Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Stavba - 17
Stavba
zobrazení: 1797
známka: 0
 

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 124 nalezených)

Drbna

DRBNA PROSINEC 2018

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


 
 
 

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz


Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům,
kteří v měsíci prosinci slaví třeba svá prvá či případně již několikátá
a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého
narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.


SLOUPEK STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi pozdravit vás v čase adventním, kdy se nejen naše obec slavnostně rozzářila a všichni začínáme vnímat sváteční atmosféru
blížících se vánočních svátků a konce roku 2018.
„Advent“ je příchod něčeho krásného, co má velký význam a označuje období příprav před Vánocemi. Když myslíme na Vánoce,
okamžitě přijdou na mysl nějaké známé melodie, myšlenky, obrazy,
vůně a slova, které rezonují s daným kouzelným obdobím. Nesmím
zapomenout na zvoneček signalizující příchod dárků.
Dárek však nemusí být jen hmotný, může to být pouze hezké slovo, láska k druhému,
porozumění, tolerance, podaná ruka co pomůže vstát. To jsou ty největší dárky, které
můžeme dát a dostat. Jsou to dary, které zahřejí u srdce a pohladí na duši každého.
Velice rád bych využil této příležitosti a popřál vám a vašim rodinám nádherné Vánoce,
krásné a pohodové sváteční období.
Chci vám osobně popřát, aby se vám v příštím roce vyhýbaly neúspěchy, nemoci, aby ve vašich
rodinách vládla pospolitost, vzájemná úcta, láska a aby se vám dařilo vytvářet pevné a
solidární vztahy. V tomto smysluplném období věnujte svůj čas, který je významným
faktorem života, vašim rodinám, blízkým a přátelům.
Přeji všem krásný a poklidný Štědrý den a hlavně dětem rozzářené oči z dárků od Ježíška.
Dívejme se na nadcházející rok 2019 s nadějí a optimismem a buďme k sobě dobří a vstřícní.
Krásné Vánoce a úspěšný rok 2019.
Viktor Podmanický starosta obce

Purpura večerem zazvoní,zvoneček tichounce zazvoní a jeho
stříbrný hlas probudí vzpomínky v nás. Vždyť jsme
srdcem stále děti, jen ty roky rychle letí,
ale i když léta pádí, ať se mají lidi všichni rádi,
každý den a v každém roce a hlavně přece na Vánoce
a po Novém roce vlastně zase.
Vše ,,nej ,, do roku 2019, vám všem přeje zastupitelstvo obce .

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU za měsíc listopad 2018 (vp)
 inventury majetku obce při ukončení roku, kontrola plnění rozpočtu za rok 2018, příprava
podoby rozpočtu na rok 2019, rozpočtového výhledu a rozpočtových opatření, příprava plánu na
investičních akcí pro rok 2019,- tvorba nájemních smluv, - příprava podkladů pro zasedání
zastupitelstva a výborů, - zajištění posypového materiálu, - řešení pohledávek , řešení oprav
majetku obce dle vzniklých potřeb, příprava ročních výkazů a přehledů, příprava nových směrnic a
právních předpisů, příprava vánočních akcí, příprava podkladů na kontrolu BOZP a v oblasti
požární ochrany, příprava podkladů pro jednání FVS a DSO.

ROZPOČET OBCE 2019
Na posledním zasedání zastupitelstva obce v tomto roce, bude
schválen rozpočet naší obce na rok 2019. Návrh rozpočtu byl
vytvořen, a to pro projednání ve výborech zastupitelstva i v
samotném zastupitelstvu v této podobě: na straně příjmů ve výši
7 076 220,00Kč , a na straně výdajů ve výši 7 076 220,00Kč.
Návrh rozpočtu je koncipován tak, aby pokryl potřeby ve všech
oblastech. Pro investiční použití je v předmětném rozpočtu
počítáno zejména s pokračováním rekonstrukcí místních
komunikací. Prostředky nás všech budou opět, jak pevně věříme, vynakládány efektivně a
v souladu s rozvojovým dokumentem naší obce.

AKTUÁLNĚ (vp)
Obecní úřad Pertoltice tímto upozorňuje na omezení provozní doby po dobu čerpání
dovolené během vánočních svátků. Doporučujeme naplánování úředních záležitostí na jiné
období. Posledním dnem v tomto roce - pro vyřízení účetních záležitostí, je 21.12.2018 –
do 12:00 hod. Proto všichni, kteří hradí i čerpají finanční prostředky přímo do, nebo z
pokladny, učiňte tak k tomuto datu.
Dovolenou budou čerpat též i naši pracovníci. V předmětném období budou pouze
provádět svoz odpadů, případně zajišťovat sjízdnost a schůdnost komunikací a veřejně
přístupných ploch. A to podle aktuálních potřeb.

Vánoční bohoslužby
Pondělí 24. 12. Štědrý den
16:00 Frýdlant
22:00 Bulovka
24:00 Frýdlant
Úterý 25. 12. Boží hod vánoční
9:00 Frýdlant
11:00 Černousy
14:00 Pertoltice
16:00 Dětřichov
Neděle 30. 12. Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
9:00 Frýdlant
11:00 Černousy
14:00 Pertoltice

PODĚKOVÁNÍ (vp)
Obecní úřad děkuje všem, kteří pomohli připravit krásnou atmosféru pro nadcházející
adventní období. A to zejména pracovníkům obecního úřadu, panu místostarostovi a v
neposlední řadě p. Josefu Reinišovi.
Vedení obce Pertoltice a starosta obce, tímto děkují všem svým smluvním
partnerům, dodavatelům a dalším spolupracovníkům. A to za jejich kladný
přístup a výbornou podobu partnerské spolupráce v roce 2018. Těšíme se
na spolupráci i v dalším období!


INFORMACE
Zimní údržba komunikací – kontakty

Zimní údržbu bude v letošním roce provádět pan Jan Plesar. Pokud budete potřebovat v této oblasti
pomoc, volejte na tel.č. 607 746 754 nebo starostu na tel. 724 189 166. Postup při zimní údržbě
je stanoven v Plánu zimní údržby komunikací na rok 2018 -2019. Byl řádně zveřejněn na úřední
desce obecního úřadu. Od loňského předpisu se příliš neliší. V souvislosti též upozorňujeme
všechny majitele soukromých cest, že bude nutné oslovit pana Plesara, s případnými žádostmi o
provedení údržby dotčených komunikací. A to osobně nebo telefonicky na výše uvedené telefonní
číslo.

OTÁZKY a ODPOVĚDI (vp)
1) Uvažuje obec o rozšíření prvků na nově udělaném dětském
hřišti?
Ano, je naplánováno doplnění hřiště o kolotoč.

2) Víte již jaká bude cena vody na další rok?
V tuto chvíli ještě nikoliv.
Avšak na posledním zasedání dozorčí rady FVS,a.s., které se bude konat
18.12.2014, se zástupce cenu vody na rok 2015, zcela jistě dozví. Následně
pak informace bude k dispozici i vám, spotřebitelům.

3) Pokud jsem správně zaregistroval, tak na nás novelou zákona o odpadech zase stát
,,zatlačil,,.

Požadavky na odvoz obsahu jímek u rodinných domů se zpřísní. Lidé budou muset zpětně dokládat odvoz
obsahu svých žump do čistírny odpadních vod. Změnu přináší novela vodního zákona. Novela počítá s tím,
že do budoucna lidé budou muset doložit vodoprávnímu úřadu nebo inspekci likvidaci odpadu z jímek za
poslední dva kalendářní roky. Potvrzení by měli lidem vydávat provozovatelé fekálních vozů. Mělo by v
něm být mimo jiné uvedeno, o jako jímku šlo, množství odpadních vod a do které čistírny je odvezl.
Odvážet odpad z jímek budou smět jen čistírny odpadních vod nebo podnikatelé podle živnostenského
zákona. Zpřesňuje se definice odpadních vod a vyjasňuje způsob jejich likvidace.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE o nejlepší podobu zahrádky 2018
Ceny od pořadatele obdrží p. Marie Srpová, paní Marie Šálková, p. Petr Běloch, p. Zuzana
Filipová, p. Helena Eflerová a paní Eva Školákova.

POZVÁNKY

TANEČNÍ ZÁBAVA
- Sbor
dobrovolných hasičů Pertoltice pořádá
taneční zábavu. Koná se dne 25.12.2018, od
20:00 hod. , na sále kulturního domu v
Dolních Pertolticích čp.64.
K tanci hraje pan Mazánek a čeká vás
bohatá tombola. Jste srdečně zváni!
Vstupné 70,- Kč.

ADVENT V NAŠÍ OBCI
První adventní víkend se
nesl ve znamení tradic.
Pro občany naší obce,
zejména děti, se
připravil skutečný
zážitek, spojený se
slavnostním rozsvícením
vánočního stromku na
naší návsi. Návštěvníci
této akce se měli
možnost občerstvit
teplým punčem. Jakmile
se vánoční strom
rozsvítil bylo vidět v
mnoha dětských tvářích
úsměv a zvláštní lesk v
očích. Návsí se linuly
tématické melodie
a zpěv. Celou akci lze opět hodnotit jako velice zdařilou.
Chtěli bychom tímto moc poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě i na vlastním zdárném
průběhu celého večera. Děkujeme všem účinkujícím za jejich čas i provedení vystoupení.
 

„ O předvánočního kapra“ Bylo krásné slunečné sobotní dopoledne 17.
listopadu 2018 a mladí
hasiči zakončovali podzimní
soutěžení kláním o živého
kapra na náměstí ve
Frýdlantě. Protože už zima
trochu lezla za nehty,
předváděli své požární útoky
bez vody. Místo toho jim
přibyl třetí proud a družstvo
nemělo sedm členů, jako
obvykle, ale devět. Přijela i
družstva „z poza“ kopce –
Karlinky, Vratislavice a
Pilínkov. Ale Frýdlantsko se
nenechalo zahanbit a bez
jednoho druhého místa obsadilo všechny medailové pozice. Našim mladším dětem se útok
povedl velmi pěkně. Bleskově pospojovali všechny půlspojky. Při natahování hadic však
měli smůlu a jeden spoj se rozpojil. Cenné vteřinky, co ztratili opravou, je připravili o první
místo. Takto to byla krásná 3. příčka a sladký kapřík s lentilkami. Při útoku starších žáků
jsme měli malý zádrhel. Naše savice šly špatně našroubovat na frýdlantskou mašinu, která
byla pro všechny jednotná, takže když jsme útok dokončili, savice nebyly spojené a my
dostali 5 trestných navíc. Obsadili jsme 4. místo.

Štěpánská zábava
Dne 25. prosince 2018 pořádá Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice tradiční
Štěpánskou zábavu. K tanci a poslechu hraje pan Mazánek. Připravena bude tombola.
Vstupné činní 70,- Kč. Jste srdečně zváni!

Přednáška v muzeu
V pátek 23. listopadu 2018 připravilo muzeum v Pertolticích pro veřejnost k výročí
100 let od vzniku republiky besedu s vojenskou tematikou. Do muzea byly pozvány i
hasičské děti. Úvodem byla vyhodnocena soutěž o nejhezčí fotografii s tématem
„Prázdniny a já“. Zúčastnilo se jí 7 dětí, a protože všechny fotografie byly pěkné, zvítězili
všichni a odnesli si poukazy na nákup v papírnictví. Zúčastnili se: Aleš Čepelík, Leona
Kaprasová, Eliška Čepelíková, Jindřich Kořínek, Daniela Höflerová, Karel Čepelík a
Tomáš Höfler. Po předání cen se děti dozvěděly něco o vzniku republiky, o tom, jakými
zbraněmi byli vojáci tehdy vybaveni, co všechno nosili s sebou do války, že měli třeba i
zubní kartáček a potřeby na holení. To všechno jim pan Jiří Dušek, historik a vojenský
nadšenec, i ukázal. Na konec si každý mohl vybarvit svůj vlastní válečný bunkr.
Poděkování za pěknou akci patří paní Marii Srpové, Haně Polákové, panu Jiřímu Duškovi
a obecnímu úřadu Pertoltice.

V lednu dojde k výměně na pozici pověřený odborný lesní hospodář
Vážení vlastníci lesa, stát si cení lesa natolik, že je
považován dle zákona za naše přírodní bohatství a
soukromému vlastnictví nadřazuje povinnost les
zachovávat a chránit. Počítá se s tím, že většina vlastníků
lesa do 50 ha nemá lesnické vzdělání a proto byla zřízena
funkce odborného lesního hospodáře. Vlastník lesa je dle
zákona o lesích povinen hospodařit v součinnosti
s odborným lesním hospodářem. Jedná se o zkušeného
lesníka s dlouholetou praxí, který je pověřen radit
vlastníkům, jak si počínat, aby jejich les vzkvétal. Tuto
funkci vykonával doposud Ing. Jiří Pánek. Od 1. ledna
2019 bude ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Frýdlant vykonávat funkci
pověřeného odborného lesního hospodáře Radim Seifert. Pro informaci a kontakt na
odborného lesního hospodáře se obraťte na referenta státní správy lesa Ing. Hanu
Kučerovou, Městský úřad Frýdlant, budova B, kancelář 23 nebo tel. 488 886 908.

V oblastech Kristiánov a Albrechtice-Dětřichov je zakázán vstup do lesů
Po extrémně silném větru 30. listopadu 2018 byly lesní porosty v jižní části katastrálních
území Albrechtice u Frýdlantu, Dětřichov, Kristiánov a Heřmanice vážně poškozeny.
V lesích se nachází velké množství polomů a vývratů, kterou jsou nestabilní a i bez dalšího
podnětu padají a ohrožují návštěvníky lesa. Dochází i k pádu stromů, u kterých není
poškození na první pohled vůbec patrné. Dále je a bude v lesích velké množství techniky a
pracovníků, kteří se budou podílet na zpracování kalamity. Navíc i samotný pohyb ve
zdevastovaných porostech je nebezpečný pro zdraví a život návštěvníků lesa. Ohrožen je
také pohyb po lesních cestách z důvodu popadaných a visících stromů či větví, které ještě
nedopadly na zem.
Městský úřad Frýdlant proto rozhodl o zákazu vstupu do lesa a to s platností od 7.
prosince 2018 do 7. března 2019
tak, aby nebyli ohroženi návštěvníci lesa a aby
nedocházelo ke komplikacím při zpracovávání kalamity. Území je v terénu zřetelně
označeno a je znázorněno na přiložených mapách. Ze zákazu byli vyjmuti samozřejmě
vlastníci lesa, pracovníci zpracovávající kalamitu, osoby vykonávající právo myslivosti,
složky záchranného systému a další lidé, kteří mají zákonný důvod pro vstup na tyto
pozemky. Tyto osoby důrazně upozorňujeme na nebezpečí a doporučujeme velkou
obezřetnost při vstupu do lesa. Děkujeme za pochopení.
 

Úřední dny MěÚ FRÝDLANT na konci roku 2018

Městský úřad Frýdlant je v pondělí 31. prosince 2018 uzavřený, a proto ve čtvrtek 27.
prosince 2018 je mimořádný úřední den od 8:00 do 14:00 hodin
(polední přestávka od
12:00 do 12:30 hodin). V tento den si občané mohou přijít vyřizovat své záležitosti na obě
budovy úřadu. (aš)
 
Celý článek Informační e-mailVytisknout článek
Drbna

DRBNA LISTOPAD 2018.

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


 
 
 

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci říjnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc říjen 2018 (vp)
 plnění úkolů vyplývajících ze zasedání zastupitelstva, příprava dalšího zasedání nově zvoleného zastupitelstva – příprava vyúčtování projektů za rok 2018, kontrola plnění rozpočtu, příprava nového rozpočtu obce na rok 2019, příprava podkladů pro řešení pohledávek vůči obci, kontrola plnění usnesení zastupitelstva, koordinace oprav majetku obce.

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 2018 (ou)
Z voleb do zastupitelstva obce, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018. vzniklo dne 31.10.2018 nové zastupitelstvo a vedení naší obce. Ve volebním období 2018 – 2020 bude pracovat v tomto složení:

Viktor Podmanický starosta obce , zastupitel
Bc.Vladimír Hovad místostarosta obce, zastupitel
Josef Šíma ml. předseda finančního výboru, zastupitel
Miroslav Čejka předseda kontrolního výboru, zastupitel
Zdenka Halounová členka finančního výboru, zastupitelka
Irena Závůrková ml. členka finančního výboru, zastupitelka
Josef Cyrus člen kontrolního výboru, zastupitel
Valášková Markéta ml. členka finančního výboru, zastupitelka
Petr Filip člen kontrolního výboru, zastupitel
Pilzová Lucie Dis členka finančního výboru

UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ STROMŮ A JINÝCH POROSTŮ
ČEZ Distribuce a.s. vyzývá občany k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů rostoucích pod vedením nízkého a vysokého napětí, které svoji výškou ohrožují bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ. Zásah proveďte v období vegetačního klidu, tedy do 15. listopadu 2018. Více informací na úřední desce obce nebo na www.cezdistribuce.cz. Při plánování výsadby nových stromů nezapomeňte, že stromy porostou!
 

AKTUÁLNĚ
Memorandum o spolupráci při zajištění zdravotních služeb v areálu frýdlantské nemocnice pro území Mikroregionu Frýdlantsko
Pro Liberecký kraj je zabezpečení zdravotní péče na Frýdlantsku jednou z priorit, proto se ve spolupráci s městem Frýdlant, Nemocnicí Frýdlant, Krajskou nemocnicí Liberec a ZZS LK dohodly na podmínkách fungování zdravotních služeb pro občany.
Mikroregionu Frýdlantsko, které jsou v Memorandu uvedeny. Jedná se o reakci na dopis, který obdržel starosta města Frýdlant o chodu Nemocnice Frýdlant od 1. 1. 2019 (zachování pouze ambulantních provozů, jednodenní péče na lůžku, následné péče, lékárny, laboratoří, rehabilitace a rentgenu), na základě tohoto dopisu uložilo zastupitelstvo města Frýdlant starostovi a místostarostovi města Frýdlant jednat s EUC a.s., Libereckým krajem a KNL a. s. o možných podmínkách převzetí společnosti, péče a smluvní ukončení nájemní smlouvy.
K jednání byla přizvána i Zdravotnická záchranná služba, jakožto poskytovatel
přednemocniční neodkladné péče, zajišťující kontinuální předání pacienta se
závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života cílovému
poskytovateli.
KNL má zájem nabýt 100 % podíl na společnosti Nemocnice Frýdlant s.r.o. za kupní cenu maximálně 30.000.000,- Kč. KNL hodlá garantovat organizační zajištění fungování služby LSPP+ (lékařská služba první pomoci v chirurgii a vnitřním lékařství) pro oblast Frýdlantska a dále se hodlá zavázat, že nejpozději od 1. 1. 2020 po dobu nejméně patnácti (15) let od ukončení projektu rekonstrukce Areálu budou v Areálu frýdlantské nemocnice provozovány tyto zdravotní služby:
(a) Oddělení následné péče s rehabilitačními lůžky;
(b) Specializovaná ambulantní péče
(c) LSPP+ po dobu dvacet čtyři (24) hodin s expektačními lůžky;
(d) Operativa v oborech chirurgie, gynekologie a ortopedie v rámci jednodenní
péče na lůžku;
(e) Diagnostika – RTG, SONO;
(f) Lékárna.
Město Frýdlant se hodlá zavázat k poskytnutí či zajištění finančních prostředků
na rekonstrukci areálu, a to následovně:
(a) finanční prostředky na předprojektovou a projektovou přípravu ve výši
3.300.000,- Kč;
(b) finanční prostředky na realizační fázi rekonstrukce ve výši nejméně 25.000.000,- Kč.
Liberecký kraj v součinnosti s KNL se hodlá zavázat k zajištění částky 5.000.000,-
Kč ročně na
zajištění LSPP+ ve výše uvedeném rozsahu nejméně po dobu deseti let, přičemž poskytnutí peněžních prostředků je ze strany Libereckého kraje podmíněno jeho rozpočtovými možnostmi a
participací obcí v územním obvodu členů dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frýdlantsko.

Předbraňák
V neděli 7. října 2018 zaplnila naší obec hasičská drobotina. Již po šestnácté se zde konal Předbraňák – soutěž v disciplínách Závodu požárnické všestrannosti. Letos se ho zúčastnilo 12 družstev starších žáků a 13 družstev mladších žáků z jedenácti sborů z Frýdlantska. Bylo slunečné a velmi teplé počasí a tak organizátoři přesunuli občerstvení a sezení z hasičárny pod nový obecní přístřešek. Hned po slavnostním nástupu se rozběhla vlastní soutěž. Pětičlenné hlídky dětí chodily od stanoviště ke stanovišti a plnily různé úkoly ze zdravovědy, požární ochrany a podobně. Ten, kdo měl nejméně trestných bodů, vyhrál. Letos to byli mladší žáci z Frýdlantu a starší žáci z Krásného Lesa. Naši starší žáci byli šestí a mladší žáci pátí a jedenáctí. Pálí nás především špatná střelba a chybovali jsme i na stanovišti požární ochrany. Tohle byla jen zkouška na „ostrý braňák“, který bude o týden později a zdá se, že se mají pertoltičáci ještě co učit. Na ceny pro vítěze získal sbor dotaci z rozpočtu Libereckého kraje.

Dvacátý výjezd v roce
Jednotka hasičů z Pertoltic si letos připsala na své konto již dvacátý výjezd. Po dlouhém letním suchu, kdy každou chvíli hořela louka, či les, přichází podzim a s ním větrné počasí, lámou se stromy, začíná se topit.
V neděli 14. října hasili naši hasiči požár travního a lesního porostu v Dolním Olříši. Plameny vzplály na polské straně hranice a díky větru se začaly šířit i na naše území. Na místo zásahu dorazilo šest jednotek včetně polské. Naše byla na místě první. Pomocí vysokotlaké vody začala krotit plameny, které již obepínaly české území v délce asi půl kilometru. Potom pomocí plovoucího čerpadla doplňovala cisterny vodou z blízkého potůčku. O tři dny později je operační středisko povolalo k požáru verandy v Arnolticích a přelom října a listopadu se nesl ve znamení brzkého vstávání. V úterý 30. října ve čtyři hodiny ráno jednotka odstraňovala spadlou lípu na hlavní silnici směrem na Habartice. Jen co stačili někteří hasiči dojít domů, už se siréna rozezněla znovu. Tentokrát spadla na silnici u Panenského rybníka jabloň. Při pádu poškodila projíždějící vůz místního občana. Dvacátý výjezd patřil k těm rychlým a nenáročným. Bylo to ve čtvrtek 1. listopadu 2018 opět velmi brzo ráno a tentokrát hořel automobil v Předláncích. Když jednotka dorazila na místo, z auta už toho moc nezbývalo a vše měla pod kontrolou domácí jednotka z Višňové. Nezbývá než doufat, že naši hasiči budou mít na dlouhou dobu klid.
Úspěchy mladých hasičů
Podzim bývá pro mladé hasiče nejnáročnější. Je pestrý na nepřebernou škálu dovedností a znalostí, které musí zvládnout, aby na soutěžích uspěli. Není to jen o stříkání hadicemi, ale musí se naučit třeba střílet ze vzduchovky, ošetřovat zraněného, zacházet s mapou a buzolou a spoustu dalšího. Na přípravu není mnoho času a letošní rok tato slova platila dvojnásob. První kolo postupové soutěže Hra Plamen – Závod požárnické všestrannosti měl proběhnout již o měsíc dříve než obvykle. Přesto naše děti, ač někdy své vedoucí nevnímají, při nácviku pobíhají všude možně, dokázaly všechno pobrat a výborné výsledky hovoří za vše.
16.9.2018 – požární útok v Dolní Řasnici – starší žáci 2. místo, mladší žáci 6. místo
23.10.2018 Závod požárnické všestrannosti Předlánce – mladší žáci B 3. místo, mladší žáci A 4. místo, starší žáci neuvěřitelné 1. místo, předběhli i favorizo-vaný Frýdlant, který pravidelně postupuje až do krajského kola
20.10.2018 – malá kopaná ve Frýdlantě – starší žáci 2. místo
21.10.2018 – Koblížkový braňák Nové Město pod Smrkem - mladší žáci A 3. místo, mladší žáci B 4. místo, starší žáci 2. místo

JEŠTĚ DOVĚTEK K NEMOCNICI
Frýdlantské nemocnici se blýská na lepší časy, do června by jí měla odkoupit krajská nemocnice neděle, 4. listopadu 2018, 15:03 Do nemocnice ve Frýdlantě by se mohli navrátit lékaři a zlepšit by se mohla i péče o pacienty. Na lepší budoucnosti nemocnice bude spolupracovat Liberecký kraj, město Frýdlant i Krajská nemocnice Liberec. Liberecký kraj chce nejpozději do konce června 2019 převzít Nemocnici Frýdlant a zajistit tak zdravotní péči pro a 25.000 obyvatel Frýdlantského výběžku. Počítá s tím Memorandum o spolupráci při zajištění zdravotních služeb v areálu Frýdlantské nemocnice, které v pátek podepsali zástupci Libereckého kraje, města Frýdlant, Nemocnice Frýdlant a Krajské nemocnice Liberec, řekla vedoucí tiskového oddělení kraje Andrea Fulková. „Další jednání se přesunou do pracovních týmů, které se budou věnovat odborným otázkám. Bude následovat ocenění celé společnosti nezávislým auditorem, prověření faktického stavu společnosti, jednání se zdravotními pojišťovnami a zaměstnanci frýdlantské nemocnice,“ doplnila Andrea Fulková. Nemocnice Frýdlant patří od roku 2013 do skupiny EUC (dříve Euroclinicum) a dlouhodobě se potýká s nedostatkem lékařů. V roce 2015 kvůli tomu uzavřela lůžkové interní oddělení a přeměnila ho na lůžka následné péče. Od dubna 2016 přestala v nemocnici fungovat akutní interní ambulance a od letošního července nezajišťuje ani pohotovostní službu. Ještě před pěti lety mělo zařízení 126 lůžek, dnes jich zůstává 80, z toho 35 je akutních a 45 následné péče. „Jsme rádi, že se pro zaměstnance nemocnice našlo řešení zajišťující jejich perspektivu. Vítáme zejména, že se areál nemocnice dočká nutné rekonstrukce, protože město jako vlastník objektu i Liberecký kraj do něj budou investovat. To současný nájemní vztah neumožňoval,“ uvedl pro jednatel Nemocnice Frýdlant Jiří Madar. Memorandum počítá s převzetím frýdlantské nemocnice Krajskou nemocnicí Liberec maximálně za 30 milionů korun. Kupní cena by měla být rozložena do tří let a její skutečnou výši určí nezávislý auditor. V případě převzetí by liberecká nemocnice měla ve Frýdlantu zajistit lékařskou službu první pomoci v chirurgii, na interně a gynekologii. Frýdlant jako vlastník areálu se v memorandu zavázal investovat přes tři miliony korun do přípravy rekonstrukce areálu a dalších nejméně 25 milionů do úprav. Liberecký kraj by měl přidávat pět milionů ročně nejméně po dobu deseti let na úhradu zvýšených nákladů v souvislosti s celodenním provozem. Podle hejtmana Martina Půty to je částka, jakou by bylo nutné vynaložit na zajištění třetí výjezdové posádky, kdyby v nemocnici akutní péče nebyla. Na financování služby by se podle memoranda měly podílet také obce Frýdlantska. Napsal(a) ČTK

Ještě fotem ke Vzpomínkové akci - Přepadení Finančního úřadu
v Habarticích, konané dne 22.9.2017.
Celý článek Informační e-mailVytisknout článek
Drbna

DRBNA SRPEN - ŘÍJEN 2018.

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


 
 
 

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci říjnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.

SLOUPEK STAROSTY
Děvčata a chlapci, vážení rodiče, u příležitosti zahájení školního roku 2018/2019, mi dovolte, abych také já mohl popřát vše nejlepší a vyslovil přesvědčení, že tento nový školní rok bude minimálně stejně úspěšný jako ten minulý, že všechny stanovené cíle a sny budou splněny. Bude k tomu potřeba spolupráce všech – žáků, učitelů i rodičů. Držím vám všem palce. Zejména těm, pro které bude tento školní rok závěrečný a budou se během něj rozhodovat, co a jak dál.
Viktor Podmanický starosta obce

PODĚKOVÁNÍ
S ohledem na končící volební období, bych rád i tímto způsobem poděkoval za spolupráci členům zastupitelstva obce i členům výborů zastupitelstva, kteří se na řízení obce aktivně podíleli. Nešlo vše vždy úplně tak, jak jsme si představovali, ale jsem přesvědčen, že jsme společně vždy našli mnohokrát řešení, které bylo ku prospěchu celé obce.
K uspokojení všech vašich potřeb, by bylo nutné mít k dispozici nemalé finanční prostředky.
I když to nadále nebude jednoduché a není možné zavděčit se představě všech lidí, věřím v to, že vedení obce, které vzejde z nadcházejících voleb, bude dále pokračovat v započatém trendu. Že bude mít i nadále zájem i snahu, uspokojit co možná nejvíce Vašich požadavků. V komunální politice je to hlavně o lidech. O lidech, které znáte, a o kterých víte, jestli něco udělali – dělají pro obec, nebo se jen tzv. vezou, či umí jen kritizovat. V našem zastupitelstvu i dalších obecních orgánech byli z valné většiny vždy lidé lidé, kteří pracovali společně, bez předsudků a i když zastupitelé byli z více kandidátek, podařilo se vytvořit tým lidí, kde každý podle svých možností i schopností, pracoval s plným nasazením.
Poděkování od vedení obce patří též všem těm, kteří se podíleli na oživení společenského a kulturního dění v naší obci, či se věnovali práci s mládeží.
Viktor Podmanický starosta obce

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc červenec 2018 (vp)
 plnění úkolů vyplývajících ze zasedání zastupitelstva, příprava dalšího zasedání nového zastupitelstva – příprava vyúčtování projektů za rok 2018, kontrola plnění rozpočtu, příprava podkladů pro řešení pohledávek vůči obci, práce na tvorbě pozemkových úprav, kontrola plnění usnesení zastupitelstva, koordinace oprav majetku obce, realizace výstavby přístřešku pro konání společenských akcí, příprava společenské akce a oslav hasičského sboru.

OTÁZKY a ODPOVĚDI (vp)
1.) Dotazuji se na vzniklou bariéru u rybníka? Je to projekt obce, kolik to tak stojí?

Děkujeme za dotaz. U Panenského rybníka vzniká pevná bariéra, pro záchranu živočichů. Odpovědné orgány usoudily, že tato varianta bude úspornější a rozumnější, než každoroční budování zábran. Obec Pertoltice nemá povědomost, na kolik toto opatření přijde, neboť se tohoto projektu nijak nezúčastňuje. Ale levná záležitost to jistě nebude.

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 2018 (ou)
Volby do zastupitelstva obce se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018. Volební okrsek je stanoven pro celé území obce pouze jeden. Sídlo má v budově obecního úřadu, Dolní Pertoltice č.p. 59. Občané budou volit opět devět zastupitelů. Volební místnost se nachází pro předmětné volby opět v přízemí objektu obecního úřadu. Tak jak jste zvyklí.

Termín: Volby do Zastupitelstva obce Pertoltice se uskuteční:
v pátek dne 05.10.2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 06.10.2018 od 08.00 hodin do 14.00 hodin


- Občané, kterým zdravotní stav nedovolí jít k volbám, mohou také volit. Stačí nahlásit jméno a bydliště voliče na Obecní úřad Pertoltice, nebo přímo okrskové volební komisi. Druhý den voleb navštíví tyto občany členové volební komise a umožní jim volit do mobilní volební urny.
- V naší obci byla pro volby do obecního zastupitelstva podána pouze jedna kandidátka.

- O Vaši přízeň a hlas se budou ucházet tito kandidáti:
Kandidáti do zastupitelstva obce za SNK, pro volby 2018 - 2022

Viktor Podmanický, Bc. Vladimír Hovad, Josef Šíma ml., Miroslav Čejka, Zdenka Halounová, Irena Závůrková ml., Josef Cyrus, Markéta Valášková ml. a Petr Filip.

UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ STROMŮ A JINÝCH POROSTŮ
ČEZ Distribuce a.s. vyzývá občany k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů rostoucích pod vedením nízkého a vysokého napětí, které svoji výškou ohrožují bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ. Zásah proveďte v období vegetačního klidu, tedy do 15. listopadu 2018. Více informací na úřední desce obce nebo na www.cezdistribuce.cz. Při plánování výsadby nových stromů nezapomeňte, že stromy porostou!

Vypalování porostů
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o požární ochraně"), pamatuje i na vypalování porostů. Podle ustanovení § 17 odst. 3 písm. f) tohoto zákona nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona a za tento přestupek jí může příslušný orgán hasičského záchranného sboru, vykonávající státní požární dozor, uložit pokutu až do výše 25 000 Kč. Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona nesmí vypalovat porosty ani právnické a podnikající fyzické osoby. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou tyto osoby povinny, se zřetelem na rozsah prováděné činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství, včetně navrhovaných opatření, jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Heřmanické šedesátkování
S prvním zářím začaly mladým hasičům podzimní soutěže. Mladší a starší žáci změřili své síly nejprve v disciplíně 60 metrů překážek v Heřmanicích. Konala se 1. září. Celý den propršelo, ale dětem to nevadilo. Klidně běhaly venku a to nejen v době, kdy měly plnit disciplínu. Tentokrát nešlo o soutěž družstev, nýbrž každý běhal sám za sebe. Měly překonat bariéru, potom lávku a nakonec pospojovat a natáhnout hadice. Ze dvou pokusů se počítal ten lepší. Ač jsme, díky nedostatku času na trénink, nepočítali s medailovým umístěním, pár pohárů jsme si přivezli.
Výsledky: mladší dívky – Aneta Odehnalová 2. místo
Daniela Höflerová – 5. místo
Aneta Havlová 9. místo
Anna Horáčková 13. místo
Alexandra Himmelová 16. místo
mladší chlapci – Aleš Čepelík – 1. místo
Lukáš Červeňak – 5. místo
Ladislav Šorm – 14. místo
starší dívky – Denisa Severýnová – 9. místo
Eliška Čepelíková – 10. místo
starší chlapci – Tomáš Höfler – 3. místo

Pozvánka
Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice a Obecní úřad Pertoltice Vás zvou v sobotu 8. září 2018 na fotbalové hřiště. Celý den zde budou probíhat oslavy 140 let od založení sboru a loučení s létem. Program začne v 9:00 hodin hasičskou okrskovou soutěží. O trofeje budou bojovat děti, ženy, muži a veteráni z okrsku Višňová. Krom požárního sportu uvidíte také disciplínu útok z agregátu, která se hodně podobá ostrému zásahu. Soutěž je realizována za finanční podpory Libereckého kraje. Po slavnostním zakončení soutěže naváže od 15:00 hodin loučení s létem. Připraveno je spousta atrakcí nejen pro děti, jako jsou skákací hrad, soutěže o ceny, ukázka výcviku služebních psů, chybět nebudou ani modely letadel v akci a další lákadla. Celý den nám zpříjemní hudební doprovod od pana Mazánka a od 19:00 si můžete vychutnat kapelu Funny Grass – Bluegrass, Country, Irish music. Oficiální program bude zakončen ve 22:00 hodin ohňostrojem. Slavit se však bude mnohem déle.

Hoří a hoří
Letošní léto bylo velmi teplé a celé Čechy zasáhlo extrémní sucho. Pocítila to také naše zásahová jednotka. Obvykle vyjíždí k zásahu dvanáctkrát až patnáctkrát do roka, na konci letošního srpna si připsala již šestnáctý výjezd. Jenom v srpnu to bylo sedmkrát. Osmého srpna shořel stoh z balíků slámy v Dolním Olříši. Hned druhý den hasiči odstraňovali strom z hlavní silnice u Pannenského rybníka, který díky suchu neudržel váhu ovoce. Následoval požár lesa v Nových Pertolticích 15. srpna, poté požár louky na Horní Bulovce 22. srpna a o den později se rozhořela louka v Arnolticích. Dne 28. srpna byl naší jednotce krátce po jedné hodině v noci ohlášen požár bývalé hasičské zbrojnice na Andělce. Hasiči vyjeli téměř okamžitě v počtu sedm členů. Na místě už byla jednotka z Višňové a Frýdlantu. Naši hasiči hasili oheň jedním proudem C a vysokotlakým proudem. Dva hasiči byli připraveni pro zásah v dýchací technice. Když cisternám začala docházet voda, dostali za úkol posílit dopravu vody z nedaleké požární nádrže. Hadicovým vedením tlačili pomocí cisterny vodu na požářiště. Požár zničil autodílnu, která se nacházela v objektu včetně dvou traktorů a osobního automobilu. Později bylo ještě nutné částečně strhnout věž, protože hrozila zhroucením. Série požárů byla ukončena 30. srpna požárem strniště v Habarticích. Snad déšť, který přišel minulé dny, přinese našich hasičům trochu oddychu.

Centrum 1407 je téměř hotové, sloužit začne na podzim
Téměř u konce je v současné době rekonstrukce objektu bývalé galanterie v ulici Míru naproti městského muzeu Špitálek. Objekt, který prochází už několik měsíců obnovou, dostal název podle svého popisného čísla Centrum 1407. Už na podzim se stane centrem sociálních služeb v regionu.
Objekt, poničený v roce 2010 povodní, prošel kompletní rekonstrukcí. „V současné době už máme všechny velké opravy a úpravy hotové, pracuje se tak na menších věcech. Dokončují se malby a nátěry v interiérech, instalují se dveře, výlohy, světla, zásuvky, pokládají se podlahové krytiny, dolaďuje se vzduchotechnika. Až budou tyto práce skončené, dojde na stěhování nábytku a instalování počítačového vybavení,“ říká vedoucí investičního odboru Bc. Zdena Ubiasová.
Pracuje se ale nejen v interiéru, ale také v okolí budovy. Dělníci pokládají dlažbu, dojde i na terénní úpravy a osazení zeleně či poslední úpravy okolí bezbariérového výtahu.
Kompletně hotová bude rekonstrukce Centra 1407 do konce září. „Na přelomu října a listopadu proběhne jeho kolaudace a v průběhu listopadu se začnou do Centra 1407 stěhovat první provozovatelé sociálních služeb. Počítáme tedy, že první klienti budou moci jejich služeb využít už v listopadu,“ doplňuje starosta Frýdlantu Ing. Dan Ramzer.
Rekonstrukcí objektu získá Frýdlant ideální zázemí pro celkem 6 poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, zvýší se tím kvalita a rozsah sociálních služeb v regionu. Pět z poskytovatelů je až dosud umístěno v jiných objektech města, jeden bude nový. Působit zde bude například Člověk v tísni, Fokus, Most k naději, Centrum intervenčních a psychosociálních služeb nebo Diakonie ČCE - klub Cajk. Budou zde mít dokonalé zázemí pro osm druhů služeb, určených různým cílovým skupinám, tři služby přitom budou ve Frýdlantě poskytovány nově. ( převzato z webu Města Frýdlant)
Celý článek Informační e-mailVytisknout článek
Drbna

DRBNA ČERVENEC 2018.

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


 
 
 

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci červenci slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.

SLOUPEK STAROSTY (vp)
Vážení spoluobčané,
nastal čas prázdnin, výletů a vytoužených dovolených. A my se můžeme o to více těšit na letní zážitky, ať už spojené s cestováním, či s prázdninovým lenošením, prostě takové, jaké má kdo rád. Já věřím, že léto využijete nejen k relaxaci, ale i k činnostem a pozitivním změnám, které vám přinesou radost i po prázdninách a dovolených. Odpočinek, relaxace u vody,u moře, v lese či na horách jsou vyzkoušenými prostředky, jak se zbavit únavy a stresů běžného života. Příjemně strávený čas s rodinou, s přáteli nám pomůže zapomenout na každodenní starosti. Místo odpočinku mnohdy volíme mimo své bydliště proto, abychom navštívili a poznali zajímavé oblasti u nás i v zahraničí. Při cestování vám přeji příjemnou cestu i šťastný návrat.V létě platí nepříjemná úměra, že čas utíká rychleji než v zimě, přestože dny jsou delší. A o dovolené to platí minimálně trojnásob. Proto vám přeji, ať váš prázdninový čas kráčí v pomalém tempu, abyste ho mohli vnímat a užívat naplno.
Milí spoluobčané, přeji vám všem léto nejen plné slunce, ale hlavně takové, jaké má podle vás být.
Viktor Podmanický starosta obce

O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU za měsíc červen 2018
zpracování podkladů pro zasedání OZ a výborů, problematika GDPR, školení zaměstnanců oú, příprava akce -Výstavba přístřešku pro konání společenských akcí v Dolních Pertolticích, sekání ploch, zabezpečení svozu odpadu, kontrola plnění rozpočtu, příprava jednání výborů zastupitelstva, příprava podkladů pro akce na rok 2019, příprava podkladů pro vyúčtování záloh na služby v č.p.193,

INFO Z OBECNÍHO ÚŘADU
UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE POZEMKU na katastru obce

V souladu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, jsou vlastníci pozemků povinni zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organizmů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí, k ohrožení zdraví lidí, či zvířat. Vlastníci pozemků jsou povinni sekat pozemky 2x ročně. Doba první i druhé seče není určena - obvykle se provádí první seč do 30.6. a druhá do 30.9., daného kalendářního roku.
V případě nárůstu stížností na neposekané pozemky, zašle obecní úřad, vlastníkům těchto neposečených pozemků výzvu k posečení pozemků a likvidaci plevelů a následné pravidelné údržbě. Vlastníky v této výzvě též upozorní, že pokud nebude zjednána náprava a v následujících letech nebude zajištěno posečení a pravidelná údržba pozemků, bude s jednotlivými vlastníky a uživateli pozemků zahájeno správní řízení o uložení pokuty až do výše 30.000,- Kč podle § 79b odst. 1 písm. a) zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči - fyzické osoby a podle § 79f odst. 1 písm. a) zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči - právnické osoby, kde je sankce do 500 000,- Kč.

( Fotem z jednání dozorčí rady FVS,a.s.)
Důležité informace k lékařské pohotovosti od 1. 7. 2018
Lékařská pohotovost zůstává na Frýdlantsku i nadále. Od 1. července 2018 jí zajišťují praktičtí lékaři a specialisté z Frýdlantska a lékaři Krajské nemocnice Liberec, a.s. Liberecká nemocnice bude také provoz pohotovosti zaštiťovat.

„Pohotovost bude od 1. 7. 2018 fungovat v prostorách současné plicní ambulance ve Fügnerově ulici ve Frýdlantu, která je v bezprostřední blízkosti nejen frýdlantské nemocnice, kam byli lidé na pohotovost zvyklí jezdit, ale také hned vedle stanoviště Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Takže její pozice je ideální,“ říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Ordinační hodiny lékařské pohotovosti ve Frýdlantu od 1. 7. 2018 jsou:
Pondělí až čtvrtek 18 – 21 hod
Pátek 17 – 21 hod
Sobota, neděle a svátky 9 – 18 hod

Kritickou situaci kolem zajištění lékařské pohotovosti pro Frýdlantsko začalo město Frýdlant řešit koncem května, kdy dostalo od nemocnice Frýdlant oznámení o nedostatku lékařů, kvůli kterému bylo provozování pohotovosti ohroženo. „Ihned jsme začali hledat možná řešení této krize. Oslovili jsme praktické lékaře regionu, zda by nebyli ochotni pohotovost sloužit vlastními silami. Jsem nesmírně rád, že se k této odpovědnosti společně s dalšími specialisty z Frýdlantska přihlásili, byť pod podmínkou, že pohotovost nebude provozována ani v prostorách nemocnice ve Frýdlantu ani pod hlavičkou jejího provozovatele, zdravotnické skupiny EUC. Proto jsem ve spolupráci s Libereckým krajem a Krajskou nemocnicí Liberec, a.s. hledali jiný prostor,“ vysvětluje místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. Jako nejvhodnějším se nakonec ukázala plicní ambulance ve Fügnerově ulici.

Lékaři, kteří budou ve Frýdlantu od července pohotovost sloužit, tak budou mít k dispozici ordinaci vybavenou potřebným zařízením, které je pro zařízení tohoto typu obvyklé. Budou moci využívat přístroje na stanovení zánětu – CRP, EKG, tlakoměr, fonendoskop a podobně. Pohotovost je určena lidem, které postihne náhlá změna jejich zdravotního stavu. Například dojde k rychlému zhoršení dlouhodobého astmatu, náhlé bolesti (např. krční páteře), náhlému onemocnění (např. angína, zánět močových cest, alergická reakce). „Na pohotovost však nepatří pacient například s třítýdenními bolestmi zad, takové potíže je nutné řešit ve všední den u jeho registrujícího praktického lékaře,“ podotýká MUDr. Šárka Pokorná, která bude pohotovost ve Frýdlantu také sloužit a na jejím zachování ve Frýdlantském výběžku má lví podíl. A doplňuje další důležité informace. „Pohotovost je zde především pro prvotní vyšetření, kdy lékař má za úkol rozhodnout, jestli se jedná o život nebo zdraví ohrožující stav, jenž vyžaduje okamžité vyšetření specialistou v nemocnici ve spolupráci ze záchrannou službou, nebo stav, který lze řešit postupně ambulantní cestou. Dále na pohotovosti může lékař zahájit ambulantní léčbu, třeba u akutního infekčního onemocnění předepsat antibiotika, podat a předepsat léky proti bolesti,“ doplňuje lékařka.
Důležitou informací pro pacienty je fakt, že na pohotovosti nebudou ošetřováni lidé zranění a po úrazech, protože se nejedná o chirurgickou ambulanci, ačkoli mezi sloužícími lékaři budou i chirurgové. „Zranění pacienti budou i nadále ošetřováni v Nemocnici Frýdlant s.r.o., kde bude dle slov jejího ředitele MUDr. Madara provozovaná chirurgická ambulance v nepřetržitém režimu,“ dodává Šárka Pokorná.
Pro pacienty v ohrožení života nadále platí, že je nutné přivolat si okamžitou pomoc na telefonním čísle 155 – tedy přivolat zdravotnickou záchrannou službu.

Josef Reiniš
Dolní Pertoltice 194
46373 Pertoltice
tel: +420776823833
E-mail: autonasrot@seznam.cz
www.autonasrot.cz

Veřejné záchody na autobusovém nádraží ve Frýdlantě jsou otevřené
Nové veřejné záchodky otevřelo v prostoru autobusového nádraží v Nádražní ulici město Frýdlant. Zareagovalo tím na žádosti občanů města a cestujících, kteří autobusové dopravy využívají.
„Autobusové nádraží u obchodního domu Tesco je dopravním uzlem pro celé Frýdlantsko. Denně tudy projdou stovky lidí a toalety tady opravdu chyběly,“ říká místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka, z jehož iniciativy veřejné záchody na nádraží vznikly. „Ve městě sice už jedny veřejné toalety jsou, nicméně pro cestující autobusy jsou daleko. Při přestupu na jednotlivé linky není tolik času, aby si lidé mohli dojít až do Kostelní ulice,“ doplňuje.
Veřejné záchodky vznikly v prvním patře budovy, ve které sídlí ČSAD Liberec a která patří Městu Frýdlant. „Jde o toalety stejného typu, jako jsou toalety v Kostelní ulici. Tedy s obsluhou,“ doplňuje místostarosta Stodůlka.
Provozní doba veřejných záchodků je od pondělí do pátku od 9.00 do 16.00 hodin. V sobotu a neděli jsou uzavřeny. Jejich provoz je zpoplatněn.
Věříme, že se touto službou opět zvýší komfort cestujících a koneckonců i ostatních občanů, protože v okolí autobusového nádraží se nacházejí hned tři velké obchody a pohyb obyvatel je tu opravdu velký,“ uzavírá Jiří Stodůlka. ( převzato Město Frýdlant )

Mladí hasiči zakončovali sezónu ve Frýdlantě
Stejně jako pomalu končí školní rok, končí mladým hasičům i tento ročník soutěží. Zakončili jsme ho celoročním vyhodnocením na obvodovém kole Hry Plamen ve Frýdlantě 19. května 2018. Posledními disciplínami, které nám ještě zbývaly splnit, byla štafeta 4x60 metrů, štafeta dvojic a požární útok. Hodnotily se také kroniky. Ty jsou dokladem celoroční práce s dětmi a musí v nich být zapsány povinné body, jako jsou návštěvy kulturních akcí, soutěže, plnění odznaků odbornosti, tábory a podobně. Starší žáci měli po předchozích kolech těžší pozici. V branném závodu skončili na sedmém místě a v disciplínách CTIF (přepočítáno na náš obvod) na pátém místě. Dnešní štafety se jim povedlo zaběhnout bez trestných bodů. Mezi jedenácti družstvy si drželi zlatý střed. Útok i přes slušný čas 46 sekund byl až sedmý, tak jsme neočekávali žádný zázrak, přesto nakonec obsadili krásné páté místo. Mladší žáci na tom byli maličko lépe. Branný závod měli čtvrtý. Štafeta 4x60 metrů se běhala člunkově na cvičišti pod zámkem a skončili v ní třetí. I druhá štafeta dvojic nedopadla špatně. Báli jsme se útoku. Naše mrňata do terčů stříkala teprve podruhé, ale vše se podařilo. Dokončili útok s druhým nejlepším časem 45 sekund. Mysleli jsme si na optimistické třetí místo. Startovalo 10 družstev mladších žáků. Pořadím nakonec hodně zamíchaly kroniky. Nejedno družstvo nemělo splněny všechny předepsané okruhy činnosti, a proto jsme překvapivě poskočili až na 2. příčku. To znamenalo postup do okresního kola. Úžasný úspěch! Na vyhodnocení naše děti převzaly Čestná uznání okresu Liberec za modely hasičských aut, které poslaly do soutěže Požární ochrana očima dětí.
Okresní kolo proběhlo o čtrnáct dní později 2. června 2018 opět ve Frýdlantě. Štafeta 4x60 metrů se tentokrát běhala na městském stadionu. Potom se přejíždělo na cvičiště pod zámek na štafetu dvojic a útoky. Štafeta 4x60 je velmi obávanou disciplínou, jakákoliv chyba v ní znamená neplatný pokus. Děti se musí orientovat ve změti čar ohraničujících rozběhové a předávací území. Nezalekli jsme se toho a bez chyby si doběhli pro třetí místo. Také štafetu dvojic jsme zaběhli ve třetím nejlepším čase a bez trestných bodů. Už zbýval jenom požární útok. Proudaři pospojovali hadice bleskově a už už odtahovali rozdělovač ze základny, ale Eliška Čepelíková zkušeným okem zhodnotila, že na „béčkových“ hadicích bude včas hotovo a vyrazila s rozdělovačem za nimi. Terče byly nastříkány velmi rychle. Zlepšili jsme se oproti obvodovému kolu o 10 sekund a dosáhli času 35:44. Všem ostatním se však také dařilo a proto byl náš útok až pátý. Protože při rovnosti bodů rozhoduje pořadí v útoku, obsadili jsme celkové 4. místo. Na medailovou pozici nám chyběla jedna sekunda. Přesto je to výborný výsledek! Višňová, která postoupila s námi z prvního místa, byla šestá.
V okresním kole nás reprezentovali: Aleš Čepelík, Eliška Čepelíková, Aneta Havlová,Alexandra Himmelová, Anička Horáčková, Daniela Hőflerová, Leo Stříbrný, Ladislav Šorm, Irenka a Verunka Polákovi a Týna Závůrková.
Také dorostenci ukončovali sezónu a to na okresním kole 26. května ve Frýdlantě. Růženka Valášková se zúčastnit nemohla a tak závodili jen Tomáš Prchal a Filip Lacina. Organizace soutěže byla zprvu chaotická. Ještě před startem druhé disciplíny jsme nevěděli, kolik závodníků ve které kategorii běží a jaká máme startovní čísla. Nejprve kluci psali test z požární ochrany. Museli vybrat odpovědi na 15 otázek ze zdravovědy, prevence, strojní služby a podobně. Tomášovi se povedlo udělat pět chyb a Filipovi tři. Byli tam však i horší výsledky. Pak šli na dvojboj, což obnáší proskočit oknem a přenést minimax na určitou vzdálenost. Tuto disciplínu zvládli bez penalizace. Na závěr je čekaly „stovky“ – štafeta s bariérou, lávkou a hadičkami. Tomáš trochu bojoval s bariérou, ale v druhém pokusu už ji přeskočil napoprvé a zbytek trati zvládl velmi rychle. Filip byl ve stovkách čtvrtý. V celkovém hodnocení byl tedy Tomáš v kategorii mladší dorostenci osmý a Filip v kategorii střední dorostenci pátý. Přímo postoupili do krajského kola první tři závodníci. Okres Jablonec však nemá žádné dorostence jednotlivce, proto mohl Liberec poslat do kraje další tři závodníky. Postoupil tedy i Filip, a protože některým z mladších dorostenců chyběl podzimní branný závod, postoupil nakonec i Tomáš. Krajské kolo proběhlo v neděli 10. červana 2018 v Jablonci. Tady už našich vesnickým klukům natrénovaní borci jasně ukázali záda. Navíc se nám opět nepovedli testy a tak Filip obsadil jedenácté místo a Tomáš osmé. Přesto je to pro nás obrovská zkušenost zakusit atmosféru krajského kola.

Kácení Máje
V sobotu 2. června 2018 večer jsme pokáceli Májku. Na autobusové zastávce se sešlo téměř třicet diváků. Stopli jsme si kluky od děvčat z Pertoltic a nepustili je, dokud jako jediní přítomní svobodní pánové Májaku dle tradice nepokáceli. Do rytmu jim hrála živá kapela písničku se slovy: „V Pertolticích na malém vršíčku…“ Májka padla k zemi raz dva. Špice se při pádu ulomila a tak bylo méně řezání. Junáci pak hodili kmen na ramena a odnesli jej k hasičské zbrojnici. Na děti zbyla březová špička. Na fotbalovém hřišti se už grilovala kuřátka a pekly buřtíky. Večer se nesl v příjemném duchu. Protože nás bylo jen pár, pojali jsme to jako takovou malou sousedskou grilovačku - poklábosili a pojedli. Kapela vyhrávala jednu pecku za druhou. A téměř v plném počtu jsme zůstali sedět až do půlnoci. První odjížděla kapela. I oni byli spokojení, že si pěkně zahráli.

Mladí hasiči excelovali v Dolní Řasnici
V neděli 10. června 2018 odjeli mladí hasiči do Dolní Řasnice bojovat o medaile v požárním útoku. S sebou jsme vzali i ty nejmenší děti předškolního věku takzvanou přípravku. I oni museli spojit klasické dětské hadice a pomocí vody zdolat terče. Jediné ulehčení pro ně bylo, že stříkali jen na barely, nikoliv do nástřikových terčů jako mladší a starší žáci. Naše děti byly báječné. Všechno profesionálně zapojili. Dospělácký dohled nebyl téměř potřeba. Terče shodili v nejlepším čase a získali medaile a plyšáky za první místo. Také mladší žáci předvedli perfektní útok. Obsadili první místo mezi devíti týmy. Stále se potvrzuje, že postup do okresního kola, o kterém jsme psali výše, nebyl náhodou! Ani starší žáci se nenechali zahanbit. Svůj útok dokončili v čase kolem 40 sekund. Pár družstev je však přeskočilo a oni skončili na nepopulárním bramborovém 4. místě bez medaile.

POZOR! Uzavírka v Krásné Studánce a výluka na žel. tratích 037 a 038
Vážení cestující, z důvodu stavebních prací a uzavírek v ul. Hejnická v Krásné Studánce (v Liberci) je nutné ve veřejné dopravě přijmout následující opatření:
Od 1. července do odvolání (cca do konce července) budou na linkách 71, 72, 640, 641, 645, 659 a 669 v platnosti výlukové jízdní řády.
Pozn.: Výlukové jízdní řády budou v platnosti již od 1. července z důvodu koordinace dopravních opatření s uzavírkou v ul. České mládeže. Od počátku července navíc budou v Krásné Studánce probíhat částečné uzavírky.

Od 8. do 27. července budou v platnosti výlukové jízdní řády na vlakových linkách L6, L61 a L62 (tratě 037 a 038) a na autobusových linkách 650, 651 a 652. Na lince L61 mezi Frýdlantem v Čechách a Jindřichovicemi pod Smrkem potrvá výluka na železniční trati až do 30. července.

 
Celý článek Informační e-mailVytisknout článek
Drbna

DRBNA KVĚTEN 2018.

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


 
 
 

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci květnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.

OZNÁMENÍ OÚ (vp)
VOLBY OZ

Pro volební období 2018 – 2022 , schválilo zastupitelstvo počet členů zastupitelstva ve stejné výši. Zastupitelstvo obce bude mít tedy opět 9 členů.

V souvislosti se zajištěním řádného průběhu voleb do zastupitelstva obce, uveřejňujeme výzvu k nahlášení vašeho zájmu pracovat ve volební komisi obce. Při nenaplnění volební komise členy, které navrhnou – delegují, jednotlivé volební strany a uskupení, bude starosta obce dojmenovávat členy z řad občanů. Kdo z vás by měl zájem se stát členem/členkou volební komise, nechť kontaktuje strostu obce telefonicky, popřípadě e-mailem
( obec.pertoltice@volny.cz).Děkujeme.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU - za měsíc duben, květen 2018
 příprava zasedání zastupitelstva, příprava jednání výborů zastupitelstva – řešení pohledávek vůči obci – příprava pronájmů obecního majetku ( nové smlouvy) – jednání Mikroregionu Frýdlantsko – aktualizace webových stránek, opravy majetku obce, školení zaměstnanců obecního úřadu GDPR, zajištění technické prohlídky hasičské techniky, opravy techniky obce, opravy techniky na údržbu zeleně, příprava a provedení rekonstrukce místní komunikace.

AKTUÁLNĚ
Pohotovost ve Frýdlantu má naději, sloužit chtějí praktičtí lékaři

Pokud skončí pohotovost ve frýdlantské nemocnici, začnou ji ve městě sloužit zřejmě praktičtí lékaři. Reagují tak na zprávy vedení nemocnice, která tvrdí, že nemá dostatek doktorů. Hrozí tak, že region zůstane bez pohotovosti už od 1. července letošního roku. „Rozhodnutí frýdlantské nemocnice nás zarazilo a šokovalo. I tím, že takto zásadní věc oznamuje vlastně na poslední chvíli. Lékařská pohotovostní služba je pro zdravotní péči ve Frýdlantu a na Frýdlantsku podle nás zásadní. Její ukončení by znamenalo přetížení zdravotnické záchranné služby, nemocnice v Liberci a velké potíže pro místní obyvatele,“ uvedla praktická lékařka Šárka Pokorná. Proto prý se svými kolegy zmobilizovali veškeré síly, spojili se i se specialisty, kteří ve Frýdlantu nebo v okolí žijí a nabídli své služby pro zajištění pohotovosti v případě, že frýdlantská nemocnice ji už nebude poskytovat.
Mají ale podmínku. Své služby nabídnou pouze v případě, že pohotovost nebudou sloužit pod hlavičkou Nemocnice Frýdlant, potažmo EUC jako jejího provozovatele a ani v její budově.
,,V případě, že budeme mít k dispozici adekvátně vybavenou ordinaci, pokusíme se zajistit pohotovost už od 1. července, pokud s ní k tomuto datu nemocnice opravdu skončí. Cítíme povinnost nenechat zdejší lidi na holičkách,“ dodala lékařka. Postoj praktických lékařů mile překvapil krajského radního Přemysla Sobotku. Na něm teď je, aby možnost, že pohotovost budou sloužit praktici, projednal s pojišťovnami, pomoc bude hledat i u liberecké nemocnice.
„Vzhledem k tomu, že se problém dotýká téměř 27 tisíc lidí, musíme ho vyřešit. A já teď věřím, že se nám to podaří,“ prohlásil Sobotka. ( převzato Idnes.cz)

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Poděkování všem, kteří se podíleli na přípravách i průběhu celého večera.
Poděkování patří též vám všem. Za účast a vytvoření přátelského večera.

Krásnolesský víceboj
V sobotu 21. dubna 2018 jsme s mladými hasiči vyrazili do Krásného Lesa na tamní víceboj. V každé kategorii bylo kolem patnácti družstev nebo u dorostu jednotlivců a tak jsme skromně pomýšleli jen na nemedailové pozice. Soutěžilo se v disciplínách štafeta dvojic, uzlová štafeta, spojování útoku a opičí dráha. Naše děti hravě splnily všechny úkoly, jen ty uzle jim nešly. Při vyhlášení jsme byli příjemně překvapeni. Naše mrňata skončila na 14. místě a druhé družstvo mladších žáků soutěž vyhrálo! Starší žáci dle očekávání obsadili střed výsledkového pole a byli osmí. Dorostenci běhali štafetu 100 metrů překážek, opičí dráhu a na závěr museli vylézt 4 metry po svislém laně. Dorostenka Růženka Valášková je již zkušená závodnice a tak všechny úkoly hravě zvládla a byla sedmá. Tomášovi Höflerovi nesedly stovky, přesto byl z našich chlapců nejlepší a skončil na 14. místě. Tomáš Prchal a Filip Lacina ztroskotali na laně. Filip si dokonce spálil prsty a musel být ošetřen. I tak nebyli na postu poražených. Skončili na šestnáctém a osmnáctém místě.

Květen plný soutěží
V květnu jezdí naši hasiči ze soutěže na soutěž ani letos tomu nebylo jinak. V sobotu 5. května jsme stihli hned dvě soutěže najednou. Děti sbíraly body do celoročního hodnocení v technických disciplínách CTIF ve Frýdlantě a dospěláci jeli zápolit v požárním sportu s PS 8 do Předlánec. Děti si nejprve na městském stadionu odběhly štafetu. Soutěží v ní 9 závodníků, kteří musejí překonat různé překážky. Běhala vždy dvě družstva najednou a tak i přesto, že bylo 19 týmů z celého Liberecka, jsme mohli brzo přejet na cvičiště pod zámek. Tady se odbývala druhá disciplína – útok CTIF. V té se například postupně roztahují čtyři hadice, stříká ze džberovek nebo vážou uzle. Ve štafetě na stadionu jsme neudělali žádnou chybu, ale protože jsme družstvo museli doplnit úplnými prťaty, byli jsme pomalejší a skončili osmnáctí. V útoku CTIF nám dělal problém příkop o rozměru 1,8 metrů. Dosáhli jsme v něm na 17. místo.
V Předláncích ženy a muži soutěžili úplně jinou ligu. Ostatní družstva nechali hravě za sebou a jak ženy, tak i naši muži svou kategorii vyhráli. Šlo o klasický požární útok se starou osmičkou, jen savice se spojovaly zvlášť a pak se natlačily do řeky a připojily na stroj. Po útocích přišla na řadu ještě tajná štafeta. V té jsme lehce zaváhali a obsadili 2. místo.
O týden později jeli mladí hasiči na generálku před posledním kolem Hry Plamen – na Štít města Frýdlantu. Nejprve se plnila štafeta dvojic. V té jsme obstáli na jedničku. Starší žáci v ní dokonce byli druzí. Pak přišly na řadu požární útoky. Ty nám na nácviku vůbec nešly, tak jsme se jich moc obávali. Mladším žákům se vcelku povedl. Jen dlouho stříkali na terče a s útokem v čase 54 sekund obsadili celkové 8. místo. Starší žáci lehce zaváhali při spojování hadic na základně, vše ostatní klaplo a dokončili tedy v čase 39 sekund. Na medailové pozice nám stačila jedna sekunda, takhle to bylo nepopulární 4. místo.

Pohotovost na Frýdlantsku definitivně převezmou praktičtí lékaři a specialisté
Lékařská pohotovost zůstane na Frýdlantsku i nadále. Od 1. července 2018 jí budou definitivně zajišťovat praktičtí lékaři a specialisté z Frýdlantska a lékaři Krajské nemocnice Liberec. Ta bude pohotovost také provozovat pod svou hlavičkou. Tyto informace přineslo další jednání Komise Rady města Frýdlantu pro řešení zdravotní obslužnosti ORP III. Frýdlant, které se v úterý 12. června 2018 uskutečnilo v sídle Libereckého kraje v Liberci.
„Zasedání komise přineslo jednu důležitou informaci, a sice že se provozovatel Nemocnice Frýdlant s.r.o., společnost EUC a.s. dohodla s Libereckým krajem na výpovědi smlouvy o zajištění lékařské pohotovostní služby pro region Frýdlantska,“ říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer. Pohotovost od neděle 1. července 2018 převezme Krajská nemocnice Liberec, a.s., která ji bude zajišťovat praktickými lékaři a specialisty z Frýdlantska a také vlastními lékaři. „Pohotovost bude fungovat v prostorách současné plicní ambulance ve Fügnerově ulici ve Frýdlantu, která je v bezprostřední blízkosti nejen frýdlantské nemocnice, kam jsou lidé na pohotovost zvyklí jezdit, ale také hned vedle stanoviště Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Takže její pozice je ideální,“ doplňuje starosta Frýdlantu.

Kritickou situaci kolem zajištění lékařské pohotovosti pro Frýdlantsko začalo město Frýdlant řešit koncem května, kdy dostalo od nemocnice Frýdlant oznámení o nedostatku lékařů, kvůli kterému bylo provozování pohotovosti ohroženo. Frýdlant se obrátil s žádostí o pomoc na Liberecký kraj, se kterým na řešení krize úzce spolupracuje. „Pomyslný trn z paty nám vytrhli praktičtí lékaři a specialisté Frýdlantska, kteří přišli s prohlášením, že budou pohotovost od července sloužit sami. Jejich aktivita mě velmi potěšila, jejich přístupu si vážím. Díky nim a díky dalším lékařům z Krajské nemocnice Liberec, kteří se také budou na zajištění pohotovosti podílet, se nám podařilo lékařskou pohotovostní službu pro 25 tisíc obyvatel Frýdlantska zachránit,“ konstatuje náměstek hejtmana pověřený vedením resortu zdravotnictví, MUDr. Přemysl Sobotka. Jeho role tím ale nekončí. V dalších dnech ho čeká zajištění veškerých právních náležitostí a dalších nezbytných úkonů, které jsou k provozování pohotovosti ve Frýdlantu pod hlavičkou Krajské nemocnice Liberec nezbytné.
Na úterním jednání Komise Rady města Frýdlantu pro řešení zdravotní obslužnosti ORP III. Frýdlant pak došlo i na další body. Vyhodnocena jako fungující byla tříměsíční spolupráce frýdlantské nemocnice a záchranné služby, frýdlantská nemocnice také informovala o zachování současného rozsahu provozu chirurgického a gynekologického oddělení, minimálně do konce tohoto roku. „Osobně se ale obávám toho, že v příštím roce nemocnice stejně na těchto odděleních přejde na takzvanou jednodenní operativu a chirurgická a gynekologická ambulance budou fungovat jen v pracovní době. Ostatně nemocnice už o takovém směřování péče vyjednává se zdravotními pojišťovnami. Znamenalo by to definitivní konec nemocnice, na kterou jsme zvyklí, tedy nemocnice, která funguje 24 hodin denně. S tím se ale smířit nechceme, obyvatelé Frýdlantského výběžku platí stejné zdravotní pojistné jako třeba v Liberci nebo v Praze a mají právo na dostupnou základní zdravotní péči 24 hodin denně. Proto naše snaha o zachování tohoto typu péče bude dále pokračovat," říká místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.
Příští jednání Komise Rady města Frýdlantu pro řešení zdravotní obslužnosti ORP III. Frýdlant je naplánováno na začátek září.

DEN BEZ MRTVÝCH NA SILNICÍCH 16. 6. 2018

Je lépe být o pět minut později doma, než o pět minut dříve v márnici !
Buďte při jízdě pozorní, ohleduplní a zodpovědní - bez alkoholu a drog! Oči před sebe, obě ruce na volant !
ročník vyhlašuje Společnost pro ochranu před negativními vlivy reklamy. Partner: Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje

Vážení odběratelé,kvůli suchu a dlouhodobě zvýšené spotřebě pitné vody Vás žádáme o omezení odběru vody z vodovodního řadu pro jiné účely, než je běžné využití pitné vody. K napuštění bazénů prosím využijte možnost objednání cisterny s vodou na telefonním čísle 482 312 122. Upozorňujeme ale, že z technických důvodů bude zavážení vody cisternami možné až v příštím týdnu od 4. června 2018. Pro závlahu zahrad používejte užitkovou vodu.
Děkujeme za pochopení a respektování žádosti
Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.Zahradní 768, 464 01 Frýdlant Tel. 482 312 122

Konzultační den pro podnikatele z Frýdlantska bude 21. 6.
Agentura CzechInvest ve spolupráci s partnery připravila konzultační den pro podnikatele z Frýdlantska. Přijďte konzultovat zdarma své podnikatelské záměry se zástupci agentur CzechInvest, CzechTrade a Agentury pro podnikání a inovace. Rádi Vám poradíme v oblasti dotační podpory či exportu. Přijít konzultovat mohou i začínající podnikatelé, popřípadě studenti s podnikatelským záměrem. Konzultační den proběhne v prostorách radnice ve Frýdlantu ve čtvrtek 21. června 2018 od 9.00 do 12.00 hodin.Vzhledem k omezené kapacitě míst je nutná registrace na e-mailu michal.heinzl@czechinvest.org, vaše údaje budou použity pouze pro účely realizace této marketingové akce. V emailu uveďte prosím jméno, název společnosti, kontaktní údaje a jaký záměr byste rádi konzultovali (např. pořízení nových technologií, rozšíření výroby, export do zahraničí, aj.). Konkrétní hodina konzultace Vám bude potvrzena ze strany regionální kanceláře. Registrace je otevřena do úterý 19. června 2018.

 
Celý článek Informační e-mailVytisknout článek
Drbna

DRBNA DUBEN 2018.

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


 
 
 

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci dubnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům.
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc březen 2018
- vyřízení problematiky ze zasedání zastupitelstva, příprava jednání výborů zastupitelstva, řešení pohledávek, – jednání Mikroregionu Frýdlantsko, – příprava nových webových stránek, jednání ÚP v Liberci – nové smlouvy na pracovníky VPP, správní řízení na povolení kácení stromů rostoucích mimo les, příprava , drobná údržba majetku obce , likvidace popadaných stromů, úklid veřejných prostranství, kontrola plnění rozpočtu,

OTÁZKY a ODPOVĚDI
1.) Bude GDPR aplikováno v obci?

GDPR (General Data Protection Regulation) je obecné nařízení 2016/679 pocházející od Evropského parlamentu a Rady EU. Jde o novou obsáhlou legislativu o ochraně osobních údajů schválenou v dubnu 2016 s účinností 25. května 2018. Jde o dosud nejobsáhlejší legislativu s cílem zajistit základní práva občanů EU na ochranu v souvislosti se zpracováním osobních údajů. V ČR nahradí směrnici 95/46/ES a zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. GDPR je závazné pro všechny, kdo shromažďují nebo zpracovávají osobní údaje fyzických osob žijících v EU včetně firem a institucí ze třetích zemí působících na evropském trhu. Zahrnuje také ty, kteří monitorují chování uživatelů například při využívání aplikací nebo webu. GDPR usiluje o zvýšení bezpečnosti a důvěry občanů EU vůči správcům a zpracovávatelům jejich osobních dat. Naopak se netýká občanů EU, kteří využívají data pouze k osobní potřebě nebo pracují s anonymizovanými daty. Co je však zatím výstupem zavedení předpisu...i po školeních a konzultacích není zřejmé, jak se bude v praxi postupovat, prováděcí předpisy se neustále mění, aktualizují. V tuto chvíli není ani jisté, že se bude vydávat naše Drbna. Samozřejmě, že obecní úřad pracuje na splnění zákonné povinnosti pro obec.
OZNÁMENÍ OÚ (vp)
Dnem 15.4.2018 uplynula první doba splatnosti místního poplatku za likvidaci odpadu. Těm z vás, kteří ještě nemají uhrazenu, byť alikvotní část poplatku, termín splatnosti tímto připomínáme. Splatnost poplatku za držení psa byla ke dni 31.3.2018.

JINÉ (vp)
PÚ. Na obou katastrech naší obce pokračují pozemkové úpravy. Sbor zástupců pro obě katastrální území se sešel dne 4.4.2018, na své první schůzce. Na této schůzce byla projednána veřejně prospěšná opatření v území jako celek. Na dalších schůzkách budou již řešena jednotlivá opatření a zájmy vlastníků.

WEB. V souvislosti se zastaralou podobou webových stránek a s nutnými technickými opatřeními, budou v následujícím období zpracovány nové webové stránky. V součřasné době se pracuje na jejich podobě. Prozatím jsou teprve ve zkušebním provozu. Mění se adresa: www.obecpertoltice.eu.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ
1) PERTOLTICE

V návaznosti na připravenou rekonstrukci místní komunikace od páteřní komunikace směrem Hejlovi a dále pak až k č.p. 97 ( M.Šolc), informujeme o předpokládaném termínu provedení. Práce budou provedeny v termínu 5,6/2018. Komunikace nebude po celou dobu rekonstrukce úplně uzavřena, není navržena objízdná trasa. Vždy bude umožňen průjezd vozidel, a to za dodržení zvýšené opatrnosti uživatelů. Pouze v tom čase, kdy se bude provádět finální krycí vrstva, bude komunikace částečně uzavřena. Dodavatel tuto skutečnost ohlásí předem tak, aby majitelé nemovitostí, které komunikace obsluhuje mohli včas zareagovat. Věříme, že tyto komplikace nebudou velké a opravená komunikace za ně bude stát.

2) LIBEREC
Omezení dopravy od 23. 4. do 31. 5. 2018, bude uzavřen sjezd k Babylonu do ul. Košická (směr centrum). Linky MHD č. 31 a 500 budou jezdit ulicí Doubská (kolem dřívějšího Baumaxu).

Mezinárodní den žen
Ve středu 7. března jsme v odpoledních hodinách na hasičské zbrojnici oslavili Mezinárodní den žen. Účast byla opět veliká. Dorazilo 17 žen a 1 muž. Krom malého občerstvení, které připravili hasiči, přinesla nejedna hospodyňka také něco k zakousnutí, takže stoly praskaly pod bohatou hostinou, jako o pravém posvícení. O program se postarali mladí hasiči. Nejprve přednesli básničky a zazpívali a pak přišly na řadu dvě scénky. První „O červené Karkulce“ s písničkami z pohádky Tři bratři sehráli nejmenší hasiči. Moc se líbila! Druhá byla také o Karkulce, jen trochu netradiční. Karkulka se vydala za dědečkem s čistým prádlem do domova důchodců a s vlkem nakonec mastili všichni karty. I tuto scénku ženy ocenily potleskem, jen si stěžovaly, že vlk nikoho nesežral. Po vystoupeních děti rozdaly ženám růže a zakončili tak oficiální program. Pak už se jen hodovalo a probírali se každodenní starosti, které život v Pertolticích přináší.

Výstava v muzeu
V pátek 6. dubna 2018 se vypravili mladí hasiči do obecního muzea v Pertolticích. Byla zde pro ně připravena výstava různých her, hlavolamů a stavebnic. Děti je mohly všechny vyzkoušet a pohrát si. K zakousnutí byly jednohubky. Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice a vedoucí mladých hasičů děkují paní Marii Srpové, Haně Polákové a obecnímu úřadu Pertoltice za připravenou akci.

Velikonoční pohár
V neděli 8. dubna se u příležitosti oslav 150. let od založení SDH Frýdlant konal na frýdlantském náměstí velikonoční pohár v požárním útoku speciál. Zúčastnilo se ho 10 družstev mladších žáků a 5 družstev starších žáků. Naši mladí hasiči na něm nemohli chybět. Oproti klasickému útoku, byl tento jiný v tom, že se soutěžilo bez vody a se třemi proudy místo dvou. Bylo tedy zapotřebí většího počtu soutěžících. V tom měli naši mladší žáci výhodu, protože jsme mohli postavit plný počet 10 členů díky tomu, měl každý méně úkolů. Základem bylo, aby se žádný spoj při tažení po dlažebních kostkách nerozpojil. Děti vše poctivě spojily a opravdu se nám jako jedinému družstvu nic nerozpojilo! I díky tomu jsme zvítězili. Pohár za první místo byl jen o maličko menší než někteří špunti z družstva. Také našim osmi starším žákům se dařilo. Vše klaplo. Savice byly pospojované přesně ve vteřině, kdy proudy dosáhly cílové částky. Výkony však byly vyrovnané a tak pár vteřinek navíc znamenalo třetí místo. I to
je velmi pěkné umístění. Ze soutěže jsme si odvezli dva velikonoční beránky.
Starší žáci Mladší žáci

HASIČI RADÍ OBČANŮM - III
Pravidla pálení biologického odpadu

Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na svých zahradách a zahrádkách. Proto jsou jarní měsíce každoročně spjaty s pálením biologického odpadu - listí, větví, rostlinného odpadu apod. Z hlediska pohledu požární ochrany je tato činnost spojena se zvýšeným rizikem vzniku požáru.

CO ŘÍKAJÍ ZÁKONY

Vypalování porostů je zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zakázáno a porušení zákazu je možno trestat u fyzických osob až do výše 25 000 Kč a u právnických osob postihem do 500 000 Kč. Také spalování „nepřírodních“ materiálů a odpadu je zakázáno. Na rozdíl od vypalování porostů není pálení shrabané trávy, listí či klestu zákonem výslovně zakázáno. I na tuto činnost však platí určitá pravidla a omezení. Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, které provádí podnikající fyzické a právnické osoby. Je to zejména povinnost ohlašovat každé pálení na krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (KOPIS HZS LK).

JAK POSTUPOVAT PŘI OHLAŠOVÁNÍ A VLASTNÍM PÁLENÍ
Pálení lze nahlásit telefonicky na čísle 950 470 111 nebo z pohodlí domova po internetu pomocí jednoduchého formuláře, který je uveřejněn na webových stránkách www.hzslk.cz v horní pravé části nazvané „pálení klestí“. Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na svém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického odpadu, je vhodné také ohlásit pálení na KOPIS HZS LK. Zamezí se tím zbytečnému výjezdu hasičů na základě oznámení občana, který si může myslet, že v blízkosti došlo ke skutečnému požáru. Díky ohlášení je operační důstojník schopen velmi rychle ověřit u uvedené kontaktní osoby, zda se nejedná o planý poplach.
I pro tyto práce na soukromém pozemku platí určitá pravidla:
Je třeba dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o ovzduší a platných obecně závazných vyhlášek obcí (požární řád obce, vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem apod.)
Pálení musí být po celou dobu přítomna osoba starší 18 let.Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin.Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný vítr, inverze) by se pálení mělo přerušit.Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů (domy, auta, ploty apod.) a mít k dispozici jednoduché hasební prostředky (lopata, kbelík s vodou, písek apod.).Velikost ohniště je třeba volit tak, aby všechen hořící materiál shořel v době, kdy je na místě přítomen dozor.Po ukončení pálení se musí ohniště řádně uhasit. V období sucha je třeba ohniště kontrolovat i v průběhu následujícího dne, popřípadě opakovaně prolít vodou.
V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho uhasit vlastními silami, je osoba provádějící pálení povinna okamžitě vzniklý požár ohlásit KOPIS HZS LK, případně na tísňové linky 150 nebo 112.

NĚKOLIK SLOV ZÁVĚREM
Všechny již zmíněné informace se samozřejmě týkají i pálení ohňů 30. dubna při „pálení čarodějnic“. Při těchto oslavách je třeba dát také pozor na konzumaci alkoholu spojenou právě s otevřeným ohněm nebo manipulací se zábavní pyrotechnikou. Také rozdělávání ohně pomocí hořlavých kapalin a vhazování například sprejů do ohně může způsobit vážná zranění.
Nezapomeňme na pravidlo, které nám v případě vznícení oblečení, pokud nemáme v blízkosti vodu, nejrychleji pomůže: „Zastav se, lehni si, kutálej se!“
( Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková koordinátorka preventivně výchovné činnosti, HZS Libereckého kraje)

POZVÁNKY
Všechny vás zveme na tradiční společenskou akci

Pomoc při zadlužení ( Frýdlant). Zadlužení a předlužení lidé se mohou obrátit například na organizaci Člověk v tísni, která sídlí v Děkanské ulici na rohu náměstí. Ta nabízí terénní programy, kdy se s lidmi jedná v jejich přirozeném prostředí i dluhovou poradnu. V prvním případě je možné se obrátit na telefon 778 442 540, v druhém pak na telefon 778 442 539. Dluhová poradna je otevřena každou středu, je ale lepší se předem ohlásit. V oblasti předlužení pak ve Frýdlantu pomáhá i Občanská poradna v centru POSEC na Havlíčkově náměstí, která je otevřena pod vedením Déčka Liberec každý sudý čtvrtek od 10.00 do 16.00 hodin. A potom je tu také pod POSECem terénní program sociální prevence organizace Most k naději, kdy terénní pracovníci každou středu a pátek od 8.00 do 16.30 hodin na výzvu přijedou za svými klienty. Samozřejmě může občan jít i na sociální odbor a začít tam. Také tam mu kvalifikovaně poradí, co s dluhy dělat, na koho se obrátit. A kdyby se někdo styděl vyhledat pomoc tady ve Frýdlantě, může se obrátit na jakoukoli dluhovou poradnu v jiném městě.

 


Celý článek Informační e-mailVytisknout článek
Drbna

DRBNA BŘEZEN 2018.

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


 
 
 

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci březnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.

SLOUPEK STAROSTY (vp)
Vážení spoluobčané,
milí sousedé, drazí přátelé,
zima je v tuto chvíli již za námi. Nu, při pohledu z okna se zdá, že avizo bylo trochu předčasné. Snad již poslední sněžení. Jaro pomalu kráčí na naše zahrady a zahrádky. Nálada se zlepšuje. Se slunečním svitem vstupuje do našich domovů pozitivní energie a větší chuť do života. Budeme zase připravovat všechny druhy nářadí a pomůcek pro tradiční práce při zlepšení vzhledu našich domovů. Ať již se jedná o zahrádky, zahradu, hospodářství, stavení, opravování všeho možného druhu nebo nějaké to vylepšování našich domácností. Přeji nám všem, aby ten počáteční elán vydržel co nejdéle. Aby veškerá vaše práce byla korunována kýženým a zaslouženým úspěchem. Přeji vám všem pěkné slunečné dny. Ať se nejedná jen o slunce na obloze, ale i ve vašich duších.
Viktor Podmanický starosta obce


OTÁZKY a ODPOVĚDI
1.) Dobrý den, mohu požádat o info k ceně vody na tento rok?

Vodné, dle dostupných pramenů pro rok 2018 činí 46,47 Kč/m3.

2.) Jak to je s výměnou řidičského průkazu?
V průběhu letošního roku vyprší platnost řidičského průkazu dalším téměř 626 tisícům řidičů. Za leden a únor jich o výměnu požádalo jen 30 tisíc. Ještě tedy zbývá během letoška vyměnit přes 596 tisíc průkazů, z toho více než 18 tisíc nyní v březnu. O výměnu lze požádat už tři měsíce před vypršením platnosti řidičáku. Stačí přijít na příslušný úřad obce s rozšířenou působností s platným průkazem totožnosti a jednou průkazovou fotografií a předložit tam současný řidičák. Lhůta pro vydání nového řidičáku je dvacet dnů. Výměna je bezplatná, pokud ale řidič požádá o vydání průkazu v expresním termínu, zaplatí 500 korun. Řidiči, kteří jezdí bez platného řidičského průkazu, riskují blokovou pokutu do 2000 korun a ve správním řízení až 2500 korun. Zhruba polovina z těch stovek tisíc hříšníků, kteří povinnost vyměnit si včas řidičák dosud nesplnili, je podle údajů ministerstva dopravy v důchodovém věku. Je tedy otázka, kolik z nich má ještě zájem tak alespoň dodatečně učinit.V případě, že vám řidičák už propadl, lze přitom o výměnu požádat i zpětně. I v takovém případě je to ve standardní lhůtě zdarma.
Nové motorové vozidlo si řidiči mohou nechat zaregistrovat na kterémkoli městském či obecním úřadě a od 1. července se tato možnost rozšíří i na agendu řidičských průkazů. O výměnu nebo vydání řidičáku pak bude možné zažádat na jakémkoli úřadě s rozšířenou působností. Při podání žádosti o vydání průkazu se od stejného data již nebude předkládat papírová fotografie. Úředníci budou pořizovat fotografie digitální, stejně jako je tomu u občanských průkazů. V červenci také dojde k plné elektronizaci centrálního registru řidičů. Jednotlivé městské či obecní úřady si tak už nebudou muset přeposílat podklady v listinné podobě a vyřizování motoristické agendy se zrychlí.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc únor 2018
 kontrola možností podání žádostí o dotace pro rok 2018, - příprava podkladů u nájmů bytových jednotek, kontrola nájemních smluv, - příprava podkladů pro zasedání zastupitelstva a výborů, - žádosti správní orgán ( kácení stromů), zajištění přípravy a průběhu auditu hospodaření obce, řešení stížností a podnětů našich spoluobčanů, jednání DSO, účast na školení krajský úřad,

OZNÁMENÍ OÚ (vp)
Obec Pertoltice

pořádá XI.ročník soutěže o nejlepší podobu zahrádky nebo předzahrádky Soutěž je vyhlášena dnem 30.3.2018
Soutěžní podmínky:

Vlastnoruční provedení díla, dodržení tématického pojetí soutěže a s tím související problematiky. Soutěžní příspěvky – fotografie je nutno odevzdat do kanceláře Obecního úřadu v Pertolticích, či odeslat na e-mailovou adresu: obec.pertoltice@volny.cz. A to v termínu - do dne 05.10.2018.
Všechny došlé příspěvky budou posouzeny a vyhodnoceny porotou. Úspěšní účastníci budou po zásluze odměněni věcnými cenami. Soutěž se pořádá již sedmým rokem. A to ve snaze zapojit co největší počet občanů do dění v obci. Dále je naší snahou podporovat vznik hezkých zákoutí a zlepšení celkového vzhledu naší obce.
Těšíme se na Vaši účast v soutěži! Přejeme mnoho úspěchů!!
Viktor Podmanický

Město Frýdlant bude nadále vyjednávat s Nemocnicí Frýdlant
Město Frýdlant bude nadále jednat s Nemocnicí Frýdlant s.r.o. o dodatku číslo 17, přílohy 2 nájemní smlouvy, jehož součástí má být definice požadovaného a garantovaného rozsahu zdravotnických služeb na Frýdlantsku, poskytovaných Nemocnicí Frýdlant s.r.o. To je závěr pátého bodu zastupitelstva města Frýdlant, ve kterém se situací kolem frýdlantské nemocnice zabývalo. V návrhu usnesení zastupitelstva, které proběhlo ve středu 21. února 2018, byl původně mimo jiné návrh na odstoupení od nájemní smlouvy mezi městem Frýdlant a nemocnicí Frýdlant. Tento bod byl ale v samém začátku projednávání bodu 5 stažen. Zastupitelstvo tím reagovalo na novou informaci, že město Frýdlant nemá v současné době alternativu poskytování zdravotní péče v případě, že by k vypovězení smlouvy frýdlantské nemocnici došlo. Krajská nemocnice Liberec, a.s. (KNL) na sebe zodpovědnost vzhledem k nedostatku lékařů nemůže sama přijmout (vyjádření KNL níže).
Město Frýdlant bude proto dál hledat spolu s Nemocnicí Frýdlant s.r.o. shodu na dodatku č. 17, přílohy 2 nájemní smlouvy a jednat bude i o dalších aspektech této vzájemné smlouvy. Jednání budou probíhat na dvou úrovních. Na úrovni právníků, kteří budou řešit technické záležitosti smlouvy a pak bude pracovat a jednat také nově ustanovená Komise Rady města Frýdlant pro řešení zdravotní obslužnosti ORP III. Frýdlant, jejímž cílem je přesně vymezit rozsah a zajištění potřebné akutní lůžkové a ambulantní péče včetně komplementárních služeb, které jsou v regionu Frýdlantského výběžku potřeba a které je schopná Nemocnice Frýdlant s.r.o. garantovat. Najít má také shodu v požadovaném a akceptovatelném rozsahu lékařské pohotovostní služby ve Frýdlantu. Členy komise jsou zástupci města Frýdlant, Nemocnice Frýdlant s.r.o, Libereckého kraje, praktických lékařů regionu, Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p. o., Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Frýdlantsko a Krajské nemocnice Liberec, a.s. Výsledek jednání této komise bude podkladem k další diskusi zastupitelů pravděpodobně už na příštím, tedy dubnovém, řádném jednání zastupitelstva města Frýdlant.
Prohlášení vedení KNL k aktuální situaci ve frýdlantské nemocnici
Vedení Krajské nemocnice Liberec, a.s. potvrzuje, že oficiálně a s veškerou vážností vyjednávalo o budoucnosti poskytování zdravotnické péče ve Frýdlantském výběžku s vedením města Frýdlant i dalšími zástupci veřejné správy. KNL jasně deklarovala, že je připravena po ukončení smluvního vztahu mezi EUC, resp. Nemocnicí Frýdlant s.r.o. a městem Frýdlant garantovat takový rozsah zdravotní péče, který bude skutečně bezpečný a bude v souladu s vysokými standardy kvality KNL, která byla v minulosti dvakrát akreditována ze strany SAK.Své zapojení KNL podmiňovala spoluprací se Zdravotnickou záchrannou službou LK a také praktickými lékaři z regionu, s nimiž chtěla zajistit 24 hodinovou zdravotní péči, tzv. LSPP+. Na této spolupráci se však nedohodla ani se ZZSLK, ani s praktickými lékaři z regionu. KNL, a.s. se aktivně účastní diskuse o zajištění zdravotní péče ve Frýdlantu v rámci pracovní skupiny, vytvořené na základě popudu starosty a místostarosty města Frýdlant Dana Ramzera, resp. Jiřího Stodůlky.
Vzhledem ke změněné situaci poté, co ZZSLK a praktičtí lékaři odmítli spolupráci na projektu LSPP+ je KNL připravena aktivně se účastnit na další činnosti pracovní skupiny, kterou tímto vyzývá k diskusi o přesném určením rozsahu a způsobu zajištění zdravotní péče ve Frýdlantské nemocnici, tedy zejména jejím personálním zajištění, garanci kvality péče a standardu bezpečnosti.
KNL vnímá pozitivně tlak frýdlantského místostarosty Jiřího Stodůlky k zajištění péče ve Frýdlantském výběžku. Pro Krajskou nemocnici Liberec, a.s. byl, je a vždy bude pacient na prvním místě. Proto se do rozhovorů zapojila a proto v případě žádosti o pomoc udělá maximum pro zajištění dostupnosti základní zdravotní péče pro tamní obyvatele.
MUDr. Richard Lukáš, PhD.
generální ředitel a předseda představenstva
MUDr. Luděk Nečesaný, MBA
náměstek pro řízení zdravotní péče


Lékařské pohotovosti na Frýdlantsku hrozí zánik, chybí doktoři
Na nepřetržitou lékařskou pohotovost může Frýdlantský výběžek patrně zapomenout. Doktoři, kteří by byli pacientům k dispozici celých 24 hodin denně, nejsou. Město Frýdlant se snažilo tuto péči vymoci na soukromé Nemocnici Frýdlant, ta to ale z personálních důvodů a kvůli nedostatečnému přístrojovému vybavení odmítala. Radnice proto chtěla firmě EUC, která nemocnici vlastní, vypovědět nájemní smlouvu s tím, že na zajištění lékařské pohotovosti se domluví s Krajskou nemocnicí Liberec, záchrannou službou a praktickými lékaři z Frýdlantska. Jenže ani to zatím nevyšlo. „Vypadalo to, že jednání úspěšně pokračují, ale najednou od toho šla záchranná služba, že nesmí uvolňovat doktory na pohotovostní služby. Přitom v Jičíně mají pilotní projekt, který na podobném principu funguje,“ podivuje se místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. Smlouvu teď nemůžeme vypovědět, říká starosta. Podle ředitele záchranné služby Libereckého kraje Luďka Kramáře je ale půjčování záchranářů na pohotovost na hraně zákona. „Lékařskou službu první pomoci nemůže záchranná zdravotní služba zajišťovat ani z věcného, personálního ani technického hlediska, což jsme zástupcům Frýdlantu několikrát jasně deklarovali,“ říká Kramář. Odstoupit za takové situace od nájemní smlouvy je tak pro Frýdlant nemožné. „Nejde smlouvu vypovědět, když není jiná možnost zajištění zdravotní péče. Bohužel, pohotovost odmítli sloužit i místní praktičtí lékaři. Kdybychom dali EUC výpověď, zbavíme se i toho mála, co tady funguje,“ vysvětlil starosta Dan Ramzer. Z deseti praktiků z Frýdlantska měli zájem o služby na pohotovosti jen tři. Aby mohla pohotovost fungovat každý den v týdnu, je zapotřebí aspoň patnáct doktorů.

„Byli jsme připraveni Frýdlantu pomoci, ale bez dohody se záchrannou službou a praktickými lékaři to nejde. Sami to nezvládneme. Jsme ale připraveni k dalším jednáním,“ řekl generální ředitel liberecké nemocnice Richard Lukáš. Pohotovost je pro Frýdlantsko klíčová, říká starostka Bulovky.
„Lékařská pohotovost je pro Frýdlantsko klíčová,“ říká starostka Bulovky Romana Šidlová. „Pociťujeme citelné zhoršení dostupnosti zdravotní péče ještě víc než lidé ve Frýdlantu, jsme od ní dál. Pro lidi tady je důležité nejen to, že k nim přijede záchranka, ale že i s každým zdravotním problémem nebudou jezdit do Liberce,“ podotkla R.Šidlová. Podle krajského radního pro zdravotnictví Přemysla Sobotky se ale obyvatelé výběžku nemusejí obávat, že je nikdo neošetří.
„Lidé se musí smířit s tím, že infarkt se ve Frýdlantě léčit nedá. Ale pracujeme na dohodě, která zahrne asi deset oborů včetně interní ambulance přímo v nemocnici Frýdlant, kde pacienty ošetří i ve vážnějších případech. Nebude to ale pohotovost 24 hodin denně, jak chtělo město, to je nereálné,“ vysvětlil Sobotka. Pacienty si od dubna rozdělí záchranka a nemocnice. Co všechno bude schopná Nemocnice Frýdlant na ambulancích ošetřit, má stanovit pracovní skupina. Dohoda by měla být známá ke konci dubna. Mezitím se od prvního března rozjede zkušební systém rozdělení pacientů mezi záchrannou službu a nemocnici Frýdlant. „Je stanoven přesný seznam interních a chirurgických diagnóz, které jsme schopni ve Frýdlantu ošetřit tak, abychom neohrozili život pacienta, protože nemáme CT, magnetickou rezonanci a další drahé přístroje. Ostatní diagnózy poveze záchranka automaticky do Liberce. Po třech měsících vyhodnotíme, jak se to osvědčilo,“ řekl ředitel nemocnice Frýdlant Jiří Madar. Frýdlantská radnice ale dál trvá na úpravě nájemní smlouvy s nemocnicí, podrobnosti mají být jasné také v dubnu.
Autor: Jana Pavlíčková


Změna otevírací doby knihovny
Informujeme všechny čtenáře, že od března bude knihovna v Pertolticích otevřena vždy v neděli. Čas, kdy si můžete vypůjčit knihy, zůstává stejný a to od 8:00 do 12:30 hodin.

Mladí hasiči neumí jenom hasit
Hasičský kroužek není jenom o požární ochraně. Děti se v rámci něj mohou setkat třeba i s takovou disciplínou jako je florbal. V sobotu 24. února 2018 kupříkladu pořádal Sbor dobrovolných hasičů u příležitosti 150. let od založení jejich sboru florbalový turnaj pro děti. Byly zrovna jarní prázdniny a chřipková epidemie a tak se ho zúčastnily jen tři družstva mladších žáků a tři družstva starších žáků. Jeden tým měl čítat 10 hráčů. Šest jich bylo přímo na place a čtyři libovolně střídali.

Naše družstvo starších žáků jich mělo jen devět a to mezi nimi byly i mladší děti, přesto se nám podařilo oba zápasy v naší kategorii vyhrát. Děvčata z Krásného Lesa si ještě vynutila odvetu. V té jsme je porazili 3:1 a potvrdili prvenství. Když jsme odcházeli z tělocvičny v Purkyňově ulici, houpaly se nám na krku zlaté medaile.

Výzva
Hledáme nové hasiče do výjezdové jednotky obce Pertoltice!

Chceš pomáhat druhým ve svém volném čase? Jezdit na výjezdy, hasit požáry? Přijď mezi nás!!!
Požadavky: minimální věk 18 let, dobrá zdravotní způsobilost, chuť pracovat, zodpovědnost, ochota jezdit na školení a výcviky
Neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 724 148 956, nebo osobně každý pátek od 16:30 do 18:00 na hasičské zbrojnici u velitelky jednotky Olgy Čepelíkové

POZOR ZMĚNA v agendě OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ (OP) od 1.7.2018
Oddělení matrik a státního občanství správního odboru KÚ LK upozorňuje na ZMĚNU, kterou přinesl zákon č. 195/2017 Sb., s účinností od 1. 7. 2018:
od 1. července letošního roku NEBUDE na úřadech obcí s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) moci být vydán OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc (tzv. „rychloobčanka“). Tento doklad bude moci být vydáván pouze v souvislosti s výkonem volebního práva (v době voleb). Dosud platí, že podá-li si občan žádost o vydání OP (s dobou platnosti 10 let), může v případě ztráty, odcizení, poškození, zničení OP nebo po zrušení údaje o místu trvalého pobytu zároveň požádat o vydání OP s dobou platnosti na 1 měsíc.
Toto se od 1. 7. 2018 změní.
V případě, že občan např. ztratí svůj občanský průkaz, bude si muset požádat o nový. Zároveň již nebude moci požádat o laicky řečeno „náhradní občanku – nebo tzv. rychloobčanku“, tedy o OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, kterým by mohl prokazovat svou totožnost (max. po dobu 1 měsíce) místo svého ztraceného občanského průkazu, do doby než obdrží nový OP.
Upozorňujeme na tuto změnu nejen všechny občany, ale též pracoviště, která např.
1) vydávají řidičské průkazy,
2) dále pak orgány sociální péče a
3) další pracoviště,
kde je dosud této možnosti (u osob, které nemají klasický občanský průkaz, avšak mají o něj požádáno) prokazovat totožnost tímto „náhradním dokladem“, tedy občanským průkazem s dobou platnosti 1 měsíc, využíváno.
Na závěr jedna úplná NOVINKA: Nově si bude občan (starší 15 let) moci požádat o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě, a to
1) v pracovních dnech do 24 hodin (spr. poplatek 1000,- Kč), nebo
2) do 5 pracovních dnů (spr. poplatek 500,- Kč)
Žádost o vydání bude moci občan podat u kteréhokoliv ORP nebo u MV.
Doklad vyhotovený do 24 hodin si bude občan moci převzít jedině u MV.
Doklad vyhotovený do 5 pracovních dnů si bude občan moci převzít u ORP, kde svou žádost podal, anebo přímo u MV.

Velká zakázka z oblasti větrné energie míří do Jizerských hor
Od: CiS-tisková kancelář, Marie Špačková 08.02.2018
Krátce před koncem roku získala skupina CiS dlouhodobě zaměřený projekt z oblasti větrné energie. Od dubna 2018 se budou ve společnosti CiS systems v Hejnicích vyrábět složitá kabelová vedení určená pro výrobce větrných elektráren.
„Díky tehdejšímu starostovi Jindřichovic pod Smrkem, panu Petru Pávkovi, jsme měli zde v Jizerkých horách jednu z prvních větrných elektráren v České republice“, vysvětluje Peter M. Wöllner, jednatel společnosti CiS systems s.r.o
„Brzy se budou v Hejnicích spojovat silné napájecí kabely z mědi a hliníku, a to ve světě zcela nově vyvinutým technologickým postupem. Společnost CiS investuje přes 30 mil. CZK do nových speciálních strojů a zařízení a vytvoří mnoho nových pracovních míst zejména v oblasti výroby a logistiky. Jsme hrdí na to, že po začátcích větrné energie v Jizerských horách tím nyní společnost CiS podpoří výrobu obnovitelné energie a bude zásobovat celou Evropu a svět produkty z Jizerkých hor. Technologie výroby a váha kabelů vyžaduje silné muže, kteří mají zájem o nové technologie v oblasti výroby a logistiky – v novém moderním pracovním prostředí a zároveň za dobrou a výkonu odpovídající mzdu.“
Také v roce 2017 patří CiS podle WCA-auditu od auditorské společnosti Intertek, Londýn opět k zaměstnavatelům s nejlepšími pracovními podmínkami na světě.

Plány v mikroregionu
Od září minulého roku běží ve Frýdlantském výběžku dvouletý projekt na podporu plánování sociálních služeb, nazvaný „Sociální služby na Frýdlantsku společně“. Projekt navazuje na komunitní plánování, které v území probíhalo mezi lety 2009–2013, tehdy za podpory Libereckého kraje v rámci individuálních projektů.
Komunitní plánování je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce, kdy jsou do procesu plánování zapojeni všichni, kterých se daná oblast týká. V případě plánování sociálních služeb to jsou uživatelé sociálních služeb, poskytovatelé a zadavatelé, kterými jsou obce, města, kraj nebo stát. Do procesu jsou také zapojeny další instituce, jako úřady práce nebo sociální odbory měst. Charakteristickým znakem metody je důraz kladený na dialog a vyjednávání a na dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků. V projektu bude postupně aktualizován Komunitní plán obcí Frýdlantska, který pokryje celé území obce s rozšířenou působností Frýdlant. Dále vznikne návrh finančního nástroje – dotačního systému obcí, který umožní kontinuální spolufinancování potřebných sociálních služeb. V rámci procesu plánování je obnovena činnost pracovních skupin a řídicí skupiny, která je ustanovena ze členů DSO Mikroregion Frýdlantsko.
V rámci projektu se už několikrát sešly pracovní skupiny: pracovní skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a drogově závislí a pracovní skupina senioři a osoby se zdravotním postižením. Poslední takové setkání proběhlo v polovině února. Řešily se na ní mimo jiné například kontakty na organizace půjčující kompenzační pomůcky na Frýdlantsku a Liberecku, představeny byly nové služby, které budou fungovat ve Frýdlantu v roce 2018 a řešil se také sociologický průzkum území Frýdlantského výběžku. Díky němu by mělo být jasné, jaké služby území potřebuje, jaké jsou poskytovány a jaké chybí. Během setkání vytvořili členové pracovní skupinu také mapu služeb a potřeb seniorů a osob se zdravotním postižením.
Cílem procesu plánování je zajištění stabilní sítě sociálních služeb, která bude odpovídat místním potřebám a specifikům území. K tomu je důležitá nejen součinnost jednotlivých poskytovatelů služeb, ale i jejich zadavatelů. Každá z obcí by proto měla mít v pracovních skupinách svého zástupce.

 
Celý článek Informační e-mailVytisknout článek
Drbna

DRBNA LEDEN – ÚNOR 2018.

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


 
 
 

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci lednu a únoru slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme

SLOUPEK STAROSTY
Krátce na tomto místě uvádím informaci o záměrech a plánovaných akcí pro období roku 2018. Další etapou by měly pokračovat opravy, které mají vazbu na stavebně - technický stav nemovitostí v majetku obce ( stodoly a dalších objekty u čp.64, objekt č.p.231, budova na bývalém dopravním hřišti a oba objekty hasičských zbrojnic, č.p.budova obecního úřadu), kde se vyskytují stále ještě některé závady. Část prací bude směřována k odstranění závad z kontroly BOZP a požárního dozoru. Plánuje se i nadále realizace výstavby bezpečného přechodu pro chodce v Dolních Pertolticích ( byla podána opětovně žádost na poskytnutí dotace od SFDI ČR), výstavba zázemí pro konání společenských akcí na obecních pozemcích u sportovního hřiště ( jsou připraveny všechny potřebné podklady, stavební řízení v současnosti bylo zahájeno a zdárně probíhá – zde bude podána žádost na krajský úřad – žádost na poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje, a to z Programu obnovy venkova). Jako nejvíce finančně náročnou se jeví připravená rekonstrukce místní komunikace ( od Nosků – po křižovatku na návrší, u nemovitosti p. M. Šolce).
Obsah i rozsah prací bude průběžně upravován, právě s ohledem na to, jak se bude dařit zajistit finanční prostředky a najít vhodné dodavatele. Již po několik let je tvořena finanční rezerva (prostředky z kladného hospodaření obce v předchozích letech), která může sloužit k pokrytí vlastních podílů obce k dotacím i k případnému použití úhrad bez dotace.
Rád bych vám tímto dopředu poděkoval za váš aktivní přístup a poskytnutou podporu a pomoc, při plnění našich společných cílů.
Viktor Podmanický starosta obce


ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc prosinec 2017 a leden 2018 (vp)
 příprava podkladů pro inventury majetku, jednání ASA,a.s. ceny rok 2018, příprava zasedání OZ , příprava dalších podkladů pro zpracování závěrečné zprávy, pronájem bytových jednotek v č.p.193 - prodloužení smluv, jednání Grain a.s., inventarizace majetku obce, přehledy - celkové hospodaření obce, pravidelná kontrola BOZP, kontrola z hlediska požární ochrany, příprava zasedání zastupitelstva, zpracování úkolů ze zastupitelstva obce a výborů OZ, jednání DSO – zejména k podobě zdravotnických služeb na území regionu, problematika kolem nemocnice ve Frýdlantě, příprava podkladů pro podání žádostí na poskytnutí podpory – dotace na plánované akce, jednání s dodavateli - podání žádosti na dotaci k výstavbě bezpečného přechodu.
 Příprava poptávkových řízení, spolupráce při zpracování pozemkových úprav na území obou katastrů.

O Z N Á M E N Í
Obecní úřad Pertoltice tímto upozorňuje všechny poplatníky, a to na poplatkové povinnosti v roce 2018.
Základní sazba poplatku za likvidaci TKO činí 600,-Kč/ poplatníka.

Čl. 5 Splatnost poplatku Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 15.4. a do 15.9. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
U poplatku za držení psů je pro rok 2018 stejná výše, jako byla u poplatku za rok 2017.
Správce poplatku stále eviduje poplatníky, kteří nemají uhrazenu povinnost z minulého roku!!!


PODĚKOVÁNÍ
Rád bych tímto poděkoval Sboru dobrovolných hasičů v Pertolticích. A to za milé pozvání na výroční valnou hromadu sboru, která se konala 20.ledna 2018. Přednesené zprávy o činnosti sboru byly opět výčtem úspěchů v soutěžích, ale též při vlastní zásahové činnosti. Vyzvednuta v nich byla také práce členů sboru při práci s mládeží v kroužku mladých hasičů a spolupráce sboru při zajištění akcí, které se v obci minulý rok pořádaly. Poměrně nemalá členská základna sboru bude podle plánu činnosti spolku, i nadále základem všech obecních akcí a činností spolků v naší obci. Během setkání proběhla též diskuse o nových potřebách pro činnost sboru. Byly předloženy náměty na akce a opravy, které by měly směřovat k zajištění bezproblémového chodu zásahové jednotky sboru. Společné snahy se budou ubírat zejména směrem k zajištění oprav budovy hasičské zbrojnice a případné výměně vozidla. Za dosluhující Avii, by část našich hasičů ráda viděla ve svém vybavení nové výjezdové vozidlo. To by pak zároveň sloužilo jako vhodnější dopravní prostředek též k dopravě členů sboru na hasičské soutěže.
Děkuji všem aktivním členům sboru a držím vám všem palce i do dalšího období!
Viktor Podmanický starosta obce

Informace pro chovatele prasat, vydané v souvislosti s africkým morem prasat
Státní veterinární správa připomíná chovatelům prasat domácích základní bezpečnostní pravidla, která je třeba dodržovat k minimalizování možnosti nákazy jejich chovu africkým morem prasat. Zatím u nás ani v širokém okolí tato nákaza není, ale v dnešním globalizovaném světe je 300 km zanedbatelná vzdálenost. Proto je potřeba bezpečnostní pravidla striktně dodržovat.
Africký mor prasat (AMP) je akutní vysoce nakažlivé onemocnění prasat a to divokých i domácích, podrobnější informace včetně ohnisek výskytu lze získat na stránkách Státní veterinární správy. O situaci pravidelně informují média, dle posledních informací z 22. ledna 2018, bylo v okrese Zlín nalezeno 198 prasat, která uhynula na AMP. AMP se vyskytují i v Polsku a na Ukrajině. Vzhledem k těmto okolnostem je nutno zachovávat při chovu prasat základní bezpečnostní pravidla, aby se omezila možnost nákazy AMP.

Pozemkové úpravy - Dolní Pertoltice
Po dohodě se zpracovatelem byl stanoven termín projednávání nárokových listů vlastníků - Konzultační den na 26.2.2018 (pondělí) v době od 13:00 do 17:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pertolticích, Dolní Pertoltice 59, 463 73 Habartice.
 

Z HISTORIE
Možná vás při toulkách krajinou někdy zaujal osamocený kamenný kříž nebo kámen s vytesaným reliéfem kříže. Mohl to být tzv. smírčí kříž, či chcete-li smírčí kámen, který souvisí se středověkým soudnictvím. Stavěly se na místech, kde došlo k trestnému činu zabití a následně s pachatelem proběhlo smírčí řízení. Smírčí smlouva usmiřovala pachatele vraždy a pozůstalé oběti
Ve středověku bylo možno při trestání provinilců uplatnit systém tzv. smírčího práva. Někdy se tedy spor řešil jakousi mimosoudní dohodou a odškodněním, a pokud nebyl vrah hrdelně potrestán, mohla se věc vyřešit tzv. smírčí smlouvou. Ta byla sepsána mezi pachatelem a pozůstalými, obě strany usmiřovala, vraha chránila před případnou mstou a ukládala mu podmínky, jak svůj zločin postupnými kroky odčinit. Obsahovala například dohodu o finančním odškodnění a dále povinnost pachatele vykonat určitou formu veřejného pokání (odsloužení určitého počtu zádušních mší za mrtvého, navštívení poutního místa, veřejné odprošení pozůstalých na kolenou apod.). Viníkovi přikazovala i vztyčit na místě neštěstí smírčí kříž. Všechny památky tohoto typu však rozhodně nelze interpretovat tímto způsobem. Smyslem smírčích křížů bylo upomínat veřejnost na uplatňování a naplňování práva, smíření a odpuštění. Ukazují, jak silný vliv mělo křesťanství na formování světového názoru středověkého člověka na společenské a mravní normy. Vrah zpravidla litoval svého činu, prosil za odpuštění duši zabitého, přeživší, veřejnost a Boha, jako nejvyšší instanci mravních hodnot.
Co se na místě událo, se již obvykle nedozvíme
Tyto kříže stávají v polích a při cestách, na návsích i o samotě v lese, zapomenuty a často bez povšimnutí. Co se na místě událo, se již obvykle nedozvíme, jen některé dávají jakési tušení, protože na sobě nesou vytesaný reliéf vražedného předmětu, například kopí, sekeru, meč či kuši, vzácně i letopočet. Na smírčích kamenech bývá někdy i symbolicky vytesáno povolání zavražděného. Například na smírčím kameni v obci Věcov jsou zobrazeny nůžky, jehla, nit a náprstek. Čím je smírčí kříž starší, tím je mohutnější a méně pokrytý rytinami, u křížů pozdějšího data někdy bývá i nápis stručně popisující událost. Podrobný přehled o jednotlivých křížích můžete najít na adrese
Památky bývají ničeny i kradeny
Smírčí kříže se bohužel stávají oběťmi vandalství, krádeží či nešetrného zacházení a bývají ničeny ať už z důvodu neznalosti, lhostejnosti či neúcty k těmto památkám. Často je ničí lidé, kteří o nich vůbec nich netuší a prostě jim překážejí ve vykonávání zemědělské či jiné činnosti.
(Zdroj Nasregion.cz)

Činnost mladých hasičů v roce 2017
Mladí hasiči se scházejí každý pátek odpoledne. Ve sboru působí družstvo přípravky, mladších a starších žáků a dorostenci jednotlivci. Na prvních schůzkách v únoru jsme nacvičovali program na oslavu svátku žen, malovali obrázky do soutěže „Požární ochrana očima dětí“ a připravovali se na zkoušky k získání odznaků odborností. Vloni jsme se zaměřili na specializaci táborník.
Osmého března jsme uspořádali pro maminky a babičky MDŽ. Nejprve jsme přednesli básničky, potom přišli muzikanti z Čech – ti nejmladší hasiči – a zazpívali a zahráli na různé nástroje. Nakonec velké děti pobavili ženy humornou scénkou k písničce „Co jste hasiči, co jste dělali“. Uhasili pivovar, sice pozdě, ale přece, a pak si s osazenstvem shořelé hospody nalili rum a spláchli ten smutek nad vykonaným dílem. V březnu jsme také navštívili výstavu o sběratelství v místním muzeu a ozdobili zastávku velikonočními kraslicemi. Dvacátého druhého jsme jeli na víceboj v Krásném Lese. Avie musela pobrat přes dvacet dětí. Obsadili jsme totiž všechny kategorie soutěže. Nejlépe si vedli mladší žáci, kteří skončili na 2. místě z osmnácti družstev. V kategorii přípravka nakonec zvítězili všichni, ale pokud by rozhodovaly dosažené časy, byla by naše pětka druhá. Starší žáci skončili na pátém a třináctém místě a dorostenka Růženka Valášková byla pátá. Na konci dubna nás čekala další část celoroční Hry Plamen a to technické disciplíny CTIF. Soutěž je vždy celookresní a tentokrát se protáhla až do večerních hodin. V útoku jsme dosáhly 15. místa a ve štafetě 9. místa.
V sobotu 6. května jsme soutěžili O štít města Frýdlantu. Po štafetách byla naše družstva na předních místech, ale vše zhatily útoky. Mladším žákům se rozpojilo béčko na rozdělovači a starším se povedlo béčka zalít předčasně. Mladší tedy byli celkově pátí a starší čtvrtí. O týden později jsme na tom samém místě skládali účty za celoroční snažení v jarním kole Hry Plamen. Starší žáci si oproti podzimu hodně polepšili a vybojovali celkové 4. místo. A pak přišlo obrovské překvapení. Mladší žáci z Pertoltic přeskočili i favorizovaný Frýdlant a v celoročním hodnocení skončili na prvním místě, což znamenalo postup do okresního kola! Dorostenci zakončovali sezónu 21. května v Jablonci. Jela na něj Kačka Fricová, která v kategorii starší dorostenky skončila těsně pod postupovou příčkou na 5. místě a Růženka Valášková a ta z třetího místa postoupila do krajského kola. Toho se však ze zdravotních důvodů nemohla zúčastnit.

V květnu jsme byly opět v místním muzeu na výstavě o kočárkách a panenkách. A pak už byl 27. květen a my jeli na okresní kolo do Karlinek. Děti byly nervózní a při štafetě 4x60 metrů se jim nedařilo spojit hadice. Disciplínu však dokončily bez penalizace. Štafetu dvojic jsme si vysloveně užili. Byli jsme v ní čtvrtí. Zato při útoku jsme do terčů stříkali kolem třiceti sekund. Naštěstí kazili i ostatní, a nám se podařilo získat celkové čtvrté místo. Výborný výsledek! Před prázdninami jsme ještě soutěžili v útoku v Dolní Řasnici. Přípravka byla druhá, mladší žáci šestí a starší žáci třetí. Než jsme se rozešli na prázdniny, připravili jsme krátké pásmo básniček k vítání občánků. V srpnu jsme se sešli na tradičním soustředění. Stanovali jsme na hřišti v Pertolticích. Učili jsme se na braňák, hráli stopovanou, zkoušeli požární útok. Vyrazili jsme také na výlet do skanzenu v Jindřichovicích. Cesta to byla zároveň i zahraniční, neboť jsme netrefili odbočku a na chvilku skončili v Polsku. Ve skanzenu jsme si prohlédli, jak dřívější zemědělci žili. Nejvíc se nám ale líbila vyjížďka loďkou po místním rybníčku. Potom jsme se ještě stavili ve frýdlantském parku na prolézačkách a poslední večer pobytu dokazovali odvahu v noční procházce kolem nádrže.

Druhého září jsme jeli na soutěž do Heřmanic. V disciplíně 60 metrů překážek tu soutěžilo 6 našich dětí ve čtyřech kategoriích. Nejlépe se umístili: Eliška Čepelíková 1. místo a Růženka Valášková 2. místo. Hned druhý den nás čekala soutěž v požárním útoku v Dolní Řasnici. Bylo sychravé počasí, proto přijelo méně družstev. Přípravka se zúčastnila jen jedna a to ta naše, takže medaile jsme měli jisté. Mladší i starší žáci skončili na druhém místě. Na okrskové soutěži ve Vsi jsme si vedli velmi dobře. Mladším žákům o jednu sekundu uteklo první místo a starší žáci dosáhli až na příčku nejvyšší a získali putovní pohár. Na konci září jsme se zúčastnili Koblížkového braňáku v Novém Městě pod Smrkem. Mladší žáci vybojovali druhé místo a starší byli díky špatné střelbě devátí. Třináctého a čtrnáctého října si dvě vedoucí mládeže prodloužily odbornost na školení v Novém Městě.

Na tradiční Předbraňák se 22. října do Pertoltic sjelo 13 družstev starších žáků a 14 družstev mladších žáků. Ráno jsme dlouho čekali, zda se déšť umoudří a bude se moci soutěžit venku na hřišti. Nakonec pršet přestalo a mohlo se začít. Naše družstvo starších žáků sestřelilo jen tři špalíky z patnácti a to je odsunulo z medailových pozic až na 8. místo. Družstvo B naopak střílelo velmi pěkně, ale chybovalo jinde a skončilo deváté. V mladších žácích jsme měli také dvě želízka v ohni. To lepší družstvo si vedlo velmi dobře a obsadilo 2. místo, druhé bylo dvanácté. Soutěž byla realizována za finanční podpory Libereckého kraje.
V loňském roce si branný závod odbyli nejprve dorostenci. Běhal se v Heřmanicích 28. října a od nás se ho zúčastnili tři závodníci. Dva nováčky Tomáše Prchala a Filipa Lacinu potrápilo lano, kdežto zkušená Růženka Valášková měla pouze jeden trestný bod za střelbu. Celkově však byli všichni na chvostu výsledného pole. Dne 4. listopadu začali nový ročník Hry Plamen i děti a to na branném závodě v Dětřichově. Starší žáci měli smůlu na střelbě, museli poctivě odstřílet, kdežto ostatním družstvům špalíky shazoval vítr. Přesto se jim povedlo obsadit dobré 7. místo. Mladší žáci také téměř nechybovali. Skončili na výborné 4. příčce. Soutěžní rok jsme uzavřeli na frýdlantském náměstí 18. listopadu.

V požárním útoku na sucho se třemi proudy se bojovalo o živého kapra. Mezi mladší žáky jsme zařadili i přípravku. Byli vynikající. Na dlažebních kostkách se jim nic nerozpojilo a překvapivě soutěž s přehledem vyhráli. Museli jsme pak z kádě lovit živého kapra. I starší žáci by byli první, ale dostali krutých 15 sekund navíc za brzké odpojení proudnic a skončili šestí. V listopadu jsme stihli ještě zavítat do místního muzea. Tentokrát na vyhlášení soutěže o nejhezčí selfíčko se zajímavým místem z Libereckého kraje. Druhého prosince jsme vystupovali s vánočními koledami na návsi při rozsvěcení vánočního stromečku. Potom, co jsme odzpívali, přišli krampusáci a na sále pak byla Mikulášská nadílka. Naštěstí si čerti nikoho z nás neodnesli. Rok 2017 jsme zakončili vánoční besídkou na hasičské zbrojnici, pojídali jsme kapry a rozbalovali dárky. Pomohli jsme také s předprodejem lístků na taneční zábavu.

Zpráva o činnosti SDH Pertoltice za rok 2017
V uplynulém roce 2017 byla naše činnost opět velmi pestrá. Dařilo se nám zejména na soutěžích a i díky tomu nás obec hojně finančně podporovala, za což jí velmi děkujeme! Z těchto prostředků jsme nakoupili například technické prostředky na požární útok dospělých, pořídili trika pro muže a ženy a vyrobili novou káď.
Co se týče zásahové jednotky, hodně se opravovalo. Avie začala stávkovat a byla často mimo výjezd. Zlobilo dobíjení a celkově elektrika. Vyměnil se alternátor a spravovaly se i vstřiky, brzdy a ramena. Také na obou PS12 a osmičce se odpracovalo hodně hodin, aby dobře fungovaly. Vše však zmařila, soutěž ve Vsi, kam již tradičně musíme vozit dvě mašiny. Můžeme tedy začít od začátku. Pořídili jsme nový kompresor, umístili ho do přístavku a předělali vzduchový rozvod. Čistili jsme propustky. Pomáhali při vrtání studně v Horních Pertolticích a při týdenní brigádě v červenci vymalovali téměř celou hasičárnu, vyvařili a natřeli vrata garáže. Členové jednotky se účastnili školení na základně v Pertolticích, školení řidičů, dva velitelé a dva strojníci si prodloužili odbornost v rámci cyklické přípravy v kasárnách v Liberci. Neopomněli jsme ani účast na velitelském dni a vyzkoušeli jsme si i výcvik s dýchací technikou v polygonu v Jablonci.

V roce 2017 jsme zasahovali šestnáctkrát. A zásahy to byly velmi profesionální jako například při požáru ocelokůlny v Jindřichovicích nebo při odstraňování následků orkánu Herwart, ale i nevydařené, jako při hašení domu v Habarticích. S jindřichovickým zásahem jsme se také přihlásili do Ankety Dobrovolní hasiči roku 2017, podle přísných kritérií byli vybráni do finále mezi pět nejlepších jednotek východu Čech, získali neuvěřitelných 760 hlasů a na slavnostním vyhlášení 25. listopadu v Brně převzali plaketu za 5. místo. V závěru roku jsme ještě procvičili vyhledávání a vynášení osob v dýchací technice při taktickém cvičení na požár sálu v Pertolticích.

Samotnou spolkovou činnost sboru jsme zahájili koncem února masopustním průvodem. Byl sice skromnější na počet koledníků, ale večer hasičská zbrojnice nakonec praskala ve švech a bohatou koledu měl kdo sníst. Třicátého dubna jsme stavěli Májku. Bylo to poprvé, co se nám ji povedlo postavit jen holýma rukama. Večer pokračoval pálením čarodějnic pod taktovkou obecního úřadu. Naším úkolem bylo připravit soutěže pro děti a obstarat občerstvení. Rožnila se kýta, proběhl i tradiční lampiónový průvod vesnicí a pouštění lampiónů štěstí. V květnu jsme vyrazili na první soutěž. Šlo o požární útok s PS8 v Předláncích. V ten samý den odjeli i děti na okresní kolo a tak se naši borci museli spokojit s druhořadým nářadím, přesto vyhráli, co mohli. V útocích byli muži první a ženy první a druhé. V tajné disciplíně – štafetě požárních dvojic - byla obě naše družstva první. Navíc na sebe dospěláci poprvé oblékli nové dresy a to soupeřům teprve spadla čelist!
Ještě týž den jsme pokáceli Májku. Tedy spíš vytáhli z díry. Řezala se jen ozdobená špička. Na hřišti už na grilu voněla kýta. V červnu jsme jezdili ze soutěže na soutěž. V Habarticích na mezinárodní soutěži ženám uteklo první místo v požárním sportu o jednu sekundu. Muži po dobré teoretické přípravě vyhráli útok z cisterny a poté i tajnou disciplínu. Dne 18. června čekalo děvčata okresní kolo v Liberci. Hned při první štafetě se nám zranila klíčová závodnice a lámali jsme si hlavu, jak ji nahradíme na útoku. Na útok nakonec nastoupila a vodu se díky tomu povedlo nabrat tak rychle, že vepředu nestihli odběhnout ze základny. Nakonec jsme obsadili celkové 2. místo a postoupili do krajského kola. O týden později jsme jeli na soutěž „O povodňovou lopatu“ do Višňové.

Poprvé se startovalo ve dvou kategoriích – ženy a muži zvlášť. Obě naše družstva pytlovala jako o závod. Kluci pak trochu zmateně běhali kolem stříkačky a přemýšleli, kdo to měl jít na proud, přesto jsme do tajné disciplíny postupovali z prvních míst. V tajné disciplíně na nás byla, krom jiného, uchystaná povodňová vana plná vody. I tu jsme překonali bravurně a z Višňové si odváželi sud piva a vstupenky do aquaparku za první místa. Ještě týž den jsme zamířili na soutěž do Kunratic. Ženy obsadili v požárním útoku druhé místo a muži deváté. V červenci následoval noční útok v Novém Městě. Celou noc propršelo, přesto se podávaly vynikající výkony. Bylo těžké překonat ostatní a tak ženy byly třetí a muži devátí. Ten samý měsíc si ženy vyzkoušely účast na Superpoháru v Dětřichově. Obsadili šesté místo. Pak už přišel dvanáctý srpen a s ním krajské kolo v požárním sportu. Konalo se na moderním stadionu v Zákupech. Nejprve se běhala štafeta 4x100 metrů, pak stovky jednotlivců a nakonec dva pokusy požárních útoků. Našim děvčatům pokaždé o chlup uniklo čtvrté místo a tak to nemohlo celkově dopadnout jinak než pátou příčkou. Je to velký úspěch dostat se až sem.

Poslední srpnovou sobotu pořádal obecní úřad loučení s prázdninami a náš sbor na něm hrál hlavní roli. Soutěže pro děti jsme tentokrát pojali trochu jinak. Byly rozmístěné po celém obvodu hřiště a děti za nasbíraný počet bodů dostaly patřičnou odměnu. Zajišťovali jsme občerstvení. Naším úkolem bylo také naplnit vodou nádrž na aquazorbing. Zopakovali jsme si při tom dálkovou dopravu vody od rybníka až na hřiště. V závěru odpoledne nechyběla ani tolik očekávaná pěna a předvedli jsme i útoky naruby.
Devátého září pořádal SDH Ves okrskovou soutěž. Při útoku žen jsme trochu zaspali při šroubování koše, ale to nebylo to nejhorší. Mašina šla na tři válce a sotva dotlačila vodu k terčům, přesto jsme vybojovali první místo a opět pojedeme na okres. Kluci si dojeli pro náhradní stroj a s ním udělali druhý nejlepší útok. Vítězní muži ze Vsi je pak přemluvili, že na okresní kolo pojedou dohromady pod hlavičkou Pertoltic. Při agregátu mužů už začala zlobit i druhá mašina. Kluci skončili druzí. Černého Petra si opět vybraly ženy. To už to vůbec nesálo. Musela se několikrát použít vývěva. Ještě se rozletěl rozdělovač, proto byly ženy v agregátu až sedmé. Po roce jsme opět dostali pozvánku na soutěž „Pod světlami“ do německého Altbernsdorfu. Každé družstvo si mohlo zvolit jednu disciplínu. Ženy si vybrali útok ze základny a muži útok z agregátu. Startovalo se po dvojicích. Muži změřili své síly s Habarticemi a souboj vyhráli. Obsadili celkové třetí místo. Děvčatům těsně po nastříkání terče prasklo céčko a kvůli tmě a překříženým proudům, nebylo hned jasné, který kohout na rozdělovači zavřít, proto byly tentokrát lepší Habartice. Ženy obsadily celkové čtvrté místo.

V listopadu jsme zajišťovali občerstvení na Mikulášské nadílce na sále v Pertolticích a naposledy jsme se sešli při pořádání tradiční Štěpánské zábavy.
 
Celý článek Informační e-mailVytisknout článek
Drbna

DRBNA PROSINEC 2017

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


 
 
 

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci prosinci slaví třeba svá prvá či případně již několikátá, a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům

SLOUPEK STAROSTY

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás v současném adventním období tímto pozdravil.
Blíží se konec roku a s ním tradiční svátky, očekávané hlavně našimi nejmenšími. Ty už se určitě těší na dárky, až je budou netrpělivě rozbalovat u vánočního stromku. My dospělí už můžeme jen vzpomínat na dobu, kdy jsme počítali, kolikrát se ještě vyspíme, než k nám přijde Ježíšek. Ale to neznamená, že bychom se na Vánoce netěšili také, protože radost a spokojenost našich dětí, vnuků či partnerů nás dokáže naplnit velmi příjemnými pocity. Ale jinak pro mnoho z nás představuje tento adventní čas, který jsme zahájili 2. prosince slavnostním rozsvícením vánočního stromu na návsi, spoustu práce, starostí a příprav, aby se Vánoce uskutečnily v pohodě a spokojenosti.
Ne každý z nás však může připravit Vánoce podle svých představ a přání a očekávání jeho rodiny. To může být i příčinou různých předvánočních stresů. Je určitě těžké se vypořádat s pocitem, že nejsme schopni udělat to, co od nás naši nejbližší očekávají.
Vánoce bývají nazývány svátky klidu a pohody. Snažme se o to, aby pro nás takovými byly i bez toho, aniž bychom se museli klanět "zlatému teleti spotřeby". Aby spokojenost nezáležela pouze na množství a hodnotě dárků, které dostaneme či lahůdek, které zkonzumujeme. Jsou dárky, kvůli nimž nebudeme muset vůbec sahat do peněženky a přitom se mohou výrazně podílet na příjemném prožití vánočních svátků. Snažme se darovat lásku, pochopení, vzájemnou úctu a takt. Asi tento dárek nevyvolá okamžité nadšení, ale jeho působení je dlouhodobé a po čase bude určitě oceněn ze strany adresátů a přinese radost a uspokojení všem.
Konec roku je také příležitostí k bilancování. V době svátků zvolníme v našem hektickém každodenním spěchu a přijdou okamžiky, kdy se nedíváme s napětím a určitým soustředěním kupředu, ale ve chvíli klidu jdou naše myšlenky i zpět. Co se podařilo, co nikoliv.... Ohlížíme se za uplynulým rokem.
Vážení spoluobčané, jménem svým, i všech zaměstnanců úřadu Vám přeji příjemné prožití vánočních svátků v klidu a spokojenosti, pohodový a veselý poslední den - Silvestr a úspěšné vykročení do roku 2018.
Děkuji Vám všem, kteří jste v naší obci pomohli vytvořit atmosféru dobrých vztahů, vzájemné důvěry a tolerance.
Viktor Podmanický starosta obce

Vše ,,nej ,,do roku 2018 přeje též zastupitelstvo obce
Vedení obce Pertoltice tímto děkuje všem svým smluvním partnerům, dodavatelům a dalším spolupracovníkům. A to za jejich kladný přístup a výbornou podobu partnerské spolupráce v roce 2017. Těšíme se na spolupráci v dalším období!

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU za měsíc listopad 2017 (vp)
 inventury majetku obce při ukončení roku, kontrola plnění rozpočtu za rok 2017, příprava podoby rozpočtu na rok 2018, rozpočtového výhledu a rozpočtových opatření, příprava plánu na investičních akcí pro rok 2018,- tvorba nájemních smluv, - příprava podkladů pro zasedání zastupitelstva a výborů, - zajištění posypového materiálu, - řešení pohledávek , řešení oprav majetku obce dle vzniklých potřeb, příprava ročních výkazů a přehledů, příprava nových směrnic a právních předpisů, příprava vánočních akcí, příprava podkladů na kontrolu auditora z krajského úřadu a kontrolu z úřadu práce v Liberci, příprava podkladů pro soudní řízení, vánoční setkávání s dodavateli a firmami působícími na našem území, jednání FVS,a.s. a DSO.

ROZPOČET OBCE 2018
Na posledním zasedání zastupitelstva obce v tomto roce, byl schválen rozpočet naší obce na rok 2018. Návrh rozpočtu byl vytvořen v této podobě: na straně příjmů ve výši 4 959 860,00Kč , a na straně výdajů ve výši 4 959 860,00Kč. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný.
V tomto procesu se rozhoduje o tom, kam budou investovány naše společné finanční prostředky. Ze své podstaty by se v obecním rozpočtu měly promítat priority a strategie, měl by sloužit rozvoji obce a být ku prospěchu všem obyvatelům a obyvatelkám dané lokality. Rozpočet je vyjádřením politických priorit, jinými slovy, dokládá, zda vedení obce plní, co slíbilo ve svém programovém prohlášení. Rozpočet určuje podporu konkrétním aktivitám a organizacím, popřípadě spolkům. Stanovuje výši prostředků na prioritní řešení problémů občanů.

Prostředky budou i nadále vynakládány co nejefektivněji. Zejména v souladu s rozvojovými dokumenty naší obce. V roce 2018 je plánována rekonstrukce komunikace v Horních Pertolticích, znovu podáváme žádost o dotaci na výstavbu bezpečného přechodu pro chodce v Dolních Pertolticích. Dále bychom měli vybudovat přístřešek pro konání společenských akcí. Je třeba si uvědomit, že obecní rozpočty nekontroluje žádná nezávislá kontrolní instituce a je proto na obyvatelstvu konkrétních obcí, aby kladlo základní otázky týkající se vynakládání veřejných prostředků, tedy kolik, komu, proč a jak. Rozpočet je veřejný dokument a tudíž musí být ze zákona povinně zpřístupněn veřejnosti. A to nejméně 15 dní před jeho projednáním - schválení v zastupitelstvu obce. Občané obce se pak k němu měli možnost vyjádřit buď písemně, při procesu jeho tvorby nebo nejpozději na jednání zastupitelstva, kde se konečná podoba schvalovala.

AKTUÁLNĚ (vp)
Obecní úřad Pertoltice tímto upozorňuje na omezení provozní doby po dobu čerpání dovolených během vánočních svátků. Doporučujeme naplánování úředních záležitostí na jiné období. Posledním dnem v tomto roce - pro vyřízení účetních záležitostí, je 19.12.2017 – do 14:00 hod. Proto všichni, kteří hradí i čerpají finanční prostředky přímo do, nebo z pokladny, učiňte tak k tomuto datu.
Dovolenou budou čerpat též i pracovníci VPP, v předmětném období budou pouze provádět svoz odpadů, případně zajišťovat sjízdnost a schůdnost komunikací a veřejně přístupných ploch. A to podle aktuálních potřeb.

PODĚKOVÁNÍ (vp)
Obecní úřad děkuje všem, kteří pomohli připravit krásnou atmosféru pro adventní období. Zejména pracovníkům obecního úřadu, panu místostarostovi, členům sboru dobrovolných hasičů. Panu Josefu Reinišovi a jeho spolupracovníkům moc děkujeme za uskutečnění hezké produkce…...moc si vážíme podpory, kterou nám pan Josef Reiniš poskytuje.

HASIČI RADÍ OBČANŮM Prožijme advent i vánoční svátky v klidu a bezpečí
Čas adventu se každým rokem slaví po čtyři neděle před vánočními svátky. Také lidé v České republice si oblíbili tradiční oslavy adventního období, ke kterému patří zapalování čtyř svící na adventních věncích. Světlo svíček může přinést do každého domova atmosféru klidu, pohody a předvánočního rozjímání, ale také neštěstí, pláč, ztráty na majetku, zdraví a někdy i životech. Abychom předešli podobným nehezkým zážitků s ohněm, máme tu několik základních rad, jak nakládat se zapálenými svíčkami, olejovými a aromatickými lampami.
Několik základních rad:
Nikdy nenechávejme zapálenou svíčku nebo aromatickou lampu bez dozoru dospělé osoby, přitom pozor na únavu, usnutí apod. Zabraňme, aby na hořící svíčku dosáhly malé děti. Příliš nespoléhejme ani na starší děti bez dozoru.
Pod každou zapálenou svíčku, olejovou nebo aromatickou lampu patří podložka z nehořlavého materiálu o dostatečné šíři, například z keramiky, kovu nebo žáruvzdorného skla. Pokud dojde k převrhnutí či roztavení svíčky, zabrání se nehořlavou podložkou rozšíření ohně na nábytek, interiérové textilie a další vybavení domácnosti. Nikdy nedávejme pod svíčky ubrousky z hořlavých materiálů, jako je například papír či textil.
Odstraňme z dosahu hořících svíček všechny hořlavé materiály a ozdoby, jako jsou větvičky jehličnatých stromů a další ozdoby z plastů, textilií či papíru.
Pozor na vznik průvanu v místnosti, který může svíčku převrhnout nebo plamen rozkmitat a zapálit okolní ozdoby na věnci nebo svícnu, případně záclony a další bytové textilie.
Dbejme již při nákupu svíčky či adventního věnce o bezpečnost. Například svíčky, které mají v sobě zalisované suché květy, listy nebo jiné hořlavé materiály, mohou po prohoření tuto ozdobu snadno zapálit a následně způsobit požár, který se v bytě šíří velmi rychle.
Pokud na adventním věnci nejsou svíčky umístěné v misce z nehořlavého materiálu, který oddělí svíčku od dekorace a zachytí horký vosk, svíčky v žádném případě nezapalujme. Věnec s nezabezpečenými svíčkami ponechme pouze jako dekoraci. Požáry vánočních stromků od zapálených svíček se v posledních letech objevují spíše ojediněle, protože většina domácností již dnes využívá elektrické osvětlení. I u něho bychom měli dodržovat základní bezpečnostní pravidla. Tedy kupovat výrobky nejlépe v běžné prodejní síti, opatřené českým návodem použití a s příslušnými certifikáty. Hasiči totiž evidují také několik případů z minulých let, kdy kvůli elektrickému zkratu začal hořet vánoční stromek. Vánoce jsou také obdobím přípravy svátečních pokrmů. Při pečení, vaření a smažení nenechávejme bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku, dbejme zvýšené opatrnosti při vaření, aby nedocházelo ke vznícení připravovaných potravin. Pamatujme, že např. horký olej na pánvi a jiné hořlavé kapaliny se nesmí hasit vodou, jinak může snadno dojít k výbuchu a popálení. Pokud se na pánvi vznítí potraviny, je nejlepší pánev zakrýt pokličkou, navlhčenou utěrkou nebo třeba plechem na pečení a oheň tak udusit, případně použít hasicí přístroj s náplní určenou speciálně na jedlý tuk. Před začátkem hašení je třeba vypnout přívod energie.
por. Mgr. Iva Michalíčková koordinátorka preventivně výchovné činnosti HZS Libereckého kraje

INFORMACE
Zimní údržba komunikací – kontakty

Zimní údržbu bude v letošním roce provádět pan Jan Plesar. Pokud budete potřebovat v této oblasti pomoc, volejte na tel.č. 723 943 716 nebo starostu na tel. 724 189 166. Postup při zimní údržbě je stanoven v Plánu zimní údržby komunikací na rok 2017 -2018. Byl řádně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu. Od loňského předpisu se příliš neliší. V souvislosti též upozorňujeme všechny majitele soukromých cest, že bude nutné oslovit pana Plesara, s případnými žádostmi o provedení údržby dotčených komunikací. A to osobně nebo telefonicky na výše uvedené telefonní číslo.

OTÁZKY a ODPOVĚDI (vp)
1) S pískovnou v Dolních Pertolticích - něco nového? V současné době není nic nového. Stále platí, že žadatel – investor p.L.Šeda, má do konce tohoto roku pozastavené správní řízení u báňského úřadu. O dalším vývoji vás budeme pochopitelně informovat, jakmile informace získáme.
2) Víte již jaká bude cena vody na další rok? V tuto chvíli ještě nikoliv. Avšak na posledním zasedání dozorčí rady FVS,a.s., které se bude konat 15.12.2017, se zástupce obce cenu vody na rok 2018, zcela jistě dozví. Následně pak informace bude k dispozici i vám, spotřebitelům.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE ,,NEJLEPŠÍ SELFIE,,
Vyhodnocení se konalo v pátek dne 24.11.2017 v 17:00 hod, v Muzeu obce Pertoltice.
Na účastníky soutěže čekala odměna. Jako ceny se předávaly dárkové poukazy do Papírnictví Kůrková a poukaz do Drogerie TETA.

POZVÁNKY
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
V Pertolticích se konají bohoslužby dne 25.12.2014, od 14:00 hod. ,a dne 31.12.2017, též od 14:00 hod.

ADVENT V NAŠÍ OBCI
První adventní víkend se nesl ve znamení tradic. Pro občany naší obce, zejména děti, se připravil opravdový zážitek, spojený se slavnostním rozsvícením vánočního stromku na naší návsi. Počasí sice bylo méně mrazivé než minulý rok, ale i tak byl návštěvníkům akce, k dispozici výborný punč a horký čaj. Jakmile se vánoční strom rozsvítil bylo vidět v mnoha dětských tvářích úsměv a zvláštní lesk v očích. A to bylo vlastně záměrem všech, kteří se na přípravě podíleli. A že jich nebylo málo. Zpestřením první části programu na návsi bylo vystoupení sboru Hlásek, ve spolupráci s Jiřím Kořínkem. Návsí se linuly tématické melodie a zpěv. Po chvíli se ze strašidelně vrzajících vrat vyrojili Krampusáci...jeden za druhým. V průvodu masek byl též Anděl a Mikuláš. Čím více se blížili ke středu dění, tím více bylo jasné, že takové masky budí u dětí respekt. Dětem, kterým v tu chvíli došlo, že během roku trochu zlobily, malinko zatrnulo. Po krátkém pobytu u rozsvíceného vánočního stromu se celé dění přesunulo do prostor sálu kulturního domu, kde na návštěvníky čekalo v prvé řadě příjemné teplo. Na stolech se objevilo i nějaké to občerstvení, které donesli rodiče a příbuzní dětí. Pro doprovod dětí byl zajištěn po skončení dětské části programu provoz baru tak, aby nikdo nestrádal. Děti na parketu, obklopené maskami, za stálého rachocení řetězů, říkaly básničky a říkanky. Někteří i krásně zazpívaly. Odměnou jim byl balíček dobrot, který obdržely z rukou Anděla a Mikuláše. Pak již následovaly taneční kreace dětí i doprovodu a skotačení dětí na parketě. Celou akci lze opět hodnotit jako velice zdařilou. A to nás musí těšit snad všechny.
Obecní úřad by tímto chtěl moc poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě i na vlastním zdárném průběhu celého večera. Děkujeme všem účinkujícím za jejich čas i provedení vystoupení. Poděkování patří též všem sponzorům, panu Josefu Reinišovi a jeho kolektivu, p.V.Hovadovi za moderování celé akce. Věřím, že i dalším akcím, které plánujeme, budete dávat všichni svoji podporu a čas. Každý rok se snažíme posunout úroveň jednotlivých akcí, které se pro občany naší obce pořádají. A bez spoluúčasti již osvědčených podporovatelů a pořadatelů, bychom se přitom jen těžko obešli.

Soutěž „O předvánočního kapra“
Na poslední soutěž letošního roku jeli naši mladí hasiči do Frýdlantu. V sobotu 18. listopadu 2017 se totiž na frýdlantském náměstí bojovalo o předvánočního kapra. Na požární útok na sucho se třemi proudy bylo potřeba o něco více šikovných rukou než na klasický útok a tak jsme museli zapojit i ty nejmenší děti z přípravky. V kategorii mladší žáci jsme zazářili. Naše prťata vše pečlivě spojila. Žádný spoj se na zrádných kostičkách nerozpojil a čas byl vynikající. Tušili jsme, že to bude na medaile, ale byli jsme přesto překvapení, když nás prohlásili za vítěze. Vedoucí Olča Čepelíková pak musela v kádi ulovit hlavní výhru – kapříka. Starší žáci útok rozjeli také perfektně. Celkový čas byl opět nejlepší. Bohužel ale savice spojili o trošku později, než velitel začal odpojovat proudnice, a tak dostali krutých 15 trestným vteřin a obsadili 6. místo.

Anketa dobrovolní hasiči roku
Jak jistě víte, jednotka Sboru dobrovolných hasičů Pertoltice postoupila se zásahem v Jindřichovicích do finále celostátní ankety Dobrovolní hasiči roku 2017. V sobotu 25. 11. 2017 se ve dvoraně Rektorátu Vysokého učení technického v Brně uskutečnilo její slavnostní vyhlášení. Pozváni byli všichni finalisté a mezi nimi i zástupci z Pertoltic. Galavečerem provázela moderátorská dvojice Tereza Kostková a Marek Eben a nechyběla ani patronka ankety Ilona Csáková, která na úvod věnovala všem přítomným hasičům novou píseň o hasičích. Atmosféra byla velmi příjemná a uvolněná. Oblast Východ Čech, pod kterou jsme byli zařazeni, byla vyhlašována až téměř na závěr. Tak jsme byli lehce netrpěliví. Podle průběžných výsledků jsme moc nepomýšleli na stupně nejvyšší. Nakonec jsme obdrželi plaketu za velmi pěkné 5. místo.
Za neuvěřitelných 760 hlasů Vám všem patří dík! V kategorii sbory soutěžily Kunratice. U nich jsme byli přesvědčeni, že budou s jistotou do třetího místa, ale i oni na „bednu“ nedosáhli. Byli čtvrtí. Posledním zástupcem z Frýdlantska v anketě byly Heřmanice. V kategorii Kolektiv mladých hasičů byly vybrány mezi pět nejlepších a těchto pět již nebylo dál rozdělováno, takže se staly vítězi.

Štěpánská zábava
Dne 25. prosince 2017 pořádá Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice tradiční Štěpánskou zábavu. K tanci a poslechu hraje pan Mazánek. Připravena bude tombola. Vstupné činní 50,- Kč. Jste srdečně zváni!

K NEMOCNICI FRÝDLANT
Frýdlantsko se bojí konce akutní a ambulantní péče poskytované nemocnicí ve Frýdlantě Nemocnice Frýdlant s.r.o. nesouhlasí s dodatkem nájemní smlouvy číslo 17, který na svém zářijovém zasedání přijali zastupitelé města, v budoucnu nechce v nemocnici poskytovat akutní zdravotní péči a pro lékařskou pohotovostní službu bude poskytovat pouze zázemí. I to jsou závěry, které lze vyčíst z dopisu, jež Městu Frýdlant zaslal provozovatel nemocnice, skupina EUC a.s. Město Frýdlant i členové Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frýdlantsko s nastíněnou budoucností nesouhlasí. Podle nich bude znamenat jediné, zánik poskytování akutní a pravděpodobně i ambulantní zdravotní péče na Frýdlantsku.

Jednání Města Frýdlant a frýdlantské nemocnice o nové nájemní smlouvě se táhnou již 10 let. Město je absolvovalo se všemi majiteli společnosti i řediteli nemocnice, v poslední době také s novým ředitelem nemocnice Ing. Janem Raisem, MBA. Vzniklo již několik návrhů dodatků k nájemní smlouvě, které mají upravovat vzájemné vztahy a také jasně nastavit garantovaný rozsah poskytované zdravotní péče a podmínky, za kterých je možné od smlouvy odstoupit. „Zatím poslední návrh dodatku k nájemní smlouvě odsouhlasilo zastupitelstvo města v září. Nemocnici jsme žádali, aby zpětnou reakci zaslala včas, abychom mohli materiály v zákonné lhůtě předat zastupitelům města k prostudování. To nemocnice nesplnila,“ říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer. Místo vyjádření k dodatku zaslala pouze dopis, ve kterém ale nastiňuje, že dodatek odmítá. „Z informace vyplývá, že nemocnice odmítá dodatek jako celek, nikoli pouze jeho část s požadovaným rozsahem zdravotní péče. Mrzí nás to o to víc, že jsme nemocnici nabízeli svolání pracovního jednání zastupitelstva, kde by bylo možné návrh rozebrat či si poslechnout protinávrh nemocnice. Ze strany nemocnice však v navrženém termínu žádná odezva nedorazila,“ doplňuje starosta.

V dopise, který Městu Frýdlant přišel 5. prosince 2017 datovou schránkou, jsou pak uvedeny pro Frýdlantsko mimo jiné i velmi nepříjemné vize. „Bylo nám sděleno, že nemocnice ve výhledu nechce provozovat akutní zdravotní péči a může nám poskytovat jen zázemí pro její provozování. Čili že pohotovost můžeme mít, ale musíme si ji sami zaplatit. Stejné to má být s provozováním základních akutních zdravotních a lékařských služeb, které na Frýdlantsku chceme udržet. Také je můžeme mít, ale musíme je zaplatit z veřejných rozpočtů. To je pro nás neakceptovatelné,“ dodává místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

V dopise, adresovaném Městu Frýdlant, pak stojí ještě návrh, že by EUC a.s. investovala v příštích 20 letech do rozvoje areálu, čímž by prokázala zájem o provozování nemocnice a její rozvoj. „Jde o návrh, který v současné době nemůžeme přijmout. Ani kdybychom nakrásně chtěli. Na základě stávající nájemní smlouvy ji totiž nemůžeme prodloužit. Jedinou alternativou, která v případě zájmu o dlouhodobou investici do areálu přichází v úvahu je, že nemocnice, protože už není schopna poskytovat zdravotní péči, která je předmětem nájemní smlouvy, oznámí k nějakému datu ukončení svojí činnost. My se pak budeme muset rozhodnout, jak dál,“ podotýká starosta Frýdlantu.

Město Frýdlant se v reakci na dopis nemocnice společně s Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Frýdlantsko obrátilo na Liberecký kraj s žádostí o koordinaci. „Město Frýdlant není schopno ve vlastní režii zajistit odpovídající zdravotní péči pro celý výběžek, proto žádáme o pomoc Liberecký kraj,“ dodává Dan Ramzer. Místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka na konec ještě přidává reakci na další část dopisu. „Jsou nám v něm předkládána čísla, která dokladují, že do nemocnice nechodí pacienti. Je ale otázkou, nakolik za to může současný stav nemocnice. Z mého pohledu je to proto, že nemocnice ztratila kredit a lidé dnes již raději jedou přímo do nemocnice v Liberci, i když jsou tam dlouhé čekací doby na ošetření. Byli bychom neradi, aby se situace na Frýdlantsku zhoršila ještě více a lidi o akutní i ambulantní péči přišli úplně.“ ( převzato z webu Města Frýdlant)
Celý článek Informační e-mailVytisknout článek
Drbna

DRBNA LISTOPAD 2017

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


 
 
 

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci říjnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.

SLOUPEK STAROSTY
Rád bych pozval všechny občany k volbám, protože účast v nich je dle jeho názoru jednou z nejdůležitějších věcí, které by měl každý ve svém životě učinit. Účastnit se voleb znamená převzít část odpovědnosti za vývoj státu i měst. Byl bych rád, kdyby ve volbách uspěly ty subjekty, kterým jde o věc. To, co se děje v posledních letech, myslím to, jak stát, potažmo Evropská unie zasahuje do života nás občanů, a já to vidím i z pohledu obce, je už přes míru, a je potřeba to redukovat. Redukovat tak, aby náš život byl snazší a aby každý z nás zodpovídal za život svůj i své rodiny. Můžeme v koutku naříkat, že už vlastně nic nemá cenu. Ale je jen a pouze na nás, v jakých podmínkách budeme nadále žít a v čem budou vyrůstat naše děti. Co asi na politice schází nám občanům asi nejvíce? Asi by se to dalo opravdu říci dvěma slovy - obyčejná slušnost. Pod ní se skrývají další vlastnosti - tolerance, úcta k názorům druhým, pravdomluvnost, spolehlivost. To dnes chybí nejen politikům, ale podle mého názoru i obecně ve společnosti. Myslím, že mnoho lidí si myslí, že politika je špinavá věc a lépe je se do ní vůbec nezapojovat ani aktivně, ani volební účastí, která je řekl bych základní povinností každého občana. Nabídka stran a hnutí je tak veliká, že nikdo nemůže říci, že by si nevybral.
Pokud jsme nespokojeni a vidíme, že naše společnost nefunguje tak, jak má, přestáváme možná často doufat v lepší zítřky, jsme rozladěni a nevěříme - jak často slyším - ani v parlamentní demokracii a ekonomickou prosperitu. Pokud takové nálady vnímáte, mělo by Vás to motivovat k určité rozhodnosti. Třeba i k zájmu o to dokázat, že i náš jeden hlas má svou cenu. Nemůžeme si jenom stěžovat. Máme také povinnost se k tomu vyjadřovat
Přeji Vám dobrou volbu.
Viktor Podmanický , starosta obce


ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc září 2017 (vp)
 plnění úkolů vyplývajících ze zasedání zastupitelstva, příprava dalšího zasedání nového zastupitelstva – příprava vyúčtování projektů za rok 2017, kontrola plnění rozpočtu, příprava podkladů pro řešení pohledávek vůči obci – příprava a odeslání dalších návrhů na provedení exekucí, práce na tvorbě pozemkových úprav, kontrola plnění usnesení zastupitelstva, práce na přípravě nových obecně závazných vyhlášek, koordinace oprav majetku obce, jednání dozorčí rady FVS,a.s., jednání mikroregionu DSO Frýdlantsko, příprava inventarizace majetku,

OTÁZKY a ODPOVĚDI (vp)
1.) K čemu slouží vlastně ony pozemkové úpravy, které probíhají u nás v obci?
Stručně k čemu slouží pozemkové úpravy: Realizují veřejný zájem v uspořádání krajiny a vlastnictví pozemků. Vytvářejí podmínky pro racionální hospodaření na půdě. Obnovují operát katastru nemovitostí
Smyslem pozemkových úprav je:
• podpora racionálního hospodaření na půdě
• uspořádání vlastnických práv k pozemkům
• obnova katastrálního operátu
• ochrana a zúrodnění půdy
• stabilizace vodohospodářské struktury krajiny
• rozvoj místní dopravní infrastruktury
• ochrana a tvorba stabilní krajiny
• vytváření podmínek pro výstavbu významných veřejných staveb dopravní a vodohospodářské infrastruktury
Je zřejmé, že pozemkové úpravy jsou efektivním nástrojem rozvoje venkova a krajiny. A pro svůj multidisciplinární záběr jsou nástrojem velmi ojedinělým.

2.) Dobrý den, bude v obci zase oblíbená akce pro děti na počátku prosince?
Vše směřujeme k tomu, aby se tradiční společenská akce konala dne 2.12.2017. Zatím jde o pracovní termín. Určitě budeme včas informovat o konání obvyklým způsobem. Těší nás Váš zájem.

VOLBY 2017 (ou)
Občané, kterým zdravotní stav nedovolí jít k volbám, mohou také volit. Stačí nahlásit jméno a bydliště voliče na Obecní úřad Pertoltice, nebo přímo okrskové volební komisi. Druhý den voleb navštíví tyto občany členové volební komise a umožní jim volit do mobilní volební urny.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají ve dnech 20. - 21. 10. 2017, v obci Pertoltice je jeden volební okrsek pro obě části obce. Volební místnost bude zřízena jako obvykle, v budově obecního úřadu – Dolní Pertoltice 59, 463 73 Habartice.
 

 

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci listopadu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. V měsíci listopadu přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:

SLOUPEK STAROSTY
Vážení spoluobčané, po měsících září a říjnu, protkaných „babím létem“ tu máme definitivně podzim se všemi svými vymoženostmi, včetně zkracování dne a změny letního času na zimní. Plníme zásobníky topivem a chystáme se na zimní období nerozlučně spojené s topnou sezonou. Teplo rodinného krbu je příjemné a bude o to příjemnější a klidnější, budou-li provedené příslušné kontroly a revize kotlů či kouřovodů. Protože je možné, že ne každý v návalu všech aktivit a povinností na tyto záležitosti včas vzpomene, proto raději připomenu, že podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31. 12. 2016, a je povinná roční kontrola komínu a revize komínových spalinových cest. Ano je to povinné, jako mnoho ostatních, v poslední době překotně vznikajících předpisů a nařízení. Ale v tomto případě jde především o Vaši bezpečnost a také o ohleduplnost vůči ostatním – nepodceňte to prosím.
Viktor Podmanický , starosta obce

Výsledky voleb do PS ČR
ANO 2011 – 33 hlasů, KSČM – 19 hlasů, STAN - 17 hlasů, ODS - 9 hlasů, SPD – 8 hlasů, Česká pirátská strana - 4 hlasy, Strana svobodných občanů – 4 hlasy, ČSSD – 3 hlasy, Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československá – 3 hlasy, Rozumní – stop migraci a diktátu EU – peníze občanům – 2 hlasy, Strana zelených – 1 hlas, TOP – 1 hlas, KDÚ-ČSL – 1 hlas...a SPO – 1 hlas.

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování starosty, patří okrskové volební komisi, ( Barbora Machek, Josef Šlemr, Hana Voňková a zapisovatelka Míša Pajkrtová ), všichni jmenovaní přispěli společně k hladkému průběhu obou dnů voleb do Poslanecké sněmovny.
Rád bych poděkoval všem, kteří se zúčastnili aktivně voleb, a tím vyjádřili svůj, nikoliv lhostejný postoj k dění.

INFORMACE
S předstihem podáváme tímto informaci o pořádání Mikulášské zábavy pro děti. Všichni dostanou dárečky a ten, kdo přijde v masce ( Mikuláš, čert nebo anděl), dostane ještě něco navíc. Akce se koná dne 02.12.2017, na sále v Dolních Pertolticích.

INFORMACE
Zimní údržba komunikací – výsledek poptávkového řízen
í
Zimní údržbu bude v letošním roce provádět na základě výzvy k předložení nabídek ( Obec Pertoltice obdržela pouze jednu nabídku), potažmo na základě výsledku výběrového řízení - pan Jan Plesar. Pokud budete potřebovat v této oblasti pomoc, volejte na tel.č. 723 943 716 nebo starostu na tel. 724 189 166. Postup při zimní údržbě je stanoven v Plánu zimní údržby komunikací na rok 2017 -2018. Byl řádně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu. Od loňského předpisu se příliš neliší. V souvislosti též upozorňujeme všechny majitele soukromých cest, že bude nutné oslovit pana Jana Plesara, s případnými žádostmi o provedení údržby dotčených komunikací. A to osobně nebo telefonicky na výše uvedené telefonní číslo.

OTÁZKY a ODPOVĚDI (vp)
1.) Doslechla jsem se, že firma, co likviduje odpady v obci, bude navyšovat cenu? Dotkne se to nějak občanů? Myslím, zda se za odpady bude platit víc? Ano, můžeme potvrdit, že nám byla předložena nová cenová nabídka k původní smlouvě na likvidaci odpadů. Po mnoha letech, kdy společnost – tehdy ještě ASA,s.r.o., nezvyšovala ceny za likvidaci odpadů z naší obce, je v této poslední cenové nabídce opravdu navýšení o 8 procent. Důvodem je nárůst provozních nákladů,zejména zvýšení poplatku za skládkování. Zastupitelstvo obce návrh projednalo a akceptovalo. Zároveň bylo jednomyslně rozhodnuto o tom, že zvýšené náklady na likvidaci domovního odpadu v obci, ponese Obec Pertoltice. Nikoliv poplatníci. Výše poplatku tedy zůstává ve stejné výši i pro rok 2018. Nicméně je též jasné, že snížení nákladů by šlo dosáhnout i zvýšením podílu třídění odpadu. V této oblasti je skutečně ještě značná rezerva. Odhadem více než 60 procent. Stále platí ono okřídlené: ,, … když platím takové peníze, tak je mi jedno kolik odpadu vyprodukuji a v jaké komoditě bych mohl třídit…,,.
2.) Mám dotaz k síti mobilního operátora, proč je v obci O2 bez pořádného signálu. Obec Pertoltice z důvodu špatného signálu a výpadků vypověděla této společnosti smlouvu. Pravda, nebyl to důvod jediný. Zaznamenali jsme neochotu poskytovatele situaci kolem nedostatečného signálu nějak vyřešit. A totéž zažili i občané, kteří se správně, jako zákazníci společnosti, obrátili na zákaznické linky. Nedostalo se jim, bez výjimky, nikterak uspokojivé odpovědi. Navíc došlo v minulém týdnu k demontáži zařízení, které bylo umístěno na budově hasičské zbrojnice v Dolních Pertolticích. Toto zařízení mělo za účel posílení signálu. V současné době je zařízení pro šíření signálu umístěno na katastrálním území obce Habartice a Černousy. Kvalitu služeb to nikterak nezlepšilo, nezvýšilo kvalitu signálu. Obec Pertoltice přešla k jinému poskytovateli a zatím jsme s podobou poskytovaných služeb maximálně spokojeni.

OZNÁMENÍ pro poplatníky
Obecní úřad tímto upozorňuje poplatníky, kteří si rozdělili svou povinnost uhradit poplatek za likvidaci odpadů na dvě částky, a nejen ty, že dnem 15.9.2014, uplynula doba splatnosti příslušného poplatku – místní daně. Viz Čl. 5, odst.1) příslušné OZV: Splatnost poplatku - Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 15.4. a do 15.9. příslušného kalendářního roku.
Viktor Podmanický
starosta obce

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE ,,Nejlepší selfie 2017,,
Vyhodnocení se bude konat v pátek dne 24.11.2017, v 17:00 hod, v Muzeu obce Pertoltice.
Na účastníky soutěže bude v muzeu obce čekat sladká odměna – ovocné poháry, provede se vyhodnocení a určí se ceny!
Akci zajišťuje paní Marie Srpová – vedoucí muzea ve spolupráci s obecním úřadem.

Aktualizace vyhlášeného programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II. , realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí
Zastupitelé LK svým rozhodnutím posunuli termín zahájení příjmu žádostí o Kotlíkové dotace z původního 30. 10. 2017 na 30. 11. 2017 od 16:00 hodin. Důvodem je kalamitní stav a výpadky elektrického vedení v původním termínu začátku podávání žádostí. Vzhledem k tomu, že v této vlně je možné podávání žádostí pouze elektronicky, hrozilo by, že někteří žadatelé by nemohli z důvodu výpadků elektrické energie svoji žádost odeslat.
Předbraňák v Pertolticích

Letošní tradiční pertoltický Předbraňák se konal kvůli volbám neobvykle v neděli 22. října 2017. Opět se k nám sjeli mladí hasiči z celého Frýdlantska. Letos to bylo 13 družstev starších žáků a 14 družstev mladších žáků z třinácti sborů – celkem 130 dětí. Ráno se dlouho čekalo, zda se déšť umoudří a bude se moci soutěžit venku na hřišti. Nakonec pršet přestalo a soutěž se zahájila načas. Po slavnostním nástupu a zdravici starosty obce Pertoltice začal vlastní závod. Děti chodily od stanoviště ke stanovišti a snažily se nasbírat co nejméně trestných bodů. Naše družstvo starších žáků sestřelilo jen tři špalíky z patnácti a to je odsunulo z medailových pozic až na 8. místo. Družstvo B naopak střílelo velmi pěkně. Ze střelby mělo jen 4 trestné body, zato na ostatních stanovištích jich nasbíralo dalších jedenáct. Špatně určili azimut, neuvázali jeden uzel a chybovali i při určování co se čím hasí. Skončili na 9. místě. V mladších žácích jsme měli také dvě želízka v ohni. To lepší družstvo si vedlo velmi dobře a obsadilo 2. místo. I naše nejmenší děti (nahoře na fotografii) ukázali, že už něco umí a umístili se na 12. příčce. Soutěž byla realizována za finanční podpory Libereckého kraje.

Výsledky: mladší žáci
1. místo – Předlánce A
2. místo – Pertoltice A
3. místo - Krásný Les

starší žáci
1. místo – Krásný Les A
2. místo – Frýdlant A
3. místo - Lužec

Podzimní kolo dorostenců
O týden později 28. října se v Heřmanicích běžel branný závod dorostu. Přijela sem družstva i jednotlivci z celého Liberecka. Z našich dorostenců se zúčastnila Růženka Valášková v kategorii střední dorostenky a dva nováčci Filip Lacina v kategorii střední dorostenci a Tomáš Prchal za mladší dorostence. Na tří kilometrové trati museli zvládnout střelbu ze vzduchovky, vyšplhat po vodorovném laně, přeskočit příkop, přesunout se podle azimutu, určit technický prostředek, co se čím hasí a zodpovědět otázku ze zdravovědy. Na stanovištích se jim dařilo plnit úkoly téměř bez chyb. Klukům se jen nepovedlo zdolat lano. Čas, který potřebovali na uběhnutí trati, byl však mnohem delší než u ostatních závodníků a tak to na medaile nestačilo. Umístění: Tomáš Prchal 6. místo, Růženka Valášková 8. místo a Filip Lacina 11. místo. Soutěžilo kolem 50 jednotlivců.

Do lesů teď opravdu nechoďte. Je to velmi nebezpečné!
Kvůli polomům, způsobeným extrémně silným větrem, nedoporučuje Město Frýdlant v těchto dnech vstup do městských lesů na Hartě a Křížovém vrchu a ani do dalších lesů ve Frýdlantském výběžku. Zvýšené opatrnosti dbejte v souvislosti s možným pádem zlomených či nalomených větví či stromů i v dalších částech města - v parcích, alejích, zahradách, ... Doporučení nevstupovat do lesů platí až do doby, než budou polomy odstraněny. "Po vichřici, která se přes celou Českou republiku prohnala v neděli 29. října 2017, opravdu důrazně doporučujeme z důvodu osobní bezpečnosti nevstupovat do lesů ve Frýdlantském výběžku. Stále hrozí pád stromů a větví," říká Ing. Hana Kučerová z MěÚ Frýdlant, oddělení životního prostředí.
Ing. Hana Kučerová, státní správa lesa ve spolupráci se státním podnikem LČR, s.p., LS Frýdlant, tel. 488 886 908
( zdroj MěÚ Frýdlant)


 
Celý článek Informační e-mailVytisknout článek
Drbna

DRBNA ŘÍJEN 2017

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


 
 
 

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci říjnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.

SLOUPEK STAROSTY
Rád bych pozval všechny občany k volbám, protože účast v nich je dle jeho názoru jednou z nejdůležitějších věcí, které by měl každý ve svém životě učinit. Účastnit se voleb znamená převzít část odpovědnosti za vývoj státu i měst. Byl bych rád, kdyby ve volbách uspěly ty subjekty, kterým jde o věc. To, co se děje v posledních letech, myslím to, jak stát, potažmo Evropská unie zasahuje do života nás občanů, a já to vidím i z pohledu obce, je už přes míru, a je potřeba to redukovat. Redukovat tak, aby náš život byl snazší a aby každý z nás zodpovídal za život svůj i své rodiny. Můžeme v koutku naříkat, že už vlastně nic nemá cenu. Ale je jen a pouze na nás, v jakých podmínkách budeme nadále žít a v čem budou vyrůstat naše děti. Co asi na politice schází nám občanům asi nejvíce? Asi by se to dalo opravdu říci dvěma slovy - obyčejná slušnost. Pod ní se skrývají další vlastnosti - tolerance, úcta k názorům druhým, pravdomluvnost, spolehlivost. To dnes chybí nejen politikům, ale podle mého názoru i obecně ve společnosti. Myslím, že mnoho lidí si myslí, že politika je špinavá věc a lépe je se do ní vůbec nezapojovat ani aktivně, ani volební účastí, která je řekl bych základní povinností každého občana. Nabídka stran a hnutí je tak veliká, že nikdo nemůže říci, že by si nevybral.
Pokud jsme nespokojeni a vidíme, že naše společnost nefunguje tak, jak má, přestáváme možná často doufat v lepší zítřky, jsme rozladěni a nevěříme - jak často slyším - ani v parlamentní demokracii a ekonomickou prosperitu. Pokud takové nálady vnímáte, mělo by Vás to motivovat k určité rozhodnosti. Třeba i k zájmu o to dokázat, že i náš jeden hlas má svou cenu. Nemůžeme si jenom stěžovat. Máme také povinnost se k tomu vyjadřovat
Přeji Vám dobrou volbu.
Viktor Podmanický , starosta obce


ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc září 2017 (vp)
 plnění úkolů vyplývajících ze zasedání zastupitelstva, příprava dalšího zasedání nového zastupitelstva – příprava vyúčtování projektů za rok 2017, kontrola plnění rozpočtu, příprava podkladů pro řešení pohledávek vůči obci – příprava a odeslání dalších návrhů na provedení exekucí, práce na tvorbě pozemkových úprav, kontrola plnění usnesení zastupitelstva, práce na přípravě nových obecně závazných vyhlášek, koordinace oprav majetku obce, jednání dozorčí rady FVS,a.s., jednání mikroregionu DSO Frýdlantsko, příprava inventarizace majetku,

OTÁZKY a ODPOVĚDI (vp)
1.) K čemu slouží vlastně ony pozemkové úpravy, které probíhají u nás v obci?
Stručně k čemu slouží pozemkové úpravy: Realizují veřejný zájem v uspořádání krajiny a vlastnictví pozemků. Vytvářejí podmínky pro racionální hospodaření na půdě. Obnovují operát katastru nemovitostí
Smyslem pozemkových úprav je:
• podpora racionálního hospodaření na půdě
• uspořádání vlastnických práv k pozemkům
• obnova katastrálního operátu
• ochrana a zúrodnění půdy
• stabilizace vodohospodářské struktury krajiny
• rozvoj místní dopravní infrastruktury
• ochrana a tvorba stabilní krajiny
• vytváření podmínek pro výstavbu významných veřejných staveb dopravní a vodohospodářské infrastruktury
Je zřejmé, že pozemkové úpravy jsou efektivním nástrojem rozvoje venkova a krajiny. A pro svůj multidisciplinární záběr jsou nástrojem velmi ojedinělým.

2.) Dobrý den, bude v obci zase oblíbená akce pro děti na počátku prosince?
Vše směřujeme k tomu, aby se tradiční společenská akce konala dne 2.12.2017. Zatím jde o pracovní termín. Určitě budeme včas informovat o konání obvyklým způsobem. Těší nás Váš zájem.

VOLBY 2017 (ou)
Občané, kterým zdravotní stav nedovolí jít k volbám, mohou také volit. Stačí nahlásit jméno a bydliště voliče na Obecní úřad Pertoltice, nebo přímo okrskové volební komisi. Druhý den voleb navštíví tyto občany členové volební komise a umožní jim volit do mobilní volební urny.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají ve dnech 20. - 21. 10. 2017, v obci Pertoltice je jeden volební okrsek pro obě části obce. Volební místnost bude zřízena jako obvykle, v budově obecního úřadu – Dolní Pertoltice 59, 463 73 Habartice.
 

UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ STROMŮ A JINÝCH POROSTŮČEZ Distribuce a.s. vyzývá občany k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů rostoucích pod vedením nízkého a vysokého napětí, které svoji výškou ohrožují bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti
ČEZ. Zásah proveďte v období vegetačního klidu, tedy do 15. listopadu 2013. Více informací na úřední desce obce nebo na www.cezdistribuce.cz
Při plánování výsadby nových stromů nezapomeňte, že stromy porostou!

SOUTĚŽ HASIČI
Vzpomínková akce - Přepadení Finančního úřadu v Habarticích, dne 22.9.2017

20. 9. 1938 družstvo SOS č. 126, se sídlem v budově celnice v Habarticích, zjistilo pohyb německých jednotek (71. pěší pluk z Görlitz) směrem k československé hranici. 17 členům tohoto družstva velel vrchní recipient Kuběnka. Mužstvo začalo celnici připravovat na možné střetnutí. Dveře a okna opevnili pytli s pískem, byly postaveny hlídky. Večer zhaslo světlo v německém Seidenbergu (dnes Zawidów) i Habarticích, kam dodávala proud elektrárna z Říše. Kolem 22. hodiny hlídky zjistily příjezd několika nákladních automobilů na náměstí v Seidenbergu. Z náklaďáků seskákali muži, jejichž počet se dal pouze tušit a přecházeli do továrny v blízkosti hranice. 21. 9. 1938 kolem půl čtvrté ráno hlídku držící Ladislav Krásný pozoroval muže v přilbách, jak přebíhají po mostě, který stojí u hraničního přechodu. Reakcí na jeho výzvy „stůj!“ a „halt!“ byly výstřely z pušek.
Strážný spolu s dalšími členy SOS, kteří byli venku, ustoupili do budovy. Poté Freikorps zaútočil na budovu celnice. Celkem byly provedeny čtyři útoky ve vlnách, po asi 30-40 mužích. Němci použili i granáty a dynamit. Obránci se úspěšně bránili střelbou z pušek a házením granátů, kterých vrhli na nepřítele 36. Družstvu se podařilo telefonicky zavolat pro posilu do Liberce. Ta se před Habarticemi dostala do kulometné palby vedené od německé hranice. Jednalo se o 10 vojáků liberecké posádky, přijíždějících nákladním automobilem. Velitelem byl poručík Kreisinger. Vojáci se museli k celnici plížit příkopem silnice. Když se tam kolem šesté hodiny ráno dostali, byly již jednotky Freikorpsu na ústupu. S sebou si odtáhly tři mrtvé a šestnáct raněných. Obránci měli čtyři zraněné. Nejhůře dopadl dozorce Ladislav Krásný, který přišel o zrak. Nepomohla mu ani operace, kterou později podstoupil v Praze. Aby obránci dokázali svou statečnost a neohroženost, zahráli si před zraky Němců odpoledne volejbalové utkání. Někteří se zkrvavenými obvazy na hlavách…
( Autor:Lubor Dub)

Pesticidy v pitné vodě? Na Frýdlantsku vyřešeno
V poslední době se především na internetu řeší kvalita podzemní vody z hlediska obsahu pesticidů, pocházejících z činnosti člověka v krajině. Jak je tomu u nás na Frýdlantsku? Povinností provozovatele veřejného vodovodu, kterým je u nás Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. (FVS), je monitorování kvality dodávané pitné vody a sledování, zda je v souladu s platnou legislativou. Jedním z parametrů, na které se upíná pozornost, je možný výskyt a případný obsah pesticidů ve zdrojích pitné vody. Limit pro obsah pesticidů dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. je stanoven na 0,5 µg/l. Na Frýdlantsku není ani u jednoho ze zdrojů podzemní vody překročen.
Už v roce 2012 provedla FVS rozsáhlé monitorování vybrané skupiny jednotlivých pesticidů (sledováno je 145 typů) ve všech zdrojích pitné vody na Frýdlantsku. U naprosté většiny zdrojů se nepotvrdilo ani stopové množství těchto látek, v Dětřichovském vrtu byl zaznamenán výskyt deshetyl – atrazinu hluboko pod stanoveným limitem pro jednotlivé pesticidy 0,03 µg/l (max. limit je stanoven na 0,1 µg/l). Jediným zdrojem, ve kterém byl potvrzen trvalý výskyt pesticidu desethyll atrazin, byly vrty ve Frýdlantu. Hodnoty občas překročily stanovený limit 0,1 µg/l, vždy však jen o setiny (např. 0,13 µg/l). I přes toto nepatrné překročení stanovených limitů přistoupila FVS v roce 2014 k opatření, které i stopové množství pesticidních látek ve vodě spolehlivě odstraňuje. A sice k instalaci filtrů s aktivním uhlím, které jsou velmi účinné. V současné době proto lze s jistotou konstatovat, že pesticidní látky se v pitné vodě dodávané veřejným vodovodem na Frýdlantsku nevyskytují.

Heřmanické šedesátkování
V sobotu 2. září jeli mladí hasiči z Pertoltic na soutěž v disciplíně 60 metrů překážek. Konala se v Heřmanicích a každý závodník tentokrát bojoval sám za sebe a nikoliv za družstvo. Děti musely přeskočit bariéru, přeběhnout lávku a spojit a roztáhnout hadice. Někomu se to povedlo lépe, někomu hůře.
Dopadli jsme takto:
Mladší dívky: Eliška Čepelíková 1. místo
Starší dívky: Růžena Valášková 2. místo
Tereza Eflerová 10. místo
Denisa Severýnová 11. místo Mladší chlapci: Aleš Čepelík 7. místo
Starší chlapci: Tomáš Höfler 4. místo

Soutěž v Dolní Řasnici
Hned druhý den po Heřmanickém šedesátkování vyrazili mladí hasiči na soutěž do Dolní Řasnice. Na požární útok bylo sychravé počasí. Sem tam i mrholilo, ale mohlo být i hůř. První si na start stoupla naše přípravka (děti do 6 let). Útok se jim povedl pěkně. Celkový dobrý dojem zhatil jen dospělácký strojník z Řasnice, který zapomněl zkontrolovat spoj na mašině, ten se rozpojil a on měl plné ruce práce s tím, aby to opravil. Jelikož ostatní družstva přípravek se zalekla počasí a nepřijela, mohly se naše děti pyšnit medailemi za první místo. Po nich hned nastoupili mladší žáci z Pertoltic a zase nejvíce zmatku nadělal ten společný strojník z Řasnice. Myslel, že máme problém na rozdělovači, když z jeho středu stříká voda, ubral plyn a chcípla mu mašina. Vše však bylo v pořádku. I přes strašlivý výsledný čas jsme skončili na 2. místě. Poslední startovali naši starší žáci. Ti musejí mít naštěstí strojníka vlastního, takže vše klaplo a dosáhli času 36 sekund. Předběhla je však Dolní Řasnice a byli druzí.
(na fotografii je družstvo přípravky – z leva: Anička Horáčková, Kája Čepelík, Lukáš Havel, Jindra Kořínek, Irenka a Verunka Polákovi)

Klání v Německu
Po roční pauze dostali naši hasiči znovu pozvánku na noční útok v německém Altbernsdorfu. Vesnička je kousek za hranicemi a tamní hasiči pravidelně jezdí na Mezinárodní soutěž v Habarticích. Jejich soutěž „Pod světly“ je pompézní. V obrovských stanech se hodně pije, jí a taky tancuje. Všude je plno hasičů v plné zbroji. Samotná soutěž je rozdělena na dvě disciplíny – na soutěž ze základny a z agregátu. Vždy běží dvě družstva najednou, aby se více vyhecovala. Pravidla jsou trochu jiná, takže se za pochodu musela upravovat strategie a rozdělovat úkoly. Naši muži nastoupili v útoku z agregátu se stříkačkou PS8 proti Habarticím. Díky dobré souhře je porazili a získali celkovou 3. příčku. Děvčata se přihlásila na útok ze základny. Opět byly jejich soupeři Habartice.
Tentokrát se to obrátilo a Habartice souboj vyhrály. Našim děvčatům praskla hadice a díky překříženým hadicím a špatnému světlu, ztratili pár vteřin při zavírání rozdělovače. I tak skončili na krásném 4. místě.

Okrsková soutěž
V sobotu 9. září 2017 čekala naše hasiče okrsková soutěž ve Vsi. Startovala na ni družstva od přípravek až po veterány. Pertoltičtí hasiči bojovali v kategoriích mladší a starší žáci, ženy, muži. Začínalo se slavnostním nástupem, a protože sbor ze Vsi letos oslavil 140. let od svého založení, převzali jeho členové v úvodu vyznamenání a i sbor samotný byl oceněn za svou záslužnou práci. Pak už začala dětská část. Naši mladší žáci si nevedli špatně. Lehce zaváhali při spojování proudu a první místo jim uteklo o necelou sekundu. Starší žáci svou kategorii vyhráli a získali putovní pohár. Po vyhlášení výsledků dětí, přišly na řadu požární útoky žen. Naše děvčata šla na řadu po favorizovaných ženách z Habartic, kterým se povedlo srazit plechovky v čase 39:53 sekund. Mašina však měla po nastartování hrozný zvuk. Bály jsme se, abychom útok vůbec dokončily. Na tři válce stroj vodu k terčům sotva dotlačil. Přesto jsme o 18 setin sekundy byly lepší než Habartice a díky tomu jsme získaly putovní pohár za první místo a máme tu čest a povinnost příští rok reprezentovat náš okrsek na okresním kole v Jablonci. Muži si sjeli pro jinou mašinu a svůj bezchybný útok dokončili v čase 34:12. Skočili na druhém místě za sborem ze Vsi. Kolegové ze Vsi je hned přemluvili, aby za ně jeli na okresní kolo a tak pojedou příští rok do Jablonce spolu s ženami. V soutěži z agregátu si vedli lépe naši muži. Povedlo se jim obsadit druhou příčku. Ženy měly opět problémy s mašinou. I ta náhradní vypověděla službu a útok se povedlo dokončit jen s vypětím všech sil. Stačilo to na předposlední 7. místo.

Anketa Dobrovolní hasiči roku 2017
Když se hasiči z Pertoltic v červenci přihlašovali se zásahem na požár zemědělské haly v bývalém areálu Unitexu v Jindřichovicích do celostátní soutěže Dobrovolní hasiči roku, nečekali, že by letos mohli postoupit ze základního kola. Přihlášených jednotek bylo hodně a jejich jednoduché zásahy, jako je hašení balíků sena se nemohou měřit třeba se záchranou života při autonehodě. Přesto je porota složená z odborníků z Hasičského záchranného sboru vybrala mezi pět finalistů, kteří se ve veřejném hlasování od 16.9. do 31.10.2017 utkají o prestižní titul a samozřejmě nějakou tu finanční cenu.
Takže všichni pilně hlasujte a šiřte tuto informaci svým známým a přátelům. Ať se nám společnými silami opět povede proslavit Pertoltice ve světě!!!
Hlasovat můžete dvěma způsoby. Buď prostřednictvím SMS na telefon 900 77 06 zasláním zprávy ve tvaru: HASICI JVC4 nebo pomocí hlasovacího formuláře přímo na stránkách ankety www.adhr.cz/hlasovani-jednotky (nenechte se zmýlit a hledejte nás v oblasti Východní Čechy)
Za každý Váš hlas předem děkujeme!!!
Výsledky ankety budou slavnostně vyhlášeny v Brně v sobotu 25. listopadu 2017. Slavnostní vyhlášení budou moci všichni hasiči sledovat prostřednictvím on-line stream přenosu.

Pozvánka na Předbraňák
Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice zve všechny příznivce mladých hasičů na soutěž v disciplínách závodu požárnické všestrannosti – tak zvaný Předbraňák, který se bude konat v neděli 22. října 2017 na fotbalovém hřišti v Pertolticích. Soutěžit zde budou mladí hasiči celého Frýdlanstka a my budeme rádi, když se přijdete podívat a podpoříte hlavně ta domácí družstva. Začínáme v 9:00 hodin. Soutěž je realizována za přispění dotace od Libereckého kraje.

Knihovna
Místní knihovna Pertoltice informuje čtenáře, že v měsíci říjnu a listopadu bude otevřeno v tyto dny:
Sobota 7.10.2017
Neděle 15.10.2017
Sobota 21.10.2017
Neděle 29.10.2017
Neděle 5.11.2017
Sobota 11.11.2017
Neděle 19.11.2017
Sobota 25.11.2017
Hodina, kdy je otevřeno, zůstává od 8:00 do 12:30.
 
Celý článek Informační e-mailVytisknout článek
Drbna

DRBNA ZÁŘÍ 2017

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


 
 
 

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci září slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.

SLOUPEK STAROSTY
 Děvčata a chlapci, vážení rodiče, u příležitosti zahájení školního roku 2017/2018, mi dovolte, abych také já mohl popřát vše nejlepší a vyslovil přesvědčení, že tento nový školní rok bude minimálně stejně úspěšný jako ten minulý, že všechny stanovené cíle a sny budou splněny. Bude k tomu potřeba spolupráce všech – žáků, učitelů i rodičů. Držím vám všem palce.
 Viktor Podmanický
 starosta obce

 
 PODĚKOVÁNÍ
 S ohledem na končící třetí rok volebního období, bych rád i tímto způsobem poděkoval za spolupráci členům zastupitelstva obce i výborů zastupitelstva, kteří se na řízení obce a všech ostatních souvisejících úkonech aktivně podíleli. Nešlo vše tak, jak bychom si asi všichni představovali, ale jsem přesvědčen, že jsme společně s aktivními občany obce vždy našli řešení, které bylo ku prospěchu celé obce. Byť všechna práce není tak viditelná, odvedli jsme podle mého názoru velký kus dobré práce.
 Viktor Podmanický starosta obce
 
 ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za srpen 2017 (vp)
  Plnění úkolů obsažených v rozhodnutích zastupitelstva obce, kontrola plnění usnesení ze zasedání OZ, příprava dalšího zasedání OZ , zpracování vyúčtování záloh na služby u končících nájmů bytů, řešení pohledávek, řešení stížností občanů, administrace u žádostí o dotace pro JSDH, kontrola podoby plnění rozpočtu + první kroky k tvorbě nového rozpočtu – příprava podkladů pro navazující jednání,
 
 AKTUÁLNĚ (vp) Obecní úřad tímto upozorňuje poplatníky, kteří si rozdělili svou povinnost uhradit poplatek za likvidaci odpadů na dvě částky, že dnem 15.9.2014, uplyne doba splatnosti příslušného poplatku – místní daně. Viz Čl. 5, odst.1) příslušné OZV: Splatnost poplatku - Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 15.4. a do 15.9. příslušného kalendářního roku.
 

 VOLBY DO PS (vp)
 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají ve dnech 20. - 21. 10. 2017, v obci Pertoltice je jeden volební okrsek pro obě části obce.Volební místnost bude zřízena jako obvykle, v budově obecního úřadu – Dolní Pertoltice 59, 463 73 Habartice.
 
 Vypalování porostů
 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o požární ochraně"), pamatuje i na vypalování porostů. Podle ustanovení § 17 odst. 3 písm. f) tohoto zákona nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona a za tento přestupek jí může příslušný orgán hasičského záchranného sboru, vykonávající státní požární dozor, uložit pokutu až do výše 25 000 Kč. Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona nesmí vypalovat porosty ani právnické a podnikající fyzické osoby. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou tyto osoby povinny, se zřetelem na rozsah prováděné činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství, včetně navrhovaných opatření, jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.
 
 Ustanovení zvláštních právních předpisů tímto nejsou dotčena - jedná se například zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů nebo zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
 
 Letní akce
 Dne 26.8.2017 proběhlo v naší obci ,,Rozloučení s prázdninami,,. A to na již tradičním místě. Již kolem poledne se začaly instalovat herní prvky – atrakce pro děti. Počasí nejprve trochu na počátku odpoledne zazlobilo, ale poté se obloha náležitě vyčistila a těch pár kapek drobného děště bylo zapomenuto. K dispozici návštěvníkům byly dva skákací hrady a aquazorbing. Po zahájení začaly probíhat soutěže pro děti. Odměnou jim pak byly balíčky se sladkostmi. I pro letošní ročník byla zajištěna ukázka z jednotlivých činností příslušníků Policie ČR, kteří mají základnu v nedalekých Černousích. Ukázka byla rozšířena o práci psovoda Celní správy ČR. Diváci tak mohli shlédnout zásah psovoda se služebním psem – zadržení pachatele, vyhledávání látek (výbušnin a návykových látek), u zadržených osob. Vzorky látek byly umístěny mezi dobrovolníky. Figuranti pak již jen chvilku čekali na verdikt služebních psů, kteří s naprostým přehledem označili příslušného nositele hledaných látek.
 V letošním ročníku se poprvé objevili na ploše fotbalového hřiště též modeláři z Frýdlantu a okolí se svými úžaznými modely letadel a dalšími modely. V průběhu dne byly provedeny ukázky akrobacie i různých druhů pilotáže modelů. Vystaveny byly též modely větších rozměrů, pro potěchu oka a doložení umu majitelů, jejich tvůrců.
 
 Ve spolupráci s panem L. Procházkou a stájí v Zámeckém dvoře v Černousích byla zajištěna pro naše děti i návštěvníky projížďka na koních. Účastníci měli k dispozici dva krásné koně, včetně odborného doprovodu. K poslechu a pro dobrou náladu nám opět do obce přijel zahrát pan Mazánek, již tradiční poskytovatel této služby. Občerstvení zajišťovali členové našeho hasičského sboru. Na grilu se točila kuřata a k opečení byla k dispozici i nějaká ta uzenina. Naši hasiči též zajistili výrobu pěny pro řádné vydovádění přítomných dětí.
 Všem, kteří se podíleli na přípravě i vlastním průběhu akce patří naše velké poděkování. Všem zúčastněným hasičům, pracovníkům obce, panu místostarostovi i nemalému počtu učinkujících. Na zdárné uskutečnění zábavného společenského dne, přispěli finanční i někteří občané.Ti však nechtějí být jmenováni.Tak alespoň poděkování tímto způsobem. Moc si vašeho přístupu a podpory vážíme a jsme za ni rádi.
 
 Krajské kolo v požárním sportu
 Jak už jsme před prázdninami avizovali, našim šikovným mladým hasičkám se podařilo postoupit do krajského kola v požárním sportu. To se konalo dne 12. srpna 2017 v Zákupech.
 
 Začínalo se štafetou 4 x 100 metrů. Naše děvčata běžela šestá. První čtyřce se podařilo zvládnout překážky na všech úsecích bravurně a doběhla v čase 83:05. Druhá čtyřka byla o něco pomalejší, ale počítal se lepší pokus a ten byl nakonec pátý nejlepší. Čtvrtá příčka nám utekla jen o 3 sekundy. Potom se běhaly takzvané stovky. To znamená přeskočit bariéru, sebrat hadice, přeběhnout lávku a hadice spojit od rozdělovače až po proudnici. Závodnice z Bozkova, která je mistryní České republiky toto zvládne v čase 17 sekund. Naše nejlepší děvčata měla tyto časy: Lucka Valášková 22:27, Bára Machek 23:24 a Míša Cermanová 24:83. Počítalo se 6 nejlepších závodnic a do celkového hodnocení jsme si odnesly 5 bodů za páté místo. Nakonec nás čekala královská disciplína - požárního útok. Trochu jsme se bály, že ani nebudeme moci nastoupit. Mašina nechtěla startovat, ale naši šikovní kluci ji rozebrali, vyčistili a zase dali dohromady. Na útok jsme měli dva pokusy. První se povedl bez chyb v čase 50:49. Při druhém se nám na prvním béčku vytvořil uzel a voda šla pomaleji k proudům, přesto jsme dosáhli lepšího času 45:42. Opět to byl pátý nejlepší čas. Takže jsme ani nečekali nic jiného než celkové páté místo. Myslím, že si děvčata mohou gratulovat, neb dosáhnout 5. místa v kraji je velký úspěch!
 
 Povodně ve Višňové
 Brzo ráno dne 27. července 2017 byla naše jednotka hasičů povolána do Višňové. Po celonočním dešti opět ohrožovala voda tamní obydlí. V Předláncích se tradičně vylila voda do luk a v 06:30 překročila stav povodňového ohrožení. Kvůli vodě musela být také uzavřena silnice z Višňové na Černousy. Našich sedm hasičů pomáhalo ve Višňové plnit pytle s pískem, které pak byly rozváženy na kritická místa. V 08:10 Smědá kulminovala a v půl desáté se již mohli naši hasiči vrátit domů.
 
 Požární útok v Dětřichově
 V sobotu 15. července 2017 se vyrazily hasičky z Pertoltic podívat na soutěž v požárním útoku v Dětřichově. Soutěž je zařazena do série Superpoháru a družstva zde dosahují úplně jiných časů než je tomu v našem okrsku Višňová. Vybavení mají téměř profesionální a záleží jim na každé sekundě. My jsme sem jeli především na zkušenou před krajským kolem. Počasí se střídalo jako o aprílu. Co chvíli přišla přeháňka. Když jsme přišli jako dvacáté na řadu, bylo už pěkně kluzko a tak se není čemu divit, že hned po odstartování Renča Severýnová uklouzla a poranila si ruku. Útok však dokončila. Tu chvilku, co nám při útoku chyběla, museli ostatní plnit část úkolů za ní a trochu nás to rozhodilo. Pak se ještě rozpojily hadice u rozdělovače a už jsme věděli, že skončíme v poli poražených. Dosáhli jsme času 59 sekund (málo kdo měl nad 33). Nakonec jsme skončili mezi ženami šesté.
Celý článek Informační e-mailVytisknout článek
Drbna

DRBNA ČERVENEC A SRPEN 2017

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


 
 
 

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci červenci a srpnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.

SLOUPEK STAROSTY (vp)
Vážení spoluobčané,

nastal čas prázdnin, výletů a dovolených. A my se můžeme o to více těšit na letní zážitky, ať už spojené s cestováním, či s prázdninovým lenošením, prostě takové, jaké má kdo rád. Já věřím, že léto využijete nejen k relaxaci, ale i k činnostem a pozitivním změnám, které vám přinesou radost i po prázdninách. Odpočinek, relaxace u vody, v lese či na horách jsou vyzkoušenými prostředky, jak se zbavit únavy a stresů. Příjemně strávený čas s rodinou, s přáteli nám pomůže zapomenout na denní starosti. Místo odpočinku mnohdy volíme mimo své bydliště proto, abychom navštívili a poznali zajímavé oblasti u nás i v zahraničí. V létě platí nepříjemná úměra, že čas utíká rychleji než v zimě, přestože dny jsou delší. A o dovolené to platí minimálně trojnásob. Proto vám přeji, ať váš prázdninový čas kráčí v pomalém tempu, abyste ho mohli vnímat a užívat naplno.
Milí spoluobčané, přeji vám všem léto nejen plné slunce, ale hlavně takové, jaké má podle vás být.
Viktor Podmanický starosta obce

O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU za měsíc červen, červenec 2017
zpracování podkladů pro zasedání OZ a výborů, problematika pronájmu bytových jednotek v č.p.193, školení zaměstnanců oú, příprava akce -Výstavba v Dolních Pertolticích, sekání ploch, zabezpečení svozu odpadu, kontrola plnění rozpočtu, příprava jednání výborů zastupitelstva, příprava podkladů pro akce na rok 2018, opravy místních komunikací v obou částech obce, příprava podkladů pro vyúčtování záloh na služby v č.p.193,

INFO Z OBECNÍHO ÚŘADU
UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE POZEMKU na katastru obce

V souladu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, jsou vlastníci pozemků povinni zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organizmů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí, k ohrožení zdraví lidí, či zvířat. Vlastníci pozemků jsou povinni sekat pozemky 2x ročně. Doba první i druhé seče není určena - upravena obecně závaznou vyhláškou. Ale obvykle se provádí první seč do 30.6. a druhá do 30.9., daného kalendářního roku.
V případě nárůstu stížností na neposekané pozemky, zašle obecní úřad, vlastníkům těchto neposečených pozemků výzvu k posečení pozemků a likvidaci plevelů a následné pravidelné údržbě. Vlastníky v této výzvě též upozorní, že pokud nebude zjednána náprava a v následujících letech nebude zajištěno posečení a pravidelná údržba pozemků, bude s jednotlivými vlastníky a uživateli pozemků zahájeno správní řízení o uložení pokuty až do výše 30.000,- Kč podle § 79b odst. 1 písm. a) zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči - fyzické osoby a podle § 79f odst. 1 písm. a) zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči - právnické osoby, kde je sankce do 500 000,- Kč.

ZPRÁVY Z NEMOCNICE FRÝDLANT
V dubnu byl jmenován nový ředitel Nemocnice Frýdlant MUDr. Jiří Madar. Má manažerské zkušenosti z Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem či nemocnice Jihlava, šéfuje EUC Klinice v Ústí na Labem. Jeho úkolem stabilizace frýdlantské nemocnice, dohoda se zastupitelstvem města Frýdlant a Libereckým krajem o další spolupráci, podepsání dodatku k nájemní smlouvě, která je z roku 1996, a další rozvoj nemocnice.Jak to je s fungováním pohotovosti v Nemocnici Frýdlant? „S ředitelem rychlé záchranné služby jsme si potvrdili, že pacienty v těžkém stavu musí dovézt rovnou do Liberce. My jsme schopni ošetřit lehčí případy a chceme poskytnou krajské nemocnici možnost, aby překládala pacienty zejména z oblasti Frýdlantska, kteří už nepotřebují jejich akutní péči, k nám V dubnu byl jmenován nový ředitel Nemocnice Frýdlant MUDr. Jiří Madar. Má manažerské zkušenosti z Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem či nemocnice Jihlava, šéfuje EUC Klinice v Ústí na Labem. Jeho úkolem stabilizace frýdlantské nemocnice, dohoda se zastupitelstvem města Frýdlant a Libereckým krajem o další spolupráci, podepsání dodatku k nájemní smlouvě, která je z roku 1996, a další rozvoj nemocnice.Jak to je s fungováním pohotovosti v Nemocnici Frýdlant? „S ředitelem rychlé záchranné služby jsme si potvrdili, že pacienty v těžkém stavu musí dovézt rovnou do Liberce. My jsme schopni ošetřit lehčí případy a chceme poskytnou krajské nemocnici možnost, aby překládala pacienty zejména z oblasti Frýdlantska, kteří už nepotřebují jejich akutní péči, k nám na doléčení.“ Interní oddělení byli v Nemocnici Frýdlant nuceni v roce 2015 uzavřít, což je zákonitý vývoj nemocnic po celém Česku, interny jsou v malých nemocnicích problematické, potřebují náležité lékařské i technické vybavení. „Je to trend v celé ČR – pacienti i rychlá záchranná služby raději jedou do velké nemocnice, kde mají komplexní interní služby. V nemocnici Frýdlant máme pouze laboratoř a rentgen, nemáme ultrazvuk celých 24 hodin, takže nemůžeme pacienta kvalitně vyšetřit. Je lepší, když jede do zařízení, které má veškeré komplementární potřebné služby.“ Pohotovostní služba je v Nemocnici Frýdlant zajištěna od 15.30 do 7 ráno. Pacient, který nevyžaduje převoz do velké nemocnice, je zde ošetřen, případně uložen. Provoz nemocnice bude přes léto normální, chirurgická i interní ambulance bude zajištěna. Jen se na dva týdny zavřou operační sály a gynekologická a chirurgická lůžka kvůli malování. Ředitel Jiří Madar v rámci narovnání vzájemných vztahů v okolí na 20. června svolal schůzku se všemi praktickými lékaři v okolí a chtěl bych navázat spolupráci, která by byla oboustranně výhodná. Starosta Frýdlantu Dan Ramzer se veřejně o řediteli Jiřím Madarovi vyjádřil pochvalně a prohlásil, že ho Madarovy dosavadní kroky naplňují optimismem.
( Zdroj: Liberecký deník)

INFORMACE - Pertoltice mizí zatím na rok z fotbalové mapy
Fotbalové Pertoltice se rozhodly, že se nepřihlásí do příštího ročníku fotbalového pralesa. Co je k tomu vedlo? „Příčin bylo hned několik," tvrdí Rudolf Polák, šéf pertoltického fotbalu. „Uvažovat nad přerušením činnosti nás řada okolností donutila již před začátkem minulého ročníku," přiznává.

( Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Zdeněk Traxler)
CHOD KLUBU ZA HRÁČE
Když jsme do klubu před 15 lety s bratrancem Ottou Pulcem vstupovali, vůbec jsme netušili, co to bude obnášet. Byli jsme v té době takovými bafuňářskými diletanty. Záhy se ukázalo, že to nebude vůbec jednoduché. Chybělo zázemí, vybavení a v neposlední řadě i finance. Díky lidem spjatých s klubem a několika nadšencům se podařilo během pár měsíců zázemí zkulturnit a pořídit i nezbytné vybavení. Otázka zněla, jak klub s rozpočtem kolem 60 tisíc korun ročně zabezpečit finančně. Rozhodli jsme se jít cestou nákupu mladých hráčů a jejich následného hostování v jiných klubech. Získané prostředky se poté použily na chod oddílu a na obnovení zázemí. Takže za hostování Vološína byly balóny, za Závůrku bojlery do kabin, za Hýbla nám Bulovka sekala hřiště… Podařilo se sehnat i drobné sponzory a asi po 8 letech přesvědčit ke spolupráci i obec Pertoltice. Vše fungovalo po celou dobu celkem v pohodě. K našemu překvapení i přes fakt, že nejlepší hráči hostovali v jiných klubech, jsme se drželi většinou v popředí tabulky.
SLIBEM NEZARMOUTÍŠ
Obrat nastal před začátkem minulé sezony. Nescházeli jsme se již v tak hojném počtu na utkání a čím dál silněji se nabízela otázka, zda klub vůbec přihlásit. Nakonec pod příslibem hráčů, že chodit budou, jsme tak učinili. Ovšem v průběhu ročníku a obzvlášť nyní v jarní části soutěže se ukázalo, že to byla chyba. Nejprve odešel Jalovičár do Frýdlantu C, Uhrík celý ročník promarodil, Tučani přestal jezdit, Brzák přerušil kariéru ze zdravotních důvodů, Vološín z časové zaneprázdněnosti, Šantroch měl víc jak měsíc nohu v sádře, Šolc odletěl pracovně do Austrálie a někteří další spíš nechodili než chodili.
Rázem z milovaného koníčka se pro nás bafuňáře stal fotbal utrpením a bezmocí. Ještěže jsme přemluvili veterány Hégra z Bulovky a Emila Havla z Raspenavy, kteří to s námi dokopali přes různá zranění a zaťaté zuby až do konce. Jinak bychom soutěž ani nedokončili.
NEŠŤASTNÉ ROZHODNUTÍ OFS
Dalším nezanedbatelným faktorem, který vše podpořil k nepodání přihlášky do nového ročníku, jsou nepříliš šťastná rozhodnutí OFS. Jedno z nich bylo před soutěží rozdělit III. třídu na tři skupiny. Pokud toto rozhodnutí bylo učiněno, nelze si nepoložit otázku, proč se to nelogicky vymyslelo losem namísto geograficky. Soutěž pro nás rázem absolutně ztratila na atraktivitě, jelikož místo toho, abychom natěšení jezdili na naše oblíbená derby do kousek vzdálených Habartic, Vísky, Krásného Lesa, museli jsme jezdit do vzdálených Jindřichovic, Bílého Potoka, Horní Řasnice na zápasy, které nám nic moc neříkaly. K tomu si připočtěme fakt, že na pět zápasů v jarní sezoně z jedenácti nebyli delegováni ani rozhodčí a utkání museli odpískat laici. Třešničkou na dortu tomu všemu bylo opravdu nešťastné rozhodnutí OFS vytvořit IV. třídu a ještě slušně řečeno velice nestandardním způsobem.
SPOJENÍ S BULOVKOU
V minulých dnech jsem vedl jednání s předsedou Bulovky Petrem Duškem, kde na tom jsou podobně s hráči jako my, a tak s největší pravděpodobností půjde většina hráčů Pertoltic právě do Bulovky. Jsem za to strašně rád, jelikož jsme k Bulovce měli v posledních letech nejblíž nejen vzdáleností, ale i co se týče vzájemné spolupráce.
FOTBAL NA VESNICI PATŘÍ
Na závěr bych hrozně rád poděkoval všem, kteří s fotbalem v Pertolticích pomáhali. Především představitelům obce Pertoltice, bez jejíž finanční pomoci bychom již dávno fotbal nehráli. Rodině Závůrkových, která se starala po celou tu dobu o kompletní servis včetně praní dresů, lajnování hřiště, věšení sítí, úklid kabin a o nepostradatelné buřty a pivo.Všem klukům, kteří se kdy rozhodli fotbal v Pertolticích hrát. A v neposlední řadě všem sponzorům, kteří kdy přispěli na fotbal tady v Pertolticích. Můj pantáta Luboš Závůrka vždy po prohraném zápase říkal: „Jak příště nevyhrajete, zorám hřiště a zasadím tady brambory." Věřím, že se jeho slova, samozřejmě myšlená z legrace, nikdy nenaplní a že se naopak do budoucna najdou nadšenci, kteří v Pertolticích budou dál fotbal dělat. Fotbal prostě na vesnici patří.
( Autor: Miloslav Cihlář)

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Když zazní zvuk sirény aneb jednotný systém varování a vyrozumění

V životě mohou nastat různé mimořádné události, které ohrožují životy a zdraví obyvatel
a působí velké materiální a finanční škody. Mezi ty nejčastější patří povodně, velké požáry nebo technologické havárie s únikem nebezpečných látek. Abychom byli o případném nebezpečí včas informování nebo v případě vzniku mimořádné události včas varováni, je v České republice vytvořen tzv. jednotný systém varování a vyrozumění. Tento systém sestává z vyrozumívacích center, telekomunikačních sítí a koncových prvků varování. Mezi koncové prvky (sirény) patří tři základní druhy – rotační sirény, elektronické sirény (s hlasovým výstupem) a místní informační systémy neboli obecní rozhlasy. A právě tyto koncové prvky jsou pro občany nejdůležitější, neboť varují svým pronikavým zvukem před nastalým nebezpečím.

S jakými typy varovných signálů se můžeme setkat?
Se zvukem sirény se setkáváme zpravidla první středu v měsíci, kdy probíhá celostátní zkouška sirén. Ve 12 hodin jsou spuštěny sirény v celé republice, aby byla prověřena jejich funkčnost. Uslyšíte „Zkušební tón pro akustickou zkoušku“. Jedná se o nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin. Elektronické sirény a místní informační systémy následně ohlásí: „Zkouška sirén, zkouška sirén, právě proběhla zkouška sirén.“
tvar zkušebního tónu
Pro případ vzniku mimořádné události je v ČR zaveden jediný varovný signál „Všeobecná výstraha“. Jedná se o kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin. Signál může být vysílán třikrát po sobě v cca 3minutových intervalech. Tam, kde jsou sirény elektronické nebo místní informační systémy, následuje po varovném signálu doprovodné hlášení o hrozícím nebezpečí.
tvar varovného signálu
Posledním signálem, který může siréna ohlašovat, je „Požární poplach“. Tímto signálem jsou svoláváni dobrovolní hasiči. Jedná se o přerušovaný tón po dobu 1 minuty (z toho 25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón).
tvar požárního poplachu

Koncové prvky varování spouští ve většině případů Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, lze je však spustit i centrálně z Prahy. Koncové prvky lze spouštět jednotlivě, všechny nebo lze vytvořit určité skupiny sirén dle potřeb varování v jednotlivých oblastech (např. záplavová území, okolí výrobních subjektů zpracovávající nebezpečné látky, zóny havarijního plánování atd.). Po zaznění varovného signálu vždy následuje informace o konkrétním nebezpečí. V území, kde jsou instalovány pouze rotační sirény, jsou občané verbálně informováni pomocí výstražných rozhlasových zařízení na vozech Policie ČR, Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí, případně městské nebo obecní policie. Dále se informace uveřejňuje v místním rozhlase a regionálních rozhlasových a televizních stanicích.

Pokrytí území Liberce a Libereckého kraje varovným signálem
Na území Libereckého kraje je rozmístěno celkem 534 koncových prvků varování, z toho je 329 sirén rotačních, 54 sirén elektronických a 151 místních informačních systémů. Území Libereckého kraje je pokryto signálem z cca 85%.

Kdo je odpovědný za informování a varování obyvatelstva?
Připravenost obce na mimořádné události zajišťují orgány obce, které se také podílejí společně s ostatními složkami IZS na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva. Velmi zjednodušeně řečeno podle zákona č. 239/200 Sb., o integrovaném záchranném systému je pří provádění záchranných a likvidačních prací za varování obyvatelstva nacházejícího se na území obce před hrozícím nebezpečím odpovědný starosta obce. Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení a s připravenými opatřeními k jeho odstranění. K poskytování informací obyvatelům je však nutno přistupovat velmi citlivě a odpovědně. Špatně, nepřesně nebo dokonce lživě podaná informace může mnohdy způsobit více škody, než užitku.

Co dělat, když zazní signál „Všeobecná výstraha“?
Uslyšíte-li signál „Všeobecná výstraha“, ukryjte se co nejrychleji v nejbližší budově. Zavřete okna, dveře, vypněte ventilaci, uhaste oheň. Zapněte televizi, nalaďte si rádio. Informace o tom, proč byla spuštěna siréna, co se stalo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích sdělovacích prostředků nebo z rozhlasových vozů policie či hasičů. V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie. Protože siréna může signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin
a jedů, neukrývejte se ve sklepě nebo na půdě. Pokud vidíte místo havárie s únikem nebezpečné látky, ukryjte se na odvrácené straně budovy a snažte se na sebe upozornit zasahující složky. V případě, že byl spuštěn signál „Všeobecná výstraha“ v důsledku povodně, je nutné co nejrychleji zabezpečit svůj majetek, zvířectvo a v případě prodlení se rychle evakuovat.
Autor: plk. Mgr. Michal Dvořák vedoucí odd. ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Libereckého kraje

Josef Reiniš
Dolní Pertoltice 194
46373 Pertoltice
tel: +420776823833
E-mail: autonasrot@seznam.cz
www.autonasrot.cz

Mezinárodní soutěž V červnu čekaly na naše hasiče dva víkendové maratony, kdy jezdili ze soutěže na soutěž. Nejprve zavítali 17. června 2017 do Habartic na zdejší mezinárodní klání. Ženy zde plnily disciplínu požární útok a mužská družstva bojovala o pohár v útoku z cisterny. Nebe se celý den kabonilo a zima natáhla všechny zpět do teplých kabátů. Po slavnostním nástupu se začala připravovat ke svému pokusu děvčata z Pertoltic. Nejprve se chvilku diskutovalo na téma vzdálenost kádě od základny. Nakonec jsme se museli smířit s odchylkou pořadatele vůči pravidlům a upravit dle toho postavení stroje na základně. Přesto to naše družstvo nerozhodilo a voda šla do hadic velmi rychle. Problém nastal, až když dorazila k rozdělovači. Svým tlakem rozpojila spoj B. Závodnice zareagovaly bleskově a vše bylo hned spraveno. Ženy tedy dokončili v čase 45 sekund. I přesto jim jen o jednu sekundu uteklo první místo. Do útoku z CAS se oproti loňskému ročníku nepřihlásily, protože nechtěly riskovat zranění. Hned druhý den je totiž čekalo okresní kolo. Naši muži, doplněni o dvě děvčata, šli na řadu pátí. Těsně před útokem museli vyměnit mašinu, protože uhořel kabel u startéru a probíjel. Bez předchozí praktické přípravy se stihli domluvit alespoň teoreticky a zase to vyšlo! Z osmi družstev byli nejlepší. Nakonec se jim podařilo vyhrát i tajnou štafetu. Fandit našim hasičům přišel dokonce i starosta obce pan Podmanický, tak nešlo nevyhrát.

Okresní kolo v Liberci
V neděli 18. července 2017 nás reprezentovaly hasičky z Pertoltic na okresním kole dospělých v Liberci. V kategorii muži startovalo SDH Ves a protože měli málo závodníků, vypomohli jim naši tři kluci. Na městský stadion jsme dorazili brzy dopoledne. Hned po nástupu se běhala štafeta 4 x 100 metrů překážek. V jedné dráze startovali muži a v druhé ženy. Naše děvčata dostala startovní číslo jedna. První čtyřka se postavila na svá místa a bylo odstartováno. První polovinu tratě zvládly v super čase, pak nám ale všem zatrnulo. Při sbíhání z lávky Markéta Valášková špatně došlápla a z lávky letěla v kotoulech. Po pár vteřinách se ale zvedla a svůj úsek doběhla! Za rozpojenou hadici jsme však utržili diskvalifikaci. Druhá štafeta dopadla bez chybičky, ovšem v o poznání horším čase. Markétu pak ještě půl hodiny ošetřovali v sanitce a my už přemýšleli, jak to uděláme při útoku, kde byla důležitým článkem. Další disciplínou byl běh na 100 metrů překážek jednotlivců. Do celkového hodnocení se počítaly tři nejlepší časy z družstva. Tady se nám dařilo k naší spokojenosti. Lucka Valášková dokonce obsadila třetí místo mezi všemi závodnicemi a při vyhlášení za něj převzala pohár. Posledním úkolem bylo, v co nejkratším čase nastříkat terče. V požárním útoku jsme si byli nejjistější. Markéta nakonec nastoupila. Nabrat vodu do savic se nám povedlo bleskově a už jsme ji chtěli tlačit do hadic, ale rozdělovač byl ještě nezapojený na základně. Ta tréma! Děvčata si pohotově přispěchala na pomoc a mohlo se stříkat. U terčů však nebylo nic vidět. Vítr vracel vodu proudařkám do očí. Výsledný čas tedy nebyl povzbuzující – 68 sekund. Družstvo, co šlo po nás, na tom bylo ještě hůř. Nakonec jsme obsadili celkové 2. místo a postoupili do krajského kola, které se uskuteční 12. srpna v Zákupech. A odtud už na republiku! Ale tak daleko nemíříme, nebo ano? Kluci s družstvem ze Vsi obsadili 5. místo. Cestou domů jsme se ještě stavili na frýdlantské chirurgii a vyfasovali dlahu na ruku pro Markétku.

Povodňová lopata Višňová
Další sobotu zavítali naši hasiči na speciální klání do Višňové. Bylo to 24. června 2017. Soutěž O zlatou povodňovou lopatu – memoriál Františka Melky se nesla ve velkolepém stylu. Přítomen byl i senátor Michael Canov. Vychutnat jste si mohli ukázku stříhání z havarovaného automobilu a mladí hasiči z Višňové si připravili dojemnou scénku se záchranou souseda při sekání. Každý si mohl vyzkoušet potápěčskou výstroj v napuštěném bazénku a pro děti tu byl celý dvorek s hrami a skákacím hradem. Po úvodním slovu se rozběhla hlavní soutěž v pytlování a stavění povodňové hráze. Letos byla poprvé rozdělena na kategorii ženy a muži. Pilně jsme domlouvali strategii a bylo to potom i znát při práci. Jak našim ženám, tak i mužům se podařilo povodňovou hráz z 10 pytlů postavit a znovu rozebrat bez trestných bodů a v nejlepším čase. K výsledku se měl připočíst ještě čas tajné disciplíny, což ženy na první pozici nemělo ohrozit, neb měly značný náskok. Tajná štafeta spočívala v prokličkování kolečka s jedním cestujícím mezi kmeny, dalším úsekem bylo přenést míček na lžičce po ležícím žebříku, pak se muselo proplavat povodňovou vanou a poslední soutěžící podběhl laťku. I tady obě družstva zvítězila a na nástupu pak byla prohlášena celkovými vítězi. Muži si z Višňové odvezli sud piva a děvčata poukazy do Babylonu, práškový hasicí přístroj a další drobnosti.

Cesta z Višňové vedla přes Kunratice
Ještě týž den, kdy byli hasiči na povodňové lopatě ve Višňové, se v Kunraticích konala soutěž v požárním útoku „O pohár starosty obce“. Nenechali jsme si ji ujít a s jedním vítězstvím v kapce si jeli pro další. Asi už jsme měli pro dnešek vyčerpáno. Ženám se při přípravách nešťastně přivřel kohout na mašině, který pouští vodu do hadic. Nabíračka se vzadu povedla ukázkově. I hadice byly včas roztažené, ale vody do nich šlo strašně málo. Pozorní diváci si všimli a strojnici upozornili. Ale na prvenství to už nebylo. Na ženy tedy zbylo 2. místo. Vítězem se stala Bulovka. Při útoku mužů jsme tajili dech. Vše bylo neuvěřitelně rychlé a voda překonala i proradný rozdělovač. To už si mnohá z fanynek oddechla, že teď už to bude vynikající čas. Až voda rozpojila proudařce proudnici. Než se vše spravilo, byla vidina poháru pryč. Muži se museli spokojit s 9. místem.

Mladí hasiči v Dolní Řasnici V neděli 25. června 2017 čekala mladé hasiče poslední soutěž před prázdninami. Do Dolní Řasnice jezdí krom mladších a starších žáků také přípravka. Naši nejmenší se na požární útok těšili. Každý poctivě spojil, co měl a už šla voda dopředu. A ouha! Zase se to rozpojilo u rozdělovače. Děti rychle utekly, aby nebyly mokré a vše musela spravit jejich vedoucí. S tímto malým zdržením skončila přípravka na druhém místě. Mladší žáci měli těžkou pozici. V jejich kategorii startovalo 10 družstev. Jejich útok by byl vynikající, ale zase zazlobil rozdělovač. Tlakem vylítla prostřední páka a voda stříkala všude možně. Na fotografii vedle hlavy Sabči Soukupové můžete letící páčku vidět. Nezbývalo nic jiného, než díru ucpat vlastním tělem a dokončit útok. Mladší žáci přesto byli na pěkném 6. místě. Dělali jsme si legraci, co se může u starších ještě kolem rozdělovače pokazit. Nakonec však byl jejich útok bez chyb a defektů. Terče nastříkali v čase 44 sekund, což je velmi pěkné. Odnesli si medaile za 3. příčku.

Noční útok
Již tradičně jezdí hasiči z Pertoltic na Noční útok do Nového Města pod Smrkem. Poslední dobou bývá v tento čas deštivé počasí a to v letošní sobotu 1. července 2017 bylo obzvlášť deštivé. Propršelo celou soutěž. Proto pořadatelé přistoupili k tomu, že se běhal pouze jeden pokus. Naše ženy nastupovaly čtvrté – tedy spíš páté, Jindřichovičtí muži je na startu předběhli. Trochu jsme nepočítali s tím, že požární stříkačka Tohatsu má hrdlo opravdu vysoko. Spojování hadic bylo hodně obtížné, navíc se zase rozpojil prokletý rozdělovač, ale i tak se nám podařilo vybojovat pohár za 3. místo. Naši kluci měli stejné problémy na savicích, ale konkurence v jejich skupině byla mnohem větší a tak skončili na 9. příčce. Odjížděli jsme domů již krátce po půlnoci, což je o dvě hodiny dříve než obvykle. Cestou domů se ozvala rána a do teďka vcelku „tichá“ Avie se rozeřvala na celou noční krajinu vždy, když řidič přidal plyn. Museli jsme udělat krátkou zastávku a část výfuku, co jsme táhli za sebou, odmontovat. V zatáčce u Pannenského rybníka do nás ještě nacouval zmatený jelen. Naštěstí se zvířeti ani plechům nic nestalo.

Velké hemžení na hasičské zbrojnici
Téměř celý týden od středy 5. 7. do neděle 9.7.2017 na hasičské zbrojnici řádila parta hasiček a hasičů. Malovali, vyklízeli a uklízeli od rána do večera. Podařilo se vymalovat šatnu, chodbu a WC včetně sprch. Vše se důkladně vydrhlo. Věci se vytřídily a vypraly se uniformy. Přidělala se nová vitrína na poháry. Přibyly fotografie na stěny a obnovily se nástěnky. Kluci mezitím pracovali na obroušení a přeplátování vrat. Vrata dostala také nový červenobílý nátěr. Navázaly se zbylé koncovky na hadicovou metráž a nové hadice se vyzkoušely pod tlakem na rybníku. Pak došlo také na přeznačení a očíslování všech hadic. Hasičská auta byla hadicemi doplněna a nyní jsou plně vybavena. V neděli odpoledne si všichni oddechli, že se to zvládlo a s dobrým pocitem se ohlédli za dobře odvedenou prací. Jen jeden rest ještě zbyl. Vrata, než zaschla, stihl pokřtít prudký déšť, tak se budou muset přetřít ještě jednou.

Po letech příprav začala v Bílém Potoce nezbytná rekonstrukce úpravny vody. Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. (FVS) se na akci za 214 503 206 korun podařilo získat dotaci více než 126 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí. Částkou 30 milionů korun na ni pak přispěl dotací z Fondu ochrany vod i Liberecký kraj. Zbylé peníze na akci získá FVS z úvěru.
Práce na projektu „Rekonstrukce úpravny vody Bílý potok“, jehož registrační číslo je CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_022/0001175 začaly 30. června 2017. Probíhat budou 18 měsíců. „Z původní úpravny vody zůstanou vlastně jen čtyři holé zdi. Všechno ostatní bude nové, včetně technologie. Dojde také k navýšení kapacity úpravny a objemu akumulačních nádrží,“ říká ředitel FVS Ing. Petr Olyšar. Původní úpravna vody nesplňovala technické parametry. „Při přívalových nebo delších deštích nedokázala vyřešit problém se zákalem vody v Hejnicích, Raspenavě a okolních obcích. Nová technologie to díky účinnějšímu filtru zvládne,“ doplnil Olyšar.
Zhotovitelem stavby je sdružení firem Syner VHS Vysočina, a.s. a Syner s.r.o.

vizualizace budoucí podoby úpravny vody v Bílém Potoce
Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. připravovala projekt na rekonstrukci úpravny vody v Bílém Potoce už před ničivou povodní v roce 2010. „Podařilo se nám na ní dokonce získat v roce 2010 dotaci ze stejného evropského fondu jako tentokrát. Po povodni se ale FVS, stejně jako prakticky všechny obce Frýdlantska, vydala kvůli odstraňování škod z peněz a nebyli jsme schopni spolufinancovat akci vlastním podílem. Projekt byl proto na několik let pozastaven,“ vysvětluje předseda představenstva FVS Ing. Dan Ramzer. Rekonstrukce úpravny vody v Bílém Potoce je nezbytná nejen kvůli kvalitě vody pro více než 10 tisíc obyvatel Hejnic, Raspenavy a okolních obcí, ale také kvůli přípravě opatření v souvislosti s chystaným rozšířením a prohloubením polského povrchového hnědouhelného dolu Turów. Reálně totiž hrozí na české straně hranice úbytek povrchové i podzemní vody. Opatření, které jsou kvůli nebezpečí úbytku vody na Frýdlantsku po rozšíření a prohloubení dolu Turów připravena, už s rekonstruovanou a novou technologií vybavenou úpravnou vody v Bílém Potoce počítají. ( převzato web Freedlantsko.eu)


 
Celý článek Informační e-mailVytisknout článek
Drbna

DRBNA ČERVEN 2017

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


 
 
 

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci červnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.

SLOUPEK STAROSTY (vp)
Rok uplynul jako voda a zasloužený čas prázdnin a dovolených se nezadržitelně blíží. Mládež školou povinná již netrpělivě odpočítává poslední dny školního roku. Po rozdání vysvědčení budou již jen následovat bezstarostné letní radovánky a mnoho různých dobrodružství. Nutno jim to přát. Starostí mají před sebou jistě v dalším životě ještě mnoho.
U velké většiny žáků či studentů budou vlastní zážitky v první červencové dny prázdnin umocněny spokojeností, která bude pramenit z dosažených kvalitních či uspokojivých výsledků v právě končícím školním roce. Snad proběhl podle představ alespoň u valné části žáků a studujících. Někteří se dočkali zklamání z výsledků, popřípadě na jejich život měly vliv různé, často různé okolnosti, které neměli zase až tak možnost ani ovlivnit. Nechce to klesat na mysli. Nejlépe bude, snažit se během prázdnin načerpat mnoho sil nejen do dalších školních ročníků. Během prázdnin se lze i lépe připravit na zvládnutí učební látky v dalším období. Těm, kterým docházka do základní školy skončila, posunují se ve svém vzdělávání na vyšší stupeň škol, blahopřejeme k přijetí na vysněnou střední školu a přejeme mnoho zdaru v dalším studiu.
I mnoho z nás, dospělých, v duchu počítá svoje zbývající pracovní dny, které nás dělí od zaslouženého odpočinku. Mnozí z nás vyrazí na výlety po okolí, či dalších krásách naší země, popřípadě načerpat energii k moři. Část z nás, bude jistě trávit čas oddechu více aktivně, někteří se pravděpodobně budou oddávat pouhému lenošení. Ještě aby počasí vyšlo. Když slunce několik dní neustále pálí, je to k nevydržení. Pak zase chceme, aby přišel nějaký ten déšť a ochladilo se. Když zase přes den sprchne, přejeme si tak trochu rozezleně, aby to bylo pokud možno jen v noci a neomezovalo nás to v našich připravených aktivitách.
Jménem svým i jménem vedení obce vám přeji příjemný, poklidný odpočinek, načerpání co nejvíce sil a energie. Vám, kteří se vydáváte na prázdniny a dovolenou nějakým dopravním prostředkem, přeji šťastnou cestu a návrat. A nesmím na závěr zapomenout i další přání. Tak tedy, co nejlepší počasí dle představ a pokud možno žádný déšť, který by udělal čáru přes prázdninové plány vám, rodině, příbuzným i známým.
Viktor Podmanický starosta obce

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU za měsíc květen 2017
 příprava podkladů pro zasedání OZ a výborů, problematika pronájmu bytových jednotek v č.p.193, školení zaměstnanců oú, příprava akce -Výstavba přístřešku pro konání společenských akcí, sekání ploch, zabezpečení účasti na jednání DSO, příprava jednání vlastněné akciové společnosti, jednání o zřízení společného školského obvodu, součinnost při společenské akce, práce na strategickém dokumentu obce – plán rozvoje, kontrola hospodaření – rozpočet plnění, zajištění průběhu studentské praxe, STK vozidla zásahové jednotky + zajištění opravy, opravy místních komunikací, příprava vítání občánků, zajištění činnosti v působnosti sboru pro občanské záležitosti.

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE POZEMKU na katastru obce
V souladu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, jsou vlastníci pozemků povinni zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organizmů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí, k ohrožení zdraví lidí, či zvířat. Vlastníci pozemků jsou povinni sekat pozemky 2x ročně. Doba první i druhé seče není určena - upravena obecně závaznou vyhláškou. Ale obvykle se provádí první seč do 30.6. a druhá do 30.9., daného kalendářního roku.
V případě nárůstu stížností na neposekané pozemky, zašle obecní úřad, vlastníkům těchto neposečených pozemků výzvu k posečení pozemků a likvidaci plevelů a následné pravidelné údržbě. Vlastníky v této výzvě též upozorní, že pokud nebude zjednána náprava a v následujících letech nebude zajištěno posečení a pravidelná údržba pozemků, bude s jednotlivými vlastníky a uživateli pozemků zahájeno správní řízení o uložení pokuty až do výše 30.000,- Kč podle § 79b odst. 1 písm. a) zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči - fyzické osoby a podle § 79f odst. 1 písm. a) zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči - právnické osoby, kde je sankce do 500 000,- Kč.
AKTUÁLNĚ
Změny v registru vozidel bude možné od 1. června provést na jakémkoliv úřadě
Od 1. června 2017 vstoupí v účinnost novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, díky které budou moci majitelé a provozovatelé vozidel provádět úkony v registru vozidel na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností. Doposud bylo nutné chodit na úřad v místě trvalého bydliště či sídla firmy. Mezi nejčastější úkony prováděné v registru vozidel patří změna vlastníka nebo provozovatele registrovaného vozidla, registrace nového či dovezeného vozidla, umístění vozidla do depozitu, nahlášení zániku vozidla, ale například i žádost o registrační značku na přání. Nově již nebude nutné chodit kvůli těmto úkonům na úřad v místě bydliště, ale bude možné je provést na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností, bez ohledu na to, zda tam má žadatel místní příslušnost.
Ale pozor. V případě umístění vozidla do depozitu je možné toto vozidlo opět uvést do provozu pouze na stejném úřadě, kde došlo k jeho vyřazení. Při umístění vozidla do depozitu totiž řidič odevzdává úřadu registrační značky, které zde zůstávají uložené do té doby, než majitel vozidlo opět uvede do provozu. Stejná situace nastává i v případě podání žádosti o značku na přání. Žádost lze podat na jakémkoliv úřadě, samotné značky ale budou následně připraveny k vyzvednutí na stejném místě. ( Petra Krýchová odbor dopravy Městského úřadu Frýdlant)

SPOZ
Obecní úřad žádá případné zájemce o práci ve Sboru pro občanské záležitosti, aby se přihlásili na obecním úřadě.

Venkovské spolky nemusí evidovat tržby do 300 tisíc korun.
Finanční správa limit zvýšila

Úlevy pro venkovské spolky a neziskové organizace přináší změna metodiky elektronické evidence tržeb (EET). Je v duchu toho, co požadoval Svaz měst a obcí ČR. Hranice, od které musí spolky nově evidovat příjmy z drobné vedlejší činnosti, se zvyšuje ze 175 tisíc Kč na 300 tisíc Kč. A do limitu příjmů se už nemusí, jako tomu bylo dosud, započítávat příjmy bezhotovostní, například pronájem hřiště placený bankovním převodem atp. Metodické informace vydala Finanční správa, která spadá pod Ministerstvo financí. K dispozici jsou na stránkách příslušného ministerstva.
Na velmi nízkou hranici příjmů 175 000 Kč upozorňoval Svaz měst a obcí ČR již na konci října loňského roku. Tedy ještě před spuštěním první vlny EET v prosinci 2016. O limitu se také podrobně diskutovalo loni v listopadu na Celostátní finanční konferenci. Starostové samospráv sdružených ve Svazu měst a obcí ČR Finanční správu přesvědčovali, že by limit pro vedení EET měla zvýšit alespoň na 250 tisíc korun. Jinak by se omezil či dokonce úplně zanikl společenský život na venkově, kde se těmto prospěšným činnostem věnují zejména dobrovolníci ve volném čase.
Finanční správa na podněty zareagovala a diskutovaný limit zvýšila na 300 tisíc Kč. Navíc ještě upravila konstrukci (výčet) započítávaných příjmů. V současné době se kromě příjmů v hotovosti do limitu počítají i ty bezhotovostní posílané přímo na účet spolku (např. příjmy z nájmů a reklamy). Nově se bezhotovostní příjmy posílané přímo na účet spolku do limitu počítat nebudou.

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Nástrahy letních radovánek

Právě začíná léto a s ním přichází i řada nejrůznějších letních radovánek, které nám mohou přinést radost a pohodu, ale někdy také starosti, bolest a smutek. Při pobytu na chalupách či chatách, táboření v přírodě a dalších letních činnostech se neobejdeme bez táboráku, grilování a opékání buřtů. Abychom se mohli věnovat odpočinku a užívat si léta a prázdninových dní naplno, připomeňme si několik základních pravidel, které je třeba dodržovat.

Snadný vznik požáru v období sucha
Každoročně hasiči v období léta a prázdnin řeší zvýšený počet požárů způsobených převážně lidskou neopatrností. Oheň v přírodě se může totiž velmi snadno vymknout kontrole, ohrozit životy a napáchat nevyčíslitelné majetkové či ekologické škody.
Pozor proto především na: odhozené cigaretové nedopalky do volné přírody,
Lesní/přírodní požáry jsou nejnáročnějším hasebním zásahem, protože k nim zpravidla dochází v těžce přístupném terénu, kde nelze plně využít hasičskou techniku a jsou zde ztížené možnosti zásobování hasební vodou. Navíc chování ohně v lese je nevyzpytatelné, požár se může šířit např. pod zemí nebo v korunách stromů. Tyto zásahy jsou časově velmi náročné a vyžadují nasazení velkého množství hasičů a techniky.
ponechávání otevřeného ohně při opékání a grilování bez dozoru dospělé osoby,
rozdělávání ohně pomocí hořlavin,
špatně zabezpečená nebo nedohašená ohniště,
vypouštění „lampiónů štěstí“ a používání zábavní pyrotechniky,
skleněné předměty a sklo, z nichž se vlivem slunečního záření může stát lupa a zapálit suchou trávu, hořlavé předměty i stavby,
zapalovače nechané ve vozech, na verandách a balkonech; vlivem slunečního záření může dojít k výbuchu a následnému požáru,
garáže, stodoly a kůlny, kde se skladuje uhlí, vlhké seno a sláma na hromadách, barvy, ředidla a další hořlavé látky; v nevětraných prostorách může snadno dojít k samovznícení uloženého materiálu.

Nebezpečí utonutí a poranění při koupání a vodních sportech
K letnímu období neodmyslitelně patří koupání a sjíždění řek. Nesmíme proto opominout ani nebezpečí, která nás při tomto mohou ohrožovat. Každoročně hasiči musí zasahovat u desítek tragických případů, kdy je třeba vyhledat utonulé osoby.
Pozor proto především na:
• přeceňování plaveckých schopností,
Pokud se někdo začne topit, snažte se mu nejdříve pomoci sami. Pokud na to nestačíte, co nejrychleji přivolejte pomoc z okolí, zavolejte záchranáře. Snažte si co nejlépe zapamatovat místo, kde jste tonoucího naposledy viděli.
• koupání v noci (hrozí snadná ztráta orientace),
• skákání do neznámé vody (většina takto způsobených úrazů mívá fatální následky),
• požívání alkoholu při koupání a vodních sportech,
• ponechávání malých dětí bez dozoru a plaveckých pomůcek (plavecká vesta, kruh, rukávky),
• používání správných záchranných pomůcek při sjíždění řek,
• plavidla a provoz na vodních plochách.
Vznik škod v domácnosti
V létě se často ze svých domovů vzdalujeme na delší čas. Před odjezdem na dovolenou bychom neměli zapomenout zkontrolovat, zda máme vypnuty všechny spotřebiče uzavřeny hlavní přívody plynu a vody. Domácnost nezapomeňte zabezpečit i proti vloupání.
Pozor proto především na:
• ponechání otevřených oken, puštěné vody, plynu a zapnutých elektrospotřebičů při odjezdu na dovolenou,
• důkladné zajištění dveří, oken a věcí proti odcizení,
• ponechání otevřených oken a nezabezpečených věcí při bouřce nebo vichřici.
Výlety na nebezpečná místa a za extrémními zážitky
Při výletech a volnočasových aktivitách na nás však při naší nepatrnosti číhají i jiná nebezpečí, než jen bouřky či požáry. Mezi rizikové skupiny patří především děti, a to hlavně během prázdnin, kdy využívají větší volnosti a baví se i nejrůznějšími nebezpečnými aktivitami.
Pozor proto především na:
• dodržování základních bezpečnostních pravidel při pohybu v neznámém terénu,
• pohyb ve skalách, blízkosti řek a vodních ploch,
• přeceňování sil a vlastních schopností (především při provozování extrémních sportů),
• správné a odpovídající vybavení,
• přehled o tom, kde a s kým se pohybují vaše děti a co mají v plánu dělat.

Jak přivolat pomoc

Pokud se Vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče nebo záchranné složky prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112, při poranění nebo zdravotních komplikacích zdravotnickou záchrannou službu na čísle 155, v případě trestného činu policii na čísle 158. Při ohlášení vždy nejdříve řekněte, co a kde se stalo a uveďte důležité okolnosti události. Nikdy nezavěšujte jako první a řiďte se pokyny operátora. Pokud cestujete do zahraničí a ocitnete se v nouzi, dovoláte se pomoci záchranářů prostřednictvím jednotného evropského čísla tísňového volání 112, které platí v celé Evropské unii.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková, HZS Libereckého kraje
Ilustrační fotografie: archiv HZS Libereckého kraje

Američtí vojáci budou v červnu a na začátku července přijíždět do ČR z Německa přes hraniční
přechod Rozvadov a z Polska přes hraniční přechod Habartice. Směřovat budou přes Břeclav na Slovensko a dále do Maďarska, Bulharska a Rumunska. Pro přenocování amerických jednotek bude dle potřeby vytvářeno zázemí v posádkách Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Rančířov a Vyškov. Jednotlivé konvoje v ČR nezůstanou déle než 48 hodin. Přesouvat se budou v rámci cvičení s názvem Noble Jump 2017 a Saber Guardian 2017.
Jednotka v celkovém počtu 24 kusů převážně nákladních logistických vozidel a cca 50 osob se bude po území České republiky přesunovat na trase Rozvadov - Stará Boleslav - Břeclav. Konvoj pojede především po dálnicích a rychlostních silnicích. Americké vojáky doprovodí česká Vojenská policie. Přenocují v Jaselských kasárnách v posádce Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Během zastávky nejsou plánovány aktivity pro veřejnost.

KAMIÓNY ANO,ČI NE?
Dne 6.6.2017 se vrátil místostarosta Frýdlantu – pan Jiří Stodůlka, z jednání v Zawidowě - od pana starosty Roberta Lezneho. Zahraniční cesta v duchu hesla, důvěřuj ale prověřuj. Oprava mostu na polské straně hranice je hotova. Plánovaný vývoj: 14. 6. slavnostní otevření mostu, od 15.6. oficiální otevření silnice Zgorzelec - Hrádek. Následně montáž značky omezující průjezd vozidlům nad 12 t do Zawidowa. Značka je plánována na polské straně hranice, kvůli zatrubnění pod silnicí.

(Foto: Jiří Stodůlka)

Jarní zápolení mladých hasičů
V sobotu 6. května čekala mladé hasiče generálka na závěrečné kolo Hry Plamen v podobě soutěž „O štít města Frýdlantu“. Soutěžilo se na cvičišti pod zámkem v kategorii mladší a starší žáci a na pořadu dne byly disciplíny štafeta dvojic a požární útok. Štafety obě naše družstva zvládla na výbornou. Mladší žáci v ní byli první a starší druzí, ale útoky nám výsledek z celé soutěže pokazily. Mladším žákům se při něm rozpojila béčková hadice k rozdělovači a s časem 1:01 sekund byl náš útok z dvanácti osmý. Celkově to znamenalo 5. místo. Také starší žáci zaváhali na rozdělovači a dohnala je voda. Navíc mašina vypověděla službu a chcípla. Útok přesto dokončili v pěkném čase 45 sekund. Ostatní družstva též hodně chybovala a tak byli starší žáci na celkovém 4. místě.
O týden později jsme na tom samém místě skládali účty za celoroční snažení v jarním kole Hry Plamen. K výsledkům z podzimního branného závodu a z disciplín CTIF se nám měly přičíst ještě body za štafetu dvojic, štafetu 4x60 metrů a za požární útok. Počasí hrozilo celodenním deštěm. Předpověď se naštěstí nenaplnila. Štafeta 4x60 metrů překážek se letos běhala člunkovitým způsobem, takže jsme se tolik nemuseli bát chybných předávek. Mladší žáci ji zvládli bez zaváhání, starší se museli vracet k spadlému minimaxu, přesto jsme se v ní umístili kolem druhých příček. I štafeta dvojic dopadla na výbornou. Pak přišly obávané útoky. Mladší žáci ho zvládli dobře, jen příliš dlouho stříkali do terčů, přesto byl jejich útok s časem 42 sekund nejlepší. Starším žákům se rozpojilo béčko do rozdělovače. Bleskově vše opravili a dokončili v pěkném čase 44 sekund. Při vyhlašování výsledků jsme byli napjati. Starší žáci si oproti podzimu hodně polepšili a vybojovali celkové 4. místo. A pak přišlo obrovské překvapení. Mladší žáci z Pertoltic přeskočili i favorizovaný Frýdlant a v celoročním hodnocení skončili na prvním místě, což znamenalo postup do okresního kola!
V neděli 21. května 2017 dokončili sezónu také dorostenci. Opět jsme zavítali na stadion v Jablonci nad Nisou. V kategorii mladší dorostenky za nás závodila Růženka Valášková a v kategorii starší dorostenky Kateřina Fricová. První disciplínou, kterou měla děvčata splnit, byl test z požární ochrany. Kačka bohužel udělala v patnácti otázkách jednu chybu, což ji odsunulo na poslední pozici a hodně zkomplikovalo boj o lepší umístění. Růženka se naopak obávala dvojboje. Jejím strašákem bylo proskočení oknem. Obavy byly zbytečné. V obou pokusech překážku bez problémů překonala. Celkové výsledky dopadly takto. Kačka obsadila 5. místo, přičemž do krajského kola postupovala čtyři děvčata a Růženka byla třetí. Ona nás tedy bude reprezentovat v krajském kole, které bude 11. června na městském stadionu v Liberci. Držíme pěsti!

Mladší žáci postoupili do okresu!

Po třech letech se nám opět podařilo s mladšími žáky postoupit do okresního kola Hry Plamen. To letošní se konalo v Karlinkách 27. května 2017. Nad hlavami nám létala lehká letadla a my se báli, že nám startéři nějaké sestřelí na hlavu. Nejprve nás čekala štafeta 4x60 metrů překážek. Zvládnout postavit děti do těch správných chlívečků na čtvrtkilometrové trati během dvou minut je pro vedoucí občas nadlidský úkol. Ale podařilo se a obě štafety odstartovaly včas. Nervozita byla na dětech znát a tak se hadice nedařilo spojit. Oba pokusy se však podařilo dokončit bez penalizace. Druhou disciplínu jsme si vyloženě užili. Štafeta dvojic je naše oblíbená. I na výsledku to bylo znát. Byli jsme v ní čtvrtí. Zbýval už jen obávaný útok. Nic se nerozpojilo! První terč byl nastříkaný v čase 36 sekund, ale ten druhý se nedařilo naplnit. Naše závodnice doběhla hodně vlevo a stříkala do něj zešikma. Ani ostatní družstva nepředvedla pěkné útoky a tak ten náš byl s časem 62,85 sekund čtvrtý. Po tom, co byly vyhlášeny výsledky, jsme si oddychli. Ostudu jsme ve světě neudělali! Obsadili jsme velmi pěkné 4. místo v Libereckém okrese.

Soutěž v Předláncích
Ve stejný den, kdy mladší žáci odjeli na okresní kolo do Liberce, tedy 27. května 2017, se chystali také dospěláci a přípravka na svou soutěž. Konala se v Předláncích. Naši borci se museli spokojit s druhořadým nářadím, protože tím nejlepším jsme vybavili děti na okres. To však neubralo z jejich výkonu. Se starou stříkačkou PS8 se jim povedlo velmi rychle sát vodu z řeky a terče bezkonkurenčně shazovali v nejlepších časech. A tak vyhráli, co mohli, a všichni ostatní jim jen tiše záviděli. V útocích byli naši muži první a ženy první a druhé a v tajné disciplíně – štafetě požárních dvojic - byla obě naše družstva první. Navíc na sebe dospěláci poprvé oblékli nové dresy, zakoupené za přispění obecního úřadu a to soupeřům teprve spadla čelist!
Spolu s ženami a muži zde soutěžily také děti do šesti let – tedy přípravka. Naše družstvo doplněné dětmi z SDH Předlánce trochu zmatkovalo a tak shodilo plechovky až ve čtvrtém nejlepším čase. Odměnou jim však byl koláč s velkou jedničkou uprostřed.

Požár v Jindřichovicích

Ve čtvrtek 4. 5. 2017 krátce po třetí hodině odpolední byl naší jednotce vyhlášen poplach. Rozlehlou halu o rozměrech přibližně 50 x 40 metrů v Jindřichovicích pod Smrkem v areálu Unitexu zachvátil požár. Uvnitř bylo uskladněno seno a zemědělská technika a na střeše fotovoltaická elektrárna. Po příjezdu naší jednotky už probíhalo plamenné hoření naskladněných balíků sena v celé ploše ocelokůlny. Naše jednotka byla velícím důstojníkem rozdělena na dvě skupinky. Dva hasiči s dýchací technikou na zádech byli odveleni přímo k proudům a pokoušeli se zmírnit plameny šlehající z ocelokůlny. Vzhledem k tomu, že kousek od skladu sena byl plot a nebylo kam ustupovat, bylo jim chvílemi dost horko. Druhá část se starala o dodávku vody pomocí cisterny z místního rybníka. Operačním střediskem byl vyhlášen třetí stupeň poplachu. Na místě se jednotky střídaly celou noc, v jednu chvíli jich tam bylo až čtrnáct. Balíky se postupně vyvážely ven a dohašovaly. Naši hasiči byli vystřídáni v jedenáct hodin večer. Podařilo se ochránit část haly, kde byla uskladněna zemědělská technika, přesto škoda na hale a fotovoltaice podle předběžného odhadu bude kolem deseti milionů korun.
Celý článek Informační e-mailVytisknout článek
Drbna

DRBNA KVĚTEN 2017

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


 
 
 

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům,
kteří v měsíci květnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.

OZNÁMENÍ OÚ (vp) V měsíci květnu bude dne 10.5.2017 provoz obecního úřadu omezen z důvodu probíhajícího auditu hospodaření obce za rok 2016. Děkujeme za pochopení. Viktor Podmanický starosta obce

AKTUÁLNĚ

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU - za měsíc duben 2017  příprava zasedání zastupitelstva, příprava jednání výborů zastupitelstva – řešení pohledávek vůči obci – příprava pronájmů obecního majetku ( nové smlouvy) – jednání se starosty a starostkami sousedních obcí a jednání Mikroregionu Frýdlantsko – aktualizace webových stránek, opravy majetku obce, školení zaměstnanců obecního úřadu, zajištění technických prohlídek vozidel, opravy hasičské techniky, příprava techniky na údržbu zeleně, příprava provedení auditu hospodaření obce za rok 2016, příprava společenské akce.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC Poslední den měsíce dubna se konala pravidelná společenská akce. Opět se zaplnilo hřiště FC Pertoltice a přilehlé prostory mnoha návštěvníky, kteří se přišli pobavit na naplánovanou akci. Již při příchodu na hřiště, mohli všichni příchozí spatřit vysokou, štíhlou májku, jejíž výrobu i vztyčení opět zabezpečili naši hasiči. Po celé dva dny se příprav celé akce účastnilo hned několik našich spoluobčanů. Jim patří náš velký dík. Pracovníci obecního úřadu vysekali pozemky, připravili hranici, posezení a ohniště na opékání. Členové hasičského sboru měli na starosti zajištění pohoštění, přípravu a organizaci herního pozdního odpoledne. Fotbalový klub poskytl pro uskutečnění akce své zázemí. Skupina dobrovolníků po skončení akce, pod vedením pana místostarosty vše také druhý den uklidila. Vyrobenými plakáty se udělala náležitá propagace celé akce. Pro děti bylo připraveno hned několik her. Jako odměna za jejich snažení byl připraven dostatek sladkostí. Po skončení soutěží a her, proběhly tolik oblíbené ukázky práce se služebními psy. Figurant pan Martin Vejběra se zhostil té nejtěžší role a připraven čekal na atak psa, kterého dovezl do naší obce opět pan Martin Horčička. Moc si této již tradiční spolupráce vážíme. Na menším ohništi, které bylo připraveno nedaleko hranice s čekající čarodějnicí, si mohli všichni návštěvníci opéci buřty. Děti měly jeden kousek této oblíbené uzeniny zdarma. Nedaleko tohoto stanoviště se ohřívala vyuzená kýta a další buřty. Z rukou hasičů jsme dostali výbornou mňamku. Pak již byla zapálena vlastní vatra. I s tou krásnou čarodějnicí. Kolem pozvolna hořící hranice poskakovalo hned několik dalších čarodějnic, které tomu všemu dění dělaly pod vedením hlavního čaroděje krásnou kulisu. A to pod vedením hlavního čaroděje. Na dětech i doprovodu jsme měli možnost obdivovat krásné kostýmy. Jakmile se setmělo, připravovali se ti nejmenší se svými nejbližšími na průvod s lampiony. Přechod průvodu přes hlavní silnici nám jistila i letos hlídka Policie ČR. Průvod vypadal jako dlouhý svítící had. Pod školou se tentokráte neozvali žádní hejkalové, kteří by se snažili vystrašit zejména nejmenší účastníky. Průvod tedy nerušeně pokračoval dále. Po trošku neplánovaně změněné trase. Již za tmy zpět na hřiště. Po příchodu lampionového procesí byla na pořadu již jen neorganizovaná zábava. Několik přítomných se přesunulo na plochu vlastního fotbalového hřiště. Zde proběhla další část vzpomínkové akce na Honzíka Dědečka. Vypouštěly se lampiony přání. V tom studeném počasí a silném větru se nepovedlo dokonale odeslat všechna přání a vzpomínky, ale to se nedá nic dělat. Počasí si poručit nedá. Nakonec jsme byli rádi, že nesněžilo, či nepršelo. Den před naší akcí proběhlo pálení čarodějnice na Ferdinandově. A tam si pořadatelé i účastníci akce zažili obojího. K poslechu i tanci hrál neúnavně ze své aparatury opět pan Mazánek. Po delším čase jsme si opět společně poseděli a povyprávěli o všem možném. Celý večer opět úspěšně moderoval pan místostarosta. Na úspěchu celé akce se podílela, a to právě svou účastí, též početná skupina dětí s rodiči. S potěšením též musíme konstatovat, že se k nám na naplánované akce vrací hodně těch, kteří již mají s nějakou akci u nás v obci zažili. Poděkování všem, kteří se podíleli na přípravách i průběhu celého večera. Dále: Iva Markvartová (foto), Martin Vejběra a Martin Horčička – ukázka výcviku psů. Poděkování patří též vám všem. Za účast a vytvoření přátelského večera.

Májka V neděli 30. dubna jsme postavili na návsi Májku. Plánem bylo začít už v pět hodin, ale než se sešlo dostatek statných mužů a Májka se zkompletovala, bylo půl šesté. Pak už došlo na první pokus ve stavění. Ten první byl bez pomocí strojů. Jelikož jsme tentokrát zvolili nepříliš velkou soušku, která nebyla tak těžká, podařilo se nám poprvé od roku 2000, co se tento zvyk obnovil, postavit Májku jen holýma rukama Chlapci bravo! A protože Májka stojí, můžeme Vás všechny jménem Sboru dobrovolných hasičů v Pertolticích pozvat na Kácení Máje. Datum akce je stanoveno na sobotu 27. května a začínat budeme v 19:00 hodin pod Májkou na autobusové zastávce. Na hřišti pak pro Vás bude připraveno občerstvení, hudba a možná i tanec. Těšíme se na Vás!

Knihovna v květnu a červnu Místní knihovna v Pertolticích bude v měsíci květnu a červnu otevřena takto: Neděle 7.5.2017 Neděle 14.5.2017 Sobota 20.5.2017 Neděle 28.5.2017 Sobota 3.6.2017 Sobota 10.6.2017 Sobota 17.6.2017 Víkend 25.-24.6.2017 zavřeno

Mladí hasiči v Krásném Lese Na první soutěž roku 2017 vyrazili mladí hasiči z Pertoltic 22. dubna do Krásného Lesa. Cesta byla trochu dobrodružná. Do Avie se nás vměstnalo rovných dvaadvacet a při každé zatáčce jsme na vlastní kůži zažívali, jak je to se sardinkami v plechovce. Do víceboje jsme přihlásili družstvo mladších a starších žáků, přípravku a děti všeho věku, co byly navíc, jsme nechali soutěžit v kategorii starší žáci. Za dorost tentokrát bojovala pouze Růženka Valášková. Meteorologové slibovali celodenní déšť. Naštěstí jen dvakrát krápalo. Hned po nástupu se soutěž rozběhla na plné obrátky. Družstva plnila jednotlivé disciplíny – vázání uzlů, štafeta dvojic, spojování hadic a opičí dráha, jak zrovna bylo u které volno. Naše přípravka si vedla velmi dobře. Mrňata do šesti let se do plnění úkolů vrhala s vervou. Překonali i největší nástrahy jako třeba dvoumetrový žebřík – viz. Lukáš Havel na fotografii. V jejich kategorii nakonec zvítězili všichni, ale pokud by rozhodovaly dosažené časy, byla by naše pětka druhá ze sedmi družstev! I mladší žáci propluli soutěží bez větších chyb. Mysleli jsme, že běhali pomalu a budou někde uprostřed početného výsledného pole, ale při vyhlašování jsme byli velmi překvapeni, když na ně přišla řada až téměř na závěr. Skončili na úžasném 2. místě z 18 družstev a krom perníkové medaile, kterou tu měli pro všechny závodníky, získali i kovové. Starší žáci uvázali uzle bez chyby. Při spojování hadic shodili laťku a zdrželi se jejím stavění. Jinak se vše podařilo. Obsadili krásné 5. místo mezi 14 družstvy. Druhé sebrané družstvo starších bylo třinácté. I pro ně to je úspěch. Vždyť v něm byly děti už od přípravky. Dorostenka Růža krom disciplíny sto metrů překážek musela ještě proběhnout dráhu na útok CTIF a přiřadit správně technické disciplíny a uvázat uzel. Podařilo se jí to v pátém nejlepším čase.

Soutěž v CTIF Součástí celoročního hodnocení starších žáků je také plnění technických disciplín CTIF – štafety a útoku CTIF. Naši starší žáci si je splnili v okresním kole 29. dubna ve Frýdlantě. Štafety se běhaly na stadionu. Naše oba pokusy byly bez trestných bodů a mezi 21 družstvy jsme v této disciplíně obsadili neuvěřitelnou 9. příčku. V druhé části soutěže naše devítka také moc nechybovala. V lepším z pokusů získala pouze 15 trestných sekund, ale celkový čas nebyl úplně příznivý a tak obsadili 14 místo. Přesto to byl pěkný výsledek, kterého jsme ještě od dob, kdy se tato disciplína běhá, nedosáhli.

OZNÁMENÍ FVS,a.s.(vp) POZOR!! FVS,a.s. upozorňuje své zákazníky na změnu bankovního účtu

Frýdlantsku by se mělo od kamionové dopravy ulevit už v červnu Výbornou zprávu pro obyvatele Frýdlantska přivezl v úterý 11. dubna 2017 z jednání v polském městě Zawidów místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. Starostou Zawidówa mu bylo přislíbeno, že v průběhu června by se měla na státní hranici Zawidów – Habartice vrátit značka, zakazující vjezd na české území vozidlům nad 12 tun. V praxi to bude znamenat, že přes přechod nebudou moci projet velké nákladní vozy a Frýdlantsku se tak uleví od nadměrné kamionové dopravy, která města a obce trápí téměř rok. K nárůst kamionové dopravy na silnici I/13 v úseku Krásná Studánka – Habartice došlo loni v květnu v důsledku opravy mostu před polskou Bogatyniou ve směru od Hrádku nad Nisou. Řidiči kamionů kvůli opravě mostu a uzavření tamní silnice začali využívat objízdných tras a jednou z nich byla i trasa po silnici I/13 k hraničnímu přechodu Zawidów - Habartice. Ze strany Polska totiž došlo k uvolnění průjezdu přes tento přechod pro vozidla nad 12 tun. „Neustále jsme se snažili zjistit, zda se po dokončení opravy mostu značka se zákazem vjezdu vozidlům nad 12 tun na hraniční přechod Zawidów – Habartice vrátí. Nikdo na polské straně nám ale otázku nezodpověděl. Rozhodl jsem se proto zjistit informaci přímo v Polské republice. V obci, kterou nadměrná kamionová doprava trápí stejně jako Frýdlant,“ uvedl místostarosta Frýdlantu. Také v Zawidówě totiž řeší problémy, které nadměrná kamionová doprava přináší. „Jsou to například praskající domy nebo propadající se kanalizační šachty,“ doplnil. Během schůzky si poslechl čerstvou informaci, na kterou Frýdlantsko čekalo měsíce. „Mohu potvrdit, že práce na mostě skončí do konce května. V průběhu června se pak na hraniční přechod Zawidów – Habartice vrátí značka zakazující vjezd vozidel nad 12 tun,“ uvedl starosta Zawidówa Robert Łężny. Nákladní doprava by se tak v červnu měla vrátit na svou původní trasu Görlitz – Bogatynia – Hrádek nad Nisou. ( zdroj MěÚ Frýdlant) Dne 13.4.2017 proběhla v Habarticích schůzka starostek a starostů sousedících obcí. Probrala se všechna aktuální a ožehavá témata, která mají vliv na život obcí. Řeč se povětšinou točila kolem dopravy – nárůstu počtu projíždějících kamionů a dalších vozidel, stavu vyřešení nedostatku pracovníků na veřejně prospěšné práce, spolupráce v území – územní plánovací dokumentace, pozemkové úpravy, problémy škol na území...apod. Na jednání jsme si předali též získané zkušenosti, podávaly se reference na provedené služby. Děkujeme hostiteli ( pan starosta Ing.Bc.S. Briestenský), za hezké prostředí a výborné, chutné pohoštění. Jednání bylo smysluplné a tak doufám, že budeme v této, již tradici, pokračovat i v dalším období.

PODĚKOVÁNÍ S dovolením použiji svá slova z uplynulého roku. Ráda bych zde připojila velké poděkování všem,kteří se podíleli na organizování a účasti Pertoltických čarodějnic,jejichž součástí byl i Honzíkův lampionový průvod. Loni jste dovolili vzniknout a v letošním roce pokračovat v nádherné srdeční záležitosti,která nám navždy bude připomínat našeho a vašeho Honzíka Dědečka. Přeji vám všem hodně štěstíčka v životě,lásky v srdcích a hlavně hodně pozitivních myšlenek,protože všechno,co se v životě děje,se děje z nějakého důvodu...... S velkou úctou za Terku,tatínka a celou rodinu maminka Tejka.

Hospodářské výsledky obce za rok 2016 V níže uvedeném materiálu vám předkládáme informace o výsledku hospodaření obce.
Celý článek Informační e-mailVytisknout článek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Máte obavy z nárůstu nedostupnosti zdravotní péče na Frýdlantsku?

Ano značné (6 hl.)
 
Nemám (3 hl.)
 
Nezajímám se (2 hl.)
 
Nevím (3 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 14
VOLBY
Nejvíce čtete
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz