Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
MDŽ 2008 - 20
MDŽ 2008
zobrazení: 1711
známka: 0
 

Drbna

DRBNA - leden 2007

SLOUPEK STAROSTY
Nejprve mi dovolte popřát vše nejlepší, do roku 2007 Vám, našim občanům a také všem spolupracovníkům. Doufám, že tento rok, bude pro každého z nás lepší, než ten předcházející. Ze všeho nejvíce, však přeji každému pevné zdraví.

 Nyní mi dovolte, abych se ještě vrátil do minulého měsíce a dal Vám vědět něco o činnosti VPP. Práce, které byly zadány:  provedení výkopových prací na přístavbě hasičské zbrojnice, navezení materiálu na tuto stavbu- kámen, dále jsme se zabývali úklidem prostoru na složení uhlí a přípravou opravy oběhového čerpadla v hasičské zbrojnici. Nechal jsem provizorně opravit spadlý plot u obecního úřadu a betonovat prostor vstupu do objektu, který byl již dlouho nebezpečný hlavně podpadkům dámských bot. Pravda, opomenul jsem zmínit, že naše spolupráce začala stěhováním kanceláří obecního úřadu zpět do prvního patra a odvozem letitého trouchnivějícího vybavení. Za tuto mimořádnou práci Vám dík chlapi, zvládli jste ji dle mého plánu skvěle. Prováděli jsme i přípravu na zimu. Řezalo se dřevo do kotelny hasičské zbrojnice a neustále dokola se uklízelo kolem kontejnerů na domovní odpad a v obecních skladech. Pracovnice K. Mlejnková udělala pořádek v archivu, kopírovala potřebné dokumenty a podílela se na přípravě auditu a skartační práci. Mimo jiné uklízí objekty. Nyní se bude věnovat již práci na úklidu hřbitova a cesty na hřbitov a prostoru zastávky. Celý střed obce volá po vyčištění. Tento stav je oprávněným terčem kritiky. Pokyny mají pracovníci VPP jasné. Musíme udělat kontroly odpadních jímek, aby opět nedošlo k nějakému ucpání, dlouho se nevyvážely. Je nejvyšší čas, udělat něco s čerpadlem v hasičské zbrojnici. Kupujeme tedy nové a doufám, že se nám podaří odvozit tolik šrotu a různého sběru, že se nám tento výdaj podaří pokrýt. Zatím vkládáme osobní prostředky. Také tímto způsobem platíme dodávku uhlí do zbrojnice, podobně jako nákup oběhového čerpadla. Necháváme přemístit kontejnery z Dolních i Horních Pertoltic, do prostoru u staré hasičárny. Sice je to uprostřed obce, ale na zimu je to jediné možné řešení. Ani obec nemůže dělat takový bordel / a jinak se stav kolem nich nedá nazvat/ na pozemcích jiného vlastníka a tak k tomu muselo zákonitě dojít. Za přechodné problémy s nedostatkem popelnic se omlouvám předem, ale již je řešen žádostí o pronájem vyššího počtu.
 Zkouším něco sehnat na práci s dětmi u sboru hasičů od podnikatelské i soukromé veřejnosti. Zatím výsledek nic moc, ale něco ano. Viz minulé vydání. Děkuji, za poskytnuté prostředky. SDH tyto prostředky vítá,  ikdyž je pravdou, že by bylo potřeba daleko většího objemu. Proto rozesílám žádosti o sponzorský dar,  na všechny světové strany.
Plním úkoly, které jsem dostal od zastupitelstva. Připravuji předávací protokol. Hlavní dění je kolem financí a  příprav možného mimořádného auditu a přezkumu převážné většiny akcí obce. Konečně nám začaly pracovat všechny výbory a tak již konečně dochází na práci pro obec důležitou. Řešení potřeb našich obyvatel. Výbor kontrolní a finanční spolupracují úzce. Výbor pro rozvoj obce pracuje na přípravě plánu a dotačních titulech. Na tomto místě mi dovolte, abych Vás vyzval k tomu, že pokud máte něco přislíbeno od minulého vedení obce, pokud možno mne co nejdříve informujte. Jde o to, že se skoro každý den někdo na mne obrátí, že měl něco přislíbeno.  A já bych chtěl vše již uzavřít. Doplňuji si žádosti na osazení lamp veřejného osvětlení. Žádost, písemnou, jsem však našel pouze jednu. A má jich být pět. Řeším situaci kolem bytu v č.p. 231, stavební stav a nájemní smlouvy a související problémy. Nechávám odstranit první popelové nádoby od objektů, kde není placen poplatek. Tito lidé se musí  se svým domovním odpadem projít. Pokud tedy máte nějaký problém, jehož řešení máte přislíbeno a delší dobu,dejte nám o něm vědět. Děkuji za pochopení.  
V prvních vydáních budu asi psát trochu více informací, proto bude více nákladů na naše periodikum. Zmírňuji dopad tím, že alespoň papír má obec zajištěn z jiného zdroje-sponzora. Ale dle propočtů, stojí obec vydávání za rok asi 4.550,-Kč. Jedna z připomínek občanů, bylo i to, že jsou málo informováni o dění v obci, proto budeme pokračovat v tomto trendu a rozsahu i s okolními obcemi. Na tomto místě, Vám všem dávám na zvážení, zda by bylo možno se na vydávání podílet malou částkou. Děkuji.
Nyní mi dovolte, abych popsal, co mne trápí.
Vzhledem k tomu, že se nám nedaří delší dobu části našich obyvatel vysvětlit situaci, která vládne v oblasti finančních prostředků obce a část ani netuší, jaký je skutečný stav, rozhodl jsem se k této problematice vyjádřit. Nebudu zde polemizovat o tom / kdo a kde, s kým a proč?/. Ani nehodlám podporovat dohady a různé lidové tvořivosti. Toto není ani účelem následujících řádků. Nechť si udělá každý názor sám. Myslím si, že řešení těchto otázek, přijde již brzy na pořad dne. Já jsem měl dojem, že v této situaci a době, je nejdůležitější najít řešení a spojit síly ku prospěchu nás všech. A vidíte, nyní váhám, zda to nebyl omyl. Vrabci štěbetají o konci prací na hasičárně a sboru vůbec, pokud nebude nová stříkačka a podobné zvěsti. Moc tomu nevěřím, až do doby, kdy je mi to předloženo na zasedání obecního zastupitelstva. V případě, že již toto předloží zastupitel, musím se tím vážně zabývat. Jen doufám, že snaha někoho, blíže nespecifikovaného- snad jedince, o jiný přístup- konfliktní, nebude mít dlouhého trvání a co hlavně, podporu v sboru. O co vlastně jde? Věřím a to dosti pevně, že lidé v našem sboru jsou ve valné většině-95% reálně uvažující lidé, kteří chápou situaci obce, jako kritickou. Vědí, že při takové míře zadluženosti, obec nemůže vyhovět všem přemrštěným požadavkům a to ze strany kohokoliv. Urputně, až zarputile vyžadovat s pomocí silných slov, nákup hasičské techniky japonské výroby za této situace? To ani nezmiňuji kolik bude stát údržba a provoz. Ne nadarmo můžeme spočítat na prstech jedné ruky, kolik jich v republice je, a zajímavý údaj by jistě byl pro Vás i ten, který by pojednával o tom, jak velké obce mají tuto stříkačku. Jedno Vám řeknu již nyní, žádná z nich nemá 265 obyvatel a příjmy, jako naše. Proč? Na to si zkuste odpovědět sami. Nemám nic proti tomu, aby byl sbor vybaven tím nejlepším, co existuje na trhu. Ale v situaci, kterou se Vám snažím osvětlit v následujících materiálech, snad každý pochopí, že je to nemožné. Na druhou stranu jsem rád, že mne vývoj kolem tohoto problému vlastně donutil uvést všechny dohady a lidové vyprávění, na správnou míru. Měl bych za to poděkovat, ale radost z toho nemám. Ale beru to na vědomí. Na tom, že si tento stroj nemůžeme dovolit, nezmění nic ani plané sliby, že se ozve tajemný sponzor, který přispěje. Asi by se jednalo stejně jen o další půjčku. A to je nepřípustné, protože by tato stříkačka vlastně jen prošla naším účetnictvím a následně odebrána. Stále nad námi je hrozba exekuce. A stejně se vlastně nikdo neobjevil, takže je to vlastně jedno. Nebavíme se o tom, jak rozdělit zůstatek na účtu obce ve výši 300.000,-Kč!!! Zda z této částky dát hasičům prostředky na nákup nové stříkačky! A to ještě nerozvíjím debatu o prostředcích, které sice z kraje přišly na účet, ale ......? Ani na tu zmiňovanou přístavbu vlastně není tolik prostředků na zvláštním účtu, kolik by tam mělo být. To bude asi také trochu problém. Ale je-li jednou ze správných reakcí na situaci toto -,,Pokud starosta nekoupí novou stříkačku, tak se na celou přístavbu vy..... a na práci ve sboru přesně tak". A další doplňující informace, tak to opravdu nevím. Nedokáži to posoudit. Jen mám svůj názor. Ten si dokáži utvořit a ve své další práci na něj navázat. Všichni, kteří byli svědky mého zděšení nad tím, že se přeci jen někdo  takto k problematice staví, mohou potvrdit, že jsem se tímto dlouho trápil. No nic, vlastně se dá říci, co chtěl to má. Někdo je mimo, někdo ovlivněn a další neví, o co jde. Budu bedlivě sledovat další vývoj, tak abych pochopil, zda jde o jedince, či je lidí s tímto názorem přeci jenom více. Každopádně si vážím práce těch, kteří naopak přispějí svou činností a prací ke zdárnému dokončení stavby a dalším konstruktivním krokům. V případě, že se to nepodaří, lze samozřejmě zastavit i tuto akci, jako se stalo u jiných a vrátit dotaci taktéž. Ale již v tento moment se stala obec nechvalně proslulou posouváním termínů na vyúčtování dotací a jejich vracením, pro nemožnost vložit svůj podíl. Samozřejmě v situaci, kdy obec nemá finanční prostředky a neměla je ani v době přípravy těchto akcí, vlastně ani jiný postup není možný. Zde bych asi měl zmínit, že příjemce dotace je povinen,dle smlouvy do 15 dní ode dne, kdy se to dozví, nahlásit to, že nemá financování, či jinou překážku pod kontrolou. Co k tomu dodat. Mnoho ne. Pro úplnost je třeba říci, že starosta je povinen dbát usnesení zastupitelstva. To ale na neštěstí hovoří o nákupu stříkačky PS-8 a ne objednávaného druhu.
Těm, kteří hledají způsob, cestu z popisované situace, za jejich pomoc děkuji a ještě jednou uvádím, že si jejich postoje a snahy opravdu vážím. Ten, kdo cítí potřebu po pár vypitých pivech se k tomuto vyjádřit,má vždy u mne možnost se vyjádřit.  Ale ne po pár vypitých pivech. A protože doposud nevím, o koho se jedná a pátrat po tom ani nebudu, musím se spolehnout, že přijde sám a vysvětlí svůj postoj. Ono v situaci, kdy se vkládají soukromé finanční prostředky do provozu obce, se mi prostě takovéto jednání, zdá absurdní a nemorální. Pro lepší orientaci uvádím předběžnou zprávu, která v konečné podobě bude uvedena v závěrečném účtu obce za rok 2006. Tak,aby bylo umožněno co největší skupině obyvatel se orientovat. Tolik, co jsem měl na srdci. Ještě jednou chci ale poděkovat všem, kteří se podílejí na dokončení přístavby a v tuto dobu vím již, že se jedná o početnou skupinu, takže díky za Vaši práci.


AKTUÁLNĚ
Jednáme o projektu sběrných dvorů v každé obci, pod vedením pana Bursy. Naše obec přislíbila účast v letech minulých a náklady s tím spojené se nám nyní začnou promítat do našeho rozpočtu. Podařilo se nám najít konkrétní kroky ke stabilizaci rozpočtu a finančních prostředků obce. Úkolem výboru finančního, bude nalézt cestu z hluboké zadluženosti. Moc si nedělám naděje. Úkol je to, zdá se, nemožný. Také výbor kontrolní si přijde na své a zahájil již přípravné práce na přezkumu jednotlivých projektů obce a způsobu jejich financování. Z nepřehledné situace, se stane přehledná a budeme moci realizovat analýzy daných projektů. Je též potřeba projít i stará usnesení, která souvisejí s jednotlivými akcemi a porovnat jejich obsah se skutečností. Výbor pro rozvoj obce, se bude zabývat pohledem do budoucnosti obce. Mezi jeho úkoly patří i sehnání dotací a grantů, které budou mít reálné dimenze. Pod vedením manželů Lindy  Petrášové a Davida Petráše, kteří se této problematiky ujali, vznikne struktura výboru, která se tímto bude zabývat po celé volební období. Za jejich vstřícnost a nasazení  v tomto ohledu, děkuji. Za okolností, které nedovolí několik let žádnou aktivitu a investici, zdá se mi to úkol nadlidský. Velice kvituji, že mám příslib, že se občanské sdružení, které pracuje v naší obci, zapojí do řešení problému obce a stane se tak z oponenta , spolupracovníkem. To je dobrý signál a jsem tomu opravdu rád. Bude potřeba co nejširší podpora ke krokům zastupitelstva, ze strany občanů.
Jednání o zřízení, byť jen minimálního provozu ordinace lékaře pro naše obyvatele, ztroskotala na naprostém nezájmu ze strany lékařů, kteří si rozdělili bývalý obvod MUDr. Samka. Ani jsem jim nestál za odpověď. Tak to budeme zkoušet dále. Snad našeho hlasu někdo nakonec vyslyší. Na schůzkách si zpětně probíráme akce, které obec prováděla na opravách a budování nového. Musím předložit zastupitelstvu rozbor těchto akcí a spolupracovat s kontrolním výborem, který bude zatím namátkou, přezkoumávat postup. Budu nejspíše předkládat zastupitelstvu roční zprávu. Dnes jsem definitivně do šuplíku odložil zpracovaný Program obnovy venkova na období 2006-2010. Je zřejmé, že k jeho, byť částečné realizaci nedojde.
Na škole se pracuje, ale já ztrácím poslední zbytek naděje, že se podaří stavbu realizovat za dohodnutou cenu. Naposledy jsem obdržel fakturu za posudek o stavu krovu a střechy. Firma se mi snaží vnutit názor, že k tak rozsáhlému poškození střechy zatékáním a neodbornými zásahy, došlo během posledních dvou let. Tedy těsně po jejich prvním seznámení se stavbou. Tuto fakturu jsem se rozhodl nehradit a dávám to vědět i technickému dozoru. Každopádně se snažíme najít společnou řeč, nad problémem kolem stavu střechy. Vzniknou zde náklady, se kterými nepočítal projekt a tudíž se budou někde muset vzít. Přesnou podobu plánu, zatím nemám. Musíme se pokusit je najít uvnitř stavby.  
V měsíci listopadu a na začátku prosince se nám nepodařilo spustit nové- již třetí webové stránky obce. Opět se nezadařilo. Jsem ochoten ukončit i tuto spolupráci tak, jak jsem urychleně zrušil plánovanou výstavbu čističky odpadních vod a kanalizaci, nákup nepotřebných věcí, služeb a vše, co šlo. I tak nám zůstává sousto jako hrom. Vše bude jasné po vydání konečné finanční zprávy obce. Počítám, že tu budu předkládat do prvního zasedání obecního zastupitelstva v měsíci lednu.
Do této situace vypovídá smlouvu na pronájem nebytových prostor- kulturního sálu nájemci paní Kubáčková a p. Plšek. Další úbytek finančních prostředků pro obecní pokladnu. Z jednání s bankovním ústavem vyplývá, že se ani nemusíme pokoušet umazat alespoň část dluhů úvěrem. Musím vypracovat podklady, ale nebude prostor pro přidělení dalšího úvěru. Tudy tedy cesta nepovede.
Posílám pozdravný dopis do Habartic a žádám o strpení s platbou, kterou jsme jim měli již dávno uhradit. Snad bude naše žádost vyslyšena. V prvním týdnu též konečně oslovuji pana JUDr Duška -starostu nám blízké obce Bulovka a sjednáváme si poznávací schůzku. Pan starosta, který nastoupil do funkce, má velice podobné problémy a tak jsme se nemohli setkat dříve. Byly na pořadu dne důležitější úkoly. Zabýváme se naší další spoluprací. Hlavně se bude jednat o osudu Mikroregionu BULPERHA. Plánuji návštěvu v Černousích a Višňové, abych se představil všem v blízkém okolí a navázal na spolupráci. Proběhla valná hromada FVS - Frýdlantské vodárenské společnosti a Mikroregionu Frýdlantsko.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych poděkovat za vedení obce, panu Plškovi a paní Kubáčkové - provozovatelům služeb v pohostinství, za uspořádání  Mikulášské nadílky v prostorách Restaurantu Pertoltice pro naše děti.
Také děkuji všem čertům, andělům a Mikulášovi, že si našli cestu k nám do obce. Dále všem našim spoluobčanům, kteří v roce 2006 přispěli byť i malou měrou na aktivní práci v obci. Panu Neufusovi za bezplatné zapojení a opravu el. instalace oběhového čerpadla v hasičské zbrojnici, panu Šlemrovi za celoroční práci kolem veřejného osvětlení, O. Čepelíkové za vedení knihovny, p. M. Srpové za vedení kroniky obce a dalším.
Speciální poděkování členům sboru, za jejich účast na brigádách v posledních dnech měsíce prosince. Jmenovitě: panu K.Čepelíkovi, R.Valáškovi, M. Krivčíkovi ml.,

Stažení PDF verze zde: leden.pdfInformační e-mailVytisknout článek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Máte obavy z nárůstu nedostupnosti zdravotní péče na Frýdlantsku?

Ano značné (56 hl.)
 
Nemám (31 hl.)
 
Nezajímám se (36 hl.)
 
Nevím (37 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 160
VOLBY
Nejvíce čtete
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz