Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Pertoltický Masopust 2006 - 11
Pertoltický Masopust 2006
zobrazení: 4681
známka: 0
 

Drbna

DRBNA - červen 2007

Obec Pertoltice

Dolní Pertoltice 59
+420 724 162 170
ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní  úřad  a  sbor   pro  občanské  záležitosti   přeje   všem našim občanům, kteří v měsíci červnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody . V měsíci  červnu přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Stiborová Zdeňka 74let, Procházka Josef 70let,
Haloun Jan 67let,  Brejcha Jan 63let, Severýnová Anna 63let,
Jirsák Ladislav 55let, Plesar Antonín 55let,
Pajkrt František 50let, Hofman Vladislav 46let,
Plesar Jiří 41let, Tesař Ladislav 40let, Lacina Martin 36let, Novotnyj Hynek 33let, Müller Alena 28let, Plesarová Jaroslava 27let, Svitková Ivana 19let, Kulmanová Dagmar 13let, Voňková Hana 11let, Dornemannová Natalie 4roky, Valášková Růžena 4roky a Vokálková Adéla 1rok.
Všem oslavencům ještě jednou  srdečně blahopřejeme.

Důležité upozornění: z úsporných důvodů byla na OÚ zrušena pevná linka a nahrazena mobilní. Nové číslo OÚ Pertoltice je 724 162 170

SLOUPEK STAROSTY
Rád bych poděkoval za provedenou práci pro obec. Poděkování dnes patří manželům Soukupovým za jejich pomoc a sponzorství při vyřešení problémů s oplechováním přístavby hasičské zbrojnice. Panu Neufusovi, opět za opravu boileru v hasičské zbrojnici. Blíží se kvapem koupě nového boileru. A to je potřeba ještě do bytu č.2. v č.p. 64. Tímto také děkuji za provedené úpravy na autobusové zastávce - paní Marii Srpové.             
Jednání kolem problematiky vodního toku v obci, vyústilo v možnost napojení odpadních vod z bytového domu č.p. 193 do Pertoltického potoka. Dále jsme se zástupci této instituce jednali o možnosti oprav staveb na březích potoka a opravy zábradlí na návsi naší obce. Již léta hyzdí střed obce svým vzhledem i stavem. Námi požadované opravy byly akceptovány a budou zařazeny do plánu činnosti tohoto úřadu na rok 2008. Bohužel nedojde k prohloubení potoka i v dalších úsecích a výstavba dalších úprav koryta se na dlouhou dobu neplánuje. Ale musíme vzít za vděk tím, co je možné a reálné.
Zastávka se nám opět změnila ve veřejné záchodky. Nyní je vymalována za nemalé peníze, které jsou opět zbytečně vynaložené. Není k tomu mnoho co dodat. Zde bych chtěl poděkovat našim chlapům, za jejich práci pro obec. Jsem s jejich prací spokojen a snad jste si jí všimli i Vy, občané. Tedy ti, co chtějí. Není to lehké udělat něco viditelného a přitom na to mít šíleně málo finančních prostředků. Pokud bude mít někdo z našich občanů opět chuť a pomůže nám s umístěním květin k zastávce, aby okolí vypadalo půvabněji, budeme rádi. Přivítáme každou pomoc i v oblasti jiných prací.

Již tradičně, bych rád ještě jednou poděkoval starostce sboru O. Čepelíkové a všem tahounům na stavbě za jejich práci, která nám pomůže dokončit stavbu a vyúčtovat zdárně dotaci na tento titul. Dne 15.05. jsme požádali o kolaudaci a dokládáme poslední dokumenty.

Úklid obce
Ti, kteří se rozhodli také přispět svou trochou do mlýna, provedli úklidové práce v naší obci dne 09.06.2007 od 07,30 hodin ráno. Sraz účastníků byl na zastávce autobusů u hospody. Nářadí si donesli občané vlastní, pokud to bylo možné. Uklízel se zejména hřbitov, kde zmizely stržené tašky ze dvou hromad a byl upraven terén. Připravoval se prostor na zřízení malého muzea, kde paní Srpová umístí materiály o historii obce a jejího blízkého okolí. Děkuji všem –
O. Čepelíkové, E.Soukupové, J.Romancovi, J.Mlejnkové, K.Čepelíkovi, manželům Bělochovým, D.Petrášovi, J. Richtrové, V. Podmanickému ml., S. Faciníkovi, P.Halounovi, F. Neufusovi, I.Závůrkové a L.Závůrkovi, A.Kellerovi a Jiřímu Kořínkovi za účast a odvedenou práci. Poděkování posílám i J. Richtrovi ml. a M. Richtrovi, kteří dle svých možností mamce pomohli a tím i nám. Poděkování patří také za zapůjčení techniky a odvoz panu Karlu Čepelíkovi (na toho je vždy spolehnutí, nedá se nic dělat) panu Jiřímu Kořínkovi a v neposlední řadě díky skvělému podnětu paní Edity Soukupové, i jejímu otci panu Alexandru Kellerovi. Bez jeho nakladače, bychom tam byli asi ještě dnes. Mladí hasiči si udělali malou předbrigádu již v pátek odpoledne a uklidili autobusovou zahrádku a zametli naplaveninu na křižovatce u Noskových.

AKTUÁLNĚ
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na pronájem nebytových prostor v majetku obce a to neprodleně, aby se zamezilo zbytečnému prodlení v platbách nájemného. Novým nájemcem se stal pan Šolc Miroslav z Frýdlantu.Ten u nás bude provozovat hospodu v zastoupení. Odpovědni mu budou za řádný chod paní Stříbrná Ingrid a pan Slavomír Tajbner. Restaurace má tedy nového nájemce, od kterého očekáváme výrazné zkvalitnění služeb a hlavně výbornou platební morálku. V žádném případě nedopustíme další zbytečné platby obecních finančních prostředků do podpory soukromého podnikání v těchto prostorech. Zastupitelé rozhodnou o výši podpory při rozjezdu. Jistě je dobře, že byla opravena i fasáda domu č.p. 64, která to již evidentně vyžadovala. Nový nájemce si společně s pomocníky opravdu zamakal. Snad již obec nezažije něco podobného jako za pana Plška a paní Kubáčkové.  Je již otevřeno jistou dobu, aby jste mohli hodnotit, zda se povede novému nájemci zkvalitnit služby v obci.
Oslovili jsme MěÚ Frýdlant - odbor životního prostředí jako pověřenou obec, aby zajistil na své náklady posouzení vitality a celkového stavu stromů podél cesty na Višňovou. Jedná se o staré a narušené stromy, které při každé vichřici hrozí způsobením škod na majetku a životech. Stejně tak postupujeme při ukončení snahy vypracovat Územní plánovací dokumentaci naší obce.  Necháme prostředky z celé dotace pro nějakou obec, která má lepší podmínky pro vyhotovení svého plánu. Necháme pouze vypracovat plán zastavěného území, pro potřeby případných stavebníků. Tento nám podle nového stavebního zákona Frýdlant udělá bez vložení našeho podílu finančních prostředků.

JEDNA PANÍ POVÍDALA …..
a tak je třeba vše uvést opět na správnou míru.Tedy popsání reálné skutečnosti. Ano, tlak v potrubí vodovodu do Horních Pertoltic, opět po čase poklesl na stejnou úroveň, kterou měl poslední období. Proč? To je ta základní otázka. Není to způsobeno tím, že se starosta svévolně rozhodl šetřit za každou cenu. A hlavně ani podle toho, kde a kdo bydlí. Ani porucha nemá vliv na tento stav. Důvod je zcela prozaický. ČEZ odpojil přívod elektrické energie k čerpadlu, které tlak v potrubí zvyšuje. A protože lze s určitostí říci, že bude tento jev naším častým společníkem v dalším období, je třeba Vám to ohlásit dopředu na rovinu. Nezaplacené faktury společnosti ČEZ, budou vždy znamenat přerušení dodávky. Kde, to si rozhodne firma, nikoliv my. Příště to může být veřejné osvětlení nebo hasičská zbrojnice. Víc se k tomu asi nedá říci.

Návštěva shora
V příštím měsíci naší obec navštíví předseda Senátu ČR pan MUDr. Přemysl Sobotka. Již dnes připravujeme toto setkání společně se starosty okolních obcí. Materiálů k diskusi je opravdu mnoho a ze všech oblastí lidské činnosti. Setkání se zúčastní starosta a místostarostka obce.

OTÁZKY A ODPOVĚDI
Bude se něco dělat okolo hluku z nové atrakce u statku?
Obecní úřad bude reagoval až na základě písemně předložených stížností. Teprve poté starosta   tyto stížnosti vyřídil jednáním s panem Reinišem. Zatím je tedy ponechán prostor pro jednání obou stran, aby k plné své spokojenosti našly společné řešení. Pokud nebudou stěžovatelé spokojeni, obrátí se na další orgány, protože obecnímu úřadu nepřísluší dále postupovat. Pan Reiniš slíbil snížení frekvence a tím zmenšení hluku a nabídl další postupy k řešení situace. Bohužel slýchám nářek mnoha lidí, ale opravdu si stěžovali pouze dva lidé. Tedy do dnešního dne.

Co bude s dopravním hřištěm?
Jak jistě víte, chceme uskutečnit výstavbu malého sportovního hřiště. Zatím se nám jeví jako vhodnější umístění u velkého hřiště vedle kabin. To by nahrálo i sportovcům, pokud budou žádat o grant nebo dotaci příští rok. Letos je vše v trapu, protože pozemek  vedle kabin není obce, nýbrž soukromého vlastníka. Jednáme o směně tohoto pozemku a vybíráme pro obě strany vhodné řešení.
Byty ve škole budou včas hotové?
Výstavba pokračuje, ale o tempu a některých postupech by se dalo polemizovat. Další problém nastane při čerpání úvěru od ČS a.s. . Doposud nejsou splněny některé zásadní podmínky pro čerpání. Jako předložení dokladů o vložení vlastních prostředků obce, převedení zástavního práva k budově na banku, složení anuitní částky - kauce ze strany obce ve výši minimálně dvou plateb splátky – t.j. 56.880,-Kč na účet banky, nejsou prostředky na zvýšení příkonu přípojky el.energie. Dodavatelská firma neplatí firmám provedené práce a ty neustále telefonují, že si přijedou demontovat instalovaná okna a provedené opravy vrátí do původního stavu. Představitelé firmy tvrdí, že termín minimálně dodrží. Tedy kolaudace bude 15.09.2007. Pro uchazeče, kteří podepsali s obcí smlouvu, obecní úřad vyjednal velice výhodnou nabídku na pojištění domácností. Pokud se všichni dohodnou na stejné pojišťovně, může být výše pojistného pro vás zajímavá. Je to také díky tomu, že u této pojišťovny má majetek pojištěn i obec.
Proč se před lety vložili peníze do školy a do fasády, když se teď zničí?
Je pravdou, že určité prostředky sloužily k opravám na budově školy. Původní záměr byl využít tento prostor na postupné budování přístřeší pro naše spoluobčany. Tak jak dovolí finanční prostředky. Po čase se dostala dotace na projekt celkové rekonstrukce objektu a přeměnu v malometrážní byty. Co se týká fasády, ta bude pouze opravena po stavební činnosti. A ošetřena novým nátěrem. Projekt nepočítá s novou fasádou ani se zateplením.

Co také vyplyne z reformy financí podle návrhu vlády.
Starostovské hnutí s návrhem daňové reformy nesouhlasí a chystá protesty.
Vláda představila návrh daňové reformy, která se dotýká také příjmů obcí a měst. Ministerstvo financí přiznává, že reforma povede k dalším výpadkům v jejich příjmech. Vláda nejenže nehodlá nahradit rozpočtové výpadky, způsobené změnou daňových zákonů ještě bývalou vládou ČSSD na konci roku 2005, které sliboval nahradit exministr Sobotka zvýšením podílu obcí ze zvýšeného inkasa DPH, ale naopak nová vláda do Parlamentu posílá balíček, který povede k dalším propadům v rozpočtech obcí. „Podle odhadů ministerstva financí mohou obce po roce 2009 přijít daňové reformě až o 9 mld. Kč. Na konci března jsem proto apeloval na zástupce ministerstva, aby návrh dobře zvážili. Tato jeho podoba je určitě pro města a obce zcela nepřijatelná,“ zhodnotil předlohu ministerstva Petr Gazdík, starosta obce Suchá Loz a místopředseda(NSK). Vláda hodlá zrušit daň ze zemědělské půdy, což pro obce znamená další výpadek 1,4 mld. Kč. Ztrátu má obcím nahradit zvýšení daně z nemovitostí (domů, bytů, stavebních pozemků). U obcí do 300 obyvatel návrh zákona zvyšuje daň více než trojnásobně, u obcí do 600 obyvatel téměř dvojnásobně. Větší vesnice a města budou samy rozhodovat, zda tyto daně zvýší až na pětinásobek.

Starostům malých obcí se návrh vůbec nelíbí. „Má to být snad trest lidem, že žijí na venkově? Život v malé obci není tak jednoduchý a pohodlný, jak si úředníci v Praze zřejmě představují. A nyní chce vláda po našich občanech, aby zaplatili trojnásobně, za to že v menší obci pečují o svůj dům a přilehlý pozemek?,“ nesouhlasí senátorka Jana Juřenčáková (NSK). Ta s odborností daňového a finančního poradce také pochybuje, že by možnost zvýšit daň z nemovitostí mohla ztrátu z daně ze zemědělské půdy vynahradit. To potvrzuje starosta Gazdík, podle kterého by Suchá Loz musela svým občanům naúčtovat 1300 Kč navíc, aby nahradila předpokládaný výpadek 400 tis. v obecní pokladně. „Žádné zastupitelstvo vypsání takové obecní daně neschválí. Jen stokorunové poplatky ze psů lidé platí s nelibostí. Teď jde ale o tisíce,“ děsí se starosta.
Možnost zvýšit daň z nemovitostí na pětinásobek si mohou podle senátorky dovolit jen největší města nebo lázeňská či turisticky atraktivní města. Juřenčáková hodlá v Senátu podpořit snížení daní lidem. „V žádném případě ale nezvednu ruku pro doprovodné návrhy, které likvidují menší obce,“ prohlásila senátorka Juřenčáková. Jako starostka menší obce Rokytnice na Zlínsku byla zvolena senátorkou právě za hnutí nezávislých starostů. Na obranu menších měst a obcí již zorganizovala petici Iniciativa za živý venkov, kterou jen ve Zlínském kraji podpořilo 160 obcí a měst. Nyní s mandátem senátorky vytvořila vlastní pracovní skupinu poradců. „Spočítali jsme, že reforma sice zvýší inkaso z DPH a spotřebních daní až o 30 mld. Kč, ale sníží zásadně příjem státu na daních občanů a firem a majetkových daních asi o 45 mld. Kč. Past spočívá v tom, že z výběru spotřební daně obcím a městům žádný podíl nesměřuje. Saldo 15 mld. proto budou z větší části nést právě jen obce a města,“ varuje senátorka. Juřenčáková proto připravuje k ministerskému návrhu vlastní alternativní návrh. „Navrhujeme zrušit nesystémovou možnost tzv. poslaneckých pomníčků, dále zohlednit velikost území, o které se obec či město stará, a také počítáme s příjmem obcí na spotřebních daních, které jim dnes zákon nepřiznává,“ vypočítává Juřenčáková. Tato opatření podle senátorky mají vést ke stabilizaci rozpočtů a záchraně menších obcí a měst.Hnutí starostů připravuje spolu se senátorkou protesty proti ministerskému návrhu. „Před úřadem vlády bude rušno,“ naznačuje starosta Gazdík. Ten varuje, že vládní návrhy si starostové tentokráte již líbit nenechají a že se venkov vzbouří.

ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  OBECNÍCH  ORGÁNŮ -  KVĚTEN 2007

- průběžné hodnocení akce Výstavba bytových jednotek v č.p. 193, nedostatky a potřeby
- vyhotovení smluv na zástavu obecního majetku ve prospěch ČS a.s.
- vyhotovení smluv na zástavu pojištění obecního majetku ve prospěch ČS a.s.
- příprava zastupitelstva obce dne 28.05.2007 a zasedání na červen
- projednání stížností a odvolání
- jednání se správci Pertoltického potoka o napojení čističek odpadních vod
- porada starostů regionu
- zabezpečení ukončení akcí s podílem státu - SDH vyúčtování, kolaudace
- příprava vybudování víceúčelového hřiště
- projednání stížností na provozování motokrosových závodů v obci
- účast na školení starostů Krizové řízení
- příprava  výměrů a podkladů pro činnost exekutora
- zajištění údržby ploch zeleně
- ukončení dostavby skladu SDH - kolaudační řízení 
- prodej pozemků manželé Verdickt - ukončení
- údržba obecního majetku dle možností pokladny obecního úřadu.
-  jednání kolem finančních prostředků na tvorbu územní dokumentace
-  jednání o neustále se navyšující ceně rekonstrukce bývalé školy

Mladí hasiči

Na konci května čekala na naše mladé hasiče poslední soutěž letošního jara – závěrečné kolo Hry Plamen. Tato soutěž je zhodnocením celoroční práce dětí. Posčítávají se v ní body za jednotlivé disciplíny, které děti plní na podzim a na jaře  a také se hodnotí vedení kroniky a celková činnost kroužku. Starším žákům z Pertoltic se podařilo, i přes slabší výkon v posledním květnovém kole, vybojovat celkové 4. místo. Mladší žáci bohužel nemohli v posledním kole nastoupit. Různé výlety a nemoci udělaly vedoucím mládeže čáru přes rozpočet. Přestože nesplnilo poslední tři disciplíny, skončilo družstvo mladších žáků na pěkném 7. místě.
Také v soutěži dorostu na nás zbyla bramborová příčka. Vybojovala ji Irena Závůrková a jen rozdíl jednoho bodu ji dělil od druhého místa, což by znamenalo postup do krajského kola.
Irena Závůrková dobře reprezentovala náš sbor a potažmo i obec i ve výtvarné soutěži „Požární ochrana očima dětí“. Její obrázek s hasičským motivem se porotě líbil tak, že ho vybrala mezi nejlepší dílka v celém Libereckém kraji. Irča v úterý 12.6. převezme ocenění na stanici Hasičského záchranného sboru Jablonec. Gratulujeme!

Den s hasiči a kácení Máje

V sobotu 2.6. jsme slavili svátek dětí. Dobrovolní hasiči pro pertoltickou drobotinu připravili odpoledne plné her. Na fotbalovém hřišti si děti mohly vyzkoušet skákání v pytlích, házení kostkou, běhání v pneumatikách a spoustu jiných soutěží. Za každý úspěch dostaly určitý počet bodů a ty pak na závěr proměnily za pěkné ceny. Když se všichni dostatečně vyřádili, začalo na fotbalovém hřišti hořet! Vzplála maketa domečku a musela být povolána místní jednotka hasičů. A protože i při cestě k opravdovému požáru mohou mít hasiči v cestě nečekané překážky, nebylo tomu jinak ani v sobotu. Cestu na hřiště zaterasil osobní automobil a než s ním majitel odjel, půlka chaloupky shořela. Naštěstí pozorní diváci přiložili na oheň a tak hasiči v dýchacích přístrojích mohli hrdinsky uhasit a zachránit alespoň kostru domečku. Nakonec za svůj výkon sklidili potlesk všech diváků.
Na zábavné odpoledne navázal stejně vydařený večer. V osm hodin se na návsi podařilo za hlaholu hudby skácet Májku a pak už se do pozdních hodin jen hrálo a zpívalo. A muzika byla opravdu bohatá, jak sliboval plakát – kytara, harmonika, benjo, flétny, housle atd.

Drbna ke stažení ve formátu doc a pdf zde (soubor zip).


Informační e-mailVytisknout článek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Máte obavy z nárůstu nedostupnosti zdravotní péče na Frýdlantsku?

Ano značné (56 hl.)
 
Nemám (31 hl.)
 
Nezajímám se (36 hl.)
 
Nevím (37 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 160
VOLBY
Nejvíce čtete
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz