Table 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't existTable 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't exist Oficiální stránky obce PERTOLTICE
       
Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
 • Pro nabídku knih z obecní knihovny
  Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
 • Odkaz pro registrované členy.
  Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
 • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Pertoltický kostel a hřbitov. - 7
Pertoltický kostel a hřbitov
zobrazení: 1895
známka: 0
 

Počet zobrazených článků: 8 (z celkem 8 nalezených)

Obecní úřad

Úřední deska
Obecní úřad

Elektronická podatelna

Elektronická adresa:

ou_pertoltice@volny.cz

Tato elektronická podatelna a uvedená adresa, je určena pro příjem veškerých datových zpráv, doručovaných Obecnímu úřadu Pertoltice.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:

Obecní úřad Pertoltice
Dolní Pertoltice 59
Frýdlant
46401

Úřední hodiny:     Viz úřední hodiny - odkaz zde.

Technické parametry přijímaných datových zpráv
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, htm, pdf, doc, jpg, rtf, txt, xls. V případě dalších formátů vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy

Datové zprávy jsou přijímány na 3,5´´disketách zformátovaných v souborovém systému FAT (DOS a Windows), dále na CD-R/RW. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud odesilatel neobdrží zprávu potvrzující doručení a zprávu o zařazení do zpracování, je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 37) musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen, nebo nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do tří dnů doplněno. Podle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád musí být z podání patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.

Stížnost podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.
Obecní úřad

Rozpočet obce Pertoltice na rok 2008

    PŘÍJMY  
PAR. POLOŽ.   2008
  1111 Daň z příjmu  fyz. osob ze záv. činnosti 300 000,00
  1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. vyděl. činnosti  100 000,00
  1121 Daň z příjmu právnických osob za obec 400 000,00
  1211 Daň z přidané hodnoty 600 000,00
  1361 Správní poplatek 30 000,00
  1341 Poplatek ze psů 8 000,00
  1337 Komunální odpady 180 000,00
  1511 Daň z nemovitosti 150 000,00
  2460 Splátky od obyvatel FRB 70 000,00
  4111 Neinv. příj. dotace z všeob. pokl 0,00
  4112 Neinv. příj. dotace ze stát. rozpočtu 0,00
  4116 Ostatní neinv. příj. dotace ze stát. rozpočtu (mzdy) 230 000,00
  4122 Neinv. příj. dotace od krajů 2 000,00
  4222 Investiční přijaté dotace od krajů 0,00
  4216 Ostatní neinv. příj. transféry ze stát. 0,00
  8124 úvěr 0,00
    CELKEM daně 2 070 000,00
3314 2329 Ostatní příjmy knihovna 1 000,00
    CELKEM knihovna 1 000,00
3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobku 10 000,00
3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 86 000,00
    CELEKM bytové hospodářství 96 000,00
3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobku nebyt.prost. 12 000,00
3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí nebyt .prost. 84 000,00
    CELEKM nebytové hospodářství 96 000,00
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3 500,00
    Celkem komunální služby 3 500,00
6171 2131 Příjmy z pronájmů pozemků 0,00
6171 2329 Ostaní nedaňové příjmy 30 000,00
6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 50 000,00
6171 3201 Příjmy z prodeje akcií 0,00
6171 3113 Příjem z prodeje ostatního hmotného majetku 0,00
    CELKEM činnost místní správy 80 000,00
6310 2141 Příjmy z úroků 6 000,00
6310 2142 Příjmy z podílu na zisku a divident 0,00
    CELKEM financování 6 000,00Obecní úřad

Vyhlášky, pokyny starosty obce a důležité zákony.

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
   
POKYN STAROSTY OBCE č. 1/2019 k provádění zimní údržby na místních komunikacích 2.10.2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 a č. 2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy. 29.6.2017
Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2016
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
5.1.2017
Pokyn starosty obce č. 3/2016,
k provádění zimní údržby na místních komunikacích a vymezení úseků, kde nebude prováděna údržba a dalších podmínkách.
1.11.2016
Pokyn starosty obce č. 2/2016,
Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů.
1.11.2016
Obecně závazná vyhláška č. 1 /2016,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
13.5.2016
Obecně závazná vyhláška č. 2 /2016,
o stanovení kratší doby nočního klidu a regulaci hlučných činností.
1.10.2016
Příloha k Obecně závazné vyhlášce č. 1 /2015,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
11.1.2015
Obecně závazná vyhláška č. 1 /2015,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
1.1.2015
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy č. 1/2015.
Vymezení zastavěného území obce Pertoltice.
11.8.2015
Obecně závazná vyhláška č. 3/2014,
o stanovení kratší doby nočního klidu a regulaci hlučných činností.
1.1.2015
Obecně závazná vyhláška č. 2/2014,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pertoltice
28.9.2014
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014,
o stanovení kratší doby nočního klidu a regulaci hlučných činností
28.9.2014
POKYN STAROSTY OBCE č. 1/2014,
k provádění zimní údržby na místních komunikacích a vymezení úseků, kde nebude prováděna údržba a dalších podmínkách
2.9.2014
POKYN STAROSTY OBCE č. 1/2013,
k provádění zimní údržby na místních komunikacích a vymezení úseků, kde nebude prováděna údržba a dalších podmínkách
23.10.2013
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,
kterou se ruší OZV č. 6/2002.
13.05.2013
Obecně závazná vyhláška č. 3 /2012,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
01.01.2013
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012,
o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním.
04.10.2012
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012,
kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
09.07.2012
Příloha č.1 k obecně závazné vyhlášce č. 6/2010,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
17.01.2012
Obecně závazná vyhláška č. 6/2010,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
01.01.2011
Obecně závazná vyhláška č. 5/2010,
o místním poplatku z ubytovací kapacity
01.01.2011
Obecně závazná vyhláška č. 4/2010,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
01.01.2011
Obecně závazná vyhláška č. 3/2010,
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
01.01.2011
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010,
o místním poplatku ze psů
01.01.2011
OZV č. 1/2010,
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
06.04.2010
OZV č. 1/2009,
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
01.01.2009
OZV č. 2/2008,
o stanovení koeficientu daně z nemovitostí
01.01.2009
OZV č. 4/2008,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
02.09.2008
OZV č. 3/2008,
o stanovení podmínek spalování suchých rostlinných materiálů v otevřených ohništích.
02.09.2008
OZV č. 2/2007,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru.
01.01.2008
OZV č. 1/2007,
o místním poplatku z ubytovací kapacity
12.09.2007
Pokyn starosty 6/2007. 20.11.2007
Pokyn starosty 5/2007. 20.11.2007
Pokyn starosty 4/2007. 01.11.2007
Pokyn starosty 3/2007. 02.10.2007
Pokyn starosty 2/2007. 01.10.2007
Pokyn starosty 1/2007. 20.04.2007
Místní program obnovy venkova.  
Seznam platných právních předpisů vydaných obcí Pertoltice  
Pokyn starosty obce č. 3/2006,
stanovení vnitřní struktury Obecního úřadu Pertoltice
 
Pokyn starosty obce č. 2/2006,
nákup materiálu a služeb
 
OZV č. 8/2006,
o místním poplatku
15.06.2006
OZV č. 2/2006,
o stanovení systému shromažďování, sběru,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pertoltice
01.04.2006
OZV č. 1/2006, Nařízení Obce Pertoltice,
ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ.
01.04.2006

Důležité zákony

 • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
 • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
 • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
 • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoníkObecní úřad

Poskytování informací, příjem, podání

Důvod a způsob založení

Obec má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu, 
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele. 

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, 
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazebník úhrad

Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví příslušný úředník dle sazebníku:

a) mzdové náklady 60,00 Kč za každou započatou hodinu práce spojenou s vyhledáváním informace

b) materiálové náklady 1,50 Kč za každý list pořizované kopie z kopírovacího zařízení a 3,00 Kč za každý list tiskopisu z PC

c) doručovací náklady dle platného ceníku České pošty.

Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel před podáním informace v pokladně obecního úřadu, nebo bezhotovostní platbou na účet obce.

Zpracování výroční zprávy

Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za uplynulý kalendářní rok v rozsahu dle § 18 zákona, zpracuje na základě údajů z vedené evidence starosta obce a předloží ji ke schválení obecnímu zastupitelstvu tak, aby mohla být zveřejněna do 1. března běžného roku.

Přístup k předpisům

Přístup k předpisům obsažených ve sbírce zákonů,- k obecně závazným vyhláškám obce a k Pravidlům přijatých orgány obce, je každému umožněn v úředních hodinách na obecním úřadu v Pertolticích, kde do nich může nahlédnout.

Závěrečná ustanovení

Koordinaci postupu dle pravidel zajišťuje starosta obce. Při řešení otázek neupravených těmito pravidly se postupuje dle zákona a obecně platných předpisů.

Tato pravidla jsou v platnosti od 01.01.2001
Obecní úřad

Popis úřadu

 
ÚŘEDNÍ HODINY  - PROVOZNÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU PERTOLTICE

Pondělí 07:00 – 12:00 13:00 - 17:00
Den určený pro veřejnost

Úterý 07:00 – 12:00 13:00 – 15:00

Středa 07:00 – 12:00 13:00 - 17:00
Den určený pro veřejnost

Čtvrtek 07:00 – 12:00 13:00 – 15:00

Pátek 07:00 – 13:00

Z voleb do zastupitelstva obce, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, vzešlo dne 31.10.2018 nové zastupitelstvo a vedení naší obce. Ve volebním období 2018 – 2020 bude pracovat v tomto složení:

Starosta  
Viktor Podmanický - starosta
 Viktor Podmanický   Tel: 724 189 166
e-mail:
obec.pertoltice@volny.cz
Místostarosta      
  Bc. Vladimír Hovad   Tel: 606 272 110
e-mail:
obec.pertoltice@volny.cz
   
ZASTUPITELSTVO   Kandidát/ka za:
Viktor Podmanický - starosta
   Viktor Podmanický

 


 
Sdružení nezávislých kandidátů
     
 Bc. Vladimír Hovad
 

 
Sdružení nezávislých kandidátů
     
  Josef Šíma
  
Sdružení nezávislých kandidátů
     
 Miroslav Čejka
 
Sdružení nezávislých kandidátů
     
  Zdenka Halounová

  
Sdružení nezávislých kandidátů
     
  Irena Závůrková
 
 
Sdružení nezávislých kandidátů
     
  Josef Cyrus
 
 
Sdružení nezávislých kandidátů
     
   Markéta Valášková
 
 
Sdružení nezávislých kandidátů
     
   Petr Filip
 
 
Sdružení nezávislých kandidátů

 

Finanční výbor

 • předseda: Josef Šíma ml.

 • členové:  Zdenka Halounová, Irena Závůrková ml., Markéta Valášková ml., Dis Lucie Pilzová.

Kontrolní výbor

 • předseda: Miroslav Čejka

 • členové:  Josef Cyrus, Petr Filip.

Povodňová komise

 • předseda: Viktor Podmanický
 • členové: Vladimír Hovad,  Radek Valášek, Zdenka Halounová

Dotační a grantové programy

 • manažer: pan Jiří Bursa

SPOZ

 • členové: paní Julia Dědečková, paní. Anna Severýnová

Starostka Sboru dobrovolných hasičů: paní Olga Čepelíková, DiS

Velitel hasičů: paní Olga Čepelíková, DiS

Knihovnice: paní Olga Čepelíková, DiS

Kronikářka obce:  paní Marie Srpová

Vedoucí muzea obce:  paní Marie Srpová

Referentka - účetní obce: paní Petra Hovad Petříčková

tlacitko

Tel.: 724 162 170

E-mail: ou_pertoltice@volny.cz


V obci pracuje více společenství, kromě hasičů i  Svaz žen, Občanské sdružení s ekologickým zaměřením / to se bude prezentovat později/ a myslivecké sdružení.

 
Obecní úřad

Základní informace

Kontaktní a identifikační údaje  
   
Oficiální název: Obec Pertoltice
Části obce: Horní Pertoltice, Dolní Pertoltice
Adresa: Dolní Pertoltice 59, pošta Habartice 463 73
Telefon: 724 162 170
E-mail starosta obce: obec.pertoltice@volny.cz ,
E-mail e-podatelna ou_pertoltice@volny.cz
IČO: 00671959
Číslo účtu: 18521461/0100
Datová schránka: decazs5
   
Statistické údaje  
   
Počet částí: 2
Katastrální výměra 1 015 ha
Nadmořská výška: cca od 250 m n. m. do 330 m n. m.
Počet obyvatel: 282
Věkové složení obyvatelstva: do 14 let = 19,4%
  do 55 let = 61,3%
  nad 55 let  = 19,4%
Pošta: ne
Zdravotnické zařízení: ne
Policie: ne
Škola: ne
Vodovod: ano
Plynofikace: ne
Kanalizace (ČOV): neObecní úřad

Vítejte na oficiálních stránkách obce Pertoltice

pohled

První písemná zmínka o obci je z roku 1346. Leží ve frýdlantském výběžku okresu Liberec, ve vzdálenosti cca 8 km severně od města Frýdlant při silnici č.13, která prochází obcí k hraničnímu přechodu Habartice. Část hranice katastrálního území Pertoltice je současně státní hranicí s Polskou republikou. Obec leží na obou březích Pertoltického potoka. Tvoří ji dvě části: Dolní a Horní Pertoltice.

Průmyslová výroba v obci zastoupena není.  Charakter využití je převážnou měrou v zemědělském obhospodařování půdy.

Když vyjdeme na náhorní plošinu v Horních Pertolticích, rozprostře se před námi krásný rozhled do širokého okolí. 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
 • 201411182028_fb
Anketa
Věříte ve zlepšení zdravotnických služeb po převzetí Nemocnice Frýdlant s.r.o. společností KNL, a.s.?

ANO (396 hl.)
 
ČÁSTEČNĚ (372 hl.)
 
NE (401 hl.)
 
NEVÍM (269 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1438
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz