Table 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't existTable 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't exist Oficiální stránky obce PERTOLTICE
       
Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Soutěž Odpadové hospodářství - 4
Soutěž Odpadové hospodářství
zobrazení: 4242
známka: 0
 

Počet zobrazených článků: 8 (z celkem 8 nalezených)

Vnitřní předpisy a směrnice

POKYN STAROSTY OBCE č. 1/2019 k provádění zimní údržby na místních komunikacích

POKYN STAROSTY OBCE č. 1/2019 k provádění zimní údržby na místních komunikacích


Vnitřní předpisy a směrnice
Vnitřní předpisy a směrnice

Knihovní řád místní knihovny v Pertolticích

Knihovní řád místní knihovny v Pertolticích


Vnitřní předpisy a směrnice
Vnitřní předpisy a směrnice

Směrnice vnitřní č.1/2013

Pravidla pro pronájem bytů, nebytových prostor, pozemků Pravidla pro činnost výběrových komisí při přidělování dotací na činnost a výběru dodavatelů v obci Pertoltice

Přílohy
Vnitřní předpisy a směrnice

Oznámení pálení ohňů

OZNÁMENÍ

 

Obecní úřad po množících se stížnostech na pálení ohňů v katastru obce  Pertoltice - Vás, všechny spoluobčany, majitele rekreačních objektů a majitele provozoven, upozorňuje na existenci platných zákonných norem a předpisů, kterými je tato problematika upravena.

 

Je třeba dodržovat Zákon č.133/95 Sb., o  požární ochraně a vyhlášky MV ČR č.21/66Sb.. Dále tuto problematiku upravuje zákon č.125/97Sb.

 

Proti odpovědné osobě, může být za nedodržení stanovených podmínek daných v „Povolení k pálení ohně“, které vydá obecní úřad zahájeno správní řízení a uložena pokuta až do výše 15.000,-Kč. Bez tohoto povolení, je přísně zakázáno pálit oheň.

 

 

Děkujeme za spolupráci na odstranění stížností.

 

 

Pertoltice 26.10.2007                                                   Viktor Podmanický

                                                                                        starosta obce
Vnitřní předpisy a směrnice

Oznámení prořezávka

V ý z va

 

            Obecní úřad Pertoltice, jako orgán ochrany přírody dle § 75 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále "zákon"), příslušný podle § 76 zákona, zjistil v rámci své kontrolní činnosti, že na pozemcích v k.ú. Dolní Pertoltice i Horní Pertoltice, ve vlastnictví soukromých osob a právnických osob, se nacházejí vzrostlé dřeviny, které zasahují do těles komunikací a vedení veřejného osvětlení.

 

            Upozorňujeme Vás tímto, že podle § 7 odst. 2 zákona je péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování povinností vlastníků. V této souvislosti rovněž poukazujeme na ustanovení § 127 občanského zákoníku („vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv…“)

Z výše uvedených důvodů Vás tímto vyzýváme všechny, kterých se tato výzva týká, k provedení takových opatření, aby nedošlo k ohrožení zdraví či majetku. V daných případech, by bylo nejefektivnějším řešením pokácení stromů, či alespoň účinná prořezávka dřevin.

 

         Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. To se vydává ve správním řízení na základě žádosti vlastníka pozemku. Formulář žádosti je k dispozici na obecním úřadě. 

 

 

 

V Pertolticích dne : 23.10.2007

Viktor Podmanický v.r.

starosta obce
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Věříte ve zlepšení zdravotnických služeb po převzetí Nemocnice Frýdlant s.r.o. společností KNL, a.s.?

ANO (396 hl.)
 
ČÁSTEČNĚ (372 hl.)
 
NE (401 hl.)
 
NEVÍM (269 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1438
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz