Table 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't existTable 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't exist Oficiální stránky obce PERTOLTICE
       
Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Pertoltický Masopust 2006 - 16
Pertoltický Masopust 2006
zobrazení: 4357
známka: 0
 

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1420 nalezených)

Aktuality

Stanovisko SOLK k návrhu věcného záměru herního zákona

Aktuality

Pozvánka na oslavy Mezinárodního dne žen

Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s Obecním úřadem Pertoltice

Vás dne 11. března 2009 zvou na posezení u příležitosti

oslavy Mezinárodního dne žen

To se bude konat na hasičské zbrojnici v Pertolticích
od 17:00 hodin

Připraveno bude občerstvení a mladí hasiči nacvičili k této příležitosti krátký kulturní program a pro maminky a babičky mají malý dárek.

Zveme všechny maminky, babičky a slečny, ale i jejich mužské protějšky. Přijďte s námi oslavit Váš svátek!
Aktuality

Ministerstvo Životního prostředí

200902131534_MZP-1

200902131535_MZP-2
Aktuality

Obecní úřad Pertoltice oznamuje občanům obce Pertoltice

Obecní úřad Pertoltice
Obecní úřad Pertoltice, Dolní Pertoltice 59, 463 73 pošta Habartice, Liberecký kraj
+420 724 162 170
http://www.obecpertoltice.cz; e-mail: obec.pertoltice@volny.cz

Č.j.: /2008

O Z N Á M E N Í

Obecní úřad Pertoltice oznamuje občanům obce Pertoltice

Svoz domovního odpadu bude proveden mimořádně dne 19.2.2009. A to z důvodu následné přípravy vozidla Multicar na pravidelnou technickou prohlídku.

Dne 20.2.2009 bude obecní úřad mimo provoz. A to z důvodu čerpání náhradního volna a naplánovaného školení, včetně probíhajících zkoušek při zvyšování kvalifikace pracovníků obecního úřadu.


Informace podá kancelář obecního úřadu na tel.č. 724 162 170, e-mail : ou_pertoltice@volny.cz

V Pertolticích dne 11.2.2009

Viktor Podmanický v.r. - starosta obce
Olga Čepelíková DiS v.r. - místostarostka
Aktuality

Pomáháte recyklovat? Chráníte životní prostředí a suroviny!

Aktuality

Obec Pertoltice- výzva k požáru.

O Z N Á M E N Í

Vzhledem k probíhajícímu požáru v katastru obce Černousy a s pohledem na složení látek, které hoří:


Obecní úřad Pertoltice varuje naše občany před pohybem ve venkovních prostorách a větrání domácností. A to až do odvolání.

Dne 08.02.2009

Viktor Podmanický
Starosta obce
Aktuality

Stanovisko o založení těžby štěrkopísku

200902031410_sterkopisek
Aktuality

Pozvánka na cvičení

200901270951_cviceni
Aktuality

Vzniká celostátní hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Aktuality

Ordinační hodiny praktického lékaře - MUDr. Viera Holečková

Aktuality

P O Z V Á N K A na 1. veřejné mimořádné zasedání obecního zastupitelstva

O b e c n í ú ř a d P e r t o l t i c e
Dolní Pertoltice 59, PSČ 46373 pošta Habartice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E-mail: ou_pertoltice@volny.cz, obec.pertoltice@volny.cz tel. 724 162 170

Čepelíková Olga DiS
Haloun Petr
Halounová Zdeňka
Skrbková Renata
Soukupová Edita
Šlemr Josef
Valášek Radek
Závůrková Irena
Podmanický Viktor

Č.j: V Pertolticích 14.01.2009


P O Z V Á N K A

na 1. veřejné mimořádné zasedání obecního
z a s t u p i t e l s t v a


Zveme Vás na zasedání obecního zastupitelstva obce Pertoltice, které proběhne

v pondělí dne 26.01.2009 od 17.30 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pertolticích.

Program:

1) Zahájení zasedání
2) Projednání zpracovaných inventur
3) Zpráva o plnění usnesení z předchozích zasedání OZ
4) Projednání a schválení plánů práce obecních orgánů na rok 2009
5) Zprávy o probíhajících akcích, dokončení akcí a průběh řešení reklamací na č.p.193,
stížností občanů,
6) Plán investičních prací, dotačních titulů a oprav majetku obce
7) Plnění rozpočtu 2008 – rozpočtová změna
8) Diskuze
9) ZávěrPodmanický Viktor - starosta

Olga Čepelíková DiS - místostarostka

 
Aktuality

Volná bytová jednotka k pronájmu

O Z N Á M E N Í

Obec Pertoltice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., zákona o obcích
ve znění pozdějších platných předpisů

oznamuje

záměr obce Pertoltice pronajmout bytovou jednotku v č.p.193 – bytový dům v Dolních Pertolticích. Jedná se o byt č.14, v podkroví objektu, o velikosti 1+0 s příslušenstvím -28m2,
nájemné 50,-Kč za m2 podlahové plochy + zálohy na služby ve výši 1450,-Kč.

Připomínky, návrhy, či případné jiné nabídky je možno uplatnit na Obecním úřadě Pertoltice v termínu do 15 dnů, ode dne vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce obecního úřadu.


V Pertolticích dne: 08.01.2009
Aktuality

Vyjádření ŘSD ČR

200901071255_vyj_rsd_cr
Aktuality

Jak jsme ochutnávali čokoládu paní Srpové

200902031406_cokolada
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Věříte ve zlepšení zdravotnických služeb po převzetí Nemocnice Frýdlant s.r.o. společností KNL, a.s.?

ANO (350 hl.)
 
ČÁSTEČNĚ (328 hl.)
 
NE (362 hl.)
 
NEVÍM (233 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1273
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz