Table 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't existTable 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't exist Oficiální stránky obce PERTOLTICE
       
Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
 • Pro nabídku knih z obecní knihovny
  Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
 • Odkaz pro registrované členy.
  Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
 • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Výlet do ZOO a Botanické zahrady 2009 - 9
Výlet do ZOO a Botanické zahrady 2009
zobrazení: 2912
známka: 0
 

Obecní úřad

Vyhlášky, pokyny starosty obce a důležité zákony.

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
   
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019,
zrušovací vyhláška k OZV 5/2010, ze dne 6.12.2010
Platná obecně závazná vyhláška – vydání OZV dne 18.12.2019
1.1.2020
Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 2/2019
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Platné znění
1.1.2020
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Platná obecně závazná vyhláška – vydání OZV dne 18.12.2019
1.1.2020
Obecně závazná vyhláška č. 1 /2019,
o místním poplatku ze psů
Platná obecně závazná vyhláška – vydání OZV dne 18.12.2019
1.1.2020
POKYN STAROSTY OBCE č. 1/2019,
 k provádění zimní údržby na místních komunikacích
2.10.2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 a č. 2/2017,
kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.
Platné znění obecně závazných vyhlášek
29.6.2017
Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2016,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
5.1.2017
Pokyn starosty obce č. 3/2016,
k provádění zimní údržby na místních komunikacích a vymezení úseků, kde nebude prováděna údržba a dalších podmínkách.
Zanikl vydáním pokynu pro období 2.10.2017
1.11.2016
Pokyn starosty obce č. 2/2016,
Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů.
Platné znění pokynu
1.11.2016
Obecně závazná vyhláška č. 1 /2016,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Neplatná obecně závazná vyhláška – zrušena vydáním OZV
13.5.2016
Obecně závazná vyhláška č. 2 /2016,
o stanovení kratší doby nočního klidu a regulaci hlučných činností.
Platné znění OZV
1.10.2016
Příloha k Obecně závazné vyhlášce č. 1 /2015,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
11.1.2015
Obecně závazná vyhláška č. 1 /2015,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Neplatná obecně závazná vyhláška – zrušena vydáním OZV
1.1.2015
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy č. 1/2015.
Vymezení zastavěného území obce Pertoltice.
Platné znění
11.8.2015
Obecně závazná vyhláška č. 3/2014,
o stanovení kratší doby nočního klidu a regulaci hlučných činností.
Neplatná obecně závazná vyhláška – zrušena vydáním OZV 2/2016
1.1.2015
Obecně závazná vyhláška č. 2/2014,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pertoltice
Neplatná obecně závazná vyhláška – zrušena vydáním OZV
28.9.2014
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014,
o stanovení kratší doby nočního klidu a regulaci hlučných činností
Neplatná obecně závazná vyhláška – zrušena vydáním OZV
28.9.2014
POKYN STAROSTY OBCE č. 1/2014,
k provádění zimní údržby na místních komunikacích a vymezení úseků, kde nebude prováděna údržba a dalších podmínkách
Předpis nahrazen aktuálním zněním
2.9.2014
POKYN STAROSTY OBCE č. 1/2013,
k provádění zimní údržby na místních komunikacích a vymezení úseků, kde nebude prováděna údržba a dalších podmínkách
Předpis nahrazen aktuálním zněním
23.10.2013
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,
kterou se ruší OZV č. 6/2002.
Platné znění
13.05.2013
Obecně závazná vyhláška č. 3 /2012,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Neplatná obecně závazná vyhláška – zrušena vydáním OZV
01.01.2013
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012,
o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním
Platné znění
04.10.2012
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012,
kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.
Neplatná obecně závazná vyhláška – zrušena vydáním OZV
09.07.2012
Příloha č.1 k obecně závazné vyhlášce č. 6/2010,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
17.01.2012
Obecně závazná vyhláška č. 6/2010,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Neplatná obecně závazná vyhláška – zrušena vydáním OZV
01.01.2011
Obecně závazná vyhláška č. 5/2010,
o místním poplatku z ubytovací kapacity
Neplatná obecně závazná vyhláška – zrušena vydáním OZV
01.01.2011
Obecně závazná vyhláška č. 4/2010,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Platné znění
01.01.2011
Obecně závazná vyhláška č. 3/2010,
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
Neplatná obecně závazná vyhláška – zrušena vydáním zrušovací vyhláškou 1/2012
01.01.2011
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010,
o místním poplatku ze psů
Neplatná obecně závazná vyhláška – zrušena vydáním OZV
01.01.2011
OZV č. 1/2010,
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Neplatná obecně závazná vyhláška – zrušena vydáním OZV
06.04.2010
OZV č. 1/2009,
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Neplatná obecně závazná vyhláška – zrušena vydáním OZV
01.01.2009
OZV č. 2/2008,
o stanovení koeficientu daně z nemovitostí
01.01.2009
OZV č. 4/2008,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Neplatná obecně závazná vyhláška – zrušena vydáním OZV
02.09.2008
OZV č. 3/2008,
o stanovení podmínek spalování suchých rostlinných materiálů v otevřených ohništích
02.09.2008
OZV č. 2/2007,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru.
Neplatná obecně závazná vyhláška – zrušena vydáním OZV
01.01.2008
OZV č. 1/2007,
o místním poplatku z ubytovací kapacity
Neplatná obecně závazná vyhláška – zrušena vydáním OZV
12.09.2007
Pokyn starosty 6/2007.
20.11.2007
Pokyn starosty 5/2007.
20.11.2007
Pokyn starosty 4/2007.
01.11.2007
Pokyn starosty 3/2007.
02.10.2007
Pokyn starosty 2/2007.
01.10.2007
Pokyn starosty 1/2007.
20.04.2007
Místní program obnovy venkova.
 
Seznam platných právních předpisů vydaných obcí Pertoltice
 
Pokyn starosty obce č. 2/2006,
nákup materiálu a služeb
Platné znění
 
OZV č. 8/2006,
o místním poplatku
Neplatná obecně závazná vyhláška – zrušena vydáním OZV
15.06.2006
OZV č. 2/2006,
o stanovení systému shromažďování, sběru,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pertoltice
Neplatná obecně závazná vyhláška – zrušena vydáním OZV
01.04.2006
OZV č. 1/2006, Nařízení Obce Pertoltice,
ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ.
Platné znění
01.04.2006

Důležité zákony

 • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
 • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
 • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
 • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
 • 201411182028_fb
Anketa
Od 2/2021 bude mít i široká veřejnost možnost nechat se očkovat proti nemoci Covid-19. Necháte se očkovat?

ANO (432 hl.)
 
NE (231 hl.)
 
ZATÍM JSEM NEUVAŽOVAL/A (261 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 924
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz