Table 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't existTable 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't exist Oficiální stránky obce PERTOLTICE
       
Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Výlet do ZOO a Botanické zahrady 2009 - 4
Výlet do ZOO a Botanické zahrady 2009
zobrazení: 2139
známka: 0
 

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1420 nalezených)

Aktuality

Poděkování jednotlivcům a firmám, které se podíleli na likvidaci následků povodní.

Obec Pertoltice děkuje všem, kteří neváhali a v různých formách poskytli pomoc. Pomohli zmírnit následky povodně ze srpna tohoto roku. 

Jmenovitě se jedná o tyto jednotlivce a společnosti:
- Jozef Panožka , majitel společnosti TRANS-PAN - sponzorský dar
- Miroslav Pilz , majitel společnosti Uhelné sklady Arnoltice
- Policisté z Obvodního oddělení ve Frýdlantě
- Firma A.S.A. s.r.o – rozvoz kontejnerů, odvoz odpadu
- Firma Nelson s.r.o. Liberec - peněžitý dar
- Firma UHELNÉ SKLADY ARNOLTICE s.r.o. – dovoz materiálu, opr.kom.
- Pan Luboš Brykner pomoc při evakuaci osob, vyprošťování, opr.kom.
- Pan Jiří Votrubec, pan Zbyněk Holeček – distribuce humanitární pomoci
- KRIZOVÝ ŠTÁB Města FRÝDLANTU – pomoc všeho druhu
- KRIZOVÝ ŠTÁB Obce VIŠŇOVÁ – pomoc všeho druhu
- SMP CZ firma – revize mostků, statické posouzení
- FVS.a.s Frýdlant - pan Stejskal, pan Ing. P.Olyšar 
- ARMÁDA ČR pomoc při prvotní opravě komunikací a úklidu
- OBEC Těšovice - peněžitý dar
- paní Hana Protivná starostka obce Semínová Lhota
- OBEC Pertoltice (Kutná Hora) – peněžitý dar
- Zaměstnanci Obecního úřadu Pertoltice – úklid, ubytování, ost. pomoc
- Pan ing.Vladimír Veselý a Ing.Jiří Horváth a další pracovníci firmy LUCAS VARITY
s.r.o. Frýdlant
- DOBET , spol.s.r.o. - dodávka materiálu na opravy komunikací
- Církev římskokatolická - děkanství Frýdlant ( pan V.Audy) - peněžitá pomoc
- Nadační fond Ledňáček z Lednice - peněžitý dar
- paní Červná - peněžitý dar a humanitární pomoc
- pan J. Kročil – peněžitý dar
- rodina Baldusova -peněžitý dar
- SDH Semínova Lhota a SDH Újezd pod Troskami
- Pan MUDr. Přemysl Sobotka - peněžitý dar
- Krajský úřad Libereckého kraje
- ALFA Farský s.r.o. - oprava techniky JSDH
- Pan Tomáš Cýrus - likvidace škod po povodni
- Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice
- OBI Česká republika s.r.o. - sponzorský dar
- TARMAC CZ a.s. - dodávky materiálu
- pan Ing. Jozef Papež - koordinace, rady a metodika

Ještě jednou mnoho poděkování všem výše uvedeným za poskytnutou pomoc

Za Obec Pertoltice: Viktor Podmanický dosavadní starosta obce Pertoltice
Aktuality

Výsledky komunálních voleb 2010 - zvolení zastupitelé podle stran

Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem ( 7 zastupitelů ) 77.78% zastupitelů
1.   Viktor Podmanický
kandidátní listina: SNK I.
obvod: 1
pořadí na kandidátce: 1
49 let, starosta, Dolní Pertoltice
102
(20.48%)
2.   Miroslav Čejka
kandidátní listina: SNK I.
obvod: 1
pořadí na kandidátce: 6
31 let, st. zaměstnanec, Horní Pertoltice
88
(17.67%)
3.   Edita Soukupová
kandidátní listina: SNK II.
obvod: 1
pořadí na kandidátce: 1
35 let, referentka, Dolní Pertoltice
74
(23.49%)
4.   Lenka Krištofiaková
kandidátní listina: SNK I.
obvod: 1
pořadí na kandidátce: 2
31 let, učitelka, Dolní Pertoltice
66
(13.25%)
5.   Josef Šíma
kandidátní listina: SNK II.
obvod: 1
pořadí na kandidátce: 5
51 let, státní zaměstnanec, Horní Pertoltice
63
(20.00%)
6.   Zdeňka Halounová
kandidátní listina: SNK I.
obvod: 1
pořadí na kandidátce: 3
64 let, důchodce, Dolní Pertoltice
61
(12.24%)
7.   Vladimír Hovad
kandidátní listina: SNK II.
obvod: 1
pořadí na kandidátce: 3
35 let, státní zaměstnanec, Horní Pertoltice
60
(19.04%)
Česká strana národně sociální ( 1 zastupitel ) 11.11% zastupitelů
1.   Jiří Votrubec
kandidátní listina: Česká strana národně sociální
obvod: 1
pořadí na kandidátce: 3
36 let, podnikatel, Dolní Pertoltice
50
(45.04%)
Komunistická strana Čech a Moravy ( 1 zastupitel ) 11.11% zastupitelů
1.   Josef Šlemr
kandidátní listina: Komunistická str.Čech a Moravy
obvod: 1
pořadí na kandidátce: 1
62 let, elektrikář, Horní Pertoltice
60
(47.24%)Aktuality

Poděkování obce Černousy

201010141155_cernousy


Aktuality

Odvoz odpadní vody z Vašich jímek (žump) a septiků.

201010111631_vody


Aktuality

Nová adresa Úřadu práce

n201010111631_mapka


Aktuality

PROGRAM VOLEBNÍHO SDRUŽENÍ - SNK I.- PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 -2014

Vážení voliči,
emblém, kterým jsou označovány naše tiskoviny obsahuje symboliku, či chcete-li význam, kterým jsme signalizovali svou snahu vykonávat pro naši obec co nejlepší práci. Jde o květinu, která má šest lístků. Do své konečné podoby vyroste z malých kořínků. Jde o asociaci na každodenní pečlivou práci našich členů, která později vyústí ve znatelný výsledek. To byl náš záměr ve volebním období 2006 -2010. Zůstává stěžejním i pro naši práci v dalším období let 2010 – 2014.

Mezi hlavní cíle naší práce patří následující:

1) chceme dosáhnout co největší důvěry občanů a kvalitního, odborného servisu obecního úřadu pro naše občany

2) máme ambice pokračovat v trendu, který by měl zajistit ekonomickou prosperitu, přinést stabilizaci a další ozdravění obecních financí, poskytneme podporu všem uskupením, které se aktivně podílejí na udržení společenského života v obci

3) budeme hledat nejvhodnější podobu spolupráce s občany při tvorbě lepší vzájemné komunikace a zvýšení všeobecné sounáležitosti, při zachování již deklarované snahy o nejlepší podobu života v naší obci

4) máme zájem upřednostňovat vyvážený, rozumně plánovaný a uskutečňovaný rozvoj obce, chceme se výrazně podílet na tvorbě územně plánovací dokumentace naší obce

5) budeme klást důraz na zachování sebereflexe, prohlubovat umění naslouchat a zvyšovat schopnost řešit problémy všech skupin obyvatel

6) naše práce bude směřovat k jistotě v podobách, které mají vliv na spokojený život všech skupin obyvatelstva naší obce. Pro naše občany jsme čitelní, neboť naše práce i názory jsou konzistentní po delší dobu působení v komunální politice
Aktuality

Děkovný dopis předsedy Senátu Parlamentu České republiky starostovi obce Pertoltice

201010011649_senat1201010011649_senat2


Aktuality

III. ročník soutěže v literární a výtvarné tvorbě

Obecní úřad Pertoltice

ve spolupráci se SNK Pertoltice

pořádá

III. ročník soutěže v literární a výtvarné tvorbě


Téma:  Povodně 2010

Soutěž je vyhlášena v těchto částech a věkových kategoriích:

A. Literární soutěž - povídka, báseň, fejeton či úvaha
Kategorie: 
1.  věk  5 - 8 let
                          2.  věk  9 - 12 let
                          3.  věk 13 - 15 let
                          4.  věk 15 a více let
B. Výtvarná soutěž - tématický obrázek / technika libovolná/, linoryt či koláž, keramika
Kategorie:
1.  věk  5 - 8 let
                          2.  věk  9 - 12 let
                          3.  věk 13 - 15 let
4.    věk 15 a více let

Soutěžní podmínky:

Vlastnoruční provedení díla, původní a doposud nepublikovaná tvorba, dodržení tématického pojetí soutěže a s tím související problematiku. Soutěžní příspěvky je nutno odevzdat na Obecním úřadě v Pertolticích. A to do 10.12.2010. Všechny došlé příspěvky a díla budou posouzeny porotou, která bude složena ze zástupců sponzorských firem a občanů naší obce.
Úspěšní účastníci budou po zásluze odměněni hodnotnými věcnými cenami, které do soutěže věnovala Obec Pertoltice, SNK Pertoltice.

Soutěž má jako druhotný, avšak také velmi důležitý aspekt a tím je výchova a podpora rozvoje osobnosti.Jde o snahu zapojit co největší počet občanů do dění v obci.

Těšíme se na Vaši účast v soutěži! Přejeme mnoho úspěchů!!


Aktuality

Předprodej vstupenek na taneční zábavu dne 25.9.2010

Obecní úřad  Pertoltice oznamuje,
že předprodej vstupenek  na taneční zábavu dne 25.9.2010 je zajištěn též prostřednictvím paní Edity Soukupové, Dolní Pertoltice 200, osobní odběr po dohodě na tel. čísle 606349534.

V Pertolticích dne:  3.9.2010
Viktor Podmanický - starosta obce


Aktuality

Koncert na pomoc lidem postiženým bleskovými povodněmi v Libereckém a Ústeckém kraji.

Z ř i z o v a t e l   h l a v n í   m ě s t o   P r a h a
S T U D I O    Y P S I L O N

(Bleskový) povodňový večer na přidanou
aneb
Ypsilonka, Člověk v tísni a jejich hosté na pomoc obětem bleskových povodní

Studio Ypsilon ve spolupráci s organizací Člověk v tísni pořádají dne 2. 9. 2010 v 19.30 hod. charitativní koncert na pomoc lidem postiženým bleskovými povodněmi v Libereckém a Ústeckém kraji.

Proč v Ypsilonce? Ypsilonka má k tomuto regionu blízko, vždyť naše divadlo vzniklo právě v Liberci.

Letošní, jubilejní 45. sezóna je navíc zasvěcena nejen oslavám zmiňovaného výročí, ale nese se ve znamení návratů ke kořenům, připomínání ypsilonkovských libereckých začátků. Tento návrat ke zdrojům, k ypsilonkovské tradici, předznamenala již červnová premiéra inscenace Jana Schmida „TGM – Masaryk mezi minulostí a dneškem“, na 9. listopadu je navíc naplánován slavnostní večer pro všechny bývalé i současné členy SY, který by měla natáčet ČT.

A pokud mluvíme o návratu ke kořenům a připomínáme-li si liberecké počátky, nemůžeme zůstat lhostejní k tragickým událostem, které tento region v srpnu postihly. Pomoc může mít různou podobu, ale rychlá a včasná pomoc je vždy nejefektivnější. A tak nás napadlo uspořádat koncert, jenž by v sobě propojil hned několik aspektů – nejen přinesl finanční a morální podporu, ale přitáhl k obětem povodní znovu pozornost médií, sponzorů, celého národa…

Akce se odehraje na jevišti Studia Ypsilon a vystoupí na ní řada významných umělců, kteří jsou ochotni účinkovat bez nároku na honorář. Publikum bude značně speciální, diváky budou dárci i dobrovolníci, jenž od prvního dne (zadarmo a ve svém volném čase!) pomáhají v postižených obcích.

Komponovaný koncert se ponese podle vzoru legendárních „Večerů na přidanou“.
Bude se odehrávat v duchu poetiky Ypsilonky, půjde tedy nejen o hudební, ale i o značně improvizovaná vystoupení. V hudebních vstupech by každý z interpretů měl zazpívat jednu, maximálně dvě písně – spíše v akustické („unplugged“) verzi. Moderátorem celého večera (spolu s ostatními herci Studia Y) bude Petr Vacek, režisérem a autorem scénáře je kmenový ypsilonkovský režisér Braňo Holiček.

Zároveň bude koncert živě přenášen Českým rozhlasem, stanicí Praha, začátek přímého přenosu je ve 20.00 hod. Benefiční večer bude také možno poslouchat pomocí internetu ve formě multimediálního datového proudu („streamu“), a sice na webovém portálu iDnes.cz a na stránkách ČRo.

V průběhu akce bude probíhat finanční sbírka, jejíž výtěžek poputuje na účet organizace „Člověk v tísni“. Prostřednictvím přímého přenosu bude oznámena možnost přispět pomocí dárcovských DMS.  Během koncertu pak organizace Člověk v tísni převezme finanční dar od společností Telefónica O2 a Škoda Auto. 

Účinkující:

Studio Ypsilon:
Petr VACEK (moderátor)
Mirek KOŘÍNEK (hudební doprovod)
Marek EBEN
Jiří LÁBUS
Martin DEJDAR
Markéta PLÁNKOVÁ
Jan JIRÁŇ a BOTAFOGO (Daniel ŠVÁB, Bára SKOČDOPOLOVÁ, Dominik RENČ)
Jan SCHMID

Hosté:
Jiří SUCHÝ
Aneta LANGEROVÁ
Anna K.
Tomáš KLUS
Jan BUDAŘ
Lenka FILIPOVÁ
Jiří KORN a 4TET
skupina KLEC

Koncert se koná za laskavé podpory firmy MusicData.Aktuality

Pozvánka na PERTOLTICKOU ZÁBAVU

PERTOLTICKOU ZÁBAVU

Dne 25. 9. 2010 od 20:00 hod. na sále restaurace v Pertolticích

K poslechu a tanci hraje skupina SP BAND.
Bohatá tombola – sponzoři Nápoje Martin Šípek, Folda s.r.o.,
                              Gärtner s.r.o., a další.

Vstupné 20,-Kč, možný předprodej vstupenek na OÚ Pertoltice.


Aktuality

Obnovení provozu zubní ordinace v Černousích

O Z N Á M E N Í

Od 01.09.2010 je obnoven provoz zubní ordinace v Černousích, která byla uzavřena z důvodu likvidace škod po povodních v měsíci srpnu.

V Pertolticích dne: 31.08.2010
Viktor Podmanický
starosta obce
 
Aktuality

PODPORA PODNIKÁNÍ POVODNĚ 2010

PODPORA PODNIKÁNÍ POVODNĚ 2010

v pondělí 30. srpna 2010 od 16 hodin v zasedací místnosti radnice Frýdlant

Hospodářská komora zve na společné setkání s podnikateli Frýdlantu, Frýdlantska a celého Frýdlantského výběžku k hledání pomoci a východisek při řešení současné situace po povodních.

Hlavní témata setkání:
1. Současná situace
2. Možnosti přímé podpory
3. Střednědobá podpora
4. Administrativní pomoc podnikatelům
5. Aktuální potřeby podnikatelů, návrhy na možnou pomoc
6. Fungující systém vzájemné informovanosti
7. Vazby podnikání na obnovu infrastruktury

Účast na setkání přislíbili :
Petr Kužel – prezident Hospodářské komory ČR
Vladimír Opatrný – předseda Krajské hospodářské komory Liberec
Martin Procházka – ředitel Okresní hospodářské komory Liberec
Dan Ramzer – starosta města Frýdlant
Kateřina Sadílková – ředitelka Úřadu práce v Liberci
Vladimíra Žďárská – Regioinfo s.r.o.

Garant setkání :
Jaroslav Kopta – předseda Okresní hospodářské komory Liberec
+420 602 354 206
 
Aktuality

Pomoc postiženým povodněmi - dodávka podlah a materiálů za velkoodběratelské ceny

201008251434_pomoc


Aktuality

Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. (BUŘINKA) pomáhá občanům postiženým povodněmi


Buřinka připravila následující vstřícná opatření, které poskytne těm z Vás, kteří byli aktuálně postiženi povodněmi.

• ZDARMA výplatu zůstatku účtu stavebního spoření s prominutím výpovědní lhůty
• ZDARMA uzavření nové smlouvy o stavebním spoření, k níž bude poskytnut překlenovací úvěr na odstranění následků povodně
• ZDARMA uzavření smlouvy o překlenovacím úvěru na rekonstrukci a opravu nemovitosti postižené povodní
• Zvýhodněná úroková sazba a platba na překlenovací úvěry
• Vyřízení překlenovacího úvěru bez potřeby vlastních zdrojů
• Prodloužení lhůty pro doložení smluvních dokladů
• Možnost zálohového čerpání až 30 % z poskytnutého úvěru bez omezení horního limitu
• ZDARMA odklad splátek úvěru až o 6 měsíců
• Expresní a zjednodušené podmínky výplaty pojistného plnění


Tato opatření jsou platná do 31. 12. 2010.

Více informací získáte v pobočkách České spořitelny, u jejích externích partnerů, na bezplatné informační lince 800 207 207 a na www.burinka.cz.

Jsme tu pro Vás a rádi vám pomůžeme.
Vaše BUŘINKA


 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Věříte ve zlepšení zdravotnických služeb po převzetí Nemocnice Frýdlant s.r.o. společností KNL, a.s.?

ANO (354 hl.)
 
ČÁSTEČNĚ (331 hl.)
 
NE (366 hl.)
 
NEVÍM (237 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1288
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz