění) na vlastní náklady, nebo prostřednictvím provádějící firmy. Opakuje se to pravidelně . Stejně tak velkoobjemové obecní kontejnery nejsou pro podnikatelské firmy. Tyto si mají zajistit samostatný kontejner pro provádění oprav u zákazníka, pro likvidaci odpadů ze své provozovny, obchodu, který si rovněž uhradí. Rovněž těmto budeme účtovat paušální poplatek. Spalování veškerých komunálních odpadů na volném prostranství je zakázáno!
 

září 

Neustále narážíme na neznalost vyhlášky obce, která se k této problematice vztahuje. Dokonce v jednom případě, že se k tomu vracím, si jedna naše občanka začala tvořit černou skládku před budovou obecního úřadu. Byla a asi ještě je, silně dotčená, že se prý ani v zahraničí netřídí. Proč by ona v Pertolticích měla!

Tak jsme začínali, snad se to nevrátí!
Já osobně si myslím, že jsou pravidla v zahraničí, a nejen tam, ještě tvrdší. Přesto jsme se dohodli s právnickou kanceláří, kterou si zmíněná najala na rozumném vyřešení situace. Jde nám o princip, nikoliv o to někoho „vyškolit“. Ale zpět k nám. Proč by měla jedna z nejstarších obyvatelek naší obce běhat s vytříděným odpadem do kontejnerů k prodejně potravin a na druhou stranu někdo s notnou dávkou odporu závazná pravidla odmítat. Neexistuje, abych dovolil takovéto jednání. To by ostatním lidem, kteří se snaží třídit domovní odpad a tím se dopracovat snížení poplatku, zkazilo chuť dále na tomto pracovat. To nemohu v žádném případě dopustit. Tito občané si zaslouží mé poděkování a podporu jejich snažení.
Samozřejmě, že dotyčná dostala šanci své jednání upravit, jako každý, kdo je v rozporu s něčím o co se snažíme, co je podloženo zákonem nebo vyhláškou. Zda ji využije, je jen a jen na ní. Pokud ne, víme co dělat dále. V den distribuce tohoto čísla, je již opakované netřídění předmětem jednání kontrolního výboru.
 
OTÁZKY A ODPOVĚDI
Co furt šťourá starosta a spol. do minulosti!
Proč?! Minulostí se musíme zabývat, protože to je právě období, ze kterého nyní budeme dlouho čerpat a na dlouhou dobu ovlivní život v naší obci. Udělalo se mnoho chyb. Jak jste svědky, snažíme se je napravit i pod tíhou vlastního podílu na situaci obce. Tedy toto se týká zastupitelů, kteří jsou v zastupitelstvu opakovaně. Nutno říci, že samozřejmě se to netýká až tak všech. Jsou jen dvě možnosti, proč z toho všeho neutekli. Protože ani netušili do čeho jdou nebo chtěli tento vývoj a situaci zvrátit.Nejlepším dokladem o problematice je průběh výstavby bytových jednotek v budově bývalé školy. Udělané chyby se neustále snažíme napravit, ale bohužel se nám to nedaří. Ale je možné poděkovat i těm, kteří jsou v zastupitelstvu noví a snaží se ze všech sil přispět nejen názorem. Nikdo z nás nedělá nic jiného, než svou práci. Chápu, že se to nemusí líbit všem. Pokud by snad přeci jenom měl někdo ještě dotazy, jsem připraven mu je zodpovědět. I přesto, že takřka vše již bylo řečeno.
Na kolik peněz vlastně přijde obec výstavba bytů ve škole?
 

září 

Smlouva s původními parametry bohužel nenašla uplatnění v dalším období. V druhé polovině roku 2007, vlastně není den, kdy by se neřešil problém s finančními prostředky na výstavbu. Když to není předložení vícenákladů - tedy zdražení , tak se ozývají dodavatelé, kdy jim obec zaplatí práce provedené dodavatelskou firmou, dokonce až z  prosince roku 2006. I z tohoto důvodu neustále vedeme jednání s technickým dozorem, abychom korigovali někdy až podivné požadavky dodavatelské firmy.

Celkem tedy předpoklad až do jednání na konci července a začátku srpna:
cena díla dodavatel /zatím není známo, kde se požadavky dodavatele zastaví /, úvěr + úroky 5.795.000,-Kč, vlastní podíl obce 593.000,-Kč, dotace ze státního rozpočtu 8.800.000,-Kč, provedení přípojky k objektu asi odhadovaná výše 175.000,-Kč, technický dozor 198.000,-Kč, vedlejší výdaje asi 56.000,-Kč /projekt kanalizace, odhady, znalecké posudky/.
Z těchto údajů lze vysledovat, kolik bude stát tato akce celkem.
Takže vidíte, že cena se může vyšplhat skutečně hodně vysoko a je diametrálně vzdálená původnímu projednávání v zastupitelstvu. Rezerva v projektovaných finančních prostředcích byla vyčerpána již v lednu roku 2007. Pevně věřím, že se nám podaří stlačit cenu do původního zadání, protože ani nic jiného nepřipadá z naší strany v úvahu. Proběhlo mnoho jednání a dopisů, leč situace se nevyvíjí dobře. Problematikou se zybývalo mimořádné zasedání i následné pravidelné zasedání. Je třeba otevřeně říci, že termín kolaudace 15.09.2007 je pouhým snem. Samozřejmě to způsobí obci značné problémy s nasmlouvanými nájemníky, ale nedá se nic dělat. Taková je situace. Podle mého názoru se dala akce dokončit s tříměsíčním předstihem. I díky tomu, jaká byla zima na rozhraní roku 2006/20007.
 
Frýdlant dluží, ale ne tolik. A co my?
V Mladé frontě DNES vyšel v pátek 27. července 2007 článek Kateřiny Frouzové „Města dluží stovky milionů“. V tabulce znázorňující, kolik dluží vybraná města, se objevila informace, že Frýdlant má dluh 43 326 050,- Kč, což je 5 780 Kč na jednoho obyvatele. MF DNES tuto informaci převzala od společnosti Czech Credit Bureau (CCB), která zpracovává dluhy obcí podle specifických kritérií, a proto je možné, že se údaje CCB a Města Frýdlant liší.Město Frýdlant zveřejnilo svou verzi. Dluh bez započítání úroků na jednoho frýdlantského obyvatele je tedy k 30. červnu 4.100 ,-Kč.
Tak jsme pro porovnání vypočetli, jak jsme v tomto ukazateli ve srovnání s ostatními my. Zadluženost - se započítanými úroky na každého obyvatele obce činí na konci roku 2007 - 8.959.685,00,-Kč : 267 obyvatel t.j. 33.556,-Kč                                                    

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ SRPEN 2007

- zpracování materiálů z jednání s předsedou Senátu PČR
- prodej akcií ČSAD Liberec analýza, rozbor
- kontrolní činnost na výstavbě bytových jednotek ve škole
-jednání o zřízení školského obvodu ve Višňové
-další kontrolní činnost – užívání pozemků, prodeje obecního majetku 2005-20006, platby provedených prací - fakturace za řemeslné práce a náhrad v období 2004 -2006
-dokončování smluvních vztahů mezi obcí a žadateli o byt
-správní řízení ve věci narušování odpadového systému
- setkání s hejtmanem Libereckého kraje v Heřmanicích
- průběžné hodnocení akce Výstavba bytových jednotek v č.p. 193, nedostatky a potřeby
- příprava opravy veřejného osvětlení
- hodnocení plnění rozpočtu a příprava rozpočtových opatření
- příprava zastupitelstva obce - zasedání na září
- příprava směny pozemku u hřiště - obec
- jednání se správci Pertoltického potoka o napojení čističek odpadních vod
- kontrola v obecních bytech - užívání a stav, platby
- zabezpečení ukončení akcí s dotací – vyúčtování, kolaudace
- příprava vybudování víceúčelového hřiště, posuzování
- příprava materiálů konečné podoby pro čerpání úvěru na výstavbu bytových jednotek
- příprava prodeje pozemku V.Šantroch
- příprava výměrů a podkladů pro činnost exekutora
- zajištění údržby ploch zeleně
- příprava prodeje pozemku Jaskula, Vítová
- příprava prodeje pozemku Nykrýnovi
- údržba obecního majetku dle možností obecní pokladny
- jednání o odmítnutí dotace na tvorbu územní dokumentace

JINÉ
Zpráva finančního výboru o plnění závazků k 02.08.2007. Tabulka vypovídá pouze o závazcích evidovaných na fakturách.
V tabulce se neobjevuje závazek vůči starostovi na nevyplacených platech, z půjčky od pana Šedy,
z nedořešené platby vlastního podílu na výstavbě bytových jednotek, z platby stavebního a technického dozoru na stavbě, závazek vyplývající z úvěru u ČS a.s., z úvěru standart ČS a.s.,
z úvěru na Fond rozvoje bydlení a další. Podrobné informace se zpracovávají a připravují k datu 01.11.2007- tedy po prvním roce volebního období.
 
 

 

závazky k 5.9.2007

jméno

částka

splanost

O2

1 891,00 Kč

30.3.2007

O2

1 893,50 Kč

30.3.2007

O2

1 890,50 Kč

30.3.2007

o2

708,05 Kč

27.4.2007

Studník

580,00 Kč

28.5.2007

o2

708,05 Kč

28.5.2007

o2

708,05 Kč

27.6.2007

1.IC

1 309,00 Kč

20.8.2007

ASA

9 430,50 Kč

21.8.2007

Meszner

1 000,00 Kč

29.8.2007

 
Celkem tedy 20.119Kč po splatnosti
 
Vzhledem k tomu, že je nezbytné mít pro správné rozhodování a činnost obecních orgánů zpětnou vazbu, dovolujeme si Vás vyzvat k prezentování Vašich názorů a připomínek, či podnětů. Blížíme se pomalu, ale jistě ke konci prvního roku volebního období 2006-2010. Bylo by dobré, pokud byste tento rok mohli zhodnotit ze svého pohledu a dali si práci napsat nám Vaše podněty pro zlepšení práce obecního úřadu a orgánů obce. Znovu připomínáme i možnost, podávat své připomínky, podněty, stížnosti a přání, vhozením do schránky na dopisy na budově obecního úřadu. Tuto možnost zatím nikdo nevyužil. Na předané a podepsané odpovíme osobně. Na jiné budeme reflektovat písemnou formou v periodiku, které vychází každý měsíc.
 
PODĚKOVÁNÍ
Velké poděkování patří paní Věře Stříbrné a panu Ing. Petru Stříbrnému za ochotu a příspěvek, kterým podpořili společně zdárný průběh tematického pobytu našich mladých hasičů, konaný ve dnech 23. až 26.8.2007.
Paní Stříbrná zaslouží obdiv i za to, že ač není občankou naší obce, cítí se natolik provázána s obcí Pertoltice, že nám přispěla finanční částkou na úhradu našeho podílu na nákup nového vybavení rentgenologické laboratoře v Nemocnici Frýdlant. Samozřejmě děkujeme všem našim občanům, kteří se na této sbírce podíleli za celou dobu života této výzvy. Celkem jsme vybrali částku ve výši 4.970,- Kč. Z rozpočtu bude obec tedy hradit ,,pouze“ částku 5.790,- Kč. Ještě jednou děkuji všem, kteří pochopili, proč jsme se na Vás s výzvou obrátili.
 
OMLUVA
Omlouváme se všem zájemcům o návštěvu muzea. Došlo k tiskové chybě v uvedeném telefonním čísle, na kterém je možno si objednat otevření mimo úřední dobu Obecního úřadu
Správné číslo -721 901 658
Poděkování všem, kteří se podílejí neustále na doplňování expozice. Poslední příspěvek nám přinesl dokonce náš bývalý spoluobčan, který dnes žije v Lipsku.

INFORMACE O PETICE „NEZAKLADNÁM“
Petici k podpoře za uspořádání celostátního referenda o otázce: “Souhlasíte s umístěním a existencí základny Národního raketového systému obrany USA na území České Republiky?“ je možné podepsat na Obecním úřadu kdykoliv v úřední době.
 


Drbna ke stažení ve formátu doc zde.Informační e-mailVytisknout článek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Máte obavy z nárůstu nedostupnosti zdravotní péče na Frýdlantsku?

Ano značné (56 hl.)
 
Nemám (31 hl.)
 
Nezajímám se (36 hl.)
 
Nevím (37 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 160
VOLBY
Nejvíce čtete
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz