Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Stavba - 13
Stavba
zobrazení: 1621
známka: 0
 

Počet zobrazených článků: 7 (z celkem 7 nalezených)

VOLBY 2010

Výsledky komunálních voleb 2010 - zvolení zastupitelé podle stran

Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem ( 7 zastupitelů ) 77.78% zastupitelů
1.   Viktor Podmanický
kandidátní listina: SNK I.
obvod: 1
pořadí na kandidátce: 1
49 let, starosta, Dolní Pertoltice
102
(20.48%)
2.   Miroslav Čejka
kandidátní listina: SNK I.
obvod: 1
pořadí na kandidátce: 6
31 let, st. zaměstnanec, Horní Pertoltice
88
(17.67%)
3.   Edita Soukupová
kandidátní listina: SNK II.
obvod: 1
pořadí na kandidátce: 1
35 let, referentka, Dolní Pertoltice
74
(23.49%)
4.   Lenka Krištofiaková
kandidátní listina: SNK I.
obvod: 1
pořadí na kandidátce: 2
31 let, učitelka, Dolní Pertoltice
66
(13.25%)
5.   Josef Šíma
kandidátní listina: SNK II.
obvod: 1
pořadí na kandidátce: 5
51 let, státní zaměstnanec, Horní Pertoltice
63
(20.00%)
6.   Zdeňka Halounová
kandidátní listina: SNK I.
obvod: 1
pořadí na kandidátce: 3
64 let, důchodce, Dolní Pertoltice
61
(12.24%)
7.   Vladimír Hovad
kandidátní listina: SNK II.
obvod: 1
pořadí na kandidátce: 3
35 let, státní zaměstnanec, Horní Pertoltice
60
(19.04%)
Česká strana národně sociální ( 1 zastupitel ) 11.11% zastupitelů
1.   Jiří Votrubec
kandidátní listina: Česká strana národně sociální
obvod: 1
pořadí na kandidátce: 3
36 let, podnikatel, Dolní Pertoltice
50
(45.04%)
Komunistická strana Čech a Moravy ( 1 zastupitel ) 11.11% zastupitelů
1.   Josef Šlemr
kandidátní listina: Komunistická str.Čech a Moravy
obvod: 1
pořadí na kandidátce: 1
62 let, elektrikář, Horní Pertoltice
60
(47.24%)Celý článek Informační e-mailVytisknout článek
VOLBY 2010

PROGRAM VOLEBNÍHO SDRUŽENÍ - SNK I.- PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 -2014

Jak chceme dosáhnout výše uvedených cílů
1) V práci obecních orgánů a kanceláře obecního úřadu, chceme navázat na to dobré, co bylo již vykonáno. Zároveň se chceme vyvarovat chyb, které si plně uvědomujeme. Nadále chceme podávat všechny informace, které jsou pro vaši kontrolu chodu obce nezbytné. Chceme zachovat kvalitu internetových stránek obce. Obsah udržovat ve stavu aktuálnosti. S obsahem ještě většího počtu potřebných údajů, informací a podkladů pro vás všechny.

2) Jsme přesvědčeni, že k prosperitě, stabilizaci a ozdravění obecních financí vede cesta přes důsledné dodržení rozumného vynakládání finančních prostředků. Vyrovnaný rozpočet se tvořil po celá léta, přesto jeho podoba neskýtala záruku dobrého hospodaření. Budeme i nadále pokračovat ve snaze o důsledné řešení pohledávek tak, aby nedopláceli na nekázeň jiných ti, kteří si plní vůči obci vše beze zbytku. Dobrá kondice obecní pokladny se projeví zcela jistě až po uplynutí lhůt pro čerpání finančních prostředků z EU. Proto budeme připravovat a realizovat pouze projekty a práce, které lze financovat za pomoci vlastních prostředků, státního rozpočtu a rozpočtu krajského úřadu. Pro tyto účely se dlouhodobě snažíme o vytvoření rezervy rozpočtu obce.

3) Naším cílem je stmelit občany ještě více k tomu, aby významněji dali najevo sounáležitost se svojí obcí. Že nám všem není podoba života v obci lhostejná. V podstatě jde o to, zda je někdo ochoten udělat něco navíc i pro ty druhé. Doufáme v to, že se nám podaří oslovit a více zapojit do celého procesu nejen podnikatele a živnostníky, kteří působí v obci, ale i ty, kteří k ní mají nějaký vztah. Doufáme v to, že se podaří přesvědčit pracovité a vhodné lidi, kteří v naší obci zcela jistě jsou. Je třeba pracovat na tom, abychom i zastupitele doplnili o další občany s vlastním názorem na problematiku související s otázkami kolem života obce. Záměrem je získat každého, kdo je ochoten nasadit svůj elán a odbornost. Pokud se budeme snažit všichni společně, půjdeme dobrým směrem. Nakonec bude mít z naší práce užitek celá obec. Ačkoliv mnoho může udělat vedení obce, valná část dění a úspěšnosti leží na vás. Na odvaze podílet se na chodu veřejného života v naší obci. Máme povinnost sami k sobě. Musíme se spojit za účelem dosažení lepší podoby společného soužití. Kdysi v minulosti přišli naši předci na území obce. A to se snahou vytvořit zde pěkný domov. Místo oblíbené a živoucí. Je sice těžké na tyto ideály navázat, nikoliv však nemožné. I v dalším období budeme pořádat soutěže pro mládež i dospělé, společné výlety, akce v muzeu obce a podpoříme činnost SPOZu i další kulturní život v obci. Tím vším chceme probudit zájem občanů o společenský život.

4) Je pro nás prioritou dobře připravit územní plánovací dokumentaci, včetně schůdného financování. Zastáváme uvážlivý postoj k připravovanému otevření dobývacího prostoru v Dolních Pertolticích.

5) Vnímáme věci na základě svých zkušeností, podle osobního očekávání a osobnostního vybavení. Komunikačnímu stylu se učíme každý již od narození. Komunikace je umění. Někomu je dána, někdo se jí nenaučí ani s nejlepší příručky. Základním předpokladem pro naše působení v této oblasti bude usilovná práce, která povede k osobní zralosti, vyváženosti citu, rozumu a vůle. Již byl nastaven režim práce obecního úřadu i orgánů obce, který doposud od roku 2008 zajišťoval důstojnou podobu služby pro občany. V tomto trendu chceme pokračovat. Podobu jednotlivých oblastí chceme ještě zdokonalit.

6) Jistotu pro vás, naše voliče, představuje dlouhodobé směřování naší práce. Priority neměníme. Deklarujeme vyváženou podporu činností všech zájmových sdružení v obci, podporu hasičského sboru a péči o seniory. Chceme i nadále pokračovat v úzké spolupráci s úřadem práce, udržet vytvořené pracovní příležitosti a preferovat občany, kteří o práci zájem jeví.

Nejlepší volební kampaní je stále ještě to (myšleno na úrovni komunální politiky), že se kandidáti snaží svou práci dělat tak, jak nejlépe dovedou.
Doufáme, že jsme vás v uplynulém období svojí prací pro obec natolik dokázali oslovit, že nám vyjádříte důvěru i v nadcházejícím období. Děkujeme vám za vaše hlasy.
Celý článek Informační e-mailVytisknout článek
VOLBY 2010

PROGRAM VOLEBNÍHO SDRUŽENÍ - SNK I.- PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 -2014

Vážení voliči,
emblém, kterým jsou označovány naše tiskoviny obsahuje symboliku, či chcete-li význam, kterým jsme signalizovali svou snahu vykonávat pro naši obec co nejlepší práci. Jde o květinu, která má šest lístků. Do své konečné podoby vyroste z malých kořínků. Jde o asociaci na každodenní pečlivou práci našich členů, která později vyústí ve znatelný výsledek. To byl náš záměr ve volebním období 2006 -2010. Zůstává stěžejním i pro naši práci v dalším období let 2010 – 2014.

Mezi hlavní cíle naší práce patří následující:

1) chceme dosáhnout co největší důvěry občanů a kvalitního, odborného servisu obecního úřadu pro naše občany

2) máme ambice pokračovat v trendu, který by měl zajistit ekonomickou prosperitu, přinést stabilizaci a další ozdravění obecních financí, poskytneme podporu všem uskupením, které se aktivně podílejí na udržení společenského života v obci

3) budeme hledat nejvhodnější podobu spolupráce s občany při tvorbě lepší vzájemné komunikace a zvýšení všeobecné sounáležitosti, při zachování již deklarované snahy o nejlepší podobu života v naší obci

4) máme zájem upřednostňovat vyvážený, rozumně plánovaný a uskutečňovaný rozvoj obce, chceme se výrazně podílet na tvorbě územně plánovací dokumentace naší obce

5) budeme klást důraz na zachování sebereflexe, prohlubovat umění naslouchat a zvyšovat schopnost řešit problémy všech skupin obyvatel

6) naše práce bude směřovat k jistotě v podobách, které mají vliv na spokojený život všech skupin obyvatelstva naší obce. Pro naše občany jsme čitelní, neboť naše práce i názory jsou konzistentní po delší dobu působení v komunální politice
Celý článek Informační e-mailVytisknout článek
VOLBY 2010

VOLEBNÍ PROGRAM KANDIDÁTKY NEZÁVISLÍ II

Heslo:otevřená komunikace mezi občany a obcí

Papír dokáže pojmout spoustu napsaných vět, názorů, slibů, ale činnost a skutky jsou druhá věc. My se budeme snažit uskutečnit a prosadit níže uvedené programové priority a následně naslouchat názorům a přáním občanů a to hlavně ve prospěch obce.


- prosadíme vyrovnaný rozpočet a nadálé snižování zadluženosti obce i v příštích letech a lépe a efektivně využívat fondů EU

- v rozpočtu obce budeme počítat se stabilní finanční podporou sportu, kultury jako důležitých součástí života občanů obce
- z této řady naší obce podporovat sportovní klub fotbalistů, stávající sbor hasičů a zabezpečit a udržovat nelehkou práci s mladými hasiči
- rádi oceníme a podpoříme další rozvoj sportovní a zájmové činnosti dětí a mládeže

- budeme pravidelně projednávat podněty občanů, vyhovovat přáním, zamyslet se nad názory a jejich řešení

- budeme pokračovat v obnově a údržbě zeleně a to především na místním hřbitově, dětském hřišti a celkovém vzhledu obce

- vynakládat prostředky a zajistit potřeby pro občany dříve narozené - tímto myšleno najít vhodné prostory a pokusit se otevřít alespoň na částečný provoz ordinaci pro praktického lékaře
Celý článek Informační e-mailVytisknout článek
VOLBY 2010

Sdružení nezávislých kandidátů II.

1. Edita Soukupová, 35 let referentka
Dolní Pertoltice, bez politické příslušnosti

2. Josef Šíma ml., 27 let nástrojař
Horní Pertoltice, bez politické příslušnosti

3. Vladimír Hovad, 35 let státní zaměstnanec
Horní Pertoltice, bez politické příslušnosti

4. Jana Hofmanová, 55 let dělnice
Dolní Pertoltice, bez politické příslušnosti

5. Josef Šíma, 51 let státní zaměstnanec
Horní Pertoltice, bez politické příslušnosti

6. Luboš Höfler, 39 let seřizovač
Horní Pertoltice, bez politické příslušnosti

7. Jan Majba, 30 let kuchař
Dolní Pertoltice, bez politické příslušnosti
Celý článek Informační e-mailVytisknout článek
VOLBY 2010

Seznámení s volební kandidátkou České strany národně sociální


Z výše uvedených volebních subjektů se jako první prezentuje kandidátka České strany národně sociální, kterou tvoří tři kandidáti.O vaše hlasy se bude ucházet pan Vladimír Srp, Jan Dědeček a Jiří Votrubec. Nabízí práci ve prospěch všech, která je shrnuta do základních bodů volebního programu:
1) Společně s občany a členy zastupitelstva chceme hledat cesty ke zlepšení sociálního stavu mladých lidí a rodin s dětmi
2) Chceme se podílet na přílivu finančních zdrojů naší obce
3) Budeme usilovat o řešení problému nezaměstnanosti našich občanů, což není vůbec jednoduché
4) Naším cílem je nevynakládat neúčelně finanční prostředky, které se nevyužijí
Podpořte naše kandidáty!
(za stranu ČSNS paní Julia Dědečková)


Celý článek Informační e-mailVytisknout článek
VOLBY 2010

Kandidátní listina


 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Letošní dovolenou plánujete prožít:

v zahraničí (168 hl.)
 
v tuzemsku (136 hl.)
 
neplánuji vůbec (130 hl.)
 
nevím (120 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 554
VOLBY
Nejvíce čtete
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz