Table 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't existTable 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't exist Oficiální stránky obce PERTOLTICE
       
Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Zastupitelstvo obce Pertoltice 2014 - 2018 - 1
Zastupitelstvo obce Pertoltice 2014 - 2018
zobrazení: 1816
známka: 0
 

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1420 nalezených)

Aktuality

Oznámení - dne 11.září 2010 v 11,00 hod, bude znovu obnoven provoz místního muzea

OZNÁMENÍ

Zveme zájemce o historii do Muzea obce Pertoltice. A to u příležitosti čtvrtého výročí otevření muzea.

Obecní úřad oznamuje občanům obce, majitelům rekreačních objektů a příznivcům historie obce, že dne 11.září 2010 v 11,00 hod, bude znovu obnoven provoz místního muzea. To bylo uzavřeno v důsledku nutných oprav.

Program:
- Nová výstava s názvem „Co možná nevíte“. Bude též vystavena originální kronika obce.
- Přednáška: „Evropské systémy opevnění“ + ukázky CD. Přednášet bude pan Cibulka z Liberce.
- U této příležitosti bude zároveň opět možnost shlédnout patrové sklepení pod restaurací v Dolních Pertolticích.

Pro získání informací o historii naší obce nebo se zájmem o shlédnutí fotografií z poválečných let i současnosti se obracejte na paní Marii Srpovou vedoucí muzea

(kont.KRONIKARKA.MARIE.SRPOVÁ@seznam.cz)

Viktor Podmanický
starosta obce
Aktuality

Oznámení o obnovení provozu místního muzea

OZNÁMENÍ

Obecní úřad oznamuje občanům obce, majitelům rekreačních objektů a příznivcům historie obce, že 12. září 2010 bude znovu obnoven provoz místního muzea. To bylo uzavřeno v důsledku nutných oprav.

V prostorech muzea vás čeká nová expozice. U této příležitosti bude zároveň opět možnost shlédnout patrové sklepení pod restaurací v Dolních Pertolticích. Pro získání informací o historii naší obce nebo se zájmem o shlédnutí fotografií z poválečných let i současnosti se obracejte na:
paní Marii Srpovou vedoucí muzea
( kont.KRONIKARKA.MARIE.SRPOVÁ@seznam.cz)

Viktor Podmanický - starosta obce
Aktuality

Informace – omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků

Aktuality

Veřejně prospěšné práce a veřejná služba mohou pomoci lidem bez zaměstnání a ve složité finanční situaci

Aktuality

Nabídka čistírny odpadních vod Zawidow

201007082034_cist-


Aktuality

Rozhodnutí prezidenta republiky

201006281411_frydlantsko_plakatSem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě nevyužití této části vše vymažte - tedy včetně tohoto textu!


Aktuality

Pozvánka na hasičskou soutěž O zlatou povodňovou lopatu

Sbor dobrovolných hasičů obce Višňová

si Vás tímto dovoluje pozvat na 2.ročník hasičské soutěže

O zlatou povodňovou lopatu

konanou dne 3.7 2010 od 14.00 hod na hasičském cvičišti v Předláncích

• Družstvo tvoří 5 členů.Družstvo mohou tvořit muži, ženy, smíšené a nově i z nečlenů SDH.
• Startovné za každé družstvo činí 100Kč

Časový průběh:
• 13.30 hod.-sraz soutěžících družstev
• 14.00 hod.-nástup, losování, zahájení
• 14.20 hod-zahájení soutěže
• Po ukončení hlavní soutěže dobrovolná soutěž pro jednotlivce

Propozice hlavní soutěže:
• Každé družstvo musí naplnit pískem 20ks.pytlů (dodá pořadatel), řádně uvázat
(nesmí se rozsypat) a vytvořit protipovodňový val na vymezeném místě.Po
dokončení valu se družstvo přemístí k připravené historické ruční stříkačce
(tzv.koňka) a provede jedním proudem nástřik na nástřikový terč. Po nastříkání
terče disciplína pokračuje přesunutím zpět k protipovodňovému valu, kde
soutěžící vysypou a složí pytle na určené místo. Potom proběhnou startovací
čarou a soutěž bude ukončena proběhnutím posledního člena družstva.
• Soutěž bude měřena ruční časomírou.
• Za každý rozsypaný pytel v hotovém protipovodňovém valu se přičte družstvu
10 trestných vteřin, za použití řezných nástrojů 20 trest. vteřin.
Dobrovolná soutěž pro jednotlivce:
• Soutěžící musí překonat na zavěšeném laně řeku Smědá

Další ustanovení:

• Každý soutěžící soutěží na vlastní nebezpečí.
• Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy podmínek soutěže v den jejího konání z
důvodu počasí a jiných nepředpokládaných důvodů.
Kontakt: velitel SDH Lubomír Erban ml. - 724 268 909
www.sdhvisnova.wz.cz
Aktuality

Pozvánka na BRNIŠŤSKOU POUŤ

201006181229_frydlantsko_plakat


Aktuality
Aktuality

Závislost ničí životy, ale dá se léčit.

Závislost ničí životy, ale dá se léčit.
Zneužívání alkoholu a drog se společně s kouřením cigaret podílí každoročně na úmrtí milionů lidí po celém světě.
Následky užívání návykových látek jsou obrovské, různorodé a ovlivňují lidi každého věku. Nenarozené děti vystavené působení legálních i nelegálních drog v děloze matky se mohou narodit předčasně, s nízkou porodní váhou nebo dokonce s vrozenými vývojovými vadami. Ve svém životě pak mohou mít poruchy intelektu i chování. Dospívající, kteří užívají drogy, mají obvykle problémy s chováním, s prospěchem a se školní docházkou. Jsou více ohroženi neplánovaným těhotenstvím, násilím a infekčními nemocemi. Dospělí, kteří zneužívají drogy, mají problémy s myšlením, s pamětí a s pozorností. Trpí jejich pracovní výkonnost i osobní vztahy. Užívání drog u rodičů často znamená chaotickou domácnost naplněnou stresem a nese s sebou zanedbávání dětí. Takové rodinné podmínky mohou vést k užívání drog v dalších generacích.

Co je drogová závislost?
Závislost se definuje jako chronické, recidivující onemocnění mozku, které se projevuje nutkavou touhou po drogách a jejich užíváním, bez ohledu na škodlivé následky, které toto užívání způsobuje. Je považována za nemoc mozku, protože drogy mění mozek – mění jeho strukturu i fungování. Změny v mozku mohou být dlouhodobé a mohou vést k typickým změnám chování. Závislost je podobná jiným chronickým nemocem, jako jsou např. srdeční choroby. Podobně jako srdeční choroba narušuje zdravé fungování srdce, tak i závislost jako narušuje zdravé fungování mozku a má vážné škodlivé následky. Obě nemoci mají společné také to, že jim lze předcházet a lze je léčit. Necháme-li je bez léčby, postupně se zhoršují a mohou trvat celý život. Preventivně či léčebně se dá zasáhnout v kterékoli fázi rozvoje syndromu závislosti. Zasáhneme-li včas, závislost se nemusí vůbec rozvinout. Neotálíme-li s léčbou již rozvinuté závislosti, můžeme dosáhnout výrazného zlepšení a uzdravení. Při dodržování abstinence se pak řada změn v mozku může upravit.

Občanské sdružení ADVAITA

poskytuje služby uživatelům návykových látek, patologickým hráčům a jejich blízkým. V současné době provozuje dvě zařízení: Terapeutickou komunitu pro drogově závislé v Nové Vsi a Centrum ambulantních služeb ADVAITA v Liberci.
Terapeutická komunita je léčebně resocializační zařízení s dlouhodobým pobytem (průměrná doba dokončených pobytů je jeden rok). Do zařízení jsou přijímáni lidé z celé České republiky.
Liberecké centrum ambulantních služeb zajišťuje tři služby.
První z nich je program ambulantního poradenství, který je určen osobám, které mají problém s nějakou nelegální návykovou látkou, alkoholem nebo patologickým hráčstvím a chtějí svůj problém řešit. Tento program poskytuje služby také rodičům a blízkým uživatelů. Je možné objednat se na jednorázovou konzultaci nebo se zapojit do dlouhodobého programu ambulantního poradenství.
Druhou službou je doléčovací program. Je určen lidem, kteří již prošli léčbou své závislosti a chtějí se opět zapojit do běžného života. Prostřednictvím tohoto programu klientům pracovníci centra poskytují takovou podporu a pomoc, která jim tento nelehký krok usnadní. Centrum nabízí doléčovací program jak ambulantní, tak pobytovou formou. Od roku 2009 provozuje pět podporovaných bytů, kde je klientům k dispozici deset lůžek k časově omezenému bydlení (po dobu šesti měsíců).
Třetí službou je nově podpora samostatného bydlení, která je poskytována převážně v terénu a která nabízí podporu a pomoc lidem, kteří z důvodu své chronické závislosti nejsou soběstační v oblasti samostatného bydlení a zaměstnání. Vznik a rozvoj tohoto programu je podpořen z projektu IP1 „Služby sociální prevence v Libereckém kraji“, který je financován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Služby Centra ambulantních služeb ADVAITA jsou určeny především lidem z Libereckého kraje a jeho programy jsou otevřeny také občanům Frýdlantska.
Na konzultace je třeba se předem objednat telefonicky či e-mailem. Objednací lhůty v současné době nepřesahují tři týdny.
Bližší informace naleznete na webových stránkách www.advaitaliberec.cz, aktuality jsou k dispozici také na www.facebook.com/advaitaliberec.

Kontakty:
Centrum ambulantních služeb ADVAITA
Rumunská 14/6, 460 01 Liberec IV-Perštýn
e-mail: cas@advaitaliberec.cz
tel.: 482 750 607, 603 829 730

ADVAITA, o. s.
Terapeutická komunita pro drogově závislé v Nové Vsi
Nová Ves 55, 463 31 Chrastava
e-mail: komunita@advaitaliberec.cz
tel.: 485 146 988
 
Aktuality

OZNÁMENÍ uzavření Muzea obce Pertoltice

OZNÁMENÍ

Obecní úřad oznamuje občanům obce, majitelům rekreačních objektů a příznivcům historie obce, že v důsledku nutných oprav bude Muzeum obce Pertoltice prozatím uzavřeno.

Pro získání informací o historii naší obce nebo se zájmem o shlédnutí fotografií z poválečných let i současnosti se obracejte na:
paní Marii Srpovou vedoucí muzea ( kont.MARIE.SRPOVÁ@seznam.cz)

Děkujeme za pochopení!

Viktor Podmanický
starosta obce
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Věříte ve zlepšení zdravotnických služeb po převzetí Nemocnice Frýdlant s.r.o. společností KNL, a.s.?

ANO (350 hl.)
 
ČÁSTEČNĚ (328 hl.)
 
NE (362 hl.)
 
NEVÍM (233 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1273
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz