Table 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't existTable 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't exist Oficiální stránky obce PERTOLTICE
       
Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Stavba - 12
Stavba
zobrazení: 2238
známka: 0
 

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1420 nalezených)

Aktuality

Oznámení o zastavení provozu lanové dráhy na Ještěd

201103311803_lanovka


Aktuality

Harmonogram - Rozjeď to

Aktuality

Rozjeď to! je projekt, který se snaží dát prostor mladým lidem z Libereckého kraje k zapojení do veřejného dění u sebe doma i v celém kraji.

Aktuality

Pozvánka na výstavu fotografií - MĚSTSKÉ MUZEUM FRÝDLANT

201103251924_muzeumpozvanka


Aktuality

Aktuální uzavírky pozemních komunikací ve Frýdlantě v roce 2011

n201103251920_uzavirky


Aktuality

Pozvánka na HEJNICKOU APRÍLOVOU ZÁBAVU

201103251916_hejnice


Aktuality

Terénní programy Liberec – územní pracoviště Most k naději, o.s.

Aktuality

POSEC slouží už osmý rok a otvírá další poradnu

Poradní a setkávací centrum Frýdlant (POSEC), které bylo od pondělí 15. listopadu 2010 dočasně přemístěno do zasedací místnosti frýdlantské radnice, se vrátilo do svých upravených prostor na Havlíčkově náměstí 304. Při rekonstrukci vyžádané srpnovou povodní se vyměnila podlaha, stropní svítidla a zdroj tepla a teplé vody. K příjemnému prostředí přispělo také vymalování teple žlutou barvou.

Poradní a setkávací centrum Frýdlant jako projekt Města Frýdlant poskytuje od r. 2003 prostor pro neziskové organizace a odborníky působící v psychosociální oblasti. Kromě pevných poraden dětského psychologa, poradce pro dospívající a dospělé, občanské poradny a Klubu duševního zdraví zastřešuje POSEC také terénní program pro lidi ohrožené drogou ve Frýdlantském výběžku.

Od Nového roku je program POSECu obohacen o další sociální službu, kterou zde každou lichou středu realizuje Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, konkrétně Intervenční centrum, pí Hana Valová. Jde o pomoc obětem domácího násilí. Klienti se mohou kontaktovat na tel. 482 311 632 (po, út a st od 8 do 15 hodin, pá od 8 do 12 hodin) nebo osobně vždy v lichou středu počínaje 6. lednem 2011 od 13.30 do 16.00 (nebo po dohodě do 17.00) hodin. Letáček POSECu pro rok 2011 je zde.

Poradní a setkávací centrum už osmý rok nabízí pomoc lidem z Frýdlantského výběžku, kteří jsou v obtížné životní situaci, se kterou si sami neumějí poradit. Pracovníci POSECu jim mohou pomoci jejich záležitost rozebrat, najít alternativy řešení a případně naučit používat algoritmus nového  řešení v praktickém životě.

„Lidé přicházejí do POSECu protože to, jak nyní žijí, jim nevyhovuje. Někdy ale trvá delší dobu, než člověk ‚dozraje‘  k opravdové změně. Obvykle pak hledá ‚něco‘,  jak TO udělat jinak - tj. aby to nebylo tak bolestné, nebo jestli by TO případně za ně neudělal někdo jiný. Změna je aktivní proces, který každý musí nakonec udělat sám. Požadavek: ‚tady máte můj problém a vyřešte ho‘ nikdy nefunguje, a navíc zbavuje člověka možnosti stát na vlastních nohách tak, aby si svůj život dokázal řídit a prožívat sám,“ vysvětluje filozofii zařízení  poradce POSECu pro dospívající a dospělé Mgr. Igor Pavelčák. 

Pracovníci POSECu jsou schopni  připravit své klienty na změnu. Tou změnou je provázet, nabízet možná další řešení a případně dát kvalifikovanou radu a podporovat je.

Poradní a setkávací centrum přeje všem obyvatelům Frýdlantského výběžku klidný a spokojený rok 2011 a plno příjemně a bezpečně vzrušujících okamžiků.

Informace z www.mesto-frydlant.cz


Aktuality

Most k naději je dvakrát týdně ve Frýdlantském výběžku

Terénní program pro uživatele návykových látek a jejich blízké poskytuje ve Frýdlantském výběžku obč. sdr. Most k naději. Tato terénní služba patří do projektu Města Frýdlant Poradní a setkávací centrum už od roku 2003.

Terénní pracovníci jsou ve Frýdlantském výběžku vždy ve středu a v pátek od 13 do 18 hodin. Pro domluvu s nimi stačí použít telefonní číslo 606 714 034. Informační leták na A4 je zde.

Informace z www.mesto-frydlant.cz


Aktuality

Rada kraje předloží návrh na sloučení středních škol Zastupitelstvu LK 29. března

Rada Libereckého kraje na svém dnešním mimořádném jednání vzala na vědomí návrh na sloučení středních škol zřizovaných Libereckým krajem a rozhodla jej předložit Zastupitelstvu LK na zasedání 29. března.

Dokumenty „Změny ve středních školách zřizovaných Libereckým krajem“ a „Posílení rozpočtu odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK“ Rada LK neschválila.
Podle usnesení členů Rady LK tak má Zastupitelstvo LK nejprve rozhodnout o základním materiálu týkajícího se sloučení škol, a teprve podle výsledku hlasovaní bude Rada LK řešit další postupné kroky – tedy případný přesun jednotlivých studijních oborů na nově vzniklé sloučené školy, a zejména v případě neschválení dokumentu potřebu navýšení rozpočtu resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu nad rámec poskytovaných finančních prostředků na zajištění běžných provozních výdajů a investic pro příspěvkové organizace resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v období let 2011 až 2014 v celkové výši 520.830.000,00 Kč.

Mgr. Jiří Langer
tiskový mluvčí
Libereckého kraje


Aktuality

Kontakty na pracoviště České pošty a pracoviště ČSÚ

Kontakty na pracoviště České pošty s.p.:
adresa: Okružní 1260, Frýdlant v Čechách
telefon: 482 312 056 

Kontakty na pracoviště ČSÚ:
adresa: nám. Dr. E Beneše 26, Liberec 1
telefon: 485 244 389
e-mail: marie.pelantova@scitani.cz


Aktuality

Oznámení o omezení provozu obecního úřadu

Obecní úřad v Pertolticích bude dnech 29. a 30.3.2011 uzavřen.
A to z důvodu čerpání dovolené a přítomnosti na školení ke krizovému řízení obce.

V Pertolticích dne: 10.3.2011
Viktor Podmanický - starosta obce
 

 
Aktuality

Bezplatná linka sčítání lidu je v provozu

Bezplatná linka sčítání lidu 800 87 97 02 je od dnešního dne v provozu. Volat můžete každý den (včetně víkendů) až do 20. dubna vždy od 8 do 22 hod. 

Operátoři Vám poradí se všemi otázkami, které se týkají sčítání lidu, od vyplňování formulářů, přes ověření pravosti sčítacího komisaře až po radu, co udělat, když někomu snědl vyplněné formuláře třeba pes či když si někdo nebude jistý s elektronickým vyplňováním na internetu.

Přes call centrum bude možné zároveň změnit termín druhé návštěvy sčítacího komisaře tak, aby Vám více vyhovoval (v případě, že Vás komisař poprvé nezastihl doma v avizovaném termínu).

Kromě češtiny se na této bezplatné lince domluvíte bez problémů také anglicky, ve špičkách bude nasazeno až 45 operátorů najednou.

Službu call centra zajišťuje pro ČSÚ Česká pošta. 

Ondřej Kubala
tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011


Aktuality

Náměstek hejtmana Martin Sepp: Liberecký kraj opakovaně nesouhlasí s výběrem mýtného na vlastních silnicích

Tímto opět deklaruji, že Rada Libereckého kraje vyjadřuje nesouhlasné stanovisko k záměru Ministerstva dopravy zavést mýtné na komunikacích II. a III. třídy, tedy silnice ve vlastnictví Libereckého kraje. Tento krok považuji za ekonomicky neefektivní a v hospodářsky slabých oblastech kraje dokonce ohrožující zaměstnanost a také životaschopnost malých a středních podnikatelů.

Liberecký kraj 12. 10 2010 o tomto stanovisku informoval Ministerstvo dopravy a Komisi dopravy Asociace krajů ČR, ve kterém jsem vysvětlil, proč se Rada LK zpoplatnění silnic II. a III. třídy (výběrem mýtného) rozhodla nepodpořit a to z následujících důvodů: 

- na silnicích II. a III. třídy nejsou takové intenzity dopravy nákladních vozidel, aby bylo výhodné zavést jejich zpoplatnění,

- v Libereckém kraji se nepotvrdil předpoklad, že by dopravci využívali nezpoplatněné úseky silnic II. a III. třídy, 

- na základě výše uvedeného nesouhlasí Liberecký kraj se zaváděním mýtného na silnicích II. a III. třídy a navrhuje vyčkat na konkrétní výsledky celostátního sčítání dopravy za rok 2010 a z nich teprve provést podrobnou analýzu ve všech krajích,

- rozšíření systému na silnice I. třídy Liberecký kraj rovněž nedoporučuje, jelikož intenzity na nezpoplatněných silnicích I. třídy, 

- v Libereckém kraji nejsou takové, aby byl systém ekonomický,

- v případě zavedení mýtného na ostatních silnicích I. třídy, požaduje Liberecký kraj opravu silnic, které mohou sloužit jako objízdné trasy, 

- na základě současné zkušenosti Liberecký kraj požaduje zrušení výběru mýtného na silnici I/35 Liberec, Doubí – Chrastava, jelikož se jedná o jedinou průtahovou komunikaci městem Liberec. 
Martin Sepp, náměstek hejtmana LK, pověřený vedením resortu dopravy

Mgr. Jiří Langer
tiskový mluvčí Libereckého kraje


Aktuality

Hejtman Stanislav Eichler zve na 7. hejtmanský ples, který se koná 5. března v Eurocentru v Jablonci n. N.

Liberecký kraj pořádá v sobotu 5. března v Eurocentru v Jablonci nad Nisou již 7. hejtmanský ples. K tanci a poslechu bude hrát od 20 hodin Bohemia Universal Band a jako hosté večera vystoupí Petra Janů a Roman Vojtek. Moderuje Jan Žíla.

Předprodej vstupenek v hodnotě 500 Kč, které budou slosovány, již probíhá přímo v Eurocentru v Jablonci nad Nisou, a dále v Městských informačních centrech v Liberci, České Lípě a Semilech. 
„Stejně jako v předchozích šesti ročnících bude celý výtěžek z plesu použit na dobročinné účely. Celkem již bylo rozděleno více než 600 tisíc korun, nejvíce předloni 188 700 korun, a vloni na 6. hejtmanském plese v Novém Boru jsme rozdělili 95 tisíc korun mezi Dětský domov, Základní a Mateřskou školu v Krompachu, Domov důchodců ve Sloupu v Čechách a Léčebnu respiračních nemocí ve Cvikově,“ uvedl hejtman.
„Další, tzv. čestné vstupenky za 50 Kč budou v prodeji v průběhu hejtmanského plesu. Slibujeme si od toho, že každý návštěvník plesu tak může jejím zakoupením navýšit výtěžek a přispět tak na dobrou věc,“ doplnil s tím, že všechny vstupenky budou slosovány o zajímavé ceny, které věnovaly firmy a partnerská města z Libereckého kraje.

Výtěžek Liberecký kraj tentokrát rozdělí mezi Základní školu Liberecká 31, v Jablonci nad Nisou a Diakonii Českobratrské církve evangelické – středisko v Jablonci nad Nisou. Symbolické šeky s darovanou částkou převezmou zástupci obou organizací ještě v průběhu plesu. 

Základní škola v Jablonci nad Nisou, Liberecká 1734/31, která byla zařazena do sítě škol k 19. 6. 1996 a je pokračováním Speciální školy v Jablonci nad Nisou, poskytuje výchovu a vzdělání handicapovaným dětem.

Škola sdružuje:
- základní školu praktickou
- přípravný ročník pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí jako součást ZŠ praktické
- základní školu speciální
- přípravný stupeň
- speciálně pedagogické centrum (SPC)

Školní vyučování probíhá ve třech budovách:
„V hlavní budově v Jablonci nad Nisou, Liberecká 1734/31, sídlí všechny třídy praktické školy a 1 třída pomocné školy. Na detašovaném pracovišti v Polní ulici 10 jsou umístěny 2 třídy pomocné školy pro kombinovaně postižené děti, 2 třídy pro přípravný ročník pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. V další budově, v ulici J. Hory 33, jsou 4 třídy pomocné školy a 1 třída přípravného stupně,“ uvedla ředitelka školy Helena Pletichová.

Diakonie ČCE – středisko v ulici Pod Baštou 10, v Jablonci nad Nisou poskytuje Terénní pečovatelskou službu. Cílovou skupinou jsou senioři a zdravotně postižené osoby nad 50 let:
„Pomáháme seniorům a zdravotně postiženým osobám nad 50 let prostřednictvím terénní pečovatelské služby zůstávat i přes svůj věk a ztrátu soběstačnosti ve svých domovech. Pomáháme potřebným osobám zajistit fyzickou, psychickou a sociální soběstačnost. Zabezpečujeme jejich základní životní potřeby tak, aby jim byl zachován dosavadní životní styl, důstojnost a individualita. Poskytujeme prostřednictvím odlehčovací služby nezbytný odpočinek rodinám pečujícím o tyto osoby. Radíme také a pomáháme při prosazování práv a zájmů klientů; zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím,“ vypočítala ředitelka Diakonie Michaela Albrechtová. 

Mgr. Jiří Langer
tiskový mluvčí Libereckého kraje
 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Věříte ve zlepšení zdravotnických služeb po převzetí Nemocnice Frýdlant s.r.o. společností KNL, a.s.?

ANO (350 hl.)
 
ČÁSTEČNĚ (328 hl.)
 
NE (362 hl.)
 
NEVÍM (233 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1273
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz