Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Hasiči - branný závod 2004 dorost - 8
Hasiči - branný závod 2004 dorost
zobrazení: 1733
známka: 0
 

Drbna

DRBNA - únor 2007

Obec Pertoltice

           e-mail: ou_pertoltice@volny.cz

           internet: www.obecpertoltice.cz

Obecní  úřad  a  sbor   pro  občanské  záležitosti   přeje   všem našim občanům, kteří v měsíci únoru slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody . V měsíci  únoru přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:  Šálková Milada 76let, Čepelíková Milada 75let, Pánis Vincenc 67let, Hanzl Josef 65 let, Závůrka Luboš 46let, Skrbková Renata 40let, Bílková Milena 37let, Novotný Radek 35let, Lacinová Kateřina 33let, Valášek Patrik 31let, Špátová Veronika 21let, Šantroch Jakub 16let, Dědeček Jan 15 let, Plesarová Kristýna 11let  a Severýnová Renata 7let.Všem oslavencům ještě jednou  srdečně blahopřejeme.

SLOUPEK STAROSTY

V lednu jsme museli vymyslet, co s kontejnery na domovní odpad.Jejich umístění na cizích pozemcích a nepořádek kolem nich se stal jedním z tématů posledních dní v prosinci a dalších v lednu. Jediné řešení je tyto stáhnout a dát je na vhodné místo. Myšleno na místo s větším přehledem o dění kolem těchto. Samozřejmě se tím prodlouží trasa na svoz, ale snad se podaří na druhé straně snížit náklady na odvoz odpadu. Ono vlastně žádné vhodné místo není, ale alespoň aby byly na pozemku, který patří obci. Je několik lokalit, ale žádná není plně vyhovující. I v životě to je však také tak. Musíme se s tím popasovat a jít do toho. I když cena za likvidaci odpadů zůstala na stejné úrovni jako v roce minulém, stejně je její výše pro nás neúnosná.

Na tento rok jsem oprávněn požádat o dva na VPP. Rozhodlo tak zastupitelstvo. Dva, to je minimální možný počet pracovníků, vzhledem k tomu, že se musí provádět svoz odpadu. A to, že si nemůžeme dovolit jiné práce, než udržovací, zase znamená menší potřebu těchto pracovníků. Dochází k 50% obměně pracovníků, kterou vyžaduje úřad práce v Liberci a tak na další období bude u obce na VPP pracovat pan Srp Vladimír a Novotný Vladimír.

 Vedeme pár jednání s panem farářem, na kterých se dotazuji, jak to bude s dokončením střechy a hlavně se slíbeným úklidem po opravě střechy. K mému, ale nutno podotknout, již malému údivu, se dozvídám, že je vše jinak. Bývalý pan farář, prý při předání před svým odchodem upozornil svého nástupce na tu skutečnost, že obec dostane do své správy hřbitov od církve za symbolickou cenu a za to na oplátku uklidí - asi pracovníci na VPP prostor hřbitova po opravě střechy. Tuto informaci si ověřuji ihned telefonicky u pana faráře Koláře, který nyní působí v Jabloneckém okrese a potvrzuje tuto dohodu, byť opět v ústní podobě. Omlouvám se mu za vyrušení a též za to, že jsem církevní hodnostáře tlačil někam, kam jsem neměl. Hned z kraje roku, jak nám to počasí dovolí, se na úklid hřbitova vrhneme, ať již brigádně, či to necháme pouze na VPP.

 Na brigádu asi nepřijde mnoho lidí, protože mají za zlé panu faráři, že zakázal koncert v prostorách kostela. Nutno na jeho obranu říci, že po mé intervenci a rozčilení, jsme opět došli k jinému závěru. Měl jsem názor, jako většina našich občanů, kterým se to nelíbilo a tak jsme si promluvili. Je vše pochopitelně jinak, než se nám to jevilo. Ať již chceme, nebo ne, kostel je majetkem církve a pan farář, jako zástupce této organizace, musí dodržovat určitá pravidla v nakládání s majetkem, který mu byl svěřen. Je to dosti podobné naší situaci. I zastupitelé musí dbát toho samého. Prostě vše vzniklo jen tím, že organizátoři koncertu včas tento svůj záměr neoznámili právě panu faráři, který pak již nemohl vyhovět. Světe div se, on musí požádat své nadřízené hodnostáře o svolení s touto akcí a překvapilo mne, že musí nahlásit i skladby, které se budou hrát na schválení. Má to však něco do sebe. Je pravdou, že jsem bral pořádání něčeho v kostele za naprosto jednoduchou a samozřejmou  věc, ale opak je pravdou. Pokud se toto nebude již opakovat, nic nebude bránit včasnému vyřízení na diecézi v Litoměřicích a koncert se bude konat. Je třeba se z toho poučit na příští roky a bude vše v pořádku. Toliko zpětně ke koncertu v našem kostele o svátcích.

AKTUÁLNĚ

Prodej pozemků, o které mělo zájem Sdružení pro obnovitelnou energii, ve kterém je partnerem Obec Pertoltice,  znamená asi konec nadějím na možnost zaměstnání místních obyvatel a ve svém důsledku jistě i konec nadějím na příjem do pokladny obce. Asi je to jen další důkaz o tom, že firma pana Udatného nebude úspěšná v tomto projektu. Podíváme se na to a posoudíme naši účast v takovémto projektu, protože je nám předložena nová podoba projektu a vše začíná znovu. Pokud bychom snad plánovali prostředky z otevřené pískovny, můžeme si nechat zajít po dlouhou dobu opět chuť. Opět to nevyšlo a situaci kolem bude řešit naše moc soudní. A víme jistě, jak rychle bude rozhodnuto ve věci sporu. Proto naděje vkládané do tohoto projektu se zdají v tento moment také liché. Proto máme i takové relativně malé projekty, jak získat finanční prostředky, jako je umístění reklamních ploch na pozemcích v majetku obce. Je to myšlenka, kterou předložila slečna místostarostka. Tímto úkolem se nabídla zabývat paní Petrášová z výboru pro rozvoj obce. Je tedy pověřena zastupitelstvem k jednání o této problematice.

Zní to až neuvěřitelně, ale během ledna bylo nutno odklízet každé ráno fekálie z prostoru čekárny na návsi. Měl jsem za to, že to bude problém jen jedné z našich okolních obcí. Ale že se objeví tento fenomén doby u nás v obci, mne tedy překvapilo. Prosím tohoto exhibicionistu, pokud se pozná, aby zbytečně neničil práci druhých a umožnil v měsících, kdy bude opravdu venku zima, ničím nerušený pobyt v čekárně ostatním občanům. Děkuji za pochopení.

V měsíci lednu začala fungovat již výběrová komise, která má připravit návrh na obsazení budovaných bytů v budově bývalé školy. Tento teprve předloží zastupitelstvu k projednání a schválení. Poté budou vyzváni ti, kteří budou úspěšní a projdou sítem komise, aby se dostavili podepsat smlouvu o smlouvě budoucí. Tedy vidíte, že ač již někteří říkají, že byt dostanou a někteří zase lamentují, že nikoliv, je vše jinak. Není ještě nic rozhodnuto. Termín dokončení se blíží docela rychlým tempem a musíme být řádně připraveni. Tím dávám odpověď na to, že nikdo nemá v dnešní den byt přidělen od obce.Také bude muset zastupitelstvo rozhodnout o vyšší ceně za m2- nájmu, protože náklady jsou takového rozměru, že si to vyžadují.Také se musí uvažovat o možném podílení se uchazečů o byt na provedení připojení objektu na síť. To budeme muset posoudit. V březnu jsem dohodl možnou prohlídku objektu, protože se již budou jednotlivé byty rýsovat a bude tak lepší přehled pro žadatele, než podle stavebních plánů. Zbývá dořešit financování a provedení kanalizace.Zastupitelstvo obdrželo materiály, které vysvětlují situaci kolem financování stavby a posoudí další postup výstavby a hlavně plnění závazků ze strany obce.

Výpadek proudu po největší vichřici v dějinách byl zdlouhavě řešen a stal se oprávněně kritizovanou oblastí. Snad se nebude opakovat. Všechny kroky, které podnikneme budou směřovat k zamezení problémů a nápravě věcí, které toto způsobily. Již byla rozeslána příslušná korespondence, která by měla zamezit opakovanému výpadku, který byl z větší části způsoben spojením drátů vedení u školy. Škody na majetku obce se pokusíme opravit co nejdříve. Jedná se o čekárnu a velká vrata na hřbitově. Škody na padlých stromech budou řešeny náhradní výsadbou.Stále čekám na vysvětlení, proč operátorka nepředala včas informaci servisním technikům. Zatím jsme obdrželi omluvu po telefonu s tím, že bude následovat písemnou formou.

Předkládám Vám zprávu o tom, jak proběhlo jednání okolo slabého výkonu na vodovodu do Horních Pertoltic. Dne 24.01., jsme se sešli na konzultaci s panem projektantem a zástupci FVS, kde jsme se dohodli následovně:

 -bude provedeno kontrolní měření před šachtou přečerpávací stanice a poté za ní a porovnáno s deklarovaným výkonem

- dále bude provedeno zkušební měření na únik z potrubí, zda není tlak snížen poruchou

- bude provedeno měření v objektech, které jsou napojeny a obyvatelé uvádějí malý průtok a tlak vody v domácnostech

- bude provedena zkouška pomocí montáže nového čerpadla, které má snad někde obec v záloze a znovu budou hodnoty porovnány

- vše bude na závěr vyhodnoceno a poté navrženo řešení stavu ke spokojenosti koncových odběratelů.

Děkuji za  podnět, který mne upozornil na neřešený problém. Doufám, že jsem splnili Vaše očekávání a rychle jsme se snažili podniknout kroky ke zlepšení nynějšího stavu. Provedení těchto všech úloh bude zdlouhavé, ale proto jsme se začali zabývat tímto problémem již nyní. V letním období se budou jistě připojovat i ostatní uživatelé na novou větev vodovodu a to by znamenalo ještě větší snížení tlaku v potrubí.

Za to, že jsme ne úplně zvládli počáteční nápor zimy, se omlouvám všem, kterých se to dotklo. Bylo to způsobeno poruchou na stroji, který údržbu provádí. A v druhém případě obyčejné zaspání. Všechny stížnosti p. Vokálka, p. Valáška R. a pana Brejchy byly předány odpovědné osobě k posouzení a nápravě stavu. K protahování kolem bytovek. Uvědomujeme si, že je zde největší koncentrace obyvatelstva, ale jedná se o soukromé prostory a komunikace. Proto jsme jednali již před zimou o způsobu údržby se zástupcem majitelů objektů- p. Pajkrtem st..Bylo dohodnuto, že se nebude provádět protahování, protože tím dochází k poškození povrchu dvora a komunikace.

 

Také je třeba poděkovat panu Šlemrovi za ochotu a provedené práce na opravě elektrických zařízení obce. Jednalo se o opravu instalace v obecním bytu v č.p.64 a v budově nové hasičské zbrojnice. Ještě nás čeká výměna boileru v jednom bytě a možná i na hasičské zbrojnici.Panu Faflákovi děkuji za provedené opravy v budově obecního úřadu, protože jsme tímto ušetřili za řemeslníky nemalé částky.

ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  OBECNÍCH  ORGÁNU

V měsíci lednu byla věnována pozornost hlavně získávání podkladů pro jednání zastupitelstva a jednotlivých výborů s ohledem na usnesení zastupitelstva.

Připravilo se mimořádné jednání zastupitelstva s projednáním nové formy výzvy uchazečům o byt v budově školy. Ustanovení výběrové komise pro přidělování bytů a předložení návrhu zastupitelstvu. Proběhlo jednání s arch.Sedlákem o dokončení etapy vyhotovení Územního plánu Obce Pertoltice- rychlá reakce na potřebu předložení vyúčtování těchto prací krajským orgánům. Zasíláme další žádosti o sponzorský dar. Zatím žádný výrazný úspěch. Opět jsme vyzvali lékaře, kteří mají naše občany v obvodě, aby byli nápomocni ve směru uspokojení jejich potřeb a zřídili si ordinaci v objektu obecního úřadu. Zatím jsme nebyli úspěšní, protože se nám ozvala pouze paní doktorka Holečková, která by již k nám nestíhala jezdit, takže je ochotna vypomoci alespoň tím, že bude možné vyzvedávat recepty na obecním úřadě, aby jste nemuseli daleko cestovat. Pan doktor Zverka, se zatím ani neobtěžoval na dva dopisy, které jsem mu zaslal, odpovědět. To s možností našich občanů mít zubaře, který by je vzal do svého obvodu, jsme na tom dle informací pana starosty z Černous, trochu lépe. Máme příslib, že udělá vše proto, abychom tuto možnost měli. Je pravdou, že cestování do ordinace je problém, ale zdá se být menší, než cesta do Liberce, či dokonce Turnova. I to je opravdu možné, jak jsem slyšel, jde o radu od pracovnice ordinace ve Frýdlantu. Takže v tomto směru máme zatím velký dluh.

Na návrh místostarostky, vypracovává výbor pro rozvoj obce nabídku na umístění reklamních ploch v obci. Vedením prací je pověřena p. Petrášová. Doufejme v to, že se podaří některé jednání a přibudou prostředky do obce. Třeba na zaplacení školení a zdravotní prohlídky hasičů a řidičů techniky, kterou používají. Budeme projednávat převod hřbitova na Obec Pertoltice, který byl dohodnut v roce 2006.

Další jednání kolem budování bytů- FVS, projektová firma Lhota-stavitelství, Vodohospodářská správa Liberec, ČSS Liberec, Stavitelství Lhota, firma DI-TECH. Uzavíráme pracovní smlouvy na VPP a zadáváme oběma pracovníkům úkoly na nejbližší období. Vyřizují se žádosti o kácení stromů / obec, JUDr Matula, p.Mucha, p. Běloch, p. Srp/.

Připravujeme na žádost paní kronikářky plán na parkové úpravy bývalého dopravního hřiště a prostor kolem staré hasičárny. Také bychom rádi zpřístupnili obecní kroniku a tak jednáme o způsobu její prezentace. Každopádně je nyní možno po telefonické dohodě s paní Srpovou, tuto prohlédnout přímo u ní doma. I dalšími  podněty se budeme zabývat. Na dokončení montáže laviček na hřbitově a hřišti se již pracuje.

Výbory zastupitelstva pracují dle svého rozvrhu práce a hlavní témata jsou úspory na odměnách zastupitelů, starosty, místostarosty a všech členů výborů. Dále příprava na jednání zastupitelstva- přidělení bytu v obci a hlavně rozborem dokončení stavby, zvýšení ceny nájmu, úsporná opatření ve vybavení bytů.

Noviny ve formátu Microsoft Word ke stažení zde.


Informační e-mailVytisknout článek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Máte obavy z nárůstu nedostupnosti zdravotní péče na Frýdlantsku?

Ano značné (56 hl.)
 
Nemám (31 hl.)
 
Nezajímám se (36 hl.)
 
Nevím (37 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 160
VOLBY
Nejvíce čtete
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz