Table 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't existTable 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't exist Oficiální stránky obce PERTOLTICE
       
Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Soutěž Odpadové hospodářství - 6
Soutěž Odpadové hospodářství
zobrazení: 3688
známka: 0
 

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1420 nalezených)

Aktuality

Pravidla pro udělení značky REGIONÁLNÍ PRODUKT – JIZERSKÉ HORY

Aktuality

REGIONÁLNÍ PRODUKT JIZERSKÉ HORY – CERTIFIKACE 2011

Vážená paní, vážený pane,
MAS Mikroregionu Frýdlantsko a partneři vyhlašují certifikaci místní produkce z Jizerských hor pro rok 2011.
Značka vznikla v roce 2010 a v první certifikaci se nositeli značky, která zaručuje místní původ, převahu přírodních
surovin a vysokou kvalitu výrobků, stalo 24 výrobců z oblasti známé zejména přírodními krásami a sklářstvím. Že je
zde i řada jiných zajímavých produktů ukazuje spektrum certifikovaných výrobků, potravin, nápojů i produktů
tradičních řemesel. Nositelé značky získávají výhody společné propagace, jasného zařazení ke známé oblasti
cestovního ruchu, tzn. konkurenční výhody, které mohou zvýšit odbyt výrobků.

Jaké výhody Vám značka může přinést?

Společná prezentace na www.jizerske-vyrobky.cz a na tištěných propagačních materiálech značky
Účast na vybraných akcích prezentující venkov, Liberecký kraj, Jizerské hory (s možností prodeje zboží za
výhodných podmínek)
Zapojení do skupiny výrobců, sdílení zkušeností, nové informace

Jak certifikace probíhá?
Vyplníte dotazník a čestné prohlášení (lze i elektronicky – dokumenty jsou zveřejněny na www.jizerskevyrobky.
cz v rubrice „Pro zájemce o značku“)
Jako přílohy přihlášky připojíte kopii živnostenského listu nebo jiného oprávnění k výrobě přihlašovaného
produktu (můžete připojit i jiné dokumenty, např. certifikáty kvality apod.) a nejméně 3 fotografie
přihlašovaného produktu, Vaší dílny, Vás při výrobě apod. v tiskové kvalitě (min. 1 MB/300dpi)
Připojíte vzorek přihlašovaného produktu popř. zástupce produktové řady pro hodnocení certifikační komisí
(na vyžádání Vám bude vrácen)
Vše doručíte nejpozději do 15.9.2011 do kanceláře MAS Mikroregionu Frýdlantsko (Děkanská 74, 464 01
Frýdlant)
Certifikační komise projedná přihlášky a posoudí výrobky nejpozději do 30.9.2011
Vyhlášení výsledků a slavnostní předání certifikátů proběhne nejpozději do 30.10.2011, platnost certifikátu
je 2 roky

Za jakých podmínek certifikát získáte?
Váš výrobek nebo produktová řada získá v hodnocení nejméně 28 bodů z možných 55, resp. 58 (viz Pravidla
na www.jizerske-vyrobky.cz)
Uhradíte příspěvek na společnou propagaci ve výši, kterou si zvolíte ze dvou možností:
- 500 Kč (poplatek zahrnuje zveřejnění na internetu, společnou propagaci při akcích, možnost
bezplatného zapůjčení stánku) nebo
- 4000 Kč (kromě výše uvedeného zahrnuje poplatek vydání katalogového listu v nákladu 2000 ks,
přičemž část obdrží nositel certifikátu k vlastní propagaci a část bude zařazena do společného
katalogu).
Přijdete certifikát převzít na předávání, kde nové výrobky se značkou Regionální produkt Jizerské hory
společně oslavíme

Máte-li o značku zájem a zajímají Vás jakékoli další informace, rádi je zodpovíme.
Těšíme se na spolupráci

Frýdlantsko
Jitka Doubnerová, Iva Andrová
MAS Mikroregionu Frýdlantsko
masif@seznam.cz
724034314

Jablonecko a Liberecko
Renata Van Vleet
Jizerské hory – turistický region Liberecko, Jablonecko,
Frýdlantsko a Tanvaldsko
info@jizerky.cz
606077440

Smržovsko a Tanvaldsko Ivana Hujerová, Lucie Hodboďová
Město Smržovka
ivana.hujerova@smrzovka.cz
 483369324
lucie.hodbodova@
 
Aktuality

HLEDÁME DALŠÍ ORIGINÁLNÍ VÝROBKY A POTRAVINY Z JIZERSKÝCH HOR

Tisková zpráva, 29.7.2011
MAS Mikroregionu Frýdlantsko a partneři vyhlašují v srpnu druhé kolo certifikace místní produkce z Jizerských hor.
Značka vznikla v roce 2010 a v první certifikaci se nositeli značky, která zaručuje místní původ, převahu přírodních
surovin a vysokou kvalitu výrobků, stalo 24 výrobců z oblasti známé především přírodními krásami a sklem. Že je zde i
řada jiných zajímavých produktů, ukazuje spektrum certifikovaných výrobků, potravin, nápojů i produktů z oblasti
tradičních řemesel. Nositelé značky získají výhody společné propagace, jasného zařazení ke známé oblasti cestovního
ruchu, tzn. výhody, které mohou zvýšit odbyt výrobků. Pro návštěvníky nejsevernějších hor Libereckého kraje a České
republiky pak značka může znamenat orientaci v nabídce suvenýrů a památek na prázdninový pobyt.
V srpnu se správce značky obrací na výrobce, kteří mají zájem své výrobky přihlásit k certifikaci. Možnost přihlásit
výrobky je otevřena do 15. září. Podmínky certifikace jsou zveřejněny na webové stránce výrobků – www.jizerskevyrobky.
cz.

Během druhé poloviny září předložené výrobky posoudí hodnotitelská komise a do konce října obdrží noví nositelé
značky certifikáty, které je opravňují značku po dva roky používat.
Oblast Jizerských hor je jedním z regionů, v nichž značka vznikla s aktivní účastí výrobců samotných. Značka je proto
originální, nezaměnitelná, symbolizuje Jizerské hory s jejich lesy, řekami i cestami krajinou. Zájem používat značku
projevili i výrobci z polské strany Jizerských hor – šlo by tak o první mezinárodní značku místní produkce v České
republice. Nejbližší společnou prezentaci značky a výrobců z Jizerských hor připravuje MAS Mikroregionu Frýdlantsko
na výstavě Země živitelka na konci srpna v Českých Budějovicích.
Více informací a vše k certifikaci 2011 najdou zájemci na www.jizerske-vyrobky.cz.
Zprávu posílá a bližší informace ráda poskytne Jitka Doubnerová (tel. 724034314).

Frýdlantsko
Jitka Doubnerová, Iva Andrová
MAS Mikroregionu Frýdlantsko
masif@seznam.cz
724034314

Jablonecko a Liberecko
Renata Van Vleet
Jizerské hory – turistický region Liberecko, Jablonecko,
Frýdlantsko a Tanvaldsko
info@jizerky.cz
606077440

Smržovsko a Tanvaldsko Ivana Hujerová, Lucie Hodboďová
Město Smržovka
ivana.hujerova@smrzovka.cz
 483369324
lucie.hodbodova@
Aktuality

Odvolání stavu pohotovosti v obci Pertoltice

Povodňová komise obce Pertoltice

Věc: Odvolání stavu pohotovosti v obci Pertoltice podle § 78 písm. h) vodního zákona č. 254/2001 Sb.

Podle zhodnocení situace a podání hlášení velitele zásahové jednotky SDH Pertoltice, je dne 23.7.2011- od 11:00 hod., na vodním toku Pertoltického potoka, pro Dolní i Horní Pertoltice o d v o l á n stav pohotovosti všech stupňů. 

V Pertolticích dne 23.11.2011
Viktor Podmanický
předseda povodňová komise
Aktuality

Vyhlášení II.stupně povodňové pohotovosti - 21.7.2011 10:35hodin

201107211200_2stupen


Aktuality

Záměr obce pronajmout nebytový prostor - provozovna restaurace

201106301802_zam64Sem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě nevyužití této části vše vymažte - tedy včetně tohoto textu!


Aktuality

Informace o čerpání dovolené na obecním úřadě

201106202211_dovolena


Aktuality

Nabídkový ceník čerstvého betonu a dalších služeb - Betonárna Nové Město pod Smrkem

201106202207_beton


Aktuality

Informace k plánované celorepublikové stávce

Zítra ve čtvrtek 16.6.2011, dopravu na Frýdlantsku
a na Liberec zajišťuje pouze ČSAD LIBEREC, podle vyjádření pana ředitele Ing.P.Wasserbauera udělají maximum i pro posílení páteřních spojů ČD.

České dráhy stávkují.

Viktor Podmanický
starosta obce Pertoltice
Aktuality

Nabídka provedení prací

201106141913_sima


Aktuality

Pozvánka Arboretum Bulovka

201106012233_arboretum


Aktuality

Pozvánka na seminář 6. června 2011

Krajská agentura pro zemědělství a venkov dovoluje pozvat na seminář,
který pořádá Celostátní síť pro venkov Libereckého kraje
Letní kolo příjmu žádostí projektových opatření Programu rozvoje venkovana rok 2011
6. června 2011
Zasedací místnost v budově Krajského úřadu pro Liberecký kraj č. 326
U Jezu 642/2a, 461 80 LIBERECKomu je seminář určen:
• zejména žadatelům o podporu z PRV
• zaměstnancům KAZV, AZV
• ostatním zájemcům

Příjem žádostí se bude týkat opatření:
I.1.1 Modernizace zemědělských podniků
I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost
I.3.4 Využívání poradenských služeb
II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů
III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy
III.1.3 Podpora cestovního ruchu
IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
IV.2.1 Realizace projektů spolupráce
a bude probíhat v termínu 14. 6. 2011 - 27. 6. 2011 do 13 hodin na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.

Program semináře :

8:30 - 9:00 - registrace účastníků

1. Obecná část:
změny v 13. kole příjmu žádostí, administrace žádostí
a nejčastější chyby žadatelů, hlášení změn projektu, novelizace pojmů a definic

2. část: Elektronické podávání žádosti

3.Informace k jednotlivým opatřením

Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků
Opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb
Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy
Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu

vždy aktuální stav implementace, změny podmínek v 13. kole příjmu žádostí, zkušenosti z dosavadní administrace, nejčastější chyby žadatelů
12.00 - 12:30 - Diskuze

Vzhledem k omezenému počtu míst žádáme o zasílání přihlášek na seminář nejpozději do 3.6.2011 na e-mailovou adresu: jana.snytrova@mze.cz
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Věříte ve zlepšení zdravotnických služeb po převzetí Nemocnice Frýdlant s.r.o. společností KNL, a.s.?

ANO (350 hl.)
 
ČÁSTEČNĚ (328 hl.)
 
NE (362 hl.)
 
NEVÍM (233 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1273
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz