Table 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't existTable 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't exist Oficiální stránky obce PERTOLTICE
       
Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Zastupitelstvo obce Pertoltice 2014 - 2018 - 9
Zastupitelstvo obce Pertoltice 2014 - 2018
zobrazení: 1658
známka: 0
 

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1420 nalezených)

Aktuality

Mezinárodní lyžařský přejezd do Jakuszyce startuje v Harrachově 13. března

Mezinárodní veřejný lyžařský přejezd po trati Harrachov – Orle - Jakuszyce startuje v neděli 13 března mezi 10 a 11 hodinou na stadionu SJP Harrachov.
Akci organizuje jako premiéru Klasický areál Harrachov (KAH), o.p.s., jehož spoluvlastníkem je Liberecký kraj.
„Na trase dlouhé 12 kilometrů máme připraveno občerstvení v Orle a v cíli na stadionu v Jakuszycích. Každý účastník získá v cíli upomínkový předmět,“ zve Blanka Nedvědická, ředitelka KAH, s tím, že startovné se neplatí a doprava zpět je zajištěna. 

Mgr. Jiří Langer
tiskový mluvčí Libereckého kraje


Aktuality

Informace o místním poplatku za držení psa pro rok 2011

Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa ...............................................................................................200,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ...........................................300,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu ..........................................................................................40,- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm.c) tohoto ustanovení ..............................................60,- Kč.

Splatnost poplatku
(1) Poplatek nepřesahující 500,- Kč je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.
(2) Poplatek přesahující 500,- Kč je splatný ve dvou stejných splátkách, nejpozději v termínech do 31. března a do 31. května příslušného kalendářního roku.
(3) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1 a odst. 2, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.

Vyvěšeno: do 31.3.2011


Aktuality

Oznámení o nabídce SPOZu obce Bulovka - Zahrada Čech 2011

Zájemcům o návštěvu výstavy v Litoměřicích - “Zahrada Čech 2011“ nabízí obec Bulovka možnost zúčastnit se zájezdu. Pro naši obec je v tuto chvíli k dispozici asi tak 10 míst v autobusu, který obec Bulovka vypravuje. Termín bude upřesněn - zřejmě nejpravděpodobněji dne 10.4.2011. Závazné přihlášky eviduje Obecní úřad v Pertolticích. Prosíme o rychlou reakci, abychom informace o počtu zájemců mohli předat dále ke zpracování.

V Pertolticích dne: 1.3.2011
Viktor Podmanický - starosta obce
Aktuality

BŘEZEN. NA FRÝDLANTSKU

Aktuality

OZNÁMENÍ ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU za dne 30. listopadu 2010 O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2011 V ČESKÉ REPUBLICE

Aktuality

Informace ke stížnostem na nedostatek teplé vody

Tímto zveřejňujeme informaci ke stížnostem na nedostatek teplé vody
v domácnostech a nedostatečnou pokojovou teplotu v bytech na č.p.193.

Na rozdíl od projektových závad a nedokonalostí u celého systému vytápění v objektu č.p.193, je dostatek nebo nedostatek teplé vody naprosto v režii všech obyvatel bytového domu. Projektovaný a osazený systém dvou bojlerů – celkem 500litrů ( se stálým dohřevem), skýtá dostatečnou možnost pokrýt plně potřeby plánovaného počtu obyvatel v jednotlivých bytových jednotkách. V současné době je teplé vody nedostatek zaviněn nárůstem spotřeby teplé vody. Zejména u dvou bytů. Je pravděpodobné, že je to způsobeno tím, že se v bytech zdržuje poněkud více lidí, než je nahlášeno obecnímu úřadu a plánováno ve stavebních projektech.

Spotřebu 9 m3 teplé vody za 35 kalendářních dní, si není totiž možné jinak vysvětlit. U stejného nájemce byla zjištěna spotřeba teplé vody o posledním únorovém víkendu ve výši 388 litrů/ za 22 hodin. U druhého nájemce je spotřeba též neúměrná. Jedná se o spotřebu 12 m3 za dva kalendářní měsíce. Z výše uvedeného je zřejmé, že teplá voda pro ostatní nájemníky, díky odběru těchto hodnot, není dostatečná.
Pozoruhodné je též to, že největší spotřebu mají bytové jednotky, na kterých vázne největší dluh na nájemném a závazek z nezaplacených vyúčtování za služby spojené s pronájmem bytu ( teplá voda, studená voda a vytápění bytu).

Je na nájemnících samotných, jak se postaví i k tomu jevu, že se často neúměrně větrají bytové jednotky. Již tak poddimenzovaný otopný systém není schopen zvládnout ztráty, které vznikají neukázněným chováním několika obyvatel. Na to poté doplácí všichni, ale zejména ti, kteří se snaží náklady snížit. Již nyní je zřejmé, že letošní topná sezona se prodraží. A to významně. Bylo to již patrno ze stavů elektroměrů, jejichž stav se opisoval na konci roku 2010.

Veškeré vaše stížnosti a poznatky můžete sice předávat též panu A. Hamalčíkovi, ale není v jeho možnostech - ani žádnou pracovní náplní, tyto řešit. Stížnosti můžete pochopitelně ústně i písemně adresovat obecnímu úřadu, který naopak je kompetentní řešit situace, které vzniknou na bytovém domě.

V Pertolticích dne: 21.2.2011
Viktor Podmanický - starosta obce


Aktuality

Rozpis ledu na ZS Frýdlant 7.2-13.2.2011

n201102081422_brusleni


Aktuality

Dokumentace voleb v českých zemích ve dvacátém století

Národní muzeum se obrací k široké veřejnosti se žádostí o pomoc při sběru dokumentů, fotografií a předmětů vztahujících se k tématu parlamentních VOLEB v českých zemích ve dvacátém století. Zaslané artefakty obohatí naše poznatky o tomto fenoménu a budou rovněž využité na výstavě Národního muzea s názvem „VOLBY“, jež se bude konat v Národním památníku na Vítkově ve druhé polovině roku 2011. Posléze budou uloženy v depozitářích NM a budou přístupné pro badatele i pro využití na dalších výstavách. Žádáme ty, kteří mají ve svém vlastnictví některý z níže uvedených artefaktů a byli by rádi, aby zůstaly zachovány i pro další generace, aby takové předměty věnovali Národnímu muzeu pro výstavní a dokumentační účely.
I) Hmotné artefakty

1. „Volební“ předměty – např. volební urny, slavnostní výzdobu volebních síní, odznaky, a další předměty spojené s konáním voleb, i s předvolební kampaní.
2. Případné písemné dokumenty spojené s konáním voleb – volební letáky, velkoformátové volební plakáty, volební brožury, volební lístky, „lidovou tvořivost“, karikatury, „ilegální“ tisky, texty básní a písní apod.
3. Další výtvory lidské tvořivosti spojené s fenoménem voleb

II ) Fotografická dokumentace

1. Dobové fotografie všech aktivit spojených konáním voleb – fotografie volebních dnů, předvolebních kampaní, volebních místností, voličů, atd.
2. Nápisy na veřejných místech – veršované či jinak standardizované.

III) Nepublikované vzpomínky, paměti, autobiografické poznámky, nahrané či nafilmované (audio/video) záznamy a vzpomínky

Máme zájem o všechny fenomény výše uvedeného typu, vytvořené v období let 1918–1992.
Sbírka nemá časově omezenou platnost, předměty a věci je možné darovat kdykoliv.


Kontakt:
Mgr. Tomáš Bursík;                  PhDr. Ivan Malý
email: tomas_bursik@nm.cz;      ivan_maly@nm.cz 
tel.: (+ 420) 222 781 676          tel.: (+420) 222 781 676
mobil: (+420) 725 371 054

Národní muzeum
Oddělení novodobých českých dějin
Václavské náměstí 68
115 79 Praha 1


Aktuality

Dny otevřených dveří - Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantě

Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantě láká ke studiu

Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantě se dvěma pracovišti ve Frýdlantě a dalším v Hejnicích je největší školské zařízení ve Frýdlantském výběžku.
Dny otevřených dveří:
Pá 11. 2. 2011 10.00–16.00 hod., So 12. 2. 2011 8.30–13.00 hod.
„Přijďte se k nám podívat. Těšíme se na Vás,“ říká zástupce ředitelky školy Mgr. Milan Drechsler.


Aktuality

VZP upozorňuje na omezení provozu

9.2.2011 - 11.2.2011
Ze závažných technických důvodů musí Krajská pobočka VZP pro Liberecký kraj od středy 9. do pátku 11. února omezit provoz všech svých pracovišť. 9. února budou všechna pracoviště VZP v Libereckém kraji zcela uzavřena, 10. a 11. února bude provoz všech pracovišť VZP zajištěn s možností některých omezení Krajská pobočka VZP pro Liberecký kraj se všem klientům, partnerům a návštěvníkům omlouvá!Aktuality

Omezování poštovních služeb v obcích. Informace a doporučení předsedy SMS ČR.

Aktuality

Terénní program socální prevence Most k naději o.s.
Aktuality

Pozvánka na víkendový základní Kurz efektivního rodičovství

Dovolte mi Vás pozvat na kurz

EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ

„Dokonalost je nereálná, ale zdokonalování je možné.“

Kdy:
11. - 12. března a 25. - 26. března 2011 víkendový základní Kurz efektivního rodičovství 

Lektorka: Mgr. Martina Běťáková 

Snažíte se být zodpovědní, tolerantní a chápající rodiče?
Snažíte se vychovat děti spolupracující, ochotné, zdravě sebevědomé a vstřícné?
Možná přesto někdy nerozumíte svému dítěti a nevíte,

jak odpovídat na dětský hněv, 
jak reagovat na odmlouvání a dětský negativismus, 
jak vychovávat bez křiku a trestání, 
jak děti účinně povzbudit bez přemíry odměn?


V Kurzu efektivního rodičovství budete mít možnost vyzkoušet si, jakým způsobem zvládat klasické a stále znovu se opakující krizové situace, do kterých se při výchově
svých dětí dostáváte. Pod vedením lektora spolu s ostatními rodiči pomocí praktických ukázek z běžného rodinného života poznáte, na co je třeba klást při výchově dítěte 
důraz. Získáte tipy a návody, jak nově nabyté vědomosti procvičovat v domácím prostředí. Načerpáte novou sílu a chuť k plnění jedné z nejnáročnějších životních
rolí a profesí – rodičovství. Budete mít možnost poradit se o tom, co Vás konkrétně zajímá. 

Cena:
1 500 Kč členi CM a zástupci MC, 2000 Kč ostatní
3 000 Kč partnerské páry

Přihlášky a bližší informace:
Pavlína Bartošová, tel. č. 731087980 
nebo emailu: bartosova.pavlina@seznam.cz 

Centrum Mateřídouška o.s.

CZ-463 62 Hejnice
Liberecký kraj

Pavla Petrnoušková
776 665 336
vedoucí centra

www.materidouska.info
info@mcmateridouska.wz.cz
www.materska-centra.cz

Centrum Mateřídouška o. s. je od roku 2006 držitelem certifikátu Společnost přátelská rodině.
Více informací najdete na www.familyfriendly.cz
Centrum Mateřídouška o. s. je uznaná organizace Ministerstvem práce a sociálních věcí na léta 2010-2012 pro činnost v oblasti prorodinných aktivit. 
Více informací najdete na www.mpsv.cz
Aktuality

Výzva k tématu komínů a spalinových cest pro držitele smluv na vymetání komínů


Rok 2011 je plný nových předpisů, předsevzetí, ideálů a změn. Tyto změny potkáváme na každém kroku od nákupu základních potravin až po politickou sféru včetně poskytování služeb. Právě o zajišťování kvalitních služeb pojednává tento krátký článek.

Jedna velká změna nastala i v přístupu médií k jednotlivým informacím, které se z důvodu získání potenciálního posluchače (čtenáře) přiměřeně zdramatizují, zkrášlí, zjednoduší, ořežou a tak dále – prostě prodávají informace pro člověka nezasvěceného. Ten nejen že nezíská ucelenou zprávu, ale také dochází k nedorozuměním, a to bychom rádi alespoń v oboru, kterému rozumíme, uvedli na pravou míru.

K tématu komínů a spalinových cest:
Povinnost starat se o spalinové cesty není ničím novým, ale pouze oprášenou skutečností, která platila i v posledním legislativním předpisu, a to byl zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně. Dnes tu máme nové nařízení vlády (dále jen NV) 91/2010 Sb. Jde o předpis krátký - devět paragrafů a několik příloh.
Tento předpis stanovuje, kdo může provádět jednotlivé úkony a s jakou četností. V příloze NV naleznete vzor Zprávy o provedení kontroly taktéž Revizní zprávy, POZOR jde o dva rozdílné doklady.
Revizní zpráva může být provedena a vystavena pouze osobou odborně způsobilou.
Seznam revizních techniků naleznete na www.skcr.cz

NV 91/2010 Sb. stanovuje podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, proto byla naše firma nucena přijmout nová opatření.

Výzva:
Tímto žádáme veškeré držitele smluv na vymetání komínů, aby kontaktovali naši kancelář osobně a zažádali o uzavření smlouvy nové, kde bude upřesněno, o které služby má klient zájem. Jedná se pouze o soukromé subjekty.
Veškeré ostatní smlouvy v průběhu roku 2011 budou automaticky zrušeny. Naši zaměstnanci budou stávající držitele smluv obcházet a zároveň předávat smlouvy nové.
Pro usnadnění jejich práce Vás prosím o spolupráci.

Toto opatření je nutné proto, že původní smlouvy nespecifikují veškeré požadavky současných předpisů.

Kontaktujte nás, prosím, na adresách:
Obchod
Mezibranská 21
464 01 Frýdlant

Kancelář
Zámecká 4076
464 01 Frýdlant

FIRMA AHA Komín s.r.o. nabízí a poskytuje veškeré služby dle NV 91/2010 Sb.
• Kontrolu spalinových cest s protokolem na základě živnostenského oprávnění
• Revizi spalinových cest – revizní technici Hauer Michael tel. 602111502
Hauer Marek tel. 602420716
Oba jsou držitelem národních zkoušek pod záštitou Hospodářské komory, která vydala osvědčení.
• Čištění spalinové cesty – vymetení komínového průduchu a kouřovodu
• Výběr pevných částic (sazí) včetně jejich likvidace – povinnost poskytovatele služby
• Průzkum komínovou kamerou včetně záznamu
• Měření emisí na malých a středních zdrojích
• Vložkování, frézování, rekonstrukce a opravy komínů
• Prodej, montáž a stavby krbů, kamen

Úspěšný a krásný rok Vám přejí frýdlantští kominíci -Marek Hauer s kolektivem
 
Aktuality

TÉMA – Komíny

Vážení spoluobčané,
Pozor na rozdílnost pojmů „REVIZE a KONTROLA“ spalinové cesty. Jsou to dva naprosto odlišné úkony, které mohou provádět osoby s určitou odbornou kvalifikací. Tento odborně způsobilý člověk vše musí dokladovat razítkem, případně osvědčením. Více v článku.

Stanovisko Společenstva kominíků ČR k informacím ve sdělovacích prostředcích v souvislosti s Nařízením vlády č.91/2010 Sb.

Vzhledem k tomu, že se v minulých týdnech objevily ve sdělovacích prostředcích (MF Dnes) ne vždy úplně přesné informace o novém legislativním předpisu Nařízení vlády č.91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (částka 34 Sbírky zákonů České republiky ze dne 2.dubna 2010), považuje Společenstvo kominíků spolu s Hospodářskou komorou za nutné uvést některé záležitosti související s prováděním kominických prací na pravou míru tak, abychom zabránili nesprávné a nepřiměřené reakci vlastníků a provozovatelů spotřebičů paliv.

Především se nejedná o novou povinnost.
Starat se o řádný stav komínů byla tradiční povinnost občanů již od dob Rakouska-Uherska. Poslední legislativní předpis, který tuto povinnost ukládal, byl zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně.
Pokud je tento fakt pro většinu veřejnosti nový, svědčí to o tom, jak občané své povinnosti zanedbávali.
NV č.91/2010 nezavádí povinnou kontrolu komínů, ale stanovuje podmínky pro bezpečné provozování komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a životů uživatelů spotřebičů paliv a jejich majetku.
V této souvislosti je třeba si uvědomit, že provozovatel zanedbáním uvedených povinností ohrožuje nejen sebe, ale i ostatní, kteří bydlí v jeho sousedství.

Ve srovnání s dosud platnou, ale technickým rozvojem již překonanou vyhláškou č. 111/1981 Sb. o čištění komínů, která byla prováděcím předpisem k zákonu č.133/1985 Sb. o požární ochraně a ukládala povinnosti kominickým podnikům, provozovatelům spotřebičů paliv a určovala intervaly provádění čištění komínů, nové nařízení vlády podstatně zmírňuje požadavky na četnost provádění kominických prací a navíc umožňuje provádět čištění spalinových cest odvádějících spaliny od spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW svépomocí.
Na druhé straně ale zvyšuje požadavky na odbornou úroveň osob oprávněných k provádění kontrol a revizí spalinových cest, což jistě celá řada občanů ocení kladně.

Nařízení vlády č.91/2010 Sb. v § 5 Revize spalinové cesty uvádí, že revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba , která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru Kominictví a která je zároveň
a. revizním technikem komínů,
b. specialistou bezpečnosti práce - revizním technikem komínovým systémů, nebo
c. revizním technikem spalinových cest.
JEDNOTLIVÉ BODY a. b. c. JSOU ZÁROVEŇ ODKAZEM NA WEBOVÉ STRÁNKY (stiskni ctrl a klikni na řádek)

Revize spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba dle § 5 Nařízení vlády v těchto případech:
a. před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,
b. při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
c. před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
d. při komínovém požáru,
e. při vzniku trhlin ve spalinové cestě a při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Kontrolu spalinové cesty podle § 2 a její čištění podle § 3 provádí odborně způsobilá osoba, kterou je dle § 4 Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. držitel živnostenského oprávnění v oboru Kominictví. K této činnosti postačí živnostenský list v oboru Kominictví a nevyžaduje se osvědčení revizního technika. Stejná odbornost je předepsána i pro čištění spalinových cest.

Na webových stránkách Společenstva kominíků ČR www.skcr.cz, sdružujícího více než 700 kominíků v České republice, jsou uvedeny seznamy členů Společenstva - odborně způsobilých osob , kteří mají platné osvědčení revizních techniků komínů vydaných SKČR a IVBP Brno, osvědčení certifikovaných revizních techniků komínových systémů anebo osvědčení Hospodářské komory ČR o národní kvalifikační zkoušce Revizní technik spalinových cest dle zák.č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Členové Společenstva kominíků ČR jsou vybaveni členskými průkazy, ve kterých kromě jména, adresy a fotografie je uvedeno, zda majitel průkazu je nebo není revizním technikem.
Seznamy kominických firem, zveřejňované v deníku MF Dnes, jsou neúplné a v mnoha případech nepřesné, jsou posbírány z různých, ne vždy spolehlivých, zdrojů a jsou proto pro občany málo přínosné.
Bohužel neexistuje centrální evidence, neboť členství v profesních komorách není povinné.
Zákazníci, kteří své povinnosti při provozování spotřebičů a spalinových cest doposud nezanedbávali, nemají problém najít kominíka, protože s ním udržují trvalý kontakt.
Pokud jde o spekulace sdělovacích prostředků, týkající se předpokládané výše cen za kominické služby, jsou více než zavádějící.

Ceny jsou ze zákona smluvní a každá kominická firma do nich musí zakalkulovat i veškeré vedlejší náklady spojené s provedením prací a služeb včetně dopravy. Ničím nepodložené cifry pouze vyvolávají u našich zákazníků pocit nejistoty.
Ceny v příštím roce budou pochopitelně vyšší vzhledem k výraznému zvýšení rozsahu prací, ale protože zároveň dochází k prodloužení intervalů jejich provádění, nebude zvýšení cen pro naše zákazníky nijak razantní.
Jak je tedy z výše uvedených skutečností zřejmé - Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv je předpis, který nejen že snižuje počet čištění spalinových cest, ale občanům dává i větší volnost v dané problematice (možnost čištění komínů na pevná paliva s připojeným spotřebičem výkonu do 50 kW svépomocí). Zároveň jim zaručuje větší odbornost řemeslníků, kteří objednané práce u nich mohou provádět (požadovaná odborná způsobilost kominíků).

Je až s podivem, jak některá média o tomto předpisu dokázala spekulovat a jaké reakce tyto spekulace ve veřejnosti dokázaly vyvolat.
To, že někteří již zapadající politici, či vycházející redaktoři a chroničtí dopisovatelé dokázali bez jakékoliv znalosti kritizovaného předpisu a souvisejících skutečností vést " vysoce odborné" debaty, však již překračuje míru vkusu.
Jde totiž o majetky a zdraví občanů.

S přáním krásného dne za Společenstvo kominíků ČR cechmistr pro Liberecký kraj Marek Hauer
 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Věříte ve zlepšení zdravotnických služeb po převzetí Nemocnice Frýdlant s.r.o. společností KNL, a.s.?

ANO (350 hl.)
 
ČÁSTEČNĚ (328 hl.)
 
NE (362 hl.)
 
NEVÍM (233 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1273
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz