Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
 • Pro nab√≠dku knih z obecn√≠ knihovny
  Doln√≠ Pertoltice prost√łednictv√≠m internetu klikn√¨teZDE.
 • Odkaz pro registrovan√© √®leny.
  Pro p√łehled vyp√Ļj√®ek a zjiŇ°t√¨n√≠ VaŇ°eho aktu√°ln√≠ho stavu rezervac√≠ klikn√¨te ZDE.
Info
 • K prohl√≠Ňĺen√≠ soubor√Ļ ve form√°tu PDF je nutn√© m√≠t v po√®√≠ta√®i nainstalov√°n prohl√≠Ňĺe√® Adobe Acrobat Reader.
  Pokud ho nem√°te, m√ĻŇĺete si ho st√°hnoutZDE.
Nejvíce ètete
 

Knihovna

Cen√≠k sluŇĺeb

Ceník sluŇĺeb
Místní knihovny v Pertolticích

Registra√®ní poplatky

 
dìti

10,- Kè

d√Ļchodci a studenti

10,- Kè

dosp√¨lí

15,- Kè

P√łístup na internet

zdarma

Registra√®ní poplatky se od 1.10. kaŇĺdého roku sniŇĺují pro nov√¨ p√łihlášené √®tená√łe na polovinu.

Sank√®ní poplatky

 

Poplatky z prodlení    
I. upomínka                           

25,- Kè

II. upomínka

45,- Kè

III. upomínka

70,- Kè

P√łedsoudní upomínka

100,- Kè

Ostatní sankce  
Ztráta √®tená√łského pr√Ļkazu a vystavení duplikátu

10,- Kè

Poškození √®árového kódu v knize

20,- Kè

Ztráta knihy nebo √®asopisu

aŇĺ dvojnásobek p√Ļvodní ceny a p√łíplatek 20 K√® za knihovnické zpracování

 • Poštovné a balné p√łi získání dokumentu p√łes tzv. meziknihovní výp√Ļj√®ní sluŇĺbu p√łi vyuŇĺití sluŇĺeb pošty se √łídí sazebníkem pošt  za jeden svazek.
 • Provoz internetu - zdarma

201110121946_poplatkyKnih
InformaŤnŪ e-mailVytisknout ŤlŠnek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro obèany.
PODPORUJEME
D√ĆKUJEME
ikonka nadaèní fond Ledòáèek
Obec Pertoltice na Facebooku.
 • 201411182028_fb
Anketa
V√¨√ł√≠te ve zlepŇ°en√≠ zdravotnick√Ĺch sluŇĺeb po p√łevzet√≠ Nemocnice Fr√Ĺdlant s.r.o. spole√®nost√≠ KNL, a.s.?

ANO (201 hl.)
 
√ą√ĀSTE√ąN√Ć (194 hl.)
 
NE (200 hl.)
 
NEV√ćM (140 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 735
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz