Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
 • Pro nabídku knih z obecní knihovny
  Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
 • Odkaz pro registrované členy.
  Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
 • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Vítání občánků 2016 - 3
Vítání občánků 2016
zobrazení: 666
známka: 0
 

Počet zobrazených článků: 11 (z celkem 11 nalezených)

Knihovna

Provoz knihovny na přelomu roku.

V tomto roce bude Místní knihovna Pertoltice naposledy otevřena v sobotu 17. prosince 2016. Poté ji můžete navštívit v sobotu 7. ledna 2017.


Celý článek Informační e-mailVytisknout článek
Knihovna

Otevírací doba místní knihovny v měsíci říjnu a listopadu 2016.

Místní knihovna Pertoltice informuje čtenáře, že v měsíci říjnu a listopadu bude otevřeno v tyto dny:

Neděle 9.10.2016
Sobota 15.10.2016
Neděle 23.10.2016
Sobota 29.10.2016
Neděle 6.11.2016
Neděle 13.11.2016
Sobota 19.11.2016
Sobota 26.11.2016

Hodina, kdy je otevřeno, zůstává od 8:00 do 12:30.


Celý článek Informační e-mailVytisknout článek
Knihovna

Základní pravidla pro práci s on-line katalogem.

Základní pravidla pro práci s on-line katalogem
Katalog knihovního fondu otevřete pomocí záložky Obecní knihovna On-line:
Pro nabídku knih z obecní knihovny Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněte ZDE.

1. Při vyhledávání podle autora zadejte příjmení, jméno. Pokud neznáte křestní jméno autora, stačí uvést příjmení. U jmen zahraničních autorek používejte tvar bez přípony -ová. Jméno i příjmení lze zadávat i s malými počátečními písmeny. Chcete-li využít slovník autorů, klikněte na odkaz Autor.
2. Při vyhledávání podle názvu stačí zadat začátek názvu hledaného titulu (např. první dvě slova).
3. Při vyhledávání podle klíčového slova vepište výraz, který tematicky charakterizuje obsah hledané knihy, např.: vesmír, životopisy, kočky, atd. Pomoci vám může opět seznam klíčových slov. Získáte ho kliknutím na odkaz Klíčové slovo.
4. Po stisknutí tlačítka Hledej se objeví seznam titulů. Po kliknutí na název vybraného titulu se objeví katalogizační lístek a tabulka s příslušnými údaji o dokumentu a možnosti půjčení. Pokud je kniha půjčena, můžete si ji rezervovat pomocí tlačítka Rezervuj. V kolonce Číslo průkazky vyplňte číslo uvedené na vaší průkazce, do kolonky PIN napište datum narození podle vzoru RRMMDD (např. 7. září 1952 = 520907), nebo PIN, které jste si sami zvolili a nahlásili knihovnici. Stiskem tlačítka Odešli se rezervace potvrdí.
 

Základní pravidla pro práci se čtenářským kontem

1. Konto čtenáře otevřete pomocí záložky Odkaz pro registrované členy:
Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
2. Po otevření samostatného okna vyplníte pětimístné číslo průkazky a PIN ve tvaru RRMMDD (rok - měsíc - den narození, např.: (např. 7. září 1952 = 520907) nebo vlastní PIN.
3. Stiskem tlačítka Odešli budete přesměrováni do vašeho čtenářského konta.
4. Prostřednictvím tohoto konta si můžete kontrolovat stav vašich výpůjček, popř. výpůjčku knihy prodloužit. Naleznete zde i seznam rezervací, máte-li nějaké, datum vaší poslední návštěvy i termín, do kterého byste měli zapůjčené knihy vrátit.
5. Odchod ze čtenářského konta se realizuje tlačítkem Odhlásit.
Celý článek Informační e-mailVytisknout článek
Knihovna

Otevírací doba.

Knihovna je pro Vás otevřena v prvním patře hasičské zbrojnice:

Každou sobotu od 8:00 do 12:30 hodin

Otevírací doba místní knihovny v měsíci říjnu a listopadu 2016.

Místní knihovna Pertoltice informuje čtenáře, že v měsíci říjnu a listopadu bude otevřeno v tyto dny:

Neděle 9.10.2016
Sobota 15.10.2016
Neděle 23.10.2016
Sobota 29.10.2016
Neděle 6.11.2016
Neděle 13.11.2016
Sobota 19.11.2016
Sobota 26.11.2016

Hodina, kdy je otevřeno, zůstává od 8:00 do 12:30.

 
Celý článek Informační e-mailVytisknout článek
Knihovna

Knihovna nabízí.

201412101549_knihovnasnekNaše knihovna nabízí výběr knih z více jak třítisícového vlastního knihovního fondu, který je pravidelně obohacován výměnnými soubory knih z Krajské knihovny v Liberci.

Registrovaní čtenáři mohou ve výpůjční době (nebo po dohodě s knihovnicí) využít bezplatný přístup k internetu na třech počítačových stanicích. Mohou si psát vlastní dokumenty, na multifunkčním zařízení tisknout výstupy z internetu a vlastní vytvořené materiály, mohou si pořídit kopie, případně oskenovat materiály do elektronické podoby. Tisk a kopírování je placená služba. Bezplatně si mohou uložit výstupy na donesené médium (CD, flash disk).

Prostřednictvím webových stránek obce Pertoltice a takzvaného ON-LINE katalogu můžete nahlížet do našeho knihovního fondu a v čtenářském kontu pak sledovat své výpůjčky, rezervovat si knihy, nebo prodlužovat výpůjční dobu u zapůjčených titulů.


Celý článek Informační e-mailVytisknout článek
Knihovna

Burza knih leden 2015.

Na leden 2015 je pro registrované i neregistrované čtenáře připravena burza darovaných knih, které knihovna nevyužije.

Přijďte se podívat do knihovny a vybrat si zdarma knihy vašemu srdci blízké. K dispozici je k odběru více jak sto titulů – detektivky, pohádky, knihy s učivem střední i základní školy, beletrie atd.


Celý článek Informační e-mailVytisknout článek
Knihovna

Obecní knihovna ON-LINE.

Pro nabídku knih z obecní knihovny
Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněte Odkaz pro registrované členy.
Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte


Celý článek Informační e-mailVytisknout článek
Knihovna

OZNÁMENÍ pro návštěvníky místní knihovny o změně provozních dnů knihovny.

Knihovna bude otevřena mimořádně v těchto dnech:
19.10.2014
26.10.2014
a 02.11.2014


Olga Čepelíková DiS
 
Celý článek Informační e-mailVytisknout článek
Knihovna

Ceník služeb

Ceník služeb
Místní knihovny v Pertolticích

Registrační poplatky

 
děti

10,- Kč

důchodci a studenti

10,- Kč

dospělí

15,- Kč

Přístup na internet

zdarma

Registrační poplatky se od 1.10. každého roku snižují pro nově přihlášené čtenáře na polovinu.

Sankční poplatky

 

Poplatky z prodlení    
I. upomínka                           

25,- Kč

II. upomínka

45,- Kč

III. upomínka

70,- Kč

Předsoudní upomínka

100,- Kč

Ostatní sankce  
Ztráta čtenářského průkazu a vystavení duplikátu

10,- Kč

Poškození čárového kódu v knize

20,- Kč

Ztráta knihy nebo časopisu

až dvojnásobek původní ceny a příplatek 20 Kč za knihovnické zpracování

 • Poštovné a balné při získání dokumentu přes tzv. meziknihovní výpůjční službu při využití služeb pošty se řídí sazebníkem pošt  za jeden svazek.
 • Provoz internetu - zdarma

201110121946_poplatkyKnih
Celý článek Informační e-mailVytisknout článek
Knihovna

Knihovní řád

Místní knihovny v Pertolticích

V souladu s § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) vydávám tento Knihovní řád (KŘ):
I. Základní ustanovení

Čl. 1
Poslání a činnost knihovny


Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Čl. 2
Veřejné knihovnické a informační služby


1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
a) výpůjční služby
b) meziknihovní služby
c) informační služby:
- informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,
- informace z oblasti veřejné správy,
- ústní informace bibliografického a faktografického charakteru.

2. Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.
3. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ. Případné placené služby se účtují pouze do výše skutečně vynaložených nákladů.

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3
Registrace uživatele


1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.
2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení a bydliště.
3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

Čl. 4
Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny


1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek.
2. Jestliže uživatel nedodržuje tato ustanovení, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

III. Výpůjční řád

Čl. 5
Zpřístupňované knihovní dokumenty


1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.
2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů Národní knihovny ČR.

Čl. 6
Rozhodnutí o půjčování


Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl.5 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:
a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
b) které je potřeba k běžnému provozu knihovny,
c) jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
d) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

Čl. 7
Postupy při půjčování


1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady.
2. Uživatel svým podpisem potvrdí výpůjčku dokumentů získaných prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.
3. Uživatel může požádat ústně o rezervaci dokumentu.

Čl. 8
Výpůjční lhůty


1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.
2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Čl. 9
Vracení vypůjčeného dokumentu


1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Čl. 10
Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu


1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
2. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
3. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.
4. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.
5. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
6. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 11
Reprografické a jiné kopírovací služby


1. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.
2. Knihovna může odmítnout objednání zhotovení kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).
IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 12
Ztráty a náhrady


1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 13
Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu


1. Poplatek z prodlení:
povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den. Pro vybírání poplatků z prodlení je rozhodující překročení výpůjční lhůty, nikoliv doručení upomínky.
2. Vymáhání nevrácených výpůjček:
nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.
3. Ztráta průkazu uživatele:
za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

Čl. 14
Náhrada všeobecných škod


1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: „Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a jeli to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu“).
2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení
1. Výjimky z Knihovního řádu povoluje vedoucí knihovny.
2. Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy.
3. Ruší se předchozí Knihovní řád, včetně ceníku poplatků a mění se název obec. zařízení.
4. Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.
5. Tento Knihovní řád nabývá účinnosti a platnosti od 1.1.2003 po registraci na MK ČR.
6. Schváleno Zastupitelstvem obce dne 14.11.2002.
VI. Přílohy Knihovního řádu

Ceník poplatků a placených služeb Místní knihovny v Pertolticích.

V Pertolticích dne 14.listopadu 2002
Josef Valášek, starosta v.r.
Celý článek Informační e-mailVytisknout článek
Knihovna

Knihovna

Místní knihovna v Pertolticích

Olga Čepelíková, DiS

otevřeno v sobotu 8:00 - 12:00

Připojení na internet 1024/1024kbps pro registrované čtenáře zdarma
Celý článek Informační e-mailVytisknout článek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
 • 201411182028_fb
Anketa
Letošní dovolenou plánujete prožít:

v zahraničí (120 hl.)
 
v tuzemsku (73 hl.)
 
neplánuji vůbec (64 hl.)
 
nevím (73 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 330
VOLBY
Nejvíce čtete
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz