Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Papermania - 5
Papermania
zobrazení: 1884
známka: 0
 

Drbna

DRBNA - květen 2007

          Obec Pertoltice
           e-mail:ou_pertoltice@volny.cz
           internet: www.obecpertoltice.cz
        
Obecní  úřad  a  sbor   pro  občanské  záležitosti   přeje   všem našim občanům, kteří v měsíci květnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody . V měsíci  květnu přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Popelka Josef 83let, Kopecká Julia 82let, Hejl Česlav 78let, Hofmanová Lidmila 72let, Marková Milada 64let, Mlejnek Zdeněk 63let, Novotná Jiřina 61let, Pánisová Jaroslava 61let, Srp Vladimír 61let, Šlemr Josef 59let, Bryknerová Antonie 58let, Efler Oldřich 58let, Valent Martin 57let, Srpová Marie 56let, Mlejnková Jana 55let, Bouma Jindřich 53let, Šíma Josef 48let, Šantrochová Eva 43let, Svitková Ivana 39let,Prousková Anna 36let, Reiniš Jozef 35let, Richtrová Jana 33let, Dornemannová Lenka 30let, Čepelíková Olga, Petrášová Linda 29let, Severýnová Šárka 29let, Lopuszynská Jaroslava 28let,Krivčík Miroslav 22let, Podmanický Viktor 21let, Mencl Petr 15let, Pospíchal Roman 14let, Valášková Markéta 10let, Lacinová Martina 8let. Všem oslavencům ještě jednou  srdečně blahopřejeme. Blahopřejeme k narození Darině Čejkové a Elišce Čepelíkové. Blahopřání náleží samozřejmě i rodičům Lence a Miroslavu Čejkovým i Dagmar Čepelíkové a Tomáši Faflákovi.

Důležité upozornění: z úsporných důvodů byla na OÚ zrušena pevná linka a nahrazena mobilní. Nové číslo OÚ Pertoltice je 724 162 170

SLOUPEK STAROSTY
Rád bych na tomto místě opět připomenul možnost, že máte každý možnost přispívat do vydání Drbny. Jak jste mohli číst v dubnovém vydání, v Habarticích se vydává ještě jedna tiskovina, která soustředí jiné názory, než vedení obce. U nás bohužel se ,,Drbnička" nejmenuje tiskovina, nýbrž osoba či hnutí. Obdoba místního parlamentu? Je třeba podotknout, že na vyřčené slovo někde v zákoutí, lze jen stěží reflektovat, natož něco vysvětlit. Jedná se o zcela vědomé poškozování, očerňování a snaha o zvrácení stavu. Uznávám, že jde o nejlepší metodu odvrátit pozornost od vlastních a důležitých problémů obce. Škoda, že kritiků je bohužel k mému překvapení daleko více, než těch, kteří se snaží přispět nějakým druhem pomoci.
Je třeba se starat o likvidaci  nepovolených skládek a navážek, provádět kontrolu pohybu obecního majetku. A neméně důležité je splácení dluhů v dohodnutých termínech - a to i u fyzických osob, občanů naší obce. Pokud se tak nečiní, tak to vidím jako velký problém.Tím bychom se mohli a měli zabývat.
Kritika- ano, ale prosím jen konstruktivní. Výmysly jsou nám k ničemu a doufám, že ve finále nepřinesou ovoce, které si ten, který toto organizuje, přeje. Mám za to, že v naší obci žije dost rozumně uvažujících lidí, kteří jsou schopni si udělat vlastní názor a nepotřebují, aby jim ho někdo formoval.
Tak jsem se opravdu přesvědčil na vlastní oči, že výsadba a prostor kolem dopravního hřiště, slouží ke konání potřeb určité skupiny osob po jednáních ,,Parlamentu"! Tento prostor je určen pro občany k zastavení a děti, které si zde mohou hrát. Nikoliv tedy ke konání potřeb jak lidí, tak psů. Ani to není povoleno v tomto prostoru. Chápu rozhořčení  té části lidí - občanů naší obce, kteří mají stejný názor na využívání tohoto prostoru. Také se mi nezdá dobré, abych zavadil při svém pohybu okolo tohoto místa, o trčící holou zadnici , která pokukuje ze křoví. Ještě, že už jsem něco v životě viděl a jen tak mne něco nepřekvapí. Jít tam maminka s dětmi, asi by to bylo jiné?! Děkuji obyvatelce naší obce za představení, ale raději půjdu na představení kouzelníka. Ten mimochodem připomínám bude mít produkci dne 26.05. od 16,00 hod. Tak věřím, že část našich občanů, kteří si přáli tuto akci, budou spokojeni. Ještě se však vrátím k oné události na dopravním hřišti uprostřed obce. Jak jsem zjistil, někteří aktéři byli již vyzváni bývalým panem starostou, aby podobného jednání zanechali. Je jisté, že od té doby nedošlo ke zlepšení a situace se neustále opakuje. Dojde tedy k dalším krokům, pokud bude tento stav přetrvávat. A nejde o nátlak, ale slib. Naštěstí přestupkový řád, má mechanizmy na takovéto případy. A  ty budou použity bez pardonu.

Rád bych poděkoval za provedenou práci pro obec, výrobu částí laviček, kterou provedli Petr a Jan Halounovi. Dík patří i našim chlapům za jejich dokončovací montáž. Někomu, kdo se na tyto lavičky kouká z pohodlí své rezidence a přemýšlí, co by na nich našel špatného vzkazuji tímto, jinak než ona osoba - otevřeně, že lavičky jsou v provedení základním. Po mnoha letech jsou funkční a jejich podoba spočívá v tom, že jsou napuštěny ve třech vrstvách fermeží. A to do té doby, než budou peníze na další nátěr. Když už nic jiného, alespoň nebudou trpět povětrnostními vlivy. Je to špatně?! Ta doba bude totiž dlouhá. Bohužel se nám nedaří odložit stranou částku na opravu střechy na zastávce autobusů. Chtěli jsme využít situace i počasí, ale nepovedlo se nám. Opět nás zastavil stav pokladny.
 Poděkování patří p. I. Závůrkové za poskytnutí sazenic dřevin, které využijeme na obecních plochách po schválení návrhu výboru a kronikářky obce.  Rád bych poděkoval manželům Soukupovým za jejich pomoc při vyřešení problémů s oplechováním přístavby hasičské zbrojnice.
Také bych chtěl poděkovat sl. místostarostce O.Čepelíkové, za prováděnou práci na digitální podobě naší obecní kroniky.
Dále zejména těmto členům SDH Pertoltice - panu Karlu Čepelíkovi, Olince Čepelíkové, Jiřímu Horáčkovi , Pavlu Horáčkovi , Luboši Závůrkovi a Jindřichu Mlejnkovi. Tito všichni odpracovali v letošním roce na stavbě skladu více jak 30 brigádnických hodin.

Neobjevilo se mnoho příspěvků do literární soutěže a to mne mrzí dost, protože to svědčí o tom, že se nám nedaří občany a jejich děti zapojit do malých akcí, na které máme prostředky. Je to škoda, ale snad jsme učinili vše pro zdárné proběhnutí soutěže a neklesne naše snaha o udržení života v obci, když nejsou na nic peníze. Vyšli jsme vstříc hasičům a všechny dostupné prostředky jsme vložili do sboru - zásahové jednotky. Proto se nám nedostává na další akce a dokonce na běžný provoz obce. Doufám, že se nám tento přístup vrátí v podobě dobré spolupráce se sborem v dalším období. Nutno podotknout, že sbor se také činil v podílu svých vlastních příspěvků na nákup stříkačky i na dostavbě zbrojnice v podobě dobrovolné práce na této stavbě.

OTÁZKY A ODPOVĚDI
Je nezbytně nutné vše, co je spojeno s místním Parlamentem?
Můj osobní názor je uveden výše. Je jasný a neměnný. Po prohlídce stavu přístřešku jsme zjistili nutnost oprav a budeme dále přemýšlet o tom, zda  tyto uskutečnit. V tomto prostoru máme jiné plány a odpočinkové místo pro turisty, kteří navštíví naší obec, to zrovna také není. Ono není ani mnoho turistů. Asi tedy nebude dále letní restaurace v provozu. Vzhledem k tomu, že nemá obec povolení na provozování veřejných záchodků, jsou dotazy ohledně využívání WC na dopravním hřišti vyřešeny.

Jak se přidělují byty v obci.
Je tomu takto. Jednotlivé byty přiděluje na návrh výběrové komise, která byla k tomuto účelu speciálně zřízena, zastupitelstvo obce. Pro využití širšího záběru názorů a pohnutek i z řad občanů naší obce, kteří projevili dostatečné množství odvahy a ochoty se podílet na činnostech v obci, byla tato komise posílena o občany obce. Komise si stanovila základní kriteria, dle kterých poté připravila návrh na přidělení bytů pro zastupitele. Bylo tomu tak v případě bytu v č.p. 64. i v prvním i druhém kole výběrového řízení na bytové jednotky v č.p. 193. Pokud to bude možné využijeme služeb této komise i v dalších kolech. Složení výběrové komise již bylo jednou uvedeno. Není třeba se k tomu vracet. Návrh obdrželo zastupitelstvo a to jako nejvyšší orgán obce rozhodovalo. Předpokládám, že je všem tato procedura jasná, přehledná a transparentní. Pokud tedy byly signály o nemožnosti financovat své bydlení nebo v jednom případě u jedné rodiny ta skutečnost, že jsou problémy s platbami i nájemného ve stávajícím bydlišti, nepostoupily tyto žádosti dále. Ve výběru vůbec nehrálo roli to, jak dlouho má v obci trvalý pobyt žadatel.

Jak to bude s přístavbou, zda bude stačit materiál.
Staví se z důvodu malých skladovacích prostor pro SDH. Je třeba lépe uskladnit materiál i pomůcky. Na přístavbu se nedostávají finanční prostředky již od podání žádosti na dotaci. Materiál se kupuje dle momentální potřeby a je omezen přesně stanovenou částkou. Snažíme se o co nejlevnější nákup materiálu, proto se spojují soukromé cesty s nákupem v Liberci. Tím se snažíme srazit cenu dolů.  Domnívám se, že i přes úbytek materiálu na tuto akci, který zřejmě pozorujete, se podaří brzy stavbu dokončit a zdárně zkolaudovat. Návrh na kolaudaci byl již podán.

Bude ještě někdy hospoda fungovat?
Snad ano. Z naší strany je zájem a také snaha vybrat opět nového nájemce. Tuto celou proceduru jsme urychlili, jak se jen dalo. Celkem v tuto dobu byly podány tři žádosti na pronájem. Opět byla zřízena výběrová komise. Ta doporučila ke schválení zastupitelstvu tu žádost, která  dle názoru členů, splňuje vše potřebné.Hospodu bude provozovat prostřednictvím paní Stříbrné Ingrid, pan Miroslav Šolc z Frýdlantu. Nájemní smlouva započne platit dne 01.06.2007.

Bude se něco dělat s Pertoltickým potokem?
Ano bude, ale jen malý úsek. Proběhlo jednání se zástupci správce toku. Bylo provedeno místní šetření a posouzení problematiky, tak jak jsme ji popsali v naší stížnosti. Bylo domluveno, že správce zajistí naplánování těchto oprav na příští rok. Budou provedeny opravy zdí a čištění koryta potoka. Bohužel ne v celé délce Pertoltického potoka. Bude také konečně opraveno a natřeno zábradlí u zastávky.

AKTUÁLNĚ

ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  OBECNÍCH  ORGÁNŮ.
-  dokončení prodeje pozemků v Nových Pertolticích
-  prodej pozemků manželé Verdickt
-  jednání o společném projektu se sportovci, upozornění na parkování v objektu zbrojnice
-  jednání o čerpání druhé části dotace na školu
-  analýza materiálů pro zhodnocení přezkoumání hospodaření obce krajským úřadem
-  příprava změn v projektu bytového domu č.p. 193
-  přípravy na výběrové řízení na pronájem majetku v č.p. 64 - nebytové prostory v přízemí  objektu
-  jednání se Státní zemědělskou a vodohospodářskou správou o Pertoltickém potoce
-  příprava smluv na bytový dům č.p.193,  výběrové řízení na obsazení bytů - druhé kolo
-  příprava smluv a řízení na pronájem majetku v č.p. 64
-  výbor kontrolní kontrola plnění usnesení a kontrola smluv na rekonstrukci-bytový dům č.p.193 a kontrola nájmů pozemků obce
-  výbor finanční- zvýšení nájmu v obecních bytech, prodej akcií, finanční zpráva,hledání financování dokončení projektu v č.p.193, reklamní plochy
-  výbor pro rozvoj- hledání sponzorů, reklamní stavby, návrhy na úpravy zeleně
-  zabezpečení kopírování kroniky obce
-  údržba obecního majetku dle možností pokladny obecního úřadu.

Hasičské zápolení
Měsíc květen je pro mladé hasiče každý rok, tím nejpernějším v jejich celoroční práci. Na každou květnovou sobotu totiž připadá alespoň jedna soutěž. Ta první májová se letos odehrála ve Vratislavicích. Setkalo se tu sedmnáct kolektivů z kategorie starší žáci a rozdalo si to ve dvou technických požárních disciplínách. První, útok CTIF, spočívá v utvoření hadicového vedení přes několik překážek, nastříkání terčů pomocí ručních stříkaček, uvázání uzlů a rozpoznání technických prostředků. V téhle disciplíně nám bylo handicapem, že jsme museli doplnit družstvo mladšími dětmi. Ty nebyly schopny držet s ostatními habány krok a i překonání některých překážek pro ně bylo obtížnější, přesto však dosáhly na ne zcela špatné 13. místo. V druhé disciplíně, ve štafetě CTIF, je zapotřebí především rychlost v překonávání překážek a té se nám bohužel nedostávalo. Skončili jsme na 15. místě.
Na další soutěži „O štít města Frýdlantu“ se zápolilo v klasických disciplínách požární útok a štafeta dvojic. Tady si děti za nepříjemného deštivého počasí vyzkoušely, co všechno se ještě musí doučit na hlavní soutěž sezóny 2. kolo Hry Plamen (to proběhne 26.5. ve Frýdlantě). A opravdu je ještě co pilovat. Mladší žáci zde obsadili 6. místo a starší se usadili na 7. příčce.

Požár Dolní Řasnice
V sobotu 12.5.2007 v 17.57 hodin vyjížděla jednotka dobrovolných hasičů z Pertoltice k požáru skládky německého odpadu v Dolní Řasnici. Jednalo se o zděnou halu v objektu bývalých zemědělských skladů. Naše jednotka byla při hašení pověřena dodávkou vody z potoka za restaurací Koruna. Poprvé zde bylo v akci nové plovoucí čerpadlo a dobře se osvědčilo. Celé čtyři hodiny nepřetržitě plnilo naši cisternu, aby mohla dodávat vodu na vzdálenost zhruba 300 metrů do cisterny z SDH Raspenava, která stála přímo u hořící haly. Kolem půlnoci hasební práce zvolnily tempo a bylo třeba obnovit síly. Téměř všechny jednotky, včetně té naší, byly poslány domů a vystřídaly je jiné. V průběhu neděle se podařilo sehnat těžkou techniku. Ta začala vyvážet hořící textilní a plastový odpad z haly a dorazil také jeřáb na odstranění propadlé střechy. Noc ze soboty na neděli si vyžádala i jedno zranění. Jednalo se o hasiče z Višňové, který uvízl nohou v nezabezpečené šachtě.

Pozvánka na kácení Máje
Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice Vás zve na tradiční kácení Máje. Symbol jara bude pokácen v sobotu 2.6.2007 ve 20.00 hodin na autobusové zastávce. Potom bude přenesen na fotbalové hřiště, kde shoří na hranici. Připraveno je dobré pití, něco na zakousnutí a hlavně dobrá muzika – harmonika, kytara a možná i další zajímavé nástroje. Určitě se přijďte podívat!!!

Květnová Drbna ke stažení zde (soubor zip).


Informační e-mailVytisknout článek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Máte obavy z nárůstu nedostupnosti zdravotní péče na Frýdlantsku?

Ano značné (56 hl.)
 
Nemám (31 hl.)
 
Nezajímám se (36 hl.)
 
Nevím (37 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 160
VOLBY
Nejvíce čtete
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz