Table 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't existTable 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't exist Oficiální stránky obce PERTOLTICE
       
Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Soutěž Odpadové hospodářství - 11
Soutěž Odpadové hospodářství
zobrazení: 3769
známka: 3.00
 

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1420 nalezených)

Aktuality

DOTAČNÍ PORADENSTVÍ REGISTROVANÝM PORADCEM

Aktuality

KOMPLETNÍ DOTAČNÍ SERVIS pro obce - Dopravní infrastruktura, technická infrastruktura a vzhled obcí

Aktuality

KOMPLETNÍ DOTAČNÍ SERVIS pro obce - Lesnická technika

Aktuality

Nabídka vzdělávacího kurzu

201109141355_mostkurzu


Aktuality

Oznámení o očkování psů v obci Pertoltice

Na dotaz u MVDr. Černého, bylo sděleno toto: vakcína aplikovaná v minulém roce vydrží po tři roky – ti, kteří očkovali psy v minulém roce tedy nemusí absolvovat letos žádné očkování. Při poslední akci na toto, dle slov pana doktora upozorňoval všechny zájemce.

Pro případ, že by přesto letos měl někdo zájem o očkování - pan MVDr.Černý se zastaví v naší obci při cestě z Habartic, tuto sobotu dne 17.9.2011 v 11:45 hod. Místo – zastávka ČSAD.

V Pertolticích dne: 12.9.2011
Viktor Podmanický - starosta obce


Aktuality

Papermania

Aktuality

Program ŠKOLICÍ STŘEDISKA

Aktuality

Upozorňujeme Vás na dotace na podporu pro malé podniky a jejich rozvoj, v obcích pod 2000 obyvatel

Aktuality

Program Vzdělávejte se pro růst!

Aktuality

Klíčový dopis premiérovi ČR

OBEC PERTOLTICE
IČ0 00671959 Dolní Pertoltice č.p. 59, p. Frýdlant , PSČ 464 01 tel.: 724 162 170 E-mail: ou_pertoltice@volny.cz obec.pertoltice@volny.cz bankovní spojení 18521461 /0100 KB FrýdlantID datové schránky: decazs5
201109061249_klic

Vážený pane premiére,

obracím se na Vás jménem naší obce a pevně věřím, že jménem i všech jejích občanů. Říká se, že pokud někomu věnujete klíč od svého domova, platí, že jej považujete za blízkého člověka, za někoho, komu se nebojíte svěřit svůj majetek i bezpečí, neboť jej pokládáte za přítele. A pokud o něčem prohlásíme, že je to klíčové, myslíme tím, že je to skutečně stěžejní.

Přijměte proto klíč od naší obce jako pozvání k její návštěvě, ale i jako projev důvěry, že Vaše vláda myslí skutečně vážně své závazky, jak je v oblasti financování samospráv přislíbila ve svém Programovém prohlášení, v němž uvádí, že „cílem vlády je dlouhodobá stabilní dohoda, která formou zákona stanoví příjmy obcí tak, aby se snížil současný diskriminační rozdíl příjmů na obyvatele mezi „nejchudšími“ a „nejbohatšími“ obcemi a aby to odpovídalo situaci ve vyspělých zemích Evropské unie.“ (str. 5 Programového prohlášení vlády).

Tento klíč je rovněž prosbou o podporu změny financování samospráv, jak je Vaší vládě navrhuje Ministerstvo financí ČR. Žádáme Vás, abyste se vahou Vaší osoby zasadil o brzké prosazení změny zákona o rozpočtovém určení daní k dosažení cílů Vaší vlády, jak jsou shora citovány z jejího prohlášení. Naše obec tento návrh zákona podporuje, o čemž si Vás dovoluji tímto dopisem informovat. Mohl bych zde vypočítávat, s jakými starostmi se potýkáme, jak plánujeme rozvíjet naši obec, jaké investice pro lepší život občanů chceme uskutečnit a jak je pro nás klíčové tento návrh zákona prosadit. Namísto toho si jen dovolím uvést, že jste klíčovou osobou k prosazení tohoto návrhu. Mimo vlastní pozvání k návštěvě naší obce Vás proto zdvořile žádám o podporu změn ve financování samospráv v souladu s prohlášením Vaší vlády.

Ano, považujte, prosím, tento dopis pro naši obec za skutečně klíčový.

S přáním na viděnou v naší obci Vás zdraví a
symbolický klíč od obce zasílá jménem všech jejích občanů

Viktor Podmanický - starosta
V Pertolticích, dne 6/9/2011

Vážený pan
RNDr. Petr Nečas
předseda vlády

Úřad vlády ČR
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1


Aktuality

Informace k Arboretu v Bulovce.

Majitelé oznamují, že lze najít virtuální procházku po arboretu na těchto odkazech. Přejí příjemný zážitek.

http://www.ender.cz/studio/T/s110611n_Bulovka_atelier_night.html
http://www.ender.cz/studio/T/s110611g_Bulovka_garden.html
http://www.ender.cz/studio/T/s110611a_Bulovka_arboretum.html


Aktuality

Pozvánka na seminář, který pořádá Celostátní síť pro venkov Libereckého kraje

Krajská agentura pro zemědělství a venkov dovoluje pozvat na seminář, který pořádá Celostátní síť pro venkov Libereckého kraje
3. října 2011 Zasedací sál v budově Krajského úřadu pro Liberecký kraj
U Jezu 642/2a, 461 80 LIBEREC


Komu je seminář určen: představitelé obcí, státní správy, vlastníky a uživatele zemědělských pozemků a veškeré aktéry rozvoje venkova

Program semináře : 8:30 - 9:00 - registrace účastníků
• 9.00 zahájení semináře
úvodní přednáška z historie pozemkových úprav na území ČR:
• Začátky pozemkových úprav v ČR
• Institucionální,organizační a administrativní aspekty pozemkových úprav
• Vlastnické vztahy k pozemkům a pozemkové úpravy
• Právní rámec pozemkových úprav
• Současná metodologie pozemkových úprav:
• Druhy podkladů a jejich zajištění
• Účastníci pozemkových úprav, úvodní jednání, sbor zástupců
• Zajišťování vstupních nároků
• Průzkum území – rozbor současného stavu
• Plán společných zařízení
• Návaznost na územní plánovací dokumentaci, program obnovy vesnice
• Coffee break
• Prezentace příkladů dobré praxe – úspěšně realizované projekty pozemkových úprav v Libereckém kraji
• 12:30 - diskuze , prostor pro dotazy posluchačů
• 13.00 zakončení semináře

Seminář je pořádán z prostředkú Celostátní sítě pro venkov a pro účastníky je bezplatný, rovněž je z uvedených prostředků připraveno pro účastníky malé pohoštění. Těšíme se na Vaši účast!

Ing Martin Mrázek
Ředitel KAZV Liberec

Vzhledem k omezenému počtu míst a z důvodu zajištění pohoštění pro účastníky žádáme o laskavé zasílání návratky nejpozději do 12.9.2011 na e-mailovou adresu: jana.snytrova@mze.cz

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí


Aktuality

Oznámení o sběru nebezpečného odpadu v obci Pertoltice

n201109011617_odpad


Aktuality

HISTORICKÉ TRAKTORY - STABILNÍ MOTORY - ZEMĚDĚLSKÉ STROJE

201109011613_traktor1III. ročník

VÝSTAVA V KROPÁČOVĚ VRUTICI dne 10. září 2011

otevřeno od 9.00-17.00hod

v areálu firmy N&N KOŠÁTKY s.r.o., www.nn-kosatky.cz

- Doprovodný program pro děti (závody na šlapacích traktůrcích, soutěže)
- Jízdy historickými traktory
- Burza traktorových dílů a komponentů
- Prodej reklamních předmětů ZETOR a hraček pro děti
- Prodej náhradních dílů na staré traktory ZETOR (25, 50 super, 2011-4011 atd.)
- Den otevřených dveří STAVEBNINY - ŽELEZÁŘSTVÍ
- Občerstvení zajištěno

Loc: 50°19΄47.505”N, 14°42΄43.632΄΄E

Majitelé traktorů a strojů se mohou přihlásit na:
ales.nezbeda@nn-kosatky.cz nebo tel. 602 227 193
Aktuality

Setkání nejen celiaků

se uskuteční v prostorách Centra pro zdravotně postižené ve Spolkovém domě v Jablonci n. N., Emílie Floriánové 8, 2. patro

16. srpna v 16.00 hodin

Program:
• Seminář na téma: Sociální dopady bezlepkové diety
• Možnost výhodného nákupu trvanlivých bezlepkových potravin a testu Biocard (www.berosa.cz). V případě zájmu je možné zboží dopředu objednat na obchod@berosa.cz
• Poradna (poradenství je možné domluvit i individuálně, popř. využít poradnu na webových stránkách organizace)

Srdečně zve výkonný výbor.

Bližší informace na tel. 723 515 377 nebo 602 109 343
příp. email: celia.zbl@seznam.cz

www.celia-zbl.cz
POZOR změna webových stránek
 


 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Věříte ve zlepšení zdravotnických služeb po převzetí Nemocnice Frýdlant s.r.o. společností KNL, a.s.?

ANO (350 hl.)
 
ČÁSTEČNĚ (328 hl.)
 
NE (362 hl.)
 
NEVÍM (233 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1273
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz