Table 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't existTable 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't exist Oficiální stránky obce PERTOLTICE
       
Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
 • Pro nabídku knih z obecní knihovny
  Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
 • Odkaz pro registrované členy.
  Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
 • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Hasiči - noční útok 2006 - 4
Hasiči - noční útok 2006
zobrazení: 2101
známka: 5.00
 

Počet zobrazených článků: 12 (z celkem 1422 nalezených)

Aktuality

Všem chovatelů skotu, ovcí a koz - mimořádná veterinární opatření

Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj
Ostašovská 521, 460 01 Liberec 11
tel. 485103871-2, 482710623, fax 482713149, e-mail: kvsl@svscr.czVšem chovatelů skotu, ovcí a koz
v Libereckém kraji


č.j.: 2034/2008 Liberec, 2.9.200814. srpna 2008 byla Státní veterinární správou ČR vyhlášena mimořádná veterinární opatření, kterými se všem chovatelům skotu, ovcí a koz v ČR nařizuje p o v i n n é nouzové očkování proti viru katarální horečky ovcí. Mimořádná veterinární opatření byla vyhlášena obvyklou cestou veřejnými sdělovacími prostředky a jsou vyvěšena na úřední desce Ministerstva zemědělství ČR, Krajského úřadu Libereckého kraje, na webových stránkách Státní veterinární správy ČR (www.svscr.cz), Krajského zemědělského portálu apic (www.apic-kraj.cz). Krajská veterinární správa navíc požádala starosty měst a obcí, aby byla vyvěšena i na úředních deskách měst a obcí Libereckého kraje.
Nouzová vakcinace je povinná pro všechny chovatele skotu, ovcí a koz starších 3 měsíců (s výjimkou zoologických zahrad), s povinností přeočkování po 3 týdnech a doočkování mláďat vždy po 90.dni po jejich narození.
Povinnost se vztahuje i na chovatele skotu, ovcí a koz, kteří dosud nesplnili svoji povinnost požádat o registraci chovu v centrální evidenci zvířat.
Nouzové očkování provádí soukromí veterinární lékaři, u kterých se musí chovatelé sami přihlásit. První očkování zvířat musí být provedeno nejpozději do 14. září 2008. Krajská veterinární správa může na základě písemné žádosti chovatele po posouzení rizik a vyhodnocení situace povolit v odůvodněných případech výjimku z nařízeného nouzového očkování, která spočívá zejména v odložení termínu 1.vakcinace, ale vakcinace musí být provedena nejpozději do 15.11.2008
Jedná se o jedinečnou akci, ve svém rozsahu první tak rozsáhlou po roce 1989. Vakcinace je jedinou účinnou obranou proti katarální horečce ovcí, proti jejímu dalšímu šíření. Umožňuje bezproblémový obchod v rámci ČR, EU i se třetími zeměmi. Proto se Ministerstvo zemědělství ČR rozhodlo pomoci chovatelům přežvýkavců stejně jako v ostatních státech EU a zajistilo financování celé akce s využitím zdrojů EU a pověřilo Státní veterinární správu ČR tuto nouzovou vakcinaci organizovat.
Pokud by se vyskytly nejasnosti nebo se nepodařilo získat pro očkování soukromého veterinárního lékaře, obraťte se, prosím, na Krajskou veterinární správu pro Liberecký kraj (pro okresy Liberec a Jablonec nad Nisou MVDr. Jaroslav Jaroš – tel. 602451874, okres Semily MVDr. Michal Švihel – tel. 721751006, okres Česká Lípa MVDr. Jindřich Dvořák – tel. 722577945), v odůvodněných nebo mimořádných případech přímo na ředitele odboru ochrany zdraví zvířat Krajské veterinární správy – MVDr. Václava Švihela – tel. 602181929).
Věřím, že všichni chovatelé skotu, ovcí a koz pochopí výjimečnost situace a povinnosti vyplývající z mimořádných veterinárních opatření splní. Pouze při plošném přeočkování všech zvířat je možné dosáhnout účinnou ochranu. Nesplnění této povinnosti by bylo nutno sankcionovat dle veterinárního zákona, a to jistě nikdo nechce.


MVDr. Josef K r á l , v.r.
ředitel Krajské veterinární správy
pro Liberecký kraj

 
Aktuality

Soutěž „Vesnice roku 2008“

Soutěž „Vesnice roku 2008“

Cílem soutěže Vesnice roku je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. Součástí regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj je v širším smyslu také podpora oživení ve venkovských oblastech prostřednictvím soutěže Vesnice roku, kterou MMR ve spolupráci s dalšími partnery pravidelně organizačně připravuje a zabezpečuje.

Vyhlašovateli soutěže jsou: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Spolupracující úřady a organizace jsou: Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo kultury, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků a Folklórní sdružení ČR. Zástupci těchto institucí navštíví všechny vítězné obce krajských kol a vyberou vítěznou obec, které pak udělí titul Vesnice roku. Mezi hodnotící kritéria patří: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství přírodní prvky a péče o krajinu.

Ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek předal v pátek 22. srpna hlavní cenu za vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku 2008 obci Poniklá v okrese Semily. Ministr při svém projevu zdůraznil, že je důležité udržovat kulturní možnosti i v malých obcích a pochválil obec za aktivitu v tomto směru.
Soutěž Vesnice roku v rámci Programu obnovy venkova je vyhlašována od roku 1995. Letošního, již 14. ročníku, se zúčastnilo celkem 309 obcí ze třinácti krajů České republiky. Z 19 obcí Libereckého kraje, které se do soutěže přihlásily, bylo úspěšných hned několik z Liberecka. Mezi nimi i naše obec. Obec Pertoltice je držitelem ceny za práci s mládeží. V krajském kole soutěže jsme získali „Bílou stuhu“.
Blahopřejeme tímto vítězi obci Poniklá. Starostce této obce děkujeme za vřelé přijetí a vytvoření skvělé atmosféry při vyhlašování vítězů v jednotlivých kategoriích.

Viktor Podmanický
starosta obce Pertoltice
 
Aktuality

Sdružení dárců krve v České republice

Sdružení dárců krve v České republice
463 48 Hlavice 54


Primátorům a starostům měst a obcí v České Republice

Vážená paní starostko,
Vážený pane starosto,

Obracíme se na Vás se žádostí o zveřejnění našeho prohlášení občanům měst a obcí a o pomoc při zajištění podpisové akce. Důvodem je značný úbytek bezpříspěvkových dárců krve a náš vysoký věkový průměr.

Máme za to, že k podpoře našeho návrhu novelizace zákona bude vhodná tato petiční podpora našich občanů starších 18 let. Právě občané starší 18 let se mohou zapojit do dárcovství krve. Naše společnost potřebuje získat nejméně 100 tisíc nových dárců krve. Jsme přesvědčeni, že Vám Vaše případná politická příslušnost nebude překážet pomoci v této oblasti. Domníváme se, že byste mohli doplnit do prohlášení, kde, kdy a u koho mohou spoluobčané naši petici podpořit svým podpisem. Žádáme též o zveřejnění naší výzvy na obecních a městských vývěsních tabulích a místních a městských rozhlasech. Zároveň žádáme o zajištění možnosti podpisu spoluobčanů.

Podepsané petiční listiny pak potřebujeme vrátit na uvedenou adresu nejpozději do 7.srpna 2008, když následujícího dne předkládáme „novelu“ skupině poslanců.


Předem děkujeme za spolupráci a přejeme Vám všem hodně zdraví s tím, abyste naši krev nepotřebovali.


S pozdravem „krev znamená život“


Jaroslav Kotrman
Zmocněnec SDK
tel: 774 376 540
e-mail: sdruzeni.darcu.krve@seznam.cz


Výzva k podpisové akci

Vážení spoluobčané,

Dárcovství krve je nenahraditelné pro mnoho občanů. Každý občan v průměru za život dostane 4x trasfúzi krve. Krev se používá při operacích, léčení zhoubných nádorů krve a pro výrobu léčiv na posílení obranyschopnosti těla atd.

V období let 2002-2006 ubylo z 360 000 aktivních dárců v ČR 83 279 dárců a přibylo 21 589 nových dárců krve. V současné době by bylo třeba získat 100-150 tisíc nových dárců krve.

Dárcovství krve je vysoce humánní. Dárci tak pomáhají všem kteří potřebují krev, plazmu nebo kostní dřeň. Sdružení dárců krve není nakloněno formě dárcovství za úplatu, ale je názoru, že by dárci měli být osvobozeni od některých poplatků ve zdravotnictví. Proto sdružení dárců krve jedná s poslanci různých politických stran z PČR o novele zákona ve zdravotnictví. Dle našeho názoru by měli být v tomto případě aktivní dárci osvobozeni od poplatků a pasivní dárci, kteří již dávat krev nemohou z věkových či zdravotních důvodů, již darovali krev nejméně 40x, rovněž osvobozeni.

Sdružení dárců krve v České republice navrhuje na srpnové zasedání Poslanecké sněmovny novelu zákona a chce ji podpořit Petičními listinami.
Námi navržený zákon a jeho schválení PČR by měl napomoci k získávání nových dárců.
Občané starší 18 let, kteří s tímto souhlasí, mohou do 6. srpna připojit svůj podpis na petiční listinu. Podepsat ji můžete. …………………………………………………………….

Petici můžou podepsat občané starší 18 let , kteří si uvědomují důležitost dárcovství krve pro život a zraví všech potřebných občanů.

Sdružení dárců krve všem spoluobčanům přeje hodně zdraví s přáním, aby naši krev nikdy nepotřebovali. Předem děkujeme za vaši podporu.

Jaroslav Kotrman
Sdružení dárců krve
tel: 774 376 540 
Aktuality

Zpráva o činnosti ČČK Pertoltice za rok 2007V roce 2007 se zúčastnily dvě naše členky aktivní činnosti SPOZu Pertoltice při Obecním úřadu v Pertolticích. Navštěvovaly naše starší spoluobčany a rovněž docházely s gratulacemi k jubilantům, při příležitosti jejich významného jubilea s malým dárkem a kytičkou.
Ani na kmenové členky našeho ČČK se nezapomínalo. Obdobně jako na členky bývalé, které již aktivní práce zanechaly, ale vždy jsou nám oporou. Rádi přispěchají s radou, když je třeba.

Pokračovala i spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů v Pertolticích. Ta spočívala zejména v poskytnutí zdravotnického dozoru při akcích, které sbor pořádal. Byla poskytována zdarma. Sboru jsme zapůjčily i novou lékárničku. Zdravotní materiál si doplňují hasiči sami.
Dárce krve nemáme a nemáme též pečovatele. O přestárlé a nemocné občany se v naší obci starají převážně vlastní děti nebo nejbližší rodinní příslušníci.

Tiskoviny a letáky na propagaci ČČK rozdáváme mezi občany, aby se seznámili s dějinami a činností našeho subjektu. Též se nám podařilo v tomto roce získat pro spolupráci s námi mladou posilu. Stala se jí sl.Tereza Dědečková. Spolupracovalo se i nadále s kronikářkou naší obce.

Je velice nutné omladit a rozšířit členskou základnu ČČK v naší obci. Zveme Vás mezi nás. Svou připraveností, proškolením, můžete zachránit to nejcennější - lidský život.
Přijďte mezi nás!

Julia Dědečková
Předsedkyně ČČK Pertoltice
Aktuality

Setkání občanů při příležitosti MDŽ

Obecní úřad Pertoltice

ve spolupráci se sborem pro občanské záležitosti

pořádá

Setkání občanů při příležitosti MDŽ

Akce se bude konat v sobotu 15.03.2008 od 14,30 hodin v zasedací místnosti budovy nové hasičské zbrojnice. Pro všechny příchozí bude připraveno malé občerstvení a pro maminky a babičky vyrobili mladí hasiči malý dárek.

Těšíme se na Vaši účast.

Za Obecní úřad Pertoltice:
Olga Čepelíková DiS místostarostka

Za SPOZ Pertoltice:
Anna Severýnová
Julia Dědečková
Aktuality

Soutěž o nejhezčí předzahrádku

SNK Pertoltice  

ve spolupráci s Obecním úřadem Pertoltice a občany obce

pořádá

 

  

 

    

Soutěž o nejhezčí předzahrádku 

 


 

                                   a celkový vzhled zahrady

     

Akce se koná od dne 1.4.2008  do 30.08.2008

v obou katastrálních území naší obce

Přihlásit se lze odesláním přiložené přihlášky nebo vyplněním na obecním úřadě

 

Soutěž  je určena pro zájemce z řad našich občanů a majitelů rekreačních objektů v naší obci. Předmětem soutěže jsou předzahrádky, zahradní úpravy a květinová výzdoba.

 

Hodnocení bude prováděno v průběhu celého období a bude dokumentováno. Po ukončení bude porotou vyhlášeno

pořadí jednotlivých soutěžících.

 

                               

Těšíme se na Vaši účast v soutěži!

 

Za Obecní úřad Pertoltice: Viktor Podmanický

 

Za SNK Pertoltice: Olga Čepelíková Dis

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………….

Přihláška do soutěže o nejhezčí předzahrádku a celkový vzhled zahrady.

Přihlašuji se tímto od soutěže probíhající v naší obci.

 

 
 

 

 


 

Jméno a příjmení :  …………………………………………

Bydliště:…………………………………………………….

 

Do soutěže přihlašuji:  ………………………………………………………………..

 

Podpis:  ……………………………
Aktuality

II. ročník soutěže v literární a výtvarné tvorbě

II. ročník soutěže v literární a výtvarné tvorbě
Obecní úřad Pertoltice
firma EKO-KOM


ve spolupráci se SNK Pertoltice a sponzory

pořádá

II. ročník soutěže v literární a výtvarné tvorbě

Téma : Naše obec a život v ní


Soutěž je vyhlášena v těchto částech a věkových kategoriích:

A. Literární soutěž - povídka, báseň, fejeton či úvaha

Kategorie:
1. věk 5 - 8 let
2. věk 9 - 12 let
3. věk 13 - 15 let
4. věk 15 a více let

B. Výtvarná soutěž - tématický obrázek / technika libovolná/, linoryt či koláž, keramika

Kategorie:

1. věk 5 - 8 let
2. věk 9 - 12 let
3. věk 13 - 15 let
4. věk 15 a více let


Soutěžní podmínky:
Vlastnoruční provedení díla, původní a doposud nepublikovaná tvorba, dodržení tématického pojetí soutěže a s tím související problematiku. Soutěžní příspěvky je nutno odevzdat na Obecním úřadě v Pertolticích. do
15.06.2008 - a to včetně. Všechny došlé příspěvky a díla budou posouzeny porotou, která bude složena ze zástupců sponzorských firem a občanů naší obce. Úspěšní účastníci budou po zásluze odměněni hodnotnými věcnými cenami, které do soutěže věnovala Obec Pertoltice, SNK a sponzoři.

Soutěž má jako druhotný, avšak také velmi důležitý aspekt a tím je výchova a podpora rozvoje osobnosti.Jde o snahu zapojit co největší počet občanů do dění v obci.

Těšíme se na Vaši účast v soutěži!

Za Obecní úřad Pertoltice: Olga Čepelíková DiS

Za SNK Pertoltice: Viktor Podmanický


 
Aktuality

1. rychlokurs ovládání PC

SNK Pertoltice  

ve spolupráci s Obecním úřadem Pertoltice a občany obce

pořádá

 

 
  I. Rychlokurz v ovládání počítače

 

 


 

  

Akce se bude konat v rámci hodin Místní knihovny v Pertolticích pro veřejnost vždy v sobotu od 8.00 – 12.30 hod v budově nové hasičské zbrojnice od března do konce roku 2008.

 Seznámení s počítačovou i další technikou, je určeno zejména pro zájemce z řad našich seniorů a dříve narozených občanů, ale přijít mohou i ti mladší.

 Odborné vedení je zajištěno formou odborníků na techniku z řad našich občanů, kteří svolili se stát načas lektory.

Plánovaný rozsah podle zájmu  – Mobilní telefon –SMS, osobní počítač, počítačové sestavy, internet a přenos dat, e-mail, tvorba tabulky a práce v programu Excel a Word. Digitalizace televizního vysílání.

                                 

 

 

Těšíme se na velkou účast na této akci 

 

 

 
 

 

 

 

 


Za Obecní úřad Pertoltice:

                                                                             

Za SNK Pertoltice:
Aktuality

OZNÁMENÍ O způsobu bezhotovostních plateb poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu(příp. i za psa)

Vážené občanky, občané, majitelé objektů,
dovolujeme si Vás upozornit na možnost bezhotovostních plateb. Pro převody z Vašich účtů prosím použijte účet č. 18521461/0100 případně  986048309/0800.
Jako variabilní symbol použijte číslo domu.(např 59)
Pro přesnější identifikaci platby prosím použijte jako specifický symbol rok narození
(v případě plateb za víc osob všechny roky narození) (např 1952, či 5248828099)
Máte-li možnost přidat k příkazu text napište přímo jména plátce, či plátců a  doplnění, že se jedná o poplatek za TKO či TKO+PES


V Pertolticích dne 3.1.2008 
Aktuality

ZPRÁVA O SITUACI OBCE za první rok volebního období 2006-2010

Po již mnohokrát popsaném výchozím stavu obce na podzim v roce 2006, předkládáme Vám nyní výsledky činnosti správy obce, orgánů obce a také našich občanů za období do 31.10. 2007.
Tato zpráva zahrnuje veškeré oblasti a činnosti, které se na území obce v daném období sledovaly.
Vývoj ekonomických ukazatelů – finanční stav obce, plnění  rozpočtu, nakládání s majetkem obce.
 

1.      Stav účtů obce Pertoltice – 2006 - 2007
2.      Plnění závazků z roku 2006
3.      Plnění rozpočtu roku 2007
4.      Stav pohledávek a závazků ve sledovaném období
5.      Prodeje majetku- výpis stavu, hodnocení
6.      Vývoj v dotačních titulech
7.      Celkové hospodaření samosprávného celku za sledované období
8.      Popis činnosti obecních orgánů a práce občanů
 

1.  Stav obecních financí na účtech ke dni  01.11.2006  a  ke dni 01.11.2007

Poř. číslo

Typ účtu a bankovní ústav

Stav na účtu ke dni rozvahy

01.11.2006                01.11.2007

1.

Běžný účet KB

      93.970,00

35 404,00

2.

Běžný účet ČS

     -33.519,00

39 675,00

3.

Podúčet úvěrový č.p.193 ČS

       2.000,00

42 134,00

4.

Pokladna obec hotovost

       5.000,00

6 000,00

5.

Jiné zdroje FRB

     23.593,30

35 366,00

6.

Úvěrový účet obce ČS č.1

  -236.000,00

-126 200,00

7.

Úvěrový účet obce ČS č.2

            0,00

0,00

  C E L K E M

          -144 955,70

+ 32.379

 

 2. Stav plnění závazků obce přejatých ke dni 01.11.2006

Poř. číslo

Typ závazku-přejatých k1.11.

Částka

2006

Částka

2007

 1.

Odstupné odstupujícímu starostovi

    203.000,00

                 0,00

 2.

Dluh- pracovník p. Mlejnek                 

      80.000,00

         20 000,00

 3.

Půjčka od fyzické osoby

    750.000,00

      750 000,00

 4.

Doúčtování  podílu územního plánu

      52.657,00

           0,00

 5.

Běžné faktury obce

    764.645,00

                  0,00

 6.

Vyčerpaný účet dotační na běž.spot.

    117.997,00        

0,00

 7.

Vyčerpaný úvěr na běžnou spotřebu

      80.000,00

            0,00

 8.

Dozor,inženýring na stavbě č.p.193

U                  0,00

0,00

 9. a)

Úvěr na dokončení stavby

 3.050.000,00

3 050 000,00

 9. b)

Úroky a poplatky za úvěr na byty

U    2 164 819,30

2 164 819,30

10.

Splátka do FRB ministerstvo

    232.386,00

200 846,00

11.

Vlastní podíl obce na stavbě č.p. 193

U       648.000,00

       618 000,00

12.

Dluh za provedené práce pro obec

      65.000,00

20 000,00

13.

Jiné- dluh vůči statutárnímu zástupci

0,00                

         0,00

14.

Nepodložená faktura Keller faktury

U         30 000,00

            0,00

15.

Anuitní částka  čerpání úvěru -kauce

U         45 000,00

0,00

16.

Běžný úvěr- spotřeba

U       236 000,00

126 200,00

C E L K E M 

U  8 519 504,30 6 949 865,30

 V tabulce k bodu 2 jsou znakem „U“ označeny opravné položky, protože během období je bylo možno upřesnit na základě relevantních informací a podkladů. Snížení dluhu z roku 2006 za první rok činí 1 569 639,00 Kč.

 3. Plnění rozpočtu 2007

Bylo provedena jedna  rozpočtová změna - opatření. V celku se plní rozpočet dle nastavených kriterií. V příloze tohoto dokumentu je i přehled FIN 12, zpracovaný ke dni 31.10.2007. Celkově se dá říct, že došlo k nadhodnocení příjmů, ale na druhé straně oproti minulým letům k poklesu spotřeby – tedy výdajů.Úpravy v rozpočtu byly provedeny na základě přijatých dotací.

 4.a)  Stav a výhled pohledávek povinných osob vůči obci

Stav pohledávek a závazků obce k 1.11.2007 :
Pohledávky:
Poplatky za psy:                                        0,00 Kč
Poplatky za TKO                              14 148,00 Kč
Pohledávka nájemné hostinec          47 000,00 Kč
Pohledávka přístřeší                         12 000,00 Kč
Jiné pohledávky                                  2 500,00 Kč                                                      

CELKEM                                     75 648,00  Kč

 Pohledávky jsou již, nebo budou řešeny v nejbližší dobou exekutorem, podána žádost na soudní platební výměr u pohledávky na nájemné restaurace. Běží dále i úroky a penále.

 4. b)  Celkový stav a výhled závazků obce Pertoltice

a) Běžné faktury                                                   55 000,00 Kč                                     
b) Financování dotací vlastní podíl byty          618 000,00 Kč   ( škola Maryško,vlastní podíl,přípojka)    
c) Závazky vůči zaměstnancům                          42 422,00 Kč   (starosta plat)             
d) Závazky k fyzickým osobám                         770 000,00-Kč   750 000,-( Šeda ) a  20.000,- (Mlejnek)
e) Závazek banka ČS a.s. úvěr+úroky           5 215 000,00 Kč    škola byty
f)  Závazky úvěrového charakteru                               0,00 Kč
g) Závazek úvěr běžné spotřeby ČS a.s.           126 200,00 Kč    běžné provozní výdaje
h) Závazek úvěru na Fond rozvoje obce           200 846,00 Kč   fond na půjčky občanům
ch) Další závazky                                                  20 000,00 Kč    úhrada prací obec  
 

Závazky obce celkem                            7 047 468 ,00 Kč

 

   5. Prodej majetku obce uskutečněný ve sledovaném období

Podle jednotlivých kategorizací naleznete přehled v tabulce č.3  Obecní zastupitelstvo přistoupilo k prodeji pouze v případě jasné nepotřebnosti prodávaného majetku a v několika případech s ohledem na nutnost řešit vzniklou situaci kolem finančních prostředků obce. Veškeré takto získané prostředky byly použity zčásti na umořování dlužných částek a nákup techniky pro hasičský sbor. Na jiný účel nebyly prostředky použity, přesně v souladu s usneseními zastupitelstva obce.

Poř. Datum,

             

Druh prodeje Částka do rozpočtu obce

 

1.   Pozemková parcela Morovi 15 548,00
2.   Pozemková parcela Verdickt 35 000,00
3.   Pozemková parcela Myslivecké sdružení 10.640,00
4.   Akcie ve vlastnictví obce ČSAD a.s.         0,00
6.   Pozemková parcela  Nykrýnovi 19 850,00
7.   Pozemková parcela Čepelíková D. ml. 1001,00
8.   Pozemková parcela Faflák 201,00
9.   Písek 5 tun                                        1 000,00
10.   Pás                                           500,00
CELKEM                                                                                    83 740,00

 6. Vývoj situace dotačních titulů.

 Na pokrytí vlastního podílu u všech dotačních titulů a probíhajících akcí v celkové hodnotě  681.057,-Kč  disponovala obec s finančními prostředky ve výši 154.403,- Kč. Jednáními a usilovnou prací, dále množstvím brigádnických hodin občanů, se podařilo zvládnout dotační tituly, jak je uvedeno v následující tabulce. Dotace na územní plán byla vrácena pro nemožnost tento projekt zvládnout po finanční stránce.Stejný osud čekal dotaci na výstavbu multifunkčního hřiště.Ve sledovaném období proběhlo dokončení a vyúčtování všech započatých akcí s účastí dotace. Toto neplatí pro akci na č.p.193.

I díky snaze občanů, sponzorů a prostředků SDH, se podařilo zakoupit novou stříkačku a dokončit přístavbu skladu, do stavu vhodného pro kolaudační řízení.

Hospodaření samosprávného celku za první volební rok 2006 - 2007 

Závazky celkem

                    Částka v Kč

Ke dni 01.11.2006

      8 519 504,30  Kč     

Ke dni 01.11.2007

7 047 468 ,00 Kč

 

Kategorie

                    Částka v Kč

Závazky celkem

 7 047 468 ,00 Kč

Pohledávky celkem

      75 648,00  Kč

Ke dni 01.11.2007 celkový výsledek hospodaření obce

                    

- 6 971 820,00 Kč

 Agresivní politikou úspor a předem stanovených postupů bylo dosaženo na přelomu roku výborného výsledku v kapitole závazky obce. Všechny schválené faktury za rok 2006 byly uhrazeny, z části přesunuty na rok 2007 – firma MAPA, dohled na výstavbě bytů (bude proplaceno na konci akce při vyúčtování státu), pan Mlejnek bude vyplacen poloviční částkou 20.000,-Kč z důvodů daňových –převod do roku 2008. Různými opatřeními a jednáním se podaří splnit část našeho podílu na výstavbě bytových jednotek. Pravidelně probíhá splácení běžného spotřebního úvěru u ČS a.s. i platby úvěru finančních prostředků do našeho Fondu rozvoje bydlení obce Pertoltice. Proběhla platba našeho podílu – kauce na úvěr u ČS a.s., kterým budeme hradit dofinancování výstavby bytů. Odstupné starostovi bylo uhrazeno řádně v měsíčních splátkách a platby proběhly přednostně.

Díky jednáním a postavené taktice, se podařilo snížit závazek z roku 2004 – za projektové práce k výstavbě bytových jednotek na 300.000,-Kč – tedy o 249.000,-Kč.

Také byla hrazena jedna pokuta za černý odběr el. energie v Horních Pertolticích u posilovací stanice. Zpoždění plateb nastalo z důvodu malého množství finančních prostředků u úhrady za el. energii, za svoz odpadů z domácností, platu současného starosty, služeb telefonních společností , pojištění majetku obce a dopravní obslužnosti.V posledním období dochází ke srovnání stavu do normálu. Je nutno též vzpomenout na nemalé úspory, které vznikly díky nevyplácení značné části odměn zastupitelům a členům výborů na rok 2007. Též bylo přistoupeno k posunu plateb platu starosty v prvním pololetí roku.

Bohužel pro naše občany se na závěr roku objevil problém. Ten vznikl postupem firmy, která prováděla rekonstrukci VO v obci – část Dolní Pertoltice. I přes intenzivní jednání a medializaci problému, se nepodařilo napravit stav v krátkém čase. Část vedení do Nových Pertoltic se povede realizovat až v pozdější době.

7.  Přehled činnosti obecních orgánů a práce občanů pro obec 

V této oblasti nedošlo k plánované dohodě o provozu ordinace lékaře. Po jednáních se třemi lékaři
Frýdlantského výběžku, se ukázala tato představa jako lichá. Alespoň je nyní zřejmé, že budování
nového obecního úřadu v objektu č.p.64, nebyla dobrá vize, protože uváděnou ordinaci v tomto
nově zbudovaném objektu, by stejně neměl kdo provozovat. V bydlení občanů také došlo
ke změnám. Jedno přístřeší bylo ukončeno pro nepřípustné chování a neplacení nájemného za tyto
prostory. Opět bylo však přiděleno dalšímu uchazeči. Dále pokračuje výstavba bytových jednotek v č.p. 193.
Celkem zde vznikne 14 nových bytových jednotek. Pro značné problémy s dodavatelskou firmou
a finančními prostředky, se nepodařilo předat byty do užívání dne 15.10.2007. V průběhu se bohužel
 objevovaly problémy i s naplněním bytů - někteří žadatelé se rozhodovali vlastně po celou dobu výstavby.
Tím značně komplikovali práci zastupitelstvu obce. Jedná se o poskytnutí domova části obyvatel místních i
z jiných lokalit, ovšem za cenu toho, že obec na sebe bere břemeno na dlouhou dobu - 20ti let. Snahou bylo
posílit počet obyvatel obce. Kriteria, která byla stanovena pro přidělení bytů, by měla zajistit hladký průběh
splátkového období a hlavně kvalitní soužití v tomto bytovém domě. Ekonomické ukazatele této akce jsou
zmíněné v jiné části zprávy.

Na poli kulturním proběhlo několik akcí. První bylo pořádání I. ročníku literární a výtvarné soutěže a druhou
otevření Muzea historie obce Pertoltice. Též bylo zajištěno vystoupení kouzelníka v kompletní verzi, až na cukro-
vou vatu. Bylo pořádáno několik zdařilých akcí jednotlivými subjekty. Například stavba a kácení májky, pálení čarodějnic, branný závod pro mladé hasiče a den s hasiči z SDH Pertoltice. Byly uspořádány dvě taneční zábavy.
Vítání nových občánků ve sledovaném období proběhlo třikrát.
Dětský den byl pořádán i bývalým nájemcem Restaurace v Pertolticích - panem Pavlem Plškem.
Proběhla jednání o zřízení nového školského obvodu v obci Višňová – neúspěšně.
Zřízení víceúčelového hřiště neproběhlo, protože obec opět neměla dostatek finančních prostředků na financování
své účasti.
 

Bohužel ne všichni obyvatelé pochopili snahu o zlepšení stavu obce, ve kterém se nacházela v roce 2006. Přesto můžeme poděkovat dosti lidem, za jejich kladný a příkladný postoj k řešení situace. Nebylo pro ně jistě jednoduché skloubit práci pro obec a své pracovní i soukromé aktivity civilního života. Proto si jich velice vážíme a mohou počítat s naší podporou i opačným směrem. Mezi akce, kde se prokázalo, že jsou v našich řadách lidé vysokých morálních kvalit a zásad, byla přístavba hasičské zbrojnice. Zde odpracovali jednotliví členové sboru a pomocníci mnoho hodin bezplatně. Uvádíme jejich jména - p. Plesar Ladislav, Karel Čepelík, oba páni Závůrkové, Josef Richtr, Jindřich Mlejnek, Pavel Horáček, Jirka Horáček, Mirek Krivčík ml., Radek Novotný, Radek Valášek, Jakub Šantroch. Také dámy sl. Dagmar Čepelíková a Olga Čepelíková, Markéta Valášková a Irena Závůrková.

Další akcí byl úklid staré střešní krytiny na hřbitově v Pertolticích. Po zjištění závazku obce, byla svolána brigáda na provedení úklidu a zkulturnění prostředí po dvou letech stávajícího stavu. I přesto, že to děkanství ve Frýdlantu nepříslušelo, poskytlo nejen finanční výpomoc, ale přiložili i vlastní ruce k dílu. Uvádíme jména -  Alexander Keller st., Karel Čepelík, Edita Soukupová, Josef Romanec, Miloš Faciník, manželé Bělochovi, Ing.David Petráš, Vladimír Závůrka, Irena Závůrková, Jana Richtrová a oba kluci, František Neufus, Viktor Podm
Aktuality

Vyhlášení výsledků I. ročníku literární a výtvarné soutěže

Vyhlášení výsledků I. ročníku literární a výtvarné soutěže
Obec Pertoltice, SNK Pertoltice, EKO-KOM a firma A.S.A vyhlašují výsledky soutěže takto:


Hlavní cena:

 Nikol Reinhardtová a Diana Reinhardtová
 Prezentace na CD, výborné a zajímavé zpracování, moderní pojetí

Literární soutěž:

 1. místo   Olga Čepelíková   báseň
 2. místo   Ivana Svitková      úvaha

Výtvarná soutěž:

Kategorie  4 – 7 let :

1.    místo  Alžběta Bryknerová
2.    místo  Renata Severýnová
3.    místo  Pavla Prousková

Kategorie 8 – 12 let :

1.    místo  Markéta Valášková
2.    místo  Hana Voňková
3.    místo  Tereza Bryknerová
4.    místo  Lucie Valášková

Kategorie  13 -15 let:

1.    místo  Barbora Srpová

Kategorie 15 – 18 let a více
 
1.    místo  Irena Závůrková
2.    místo  Nikol Reinhardtová
3.    místo  Dagmar Čepelíková

Mimo kategorie se zúčastnila  Růžena Valášková a tudíž vyhrává též hodnotnou cenu.
Všem účastníkům soutěžního klání děkujeme za jejich účast a těšíme se na další ročník, který bude též tematicky založen. Věříme, že opět projevíte zájem se zúčastnit a možná i ve větší míře.
Ceny výhercům budou předány po vyzvání dopisem.
Všem přejeme hezké dny příští a klidné prázdniny.


za Obec Pertoltice    Viktor Podmanický
za SNK                     Olga Čepelíková DiS
                 

Vítězná práce ke stažení zde (soubor wmv).

Fotogalerie zde.


Aktuality

Zlatý erb vyhráli i handicapovaní!

V krajské části soutěže o nejlepší internetovou prezentaci vyhrála cenu veřejnosti obec Pertoltice. Její stránky byly vytvořeny ve spolupráci se zdravotně znevýhodněnými klienty českolipského občanského sdružení 1. Integrační centrum. Českolipské sdružení nabízí tyto služby v rámci svého projektu Integrace. Administrátoři internetových prezentací z řad handicapovaných se podílejí i na dalších webových stránkách, např. obce Skuteč, muzea Skuteč apod. Tato činnost je zajímává i z pohledu komerčních subjektů, kteří využitím služeb sdružení mohou uplatnit tzv. náhradní plnění. (red)

  


 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
 • 201411182028_fb
Anketa
Věříte ve zlepšení zdravotnických služeb po převzetí Nemocnice Frýdlant s.r.o. společností KNL, a.s.?

ANO (396 hl.)
 
ČÁSTEČNĚ (372 hl.)
 
NE (401 hl.)
 
NEVÍM (269 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1438
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz