Table 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't existTable 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't exist Oficiální stránky obce PERTOLTICE
       
Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Hasiči - dětský den 2006 - 11
Hasiči - dětský den 2006
zobrazení: 2324
známka: 0
 

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1408 nalezených)

Aktuality

Bezplatná linka sčítání lidu je v provozu

Bezplatná linka sčítání lidu 800 87 97 02 je od dnešního dne v provozu. Volat můžete každý den (včetně víkendů) až do 20. dubna vždy od 8 do 22 hod. 

Operátoři Vám poradí se všemi otázkami, které se týkají sčítání lidu, od vyplňování formulářů, přes ověření pravosti sčítacího komisaře až po radu, co udělat, když někomu snědl vyplněné formuláře třeba pes či když si někdo nebude jistý s elektronickým vyplňováním na internetu.

Přes call centrum bude možné zároveň změnit termín druhé návštěvy sčítacího komisaře tak, aby Vám více vyhovoval (v případě, že Vás komisař poprvé nezastihl doma v avizovaném termínu).

Kromě češtiny se na této bezplatné lince domluvíte bez problémů také anglicky, ve špičkách bude nasazeno až 45 operátorů najednou.

Službu call centra zajišťuje pro ČSÚ Česká pošta. 

Ondřej Kubala
tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011


Aktuality

Náměstek hejtmana Martin Sepp: Liberecký kraj opakovaně nesouhlasí s výběrem mýtného na vlastních silnicích

Tímto opět deklaruji, že Rada Libereckého kraje vyjadřuje nesouhlasné stanovisko k záměru Ministerstva dopravy zavést mýtné na komunikacích II. a III. třídy, tedy silnice ve vlastnictví Libereckého kraje. Tento krok považuji za ekonomicky neefektivní a v hospodářsky slabých oblastech kraje dokonce ohrožující zaměstnanost a také životaschopnost malých a středních podnikatelů.

Liberecký kraj 12. 10 2010 o tomto stanovisku informoval Ministerstvo dopravy a Komisi dopravy Asociace krajů ČR, ve kterém jsem vysvětlil, proč se Rada LK zpoplatnění silnic II. a III. třídy (výběrem mýtného) rozhodla nepodpořit a to z následujících důvodů: 

- na silnicích II. a III. třídy nejsou takové intenzity dopravy nákladních vozidel, aby bylo výhodné zavést jejich zpoplatnění,

- v Libereckém kraji se nepotvrdil předpoklad, že by dopravci využívali nezpoplatněné úseky silnic II. a III. třídy, 

- na základě výše uvedeného nesouhlasí Liberecký kraj se zaváděním mýtného na silnicích II. a III. třídy a navrhuje vyčkat na konkrétní výsledky celostátního sčítání dopravy za rok 2010 a z nich teprve provést podrobnou analýzu ve všech krajích,

- rozšíření systému na silnice I. třídy Liberecký kraj rovněž nedoporučuje, jelikož intenzity na nezpoplatněných silnicích I. třídy, 

- v Libereckém kraji nejsou takové, aby byl systém ekonomický,

- v případě zavedení mýtného na ostatních silnicích I. třídy, požaduje Liberecký kraj opravu silnic, které mohou sloužit jako objízdné trasy, 

- na základě současné zkušenosti Liberecký kraj požaduje zrušení výběru mýtného na silnici I/35 Liberec, Doubí – Chrastava, jelikož se jedná o jedinou průtahovou komunikaci městem Liberec. 
Martin Sepp, náměstek hejtmana LK, pověřený vedením resortu dopravy

Mgr. Jiří Langer
tiskový mluvčí Libereckého kraje


Aktuality

Hejtman Stanislav Eichler zve na 7. hejtmanský ples, který se koná 5. března v Eurocentru v Jablonci n. N.

Liberecký kraj pořádá v sobotu 5. března v Eurocentru v Jablonci nad Nisou již 7. hejtmanský ples. K tanci a poslechu bude hrát od 20 hodin Bohemia Universal Band a jako hosté večera vystoupí Petra Janů a Roman Vojtek. Moderuje Jan Žíla.

Předprodej vstupenek v hodnotě 500 Kč, které budou slosovány, již probíhá přímo v Eurocentru v Jablonci nad Nisou, a dále v Městských informačních centrech v Liberci, České Lípě a Semilech. 
„Stejně jako v předchozích šesti ročnících bude celý výtěžek z plesu použit na dobročinné účely. Celkem již bylo rozděleno více než 600 tisíc korun, nejvíce předloni 188 700 korun, a vloni na 6. hejtmanském plese v Novém Boru jsme rozdělili 95 tisíc korun mezi Dětský domov, Základní a Mateřskou školu v Krompachu, Domov důchodců ve Sloupu v Čechách a Léčebnu respiračních nemocí ve Cvikově,“ uvedl hejtman.
„Další, tzv. čestné vstupenky za 50 Kč budou v prodeji v průběhu hejtmanského plesu. Slibujeme si od toho, že každý návštěvník plesu tak může jejím zakoupením navýšit výtěžek a přispět tak na dobrou věc,“ doplnil s tím, že všechny vstupenky budou slosovány o zajímavé ceny, které věnovaly firmy a partnerská města z Libereckého kraje.

Výtěžek Liberecký kraj tentokrát rozdělí mezi Základní školu Liberecká 31, v Jablonci nad Nisou a Diakonii Českobratrské církve evangelické – středisko v Jablonci nad Nisou. Symbolické šeky s darovanou částkou převezmou zástupci obou organizací ještě v průběhu plesu. 

Základní škola v Jablonci nad Nisou, Liberecká 1734/31, která byla zařazena do sítě škol k 19. 6. 1996 a je pokračováním Speciální školy v Jablonci nad Nisou, poskytuje výchovu a vzdělání handicapovaným dětem.

Škola sdružuje:
- základní školu praktickou
- přípravný ročník pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí jako součást ZŠ praktické
- základní školu speciální
- přípravný stupeň
- speciálně pedagogické centrum (SPC)

Školní vyučování probíhá ve třech budovách:
„V hlavní budově v Jablonci nad Nisou, Liberecká 1734/31, sídlí všechny třídy praktické školy a 1 třída pomocné školy. Na detašovaném pracovišti v Polní ulici 10 jsou umístěny 2 třídy pomocné školy pro kombinovaně postižené děti, 2 třídy pro přípravný ročník pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. V další budově, v ulici J. Hory 33, jsou 4 třídy pomocné školy a 1 třída přípravného stupně,“ uvedla ředitelka školy Helena Pletichová.

Diakonie ČCE – středisko v ulici Pod Baštou 10, v Jablonci nad Nisou poskytuje Terénní pečovatelskou službu. Cílovou skupinou jsou senioři a zdravotně postižené osoby nad 50 let:
„Pomáháme seniorům a zdravotně postiženým osobám nad 50 let prostřednictvím terénní pečovatelské služby zůstávat i přes svůj věk a ztrátu soběstačnosti ve svých domovech. Pomáháme potřebným osobám zajistit fyzickou, psychickou a sociální soběstačnost. Zabezpečujeme jejich základní životní potřeby tak, aby jim byl zachován dosavadní životní styl, důstojnost a individualita. Poskytujeme prostřednictvím odlehčovací služby nezbytný odpočinek rodinám pečujícím o tyto osoby. Radíme také a pomáháme při prosazování práv a zájmů klientů; zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím,“ vypočítala ředitelka Diakonie Michaela Albrechtová. 

Mgr. Jiří Langer
tiskový mluvčí Libereckého kraje


Aktuality

Mezinárodní lyžařský přejezd do Jakuszyce startuje v Harrachově 13. března

Mezinárodní veřejný lyžařský přejezd po trati Harrachov – Orle - Jakuszyce startuje v neděli 13 března mezi 10 a 11 hodinou na stadionu SJP Harrachov.
Akci organizuje jako premiéru Klasický areál Harrachov (KAH), o.p.s., jehož spoluvlastníkem je Liberecký kraj.
„Na trase dlouhé 12 kilometrů máme připraveno občerstvení v Orle a v cíli na stadionu v Jakuszycích. Každý účastník získá v cíli upomínkový předmět,“ zve Blanka Nedvědická, ředitelka KAH, s tím, že startovné se neplatí a doprava zpět je zajištěna. 

Mgr. Jiří Langer
tiskový mluvčí Libereckého kraje


Aktuality

Informace o místním poplatku za držení psa pro rok 2011

Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa ...............................................................................................200,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ...........................................300,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu ..........................................................................................40,- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm.c) tohoto ustanovení ..............................................60,- Kč.

Splatnost poplatku
(1) Poplatek nepřesahující 500,- Kč je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.
(2) Poplatek přesahující 500,- Kč je splatný ve dvou stejných splátkách, nejpozději v termínech do 31. března a do 31. května příslušného kalendářního roku.
(3) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1 a odst. 2, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.

Vyvěšeno: do 31.3.2011


Aktuality

Oznámení o nabídce SPOZu obce Bulovka - Zahrada Čech 2011

Zájemcům o návštěvu výstavy v Litoměřicích - “Zahrada Čech 2011“ nabízí obec Bulovka možnost zúčastnit se zájezdu. Pro naši obec je v tuto chvíli k dispozici asi tak 10 míst v autobusu, který obec Bulovka vypravuje. Termín bude upřesněn - zřejmě nejpravděpodobněji dne 10.4.2011. Závazné přihlášky eviduje Obecní úřad v Pertolticích. Prosíme o rychlou reakci, abychom informace o počtu zájemců mohli předat dále ke zpracování.

V Pertolticích dne: 1.3.2011
Viktor Podmanický - starosta obce
Aktuality

BŘEZEN. NA FRÝDLANTSKU

Aktuality

OZNÁMENÍ ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU za dne 30. listopadu 2010 O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2011 V ČESKÉ REPUBLICE

Aktuality

Informace ke stížnostem na nedostatek teplé vody

Tímto zveřejňujeme informaci ke stížnostem na nedostatek teplé vody
v domácnostech a nedostatečnou pokojovou teplotu v bytech na č.p.193.

Na rozdíl od projektových závad a nedokonalostí u celého systému vytápění v objektu č.p.193, je dostatek nebo nedostatek teplé vody naprosto v režii všech obyvatel bytového domu. Projektovaný a osazený systém dvou bojlerů – celkem 500litrů ( se stálým dohřevem), skýtá dostatečnou možnost pokrýt plně potřeby plánovaného počtu obyvatel v jednotlivých bytových jednotkách. V současné době je teplé vody nedostatek zaviněn nárůstem spotřeby teplé vody. Zejména u dvou bytů. Je pravděpodobné, že je to způsobeno tím, že se v bytech zdržuje poněkud více lidí, než je nahlášeno obecnímu úřadu a plánováno ve stavebních projektech.

Spotřebu 9 m3 teplé vody za 35 kalendářních dní, si není totiž možné jinak vysvětlit. U stejného nájemce byla zjištěna spotřeba teplé vody o posledním únorovém víkendu ve výši 388 litrů/ za 22 hodin. U druhého nájemce je spotřeba též neúměrná. Jedná se o spotřebu 12 m3 za dva kalendářní měsíce. Z výše uvedeného je zřejmé, že teplá voda pro ostatní nájemníky, díky odběru těchto hodnot, není dostatečná.
Pozoruhodné je též to, že největší spotřebu mají bytové jednotky, na kterých vázne největší dluh na nájemném a závazek z nezaplacených vyúčtování za služby spojené s pronájmem bytu ( teplá voda, studená voda a vytápění bytu).

Je na nájemnících samotných, jak se postaví i k tomu jevu, že se často neúměrně větrají bytové jednotky. Již tak poddimenzovaný otopný systém není schopen zvládnout ztráty, které vznikají neukázněným chováním několika obyvatel. Na to poté doplácí všichni, ale zejména ti, kteří se snaží náklady snížit. Již nyní je zřejmé, že letošní topná sezona se prodraží. A to významně. Bylo to již patrno ze stavů elektroměrů, jejichž stav se opisoval na konci roku 2010.

Veškeré vaše stížnosti a poznatky můžete sice předávat též panu A. Hamalčíkovi, ale není v jeho možnostech - ani žádnou pracovní náplní, tyto řešit. Stížnosti můžete pochopitelně ústně i písemně adresovat obecnímu úřadu, který naopak je kompetentní řešit situace, které vzniknou na bytovém domě.

V Pertolticích dne: 21.2.2011
Viktor Podmanický - starosta obce


Aktuality

Rozpis ledu na ZS Frýdlant 7.2-13.2.2011

n201102081422_brusleni


Aktuality

Dokumentace voleb v českých zemích ve dvacátém století

Národní muzeum se obrací k široké veřejnosti se žádostí o pomoc při sběru dokumentů, fotografií a předmětů vztahujících se k tématu parlamentních VOLEB v českých zemích ve dvacátém století. Zaslané artefakty obohatí naše poznatky o tomto fenoménu a budou rovněž využité na výstavě Národního muzea s názvem „VOLBY“, jež se bude konat v Národním památníku na Vítkově ve druhé polovině roku 2011. Posléze budou uloženy v depozitářích NM a budou přístupné pro badatele i pro využití na dalších výstavách. Žádáme ty, kteří mají ve svém vlastnictví některý z níže uvedených artefaktů a byli by rádi, aby zůstaly zachovány i pro další generace, aby takové předměty věnovali Národnímu muzeu pro výstavní a dokumentační účely.
I) Hmotné artefakty

1. „Volební“ předměty – např. volební urny, slavnostní výzdobu volebních síní, odznaky, a další předměty spojené s konáním voleb, i s předvolební kampaní.
2. Případné písemné dokumenty spojené s konáním voleb – volební letáky, velkoformátové volební plakáty, volební brožury, volební lístky, „lidovou tvořivost“, karikatury, „ilegální“ tisky, texty básní a písní apod.
3. Další výtvory lidské tvořivosti spojené s fenoménem voleb

II ) Fotografická dokumentace

1. Dobové fotografie všech aktivit spojených konáním voleb – fotografie volebních dnů, předvolebních kampaní, volebních místností, voličů, atd.
2. Nápisy na veřejných místech – veršované či jinak standardizované.

III) Nepublikované vzpomínky, paměti, autobiografické poznámky, nahrané či nafilmované (audio/video) záznamy a vzpomínky

Máme zájem o všechny fenomény výše uvedeného typu, vytvořené v období let 1918–1992.
Sbírka nemá časově omezenou platnost, předměty a věci je možné darovat kdykoliv.


Kontakt:
Mgr. Tomáš Bursík;                  PhDr. Ivan Malý
email: tomas_bursik@nm.cz;      ivan_maly@nm.cz 
tel.: (+ 420) 222 781 676          tel.: (+420) 222 781 676
mobil: (+420) 725 371 054

Národní muzeum
Oddělení novodobých českých dějin
Václavské náměstí 68
115 79 Praha 1


Aktuality

Dny otevřených dveří - Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantě

Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantě láká ke studiu

Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantě se dvěma pracovišti ve Frýdlantě a dalším v Hejnicích je největší školské zařízení ve Frýdlantském výběžku.
Dny otevřených dveří:
Pá 11. 2. 2011 10.00–16.00 hod., So 12. 2. 2011 8.30–13.00 hod.
„Přijďte se k nám podívat. Těšíme se na Vás,“ říká zástupce ředitelky školy Mgr. Milan Drechsler.


Aktuality

VZP upozorňuje na omezení provozu

9.2.2011 - 11.2.2011
Ze závažných technických důvodů musí Krajská pobočka VZP pro Liberecký kraj od středy 9. do pátku 11. února omezit provoz všech svých pracovišť. 9. února budou všechna pracoviště VZP v Libereckém kraji zcela uzavřena, 10. a 11. února bude provoz všech pracovišť VZP zajištěn s možností některých omezení Krajská pobočka VZP pro Liberecký kraj se všem klientům, partnerům a návštěvníkům omlouvá! 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Věříte ve zlepšení zdravotnických služeb po převzetí Nemocnice Frýdlant s.r.o. společností KNL, a.s.?

ANO (254 hl.)
 
ČÁSTEČNĚ (245 hl.)
 
NE (265 hl.)
 
NEVÍM (170 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 934
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz