Table 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't existTable 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't exist Oficiální stránky obce PERTOLTICE
       
Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Výlet do ZOO a Botanické zahrady 2009 - 2
Výlet do ZOO a Botanické zahrady 2009
zobrazení: 2522
známka: 0
 

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1420 nalezených)

Aktuality

Taneční kroužek Planeta po třiceti letech!


Taneční kroužek Planeta po třiceti letech!

n201003292205_image001
5.12.2009 jste mohli vidět vystoupení tanečního kroužku „ Planeta“ po třiceti letech.
Kdo to je?
Jsou to maminy, které byly nejmladšími členkami kroužku „Mladých hasičů“, při SPO Pertoltice v roce 1979. Po nácviku se scházely u magneťáku a tančily. První vystoupení bylo ženám k svátku MDŽ. Patronát nad tanečním kroužkem si vzal ČSŽ Pertoltice. Další vystoupení za rok, opět k MDŽ, v sále kulturního domu Pertoltice, ale to již byl větší program: recitace, scénky + dva tanečky.
Pozvání
Další pozvání na sebe nenechala dlouho čekat. Předtančení na plesy a taneční zábavy přicházela z celého okolí – Habartice, Černousy,Ves, Andělka, Víska, Dolní Řasnice, Frýdlant a Liberec.
Dále vystupovaly
Vystoupení na různých schůzích a konferencích pro Elitex Dětřichov, Hedvu Liberec, schůzích dohlížecích výborů SD – Jednoty Liberec v Černousích a Pertolticích, důchodcům v Liberci - Coloseu i ve Frýdlantě, pro OÚNZ ve Frýdlantu, pošťákům i nádražákům. Vystoupení proběhla i v kině ve Frýdlantě. A to při různých akcí pro děti, například maškarní.
Pak přišly soutěže
Tam nás přihlásila paní Černochová z Habartic. Tančilo se podle soutěžních pravidel – skladba musela být orchestrální, dlouhá čtyři minuty, tanec musel mít příchod a odchod. Bylo to zase něco nového! Patronát si nad námi vzal „Spojený závodní klub ve Frýdlantě“.
Působení
Taneční kroužek působil 10 let, a z toho se 7 let účastnil okresních a krajských soutěží, tanečních přehlídek v Havířově – Horní Suché, a podobně. Nemohli jsme konkurovat tanečním školám z velikých měst. Ale stále se nám dařilo přijít s něčím novým, co tu ještě nebylo! Takto například vznikla „ Mozaika“, tanec bílých a černých tanečnic, které tvořily barevné vzorce na parketě, jako když skládáte mozaiku. Troufli jsme si i na vlastní tvorbu. Napsala jsem text a dva kluci na vojně z toho udělali skladbu. Do orchestrálky namluvili text. Skladba se jmenovala „Paleta“, a byla zaměřená k ochraně životního prostředí. Zaujala všude, kde jsme s ní vystupovaly. Na závěr kariéry jsme nacvičily skladbu „ Líné čertice“ - 6.místo v krajském kole. Pak děti dospěli a v roce 1989 byla činnost kroužku ukončena.
Co jsme „ uvařily“ V září roku 2008 jsem členky svolala na sraz po dvaceti letech. Jednu napadlo – co si takhle ještě jednou zatančit? Jen tak podle svého a pro radost. Bez soutěžních pravidel. Tak jako na počátku všeho! Šlo to ale těžko, neboť jsme za těch třicet let všechno zapomněly! Rok jsme tvrdě nacvičovaly, šily kostýmy. Stále někdo chyběl. Po roce je program vystoupení hotový, vybráno datum, pozvaní hosté a podobně. Ke společnému vystoupení jsme pozvaly dívky z kroužku mladých hasičů v obci Pertoltice, které také tančí při oslavách MDŽ. Pozvali jsme i kroužek „ JOY DANCE“, ze základní školy v Liberci, který tančí také amatérsky, tak jako my. Na světě se tedy objevila nová taneční přehlídka.
Začínáme v lednu 2008 a plánujeme tančit pouze v onen jeden den. Zahájily jsme scénkou – jak to vše před rokem začalo. Ještě v zástěrách zavzpomínaly na tanec „Kamízi“. Druhý tanec je skladba „ Oheň a voda“, třetí „ Děti ráje“, se kterými jsme obsadily na soutěžích : V Chomutově – krajské kolo 4.místo a v Ústí nad Labem v krajském kole též 4.místo. Malá pauza na převlek a je tu skladba „Julia“. Opět převlek a tanec výrazový - „Gaga“. Po dalším převleku tančíme skladbu „ Móda bláznivá“. Tuto skladbu jsme však nacvičily úplně jinak. A to jako módní přehlídku. Dále něco ze scénických tanců - „Neposlušní roboti“.
n201003292206_image002
Poté jsme pozvaly na parket dívky z Pertoltic. Tančily tanec „Včelka Mája“. Po nich tančili nejmenší hasiči z Pertoltic, pod vedením Olinky Čepelíkové, v hasičských kostýmech s dřevěným autem a stříkačkami, skladbu „Hasiči has!“. Bylo to velice milé vystoupení od tak malých dětiček.
Po nich vtrhlo na parket nespoutané mládí z Liberce. Děvčata zatančily celkem 4 skladby v rytmu – Hip-Hopu. Bylo to super vystoupení!! Taneční přehlídku jsme ukončily tancem „Líné čertice“. Po čertím reji se na sále rozsvítilo a vešel Mikuláš s Andělem. Měli pro přítomné koš plný dárků.
Taneční kroužek Vám představila vedoucí kroužku – paní Marie Srpová.

Obecní úřad Pertoltice, starosta obce a mnoho dalších obyvatelů naší obce děkují touto cestou za odvedenou práci všem účinkujícím členkám tanečního kroužku „Planeta“. Vystoupení se velice líbilo a bylo zpestřením života v obci. Je milé vědět, že v obci se najde i v dnešní uspěchané době kolektiv lidí, kteří dokáží zabrat, když je třeba. Na účinkujících bylo vidět, že si připravily program, který je bavil. A vše dopadlo skvěle, protože to je právě předpoklad pro úspěšnost každé práce.
Zvláštní poděkování patří:
- Paní M.Srpové
- Všem, kteří zajistili přísun a roznášení občerstvení
- Panu Stodůlkovi, který zabezpečil hudební produkci a ozvučení
- Všem sponzorům akce
- Tanečnímu kroužku JOY-DANCE z Liberce
- Sboru dobrovolných hasičů Pertoltice
 
Aktuality

DUBEN NA FRÝDLANTSKU

Aktuality

OZNÁMENÍ o splatnosti místního poplatku za likvidaci odpadu


!!!POZOR!!!

Vážení poplatníci, blíží se doba splatnosti místního poplatku za likvidaci odpadu!

Výše poplatku pro rok 2010 je ve stejné výši jako v roce 2009 - tedy 500,-Kč na poplatníka.

Splatnost poplatku do 31.3.2010.

Posledním dnem pro zaplacení je 31.3.2010, a to včetně. Pro platby uskutečněné bankovním převodem na účet obce, se nebere za dobu splatnosti datum podání bankovního příkazu, ale datum připsání správné částky na bankovní účet obce.

Uskutečnění platby
Platbu lze provést: 1) v hotovosti do pokladny obecního úřadu, ve stanovených úředních hodinách
2) bankovním převodem na účet obce

V Pertolticích dne: 04.03.2010
Viktor Podmanický - starosta obce
Aktuality

Příjem pozemního digitálního vysílání TV Prima a Prima COOL

Aktuality

Příjem pozemního digitálního vysílání České televize

Aktuality

Tomáš CÝRUS - práce v zahradě i koruně

Tomáš CÝRUS - práce v zahradě i koruně
ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSNÍ ŘEZ DŘEVIN
(práce z lana)

odstranění odumřelých větví
začištění ran a zlomů
redukce v blízkosti staveb

BĚŽNÉ ŘEZY OVOCNÝCH STROMŮ

RIZIKOVÉ KÁCENÍ MENŠÍHO ROZSAHU

NÁVRH A PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH VÝSADEB

tel. 607 97 15 47 Višňová 39, 464 01 u Frýdlantu v Č.
Aktuality

Nemocnice pro Haiti

201002171236_haiti_reklama


Aktuality

Soutěž o nejhezčí výtvor s tématikou Velikonoce

Vedoucí Muzea obce Pertoltice

ve spolupráci s Obecním úřadem Pertoltice

pořádá

Soutěž

Soutěží se o nejhezčí výtvor s tématikou „Velikonoce“

Akce se bude konat od 9.3.2010. Soutěžící odevzdají své výtvory na obecním úřadě nebo vedení Sboru dobrovolných hasičů.Vyhodnocení bude provedeno v zasedací místnosti budovy nové hasičské zbrojnice dne 9.4. dubna 2010. Všechna přihlášená díla budou posouzena porotou a nejzajímavější z nich, se stanou exponáty našeho muzea.

Výherci obdrží poukazy k odběru zboží do papírnictví „Lenka Kůrková“, ve Frýdlantu.

Těšíme se na Vaši účast.

Marie Srpová
vedoucí Muzea obce Pertoltice

Za Obecní úřad Pertoltice:
Olga Čepelíková DiS místostarostka
 

 
Aktuality

Zařízení pro odradonování pitné vody


Zařízení pro odstranění radonu z pitné a popřípadě i užitkové vody, které bylo 3 roky vyvíjeno speciálně pro zákazníky, kteří mají menší zdroj pitné vody, z kterého je odebírána voda kontaminovaná radonem, který je radioaktivní a způsobuje výskyt rakoviny.

Zdravotní rizika
Radon je plyn bez chuti a zápachu, nereaktivní. Vzniká radioaktivním rozpadem uranu a radia a díky své struktuře zaniká dalším radioaktivním rozpadem. Radon je velmi nebezpečný a radioaktivní prvek a způsobuje rakovinu. Česká republika se díky geologickému podloží řadí k zemím s velmi vysokou koncentrací radonu v podloží
a podzemní vodě.

Zvýšený výskyt radonu v určité lokalitě s sebou přináší nárůst výskytu rakoviny, především plicní. Jak radon, tak i produkty jeho přeměny emitují při své radioaktivní přeměně částici alfa. Ty díky své vysoké ionizační schopnosti mohou způsobit porušení DNA. Špatná reparace DNA pak způsobuje nekontrolovatelné množení buněk - rakovinu. Produkty, vzniklé rozpadem radonových atomů jsou na rozdíl od radonu kovy a po svém vzniku tvoří buď shluky s aerosolovými částicemi nebo např. s vodní párou. Takto vázané produkty přeměny radonu se při vdechnutí zachytí v dýchacím ústrojí a volně se přemění.

O zařízení
Laboratorní a technologický vývoj tohoto zařízení trval přes 3 roky, za tuto dobu bylo mnohokrát zdokonalováno až vznikla řada o 3 variacích zařízení pro snížení obsahu radonu ve vodě. Zařízení také zlepší chuť a vzhled vody. Zařízení je akreditováno pro stálý styk s pitnou vodou, je nezávadné a vyrobené dle našich nejvyšších standardů.
Nároky na provoz zařízení nejsou téměř nulové, spotřeba energie je minimální (cca 10 kč/měsíc), zařízení nemusíte nijak udržovat ani vyměňovat drahé díly.
Navrhneme zařízení na míru – přímo pro rozměry Vaší studny a množství radonu ve Vaší vodě.
 

Typ zařízení DR-1 DR-2
Umístění Do místa odběru vody Na potrubní vedení
Rozměry  Dle rozměrů vrtu  
Vzhled   Plast, nerez
Cena 13 500 Kč 17 500 Kč

* plast či nerez je možné lakovat či barvit dle Vašich požadavků

V ceně zařízení je započten dovoz, montáž zařízení a představení funkčnosti zařízení. Také garantujeme po ročním užívání zařízení jeho bezplatnou kontrolu a případnou výměnu namáhaných dílů ZDARMA. Na zařízení je záruka 2 roky.

Kozubík Lukáš
tel.: +420 606 842 178
E-mail: Kozubik.Lukas@seznam.cz
 
Aktuality

Informace - nabídka provádění prací

201001281437_sken0050


Aktuality

MUZEUM PERTOLTICE VÁS ZVE NA PRVNÍ AKCI ROKU 2010


TÉMA:

II. DÍL

VÁLEČNÉ STAVBY – BUNKRY + ZBRANĚ

Pro velký zájem veřejnosti pokračujeme další přednáškou s ukázkami zbraní a fotografií. Uskuteční se v budově obecního úřadu dne 13.03.2010 od 14,00 hod.

Přednášet bude opět pan Dušek z Jablonce nad Nisou.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Marie Srpová
Aktuality

Nepotřebné věci, potřebným lidem!

Aktuality

Šíření pozemního vysílání DVB – T multiplex 1, multiplex 2 ve Frýdlantském výběžku

TV Nova
Generální ředitel
Petr Dvořák
Kříženeckého nám. 1078/5
152 00 Praha 5
E-mail : petr.dvorak@novatv.cz


Věc : Šíření pozemního vysílání DVB – T multiplex 1, multiplex 2 ve Frýdlantském výběžku
Vážený pane řediteli,

na základě velké propagace pozemního digitálního vysílání ( DVB – T ) multiplex 1, jsme se domnívali, že konečně bude vyřešen letitý problém dokrytí Frýdlantského výběžku kvalitním
TV – signálem z vysílače na Ještědu. Jaké bylo však naše překvapení, když od 30.07.2009 se do obcí tak proklamované pozemní digitální vysílání nešíří a nelze jej ani naladit na žádném settop-boxu. Zároveň v této oblasti zanikl 43K, analogový signál programu ČT-2.
Na dotaz u ČRa – Praha jsme byli odkázáni na jimi vypracované mapy pokrytí a tím tak garantované pozemní šíření DVB-T signálu z vysílače na Ještědu „ a pokud máte problém, to že nemáte signál, tak si kupte satelit ! “
Na základě rozporuplných informací jsme nechali v osmnácti obcích a jejich přilehlých osadách v souladu s vyhláškou 163/2008 orientačně proměřit pozemní šíření DVB-T.
Pro tato měření byla použita souprava Promax Explorer II, výsledkem měření bylo zjištěno, že dokrytí pozemním DVB-T Frýdlantského výběžku je necelých 12% z toho kvalitním signálem stupněm Q5 pouze 5% a zbývajících 7% se pohybuje mezi stupni Q1 a Q3 na ostatním území se signál nenachází.
V srpnu 2010 má být spuštěno pozemní vysílání DVB –T, multiplex 2, provozované na 60K, předpokládáme, že dokrytí multiplexem 2 bude nižší než u multiplexu 1 a zmizí analogové vysílání
TV – Prima.
Je paradoxem, že digitalizace pro 25 000 stálých a 5 až 15 000 přechodně bydlících obyvatel se stává nedostupnou a tuto oblast v šíření TV- signálu to opět vrací do doby minulého století !
Z předchozího jednání s ČRa – Praha vyplývá pouze jen nechuť řešit celou záležitost s šířením pozemního DVB-T multiplex 1 tak i multiplex 2, pro Frýdlantský výběžek.
Na základě takto vzniklé situace jsme nuceni Vás a ostatní dotčené strany požádat o společné jednání, které bude mít za úkol vyřešit stávající stav a navrhnout postup kvalitního šíření pozemního DVB – T multiplex 1, multiplex 2 v součinnosti se starosty Frýdlantského výběžku.

Děkujeme za pochopení


Ve Frýdlantu dne : 12.1.2009 Starostové Frýdlantského výběžku

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Věříte ve zlepšení zdravotnických služeb po převzetí Nemocnice Frýdlant s.r.o. společností KNL, a.s.?

ANO (354 hl.)
 
ČÁSTEČNĚ (331 hl.)
 
NE (366 hl.)
 
NEVÍM (237 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1288
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz