Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nab√≠dku knih z obecn√≠ knihovny
    Doln√≠ Pertoltice prost√łednictv√≠m internetu klikn√¨teZDE.
  • Odkaz pro registrovan√© √®leny.
    Pro p√łehled vyp√Ļj√®ek a zjiŇ°t√¨n√≠ VaŇ°eho aktu√°ln√≠ho stavu rezervac√≠ klikn√¨te ZDE.
Info
  • K prohl√≠Ňĺen√≠ soubor√Ļ ve form√°tu PDF je nutn√© m√≠t v po√®√≠ta√®i nainstalov√°n prohl√≠Ňĺe√® Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nem√°te, m√ĻŇĺete si ho st√°hnoutZDE.
Nejvíce ètete
 

Drbna

√ö√łedn√≠ deska

Starosta obce Pertoltice svol√°v√° 1. ve√łejn√© zased√°n√≠ zastupitelstva obce v roce 2020.
datum vyv??en?: 20. 01. 2020
datum sejmut?: 29. 01. 2020

Stanoven√≠ p√łechodn√© √ļpravy provozu na pozemn√≠ch komunikac√≠ch, silnic√≠ch II. a III. t√ł√≠dy.
datum vyv??en?: 17. 01. 2020
datum sejmut?: 02. 02. 2020

Rozpoètová zmìna è.6.
datum vyv??en?: 16. 01. 2020
datum sejmut?: neomezen?

Stanoven√≠ p√łechodn√© √ļpravy provozu na pozemn√≠ch komunikac√≠ch, silnic√≠ch II. a III. t√ł√≠dy.
datum vyv??en?: 14. 01. 2020
datum sejmut?: 30. 01. 2020

Dota√®n√≠ program na podporu S√≠t√¨ soci√°ln√≠ch sluŇĺeb v Mikroregionu Fr√Ĺdlantsko v roce 2020.
datum vyv??en?: 06. 01. 2020
datum sejmut?: 08. 04. 2020

ŇĹ√°dost o dotaci na podporu s√≠t√¨ soci√°ln√≠ch sluŇĺeb v Mikroregionu Fr√Ĺdlantsko 2020 - form√°t Excel.
datum vyv??en?: 06. 01. 2020
datum sejmut?: 08. 04. 2020

Schv√°len√© rozpo√®tov√© provizorium DSO Mikroregion Fr√Ĺdlantsko na rok 2020.
datum vyv??en?: 06. 01. 2020
datum sejmut?: neomezen?

Schv√°len√Ĺ rozpo√®et obce Pertoltice na rok 2020.
datum vyv??en?: 20. 12. 2019
datum sejmut?: neomezen?

DraŇĺebn√≠ vyhl√°Ň°ka - usnesen√≠ o na√ł√≠zen√≠ dalŇ°√≠ elektronick√© draŇĺby nemovitosti.
datum vyv??en?: 10. 12. 2019
datum sejmut?: 11. 02. 2020

Podìkování Libereckému kraji za poskytnutou podporu na opravu zásahového vozidla LIAZ CAS.
datum vyv??en?: 09. 12. 2019
datum sejmut?: neomezen?

N√°vrh rozpo√®tu DSO Mikroregionu Fr√Ĺdlantsko na rok 2020.
datum vyv??en?: 20. 11. 2019
datum sejmut?: neomezen?

Opat√łen√≠ obecn√© povahy - Ministerstvo zem√¨d√¨lstv√≠ - Odbor hospod√°√łsk√© √ļpravy a ochrany les√Ļ.
datum vyv??en?: 02. 09. 2019
datum sejmut?: 31. 12. 2022

DSO Mikroregion Fr√Ĺdlantsko - Ozn√°men√≠ o zve√łejn√¨n√≠ schv√°len√©ho z√°v√¨re√®n√©ho √ļ√®tu za rok 2018, rozpo√®tov√© opat√łen√≠ √®.1/2019.
datum vyv??en?: 17. 06. 2019
datum sejmut?: neomezen?

N√°vrh z√°v√¨re√®n√©ho √ļ√®tu DSO Mikroregion Fr√Ĺdlantsko za rok 2018.
datum vyv??en?: 13. 05. 2019
datum sejmut?: neomezen?

Zpr√°va o v√Ĺsledku p√łezkoum√°n√≠ hospoda√łen√≠ DSO Mikroregion Fr√Ĺdlantsko za rok 2018.
datum vyv??en?: 13. 05. 2019
datum sejmut?: neomezen?

Zpr√°va o p√łezkumu hospoda√łen√≠ obce Pertoltice za rok 2018 - v listinn√© podob√¨ k nahl√©dnut√≠ v kancel√°√łi O√ö Pertoltice.
datum vyv??en?: 29. 04. 2019
datum sejmut?: neomezen?

Z√°v√¨re√®n√Ĺ √ļ√®et obce Pertoltice za rok 2018 - v listinn√© podob√¨ k nahl√©dnut√≠ v kancel√°√łi O√ö Pertoltice.
datum vyv??en?: 29. 04. 2019
datum sejmut?: neomezen?

Informace k zas√≠l√°n√≠ sloŇĺenek pro platby dan√¨ z nemovit√Ĺch v√¨c√≠ od roku 2019.
datum vyv??en?: 24. 04. 2019
datum sejmut?: neomezen?

Opat√łen√≠ obecn√© povahy.
datum vyv??en?: 04. 04. 2019
datum sejmut?: 31. 12. 2022

N√°vrh z√°v√¨re√®n√©ho √ļ√®tu obce Pertoltice za rok 2018 - v listinn√© podob√¨ k nahl√©dnut√≠ v kancel√°√łi O√ö Pertoltice.
datum vyv??en?: 25. 03. 2019
datum sejmut?: neomezen?

N√°vrh zpr√°vy o p√łezkumu hospoda√łen√≠ obce Pertoltice za rok 2018 - v listinn√© podob√¨ k nahl√©dnut√≠ v kacel√°√łi O√ö Pertoltice.
datum vyv??en?: 25. 03. 2019
datum sejmut?: neomezen?

Ozn√°men√≠ o zve√łejn√¨n√≠ - Schv√°len√Ĺ rozpo√®et DSO Mikroregionu Fr√Ĺdlantsko na rok 2019.
datum vyv??en?: 22. 03. 2019
datum sejmut?: neomezen?

Podìkování Libereckému kraji za poskytnutou podporu.
datum vyv??en?: 07. 11. 2018
datum sejmut?: neomezen?

Pod√¨kov√°n√≠ Libereck√©mu krajsk√©mu √ļ√ładu za poskytnut√≠ dotace.
datum vyv??en?: 15. 11. 2017
datum sejmut?: neomezen?

Ozn√°men√≠ o zve√łejn√¨n√≠: Schv√°len√© rozpo√®tov√© opat√łen√≠ √®.4/2017, Schv√°len√Ĺ st√łedn√¨dob√Ĺ v√Ĺhled rozpo√®tu na r. 2018-2022.
datum vyv??en?: 02. 11. 2017
datum sejmut?: neomezen?

Smlouva √®. 4/2017 o poskytnut√≠ √ļ√®elov√© neinvesti√®n√≠ dotace z rozpo√®tu obce.
datum vyv??en?: 31. 10. 2017
datum sejmut?: 01. 11. 2020

Ozn√°men√≠ o zve√łejn√¨n√≠ rozpo√®tov√Ĺch opat√łen√≠ DSO Mikroregionu Fr√Ĺdlantsko.
datum vyv??en?: 05. 10. 2017
datum sejmut?: neomezen?

Návrh Strategického plánu rozvoje obce Pertoltice.
datum vyv??en?: 12. 06. 2017
datum sejmut?: neomezen?

Schv√°len√° podoba st√łedn√¨dob√©ho v√Ĺhledu rozpo√®tu.
datum vyv??en?: 04. 05. 2017
datum sejmut?: neomezen?

Schv√°len√° podoba st√łedn√¨dob√©ho v√Ĺhledu rozpo√®tu 2018-2022.
datum vyv??en?: 27. 04. 2017
datum sejmut?: neomezen?

N√°vrh ke schv√°len√≠ - St√łedn√¨dob√Ĺ rozpo√®tov√Ĺ v√Ĺhled 2018 - 2022.
datum vyv??en?: 23. 03. 2017
datum sejmut?: neomezen?

Komplexn√≠ pozemkov√© √ļpravy v katastr√°ln√≠m √ļzem√≠ Horn√≠ Pertoltice- informace k pov√¨√łen√≠ ke vstupu.
datum vyv??en?: 01. 03. 2017
datum sejmut?: neomezen?

VyŇĺ√°dejte si zdarma vyj√°d√łen√≠ o existenci nadzemn√≠ch nebo podzemn√≠ch s√≠t√≠.
datum vyv??en?: 26. 01. 2016
datum sejmut?: neomezen?

Oznámení k provozním zmìnám v obci Pertoltice.
datum vyv??en?: 23. 06. 2015
datum sejmut?: neomezen?

Ozn√°men√≠ - Obecn√≠ √ļ√ład Pertoltice t√≠mto zve√łej√≤uje informaci o n√°lezu v√¨ci.
datum vyv??en?: 03. 04. 2014
datum sejmut?: neomezen?

Zm√¨ny u dan√¨ z p√łevodu nemovitost√≠, u dan√¨ d√¨dick√© a darovac√≠ po 1. 1. 2014.
datum vyv??en?: 01. 01. 2014
datum sejmut?: neomezen?

Informace k dani z nabyt√≠ nemovit√Ĺch v√¨c√≠.
datum vyv??en?: 01. 01. 2014
datum sejmut?: neomezen?

V√Ĺzva majiteli k odstran√¨n√≠ stavebn√≠ho stroje z obecn√≠ parcely.
datum vyv??en?: 19. 06. 2013
datum sejmut?: neomezen?

V√Ĺzva k pose√®en√≠ pozemku a likvidaci plevel√Ļ na pozemkov√Ĺch parcel√°ch v katastru obce.
datum vyv??en?: 19. 06. 2013
datum sejmut?: neomezen?

Ozn√°men√≠ o zm√¨n√¨ provozn√≠ doby obecn√≠ho √ļ√ładu.
datum vyv??en?: 19. 02. 2013
datum sejmut?: neomezen?

Zad√°n√≠ √ļzemn√≠ho pl√°nu Pertoltice
datum vyv??en?: 20. 08. 2012
datum sejmut?: neomezen?

Poptávka provedení prací - Dolní Pertoltice 231
datum vyv??en?: 16. 07. 2012
datum sejmut?: neomezen?

Oznámení o dopravním omezení v obci Pertoltice
datum vyv??en?: 22. 03. 2012
datum sejmut?: neomezen?

Archiv
InformaŤnŪ e-mailVytisknout ŤlŠnek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro obèany.
PODPORUJEME
D√ĆKUJEME
ikonka nadaèní fond Ledòáèek
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
V√¨√ł√≠te ve zlepŇ°en√≠ zdravotnick√Ĺch sluŇĺeb po p√łevzet√≠ Nemocnice Fr√Ĺdlant s.r.o. spole√®nost√≠ KNL, a.s.?

ANO (201 hl.)
 
√ą√ĀSTE√ąN√Ć (194 hl.)
 
NE (200 hl.)
 
NEV√ćM (140 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 735
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz