Table 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't existTable 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't exist Oficiální stránky obce PERTOLTICE
       
Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Vítání občánku 22. 2. 2014 - 2
Vítání občánku 22. 2. 2014
zobrazení: 1476
známka: 0
 

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1420 nalezených)

Aktuality

Starostové pro Liberecký kraj

201208162236_vs
Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám představil politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK), které
vzniklo v roce 2008 s cílem hájit zájmy obcí a jejich obyvatel.

Na základě zkušeností z práce v našich městech a obcích víme, že mnoho konkrétních
problémů je možné řešit pouze společně a koordinovaně na úrovni Libereckého kraje. Řada
silnic v našich vesnicích a městech patří kraji, děti mnohých z nás chodí na střední školy
zřizované krajem, kraj organizuje a ve spolupráci s obcemi financuje veřejnou dopravu,
zajišťuje fungování řady domovů důchodců a dvou krajských nemocnic.

Proč nejsme se současným stavem spokojeni? Dlouhodobě upozorňujeme na nehospodárné
nakládání s majetkem a penězi kraje. Protestujeme proti neoprávněným výhodám pro
krajské radní, jako jsou služební byty nebo nezákonné a nepřiměřené odměny za práci
v orgánech krajských firem. Za nepřijatelný považujeme systém dotací rozdělovaných podle
stranického klíče a na základě zákulisních dohod. Vadí nám malá komunikace kraje s obcemi
a občany, a také snaha utajovat jednání krajského zastupitelstva. Veřejný zájem často
prohrává souboj se zájmy jednotlivců v pozadí.

Proto jsme se rozhodli ucházet se v krajských volbách o Vaši podporu. Chceme využít našich
zkušeností a prosazovat řešení, která na obecní a městské úrovni fungují. Budeme šetřit
společné peníze pomocí férových soutěží, zveřejňování smluv a zaplacených faktur. Budeme
zveřejňovat všechny materiály pro jednání zastupitelstva kraje a konzultovat návrhy
s obcemi, kterých se týkají. Prosadíme spravedlivý systém podpory kultury, sportu,
dobrovolných hasičů a dalších oblastí neziskového sektoru s jasnými pravidly.

Nejsme klasická politická strana, a přesto jsme přesvědčeni, že naše snaha má smysl.
V minulých krajských volbách jsme získali 17 878 hlasů a sedm míst v krajském
zastupitelstvu. Čtyři roky pracujeme jako opozice, kritizujeme to, co nefunguje, a přicházíme
s vlastními návrhy. Kandidátku Starostů pro Liberecký kraj pro krajské volby 2012 podpořilo
27 starostek, 77 starostů, 10 místostarostek, 10 místostarostů a 15 dalších osobností ze 114
obcí Libereckého kraje. Jsme připraveni převzít odpovědnost a vytvořit podmínky pro
nápravu poměrů v Libereckém kraji.
Vážení spoluobčané, rozhodnutí o budoucnosti Libereckého kraje je na Vás.

S úctou

Martin Půta
starosta Hrádku nad Nisou
kandidát na hejtmana

www.starostoveprolibereckykraj.cz www.verim-starostum.cz


Aktuality

Ohlášení kulturní akce

201208151355_party


Aktuality

Pozvánka na společenské setkání u příležitosti 5.výročí otevření muzea - 31.8.2012

n201208131322_pozvankaMUZEUM OBCE PERTOLTICE
Dolní Pertoltice č.p. 59, 464 01 Frýdlant.

P O Z V Á N K A

na společenské setkání u příležitosti 5.výročí otevření muzea.


Zveme naše stálé i nové návštěvníky.
V pátek dne 31.8.2012 od 17:00 hod.

Program:
 Zahájení (starosta obce)
 Vernisáž výstavy ,,5 let muzea ve fotografii,, ( p.M.Srpová)
 Přípitek ( starosta obce)
 Občerstvení

Vstupné dobrovolné. Akci pořádá muzeum obce ve spolupráci s oú.
Těšíme se na vaši účast!

V Pertolticích dne 13.srpna 2012
Marie Srpová - vedoucí muzea obce.


Aktuality

Jindřichovické dny se konají 10. - 11. srpna 2012

n201208061352_jsPozvn201208061351_JndrichSlavnostiSrdečně všechny zveme na tradiční Jindřichovické dny. Ty letošní začínají v pátek 10. srpna lehkým hudebně-divadelním večerem s duchařskou tématikou. Hosty večera budou herec Pavel Nový, Magdaléna Reifová, hudebník a skladatel David Rotter, Karel Peterka jr.,  a Jindřichovický pěvák. Účast přislíbil i herec Jiří Pecha, ale svou přítomnost podmínil aktuálním zdravotním stavem. Večerem bude provázet zdomácnělý režisér a spisovatel Cyril Podolský. Následující den zahájíme memoriálem našeho kamaráda Horsta Krauseho, kdy dopoledne změří svoje síly hasiči z okolí. Odpoledne bude k vidění dětské divadlo, ukázka dřevorubeckých disciplín, přátelské fotbalové utkání mezi Novým Městem a Jindřichovicemi. Pro děti bude k dispozici skákací hrad, skluzavka, projížďka na koni. Průběžně bude na místě probíhat i prodej místních produktů. Večer bude zakončen vystoupením frýdlantské skupiny THE GRIZZLIES a v jeho průběhu bude ve 22.00 hodin odpálen slavnostní ohňostroj. Program se v současné době stále upravuje a tvoří. Sledujte naše stránky. Na páteční večer bude organizován předprodej vstupenek vzhledem k omezené kapacitě sálu. Těšíme se na vaši účast.

Upozornění pro návštěvníky cestující vozidly. Na odbočkách do Jindřichovic je poněkud matoucí přechodné dopravní značení. Z důvodu rekonstrukce mostu je do Jindřichovic vyznačena objížďka přes Nové Město pod Smrkem. V Jindřichovicích je ovšem zřízen provizorní most, takže se do Jindřichovic dostanete bez problémů přímou cestou! 

Autor článku: Pavel Novotný - www.jindrichovice.cz


Aktuality

POZVÁNKA NA MŠI SVATOU ZA OBĚTI POVODNÍ 2010

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ MIKROREGION FRÝDLANTSKO

VE SPOLUPRÁCI S OBCEMI LIBERECKÉHO KRAJE POSTIŽENÝMI NIČIVOU POVODNÍ V ROCE 2010


SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA

MŠI SVATOU ZA OBĚTI POVODNÍ 2010
V ÚTERÝ 7.SRPNA 2012 OD 14 HODIN V BAZILICE NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE V HEJNICÍCH


Přijměte pozvání na společenské setkání v MCDO Hejnice po skončení akce.

Za DSO MIKROREGION FRÝDLANTSKO předsednictvo
Vladimír Stříbrný - starosta obce Heřmanice
Jiří Horák - starosta města Hejnice
Dan Ramzer - starosta města Frýdlant201207241548_povodne


Aktuality

Smuteční oznámení

V obci zavládla, bohužel i smuteční nálada. Ve věku 91 let zemřel, do poslední chvíle opatřován rodinou, pan VIKTOR ČELKO. 

201207171922_ViktorCelkoDlouhá léta stál v čele obecního úřadu, tehdy národního výboru. Při své každodenní činnosti nejen pro obec jako takovou, poskytoval též po celé roky našim občanům dobré rady a pomoc při řešení jejich problémů.

Velice zarmoucen jsem i já sám. Ačkoliv setkání s p. V. Čelkem byla nepravidelná a nepříliš častá, vždy pro mne mnoho znamenala. Byl to muž mnoha hlubokých znalostí, sečtělý, milý a dobrosrdečný. Značný elán do života a zájem o okolí, i v jeho vysokém věku, by mu mohl závidět lekerý dnešní třicátník.

Často jsme spolu hovořili na téma problematiky řízení obce a udržení rozvoje odpovídající podoby života v naší obci. Pochopitelně jsme měli trochu rozdílné pohledy. Ale to jen tím, že nejde opravdu porovnat podmínky, které vládly v období před rokem 1989 a dnešní situaci malých obcí. Základ, ten však byl, a nadále bude, vždy stejný.Několik rad se snažím využívat ve své práci doposud. Vždy si budu pamatovat, kdo mi je předal. Kdo byl po dlouhá léta úspěšným, dnes používaným názvoslovím - starostou naší obce.

Poslední sbohem pane Čelko. Cítím též velice i se zarmoucenou rodinou. Upřímnou soustrast všem rodinným příslušníkům.

Viktor Podmanický


Aktuality

Mezinárodní jednání na Krajském ředitelství policie ve Zhořelci.

<p>Mezinárodní jednání<br><br>
    Počátkem července se na žádost české policie uskutečnilo mezinárodní pracovní  jednání na Krajském ředitelství policie ve Zhořelci. To bylo vyvoláno jako odezva na proběhlé jednání FOR-BE-S, které proběhlo 14. června 2012 v Budyšíně.   Na něm se starostové některých českých příhraničních obcí vyjadřovali negativně, až kriticky, k současné bezpečnostní situaci, zejména pak ke vzrůstajícímu počtu drobných majetkových deliktů, kterých se mají, podle nich, dopouštět občané sousedního Polska.&nbsp;<br>
<br>
Za českou policii se jednání účastnil náměstek krajského ředitele plk. Ing. Bc. Pavel Langr, velitel územního odboru Liberec plk. Mgr. Pavel Finkous a velitel odboru cizinecké policie krajského ředitelství plk. Mgr. Petr Jakubec. Polskou policii zastupoval plk. Zagorski, ředitel zhořelecké policie&nbsp;<br>
a dále pak jeho zástupci pro pořádkovou, dopravní a kriminální policii. Jednání byl přítomen také velitel policejního oddělení v Bogatyně.&nbsp;<br>
<br>
Na jednání byla velice podrobně rozebírána aktuální bezpečnostní situace v příhraničních obcích. Z relevantních statistických dat vyplynulo, že skutečně došlo k mírnému nárůstu majetkových deliktů, nejedná se ovšem o dramatické navýšení. I přes tato zjištění ani jedna ze zúčastněných stran danou situaci nepodceňuje a vnímá ji jako důležitou a prioritní. Obě strany chtějí a budou na situaci reagovat a řešit ji tak, aby zvýšili spokojenost a pocit bezpečí obyvatel příhraničních obcí. Již na této schůzce byla dohodnuta opatření, která by měla přispět ke zlepšení situace a týká se několika oblastí:<br>
<br>
Ve vztahu k veřejnosti<br>
-    intenzivnější, aktivnější a pravidelné informování občanů o činnosti policie (oboustranně),&nbsp;<br>
o objasněných případech, zadržených pachatelích, apod.<br><br>

Zaměřené na činnost české i polské policie<br>
-    aktivní a každodenní výměna informací o spáchaných trestných činech, případně zadržených pachatelích<br>
-    posílení výkonu služby v příhraničních lokalitách naší republiky a využívání speciálních technických prostředků k odhalování trestné činnosti<br>
-    zintenzivnění výkonu služby policistů z obou států (společné hlídky) a jejich cílené zaměření poblíž státní hranice&nbsp;<br>
-    realizování rozsáhlých bezpečnostních akcí zaměřených vždy na určitý druh trestné činnosti s nasazením většího počtu policistů obou států<br>
<br>
Obě strany jsou připraveny intenzivně spolupracovat na problému zvyšující se drobné kriminality. Na opatřeních se budou podílet i další policejní složky, jako např. Straz Graniczna. Předpokladem je&nbsp;<br>
i zapojení dalších státních složek pracujících v hraničním pásmu.<br>
<br>
mjr. Bc. Vlasta Suchánková<br>
mluvčí KŘP Libereckého kraje </p>


Aktuality

Pozvánka na oslavy 666. výročí založení obce Bulovka

201207102028_bulovkaOslavyPlakat


Aktuality

CENÍK ANTONIE SPA CONCEPT

201206271259_cenikSpa


Aktuality

Pozvánka na OLDIES VIDEODISKOTÉKU

201206251339_videodiskoteka


Aktuality

BAZÉN VE FRÝDLANTU – ANTONIE SPA CONCEPT OTEVÍRÁ SVÉ BRÁNY ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI

Frýdlant, 22. června 2012 – Ve Frýdlantu se otevírá první wellness centrum. Hosté zde najdou 15 metrový krytý vyhřívaný bazén s atrakcemi, kde mohou kromě plavání navštěvovat různá cvičení jako aquaerobik, cvičení pro těhotné, důchodce, plavání pro školy a batolata, atd. Na hosty čeká také vířivka, wellness bar, infrasauna, sauna, kaldarium a vertikální turbosolárium. Navštívit lze rovněž rozličné masáže a lymfodrenáž. Součástí areálu je venkovní bazén s plaveckou tratí 20 metrů. Dětské hřiště a parkoviště doplňují komplexní služby budovy B hotelu Antonie, nazvanou Antonie spa concept. Turistům přijde vhod ubytování prozatím ve 4 pokojích (celková kapacita 8 lůžek + 2 přistýlky).

„Nabídku služeb upravíme vždy dle potřeb zákazníků v dané sezoně. Antonie chce nabízet všestranné vyžití. Pro všechny jsme schopni ušít nabídku na míru, což se týká například škol a dalších institucí. Abychom dosáhli spokojenosti klientely, budeme našim hostům poskytovat kvalitní služby, jaké si oni sami přejí. Významný je samozřejmě poměr kvality a ceny. Chceme, aby k nám hosté rádi přicházeli opakovaně. Antonie spa concept bude sloužit široké veřejnosti, později i hotelovým hostům,“ říká Milan Radina, manažer Antonie spa concept. 

Význam projektu spočívá také ve zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu a v příležitosti zvýšení zájmu o město a region. Dalším záměrem je vytvoření pracovních míst a vybudování turistické stezky pod názvem: „Putování v čase Frýdlantem“. Na tomto záměru spolupracuje Antonie Hotels s.r.o. s partnerem projektu, a to Městem Frýdlant. Realizaci projektu umožnila dotace z ROP NUTS II Severovýchod.
Aktuality

Nabídka pomoci od Advaita o.s.

n201206212347_adh


Aktuality

KRÁTKÉ ZPRÁVY Z MASiF červen 2012

Vážení členové a příznivci Místní akční skupiny Mikroregionu Frýdlantsko,
v letošním třetím vydání Krátkých zpráv najdete aktuální informace o výsledcích deváté výzvy, o farmářských trzích a dalších akcích, na nichž se MASiF podílel. Podrobné a nejčerstvější informace jsou pro Vás stále k dispozici na www.masif.cz.

DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA
Výsledky 9. výzvy: výběrová komise a rada MASiF rozhodly o
podpoře deseti žádostí

V 9. výzvě bylo předloženo 19 žádostí s celkovým požadavkem přes
11 mil. Kč. MASiF rozděloval 6,2 mil. Kč a mohl podpořit 7 žádostí,
které se v každé fichi umístily v bodovém hodnocení za preferenční
kritéria na prvním místě. Ve dvou fichích pak bylo podpořeno více
žádostí . Ve Fichi 3 jde o dvě žádosti zpracovatelů potravin, které
přesně naplňují Strategii programu Leader MASiF svým zaměřením
na zhodnocení místní zemědělské produkce. Ve Fichi 8 byly navíc
podpořeny dvě žádosti s velmi nízkým požadavkem na dotaci, který
umožnil efektivně vyčerpat dostupné prostředky. V 9. výzvě uspěly
dvě žádosti zaměřené na rekonstrukci statku v Černousích na stáj a
krytou jízdárnu, projekt digitalizace hejnického kina, vznik tematické
sportovně-relaxační stezky v Bílém Potoce, nová muzejní expozice
v Pertolticích a dvě rekonstrukce památek ve Frýdlantě.
Prostředky na rok 2012 tak byly vyčerpány. Další výzva bude
vyhlášena v prosinci, z alokace na rok 2013. Doufáme, že dojde na i
na zajímavé a kvalitní projekty z letošního roku, které pro nedostatek
financí nemohly být podpořeny.

www.masif.cz
Výsledky najdete v rubrice LEADER – Aktuální výzva

V rubrice LEADER – Pro příjemce
najdete potřebné metodiky a pokyny pro úspěšnou realizaci
podpořených projektů


SÍŤ VENKOVSKÝCH MUZEÍ

Projekt Podejme si ruce s historií tří regionů, v němž ve spolupráci
s MAS Kyjovské Slovácko v pohybu a Český Západ – místní partnerství
vzniknou ve třech regionech sítě venkovských muzeí a výstavních
expozic, jsme prezentovali při Dni otevřených podstávkových domů.
Občanské sdružení Kolovrat, které s příspěvkem z PRV (8. výzva
MASiF) rekonstruuje podstávkový dům v Luhové ulici v Raspenavě,
zde připravilo dvoudenní akci s bohatým programem, který přilákal
stovky návštěvníků. Další podstávkové domy na Frýdlantsku byly
zpřístupněny v Dolní Řasnici (Český svět), Pertolticích (stavení Josefa
Haslera), Jindřichovicích pod Smrkem (Lunaria) a Frýdlantě (betlém).
Informace o podstávkových domech – výjmečných památkách
tradiční architektury na severu Čech, v Sasku a Slezsku najdete na
www.umgebinde.de.

Na listopad připravujeme exkurzi k partnerské MAS Kyjovské
Slovácko v pohybu.
Základním tématem bude provoz muzejní
expozice a zajímavá nabídka pro návštěvníky.
Máte-li zájem o účast, přihlaste se v kanceláři MASiF.

FÉROVÁ SNÍDANĚ VE FRÝDLANTĚ
Přátelé férového obchodu – takového, v němž výrobci za svou práci
dostávají spravedlivou odměnu a který nevyužívá dětské práce -
pořádají na celém světě druhou květnovou sobotu Světový den pro
Fair Trade, jehož součástí je také kampaň Férová snídaně ve vašem
městě. Letos poprvé se konala i ve Frýdlantě. Nepříznivé počasí
vyhnalo účastníky z původně plánovaného místa v altánu v městském
parku do zasedací místnosti MASiF. Domácí pochoutky z férových i
místních surovin přispěly k příjemnému dopoledni. Příští rok přijďte
také a mezitím se podívejte na www.ferovasnidane.cz.

REGIONÁLNÍ PRODUKT JIZERSKÉ HORY
Výrobky se značkou Regionální produkt Jizerské
hory se v uplynulých dnech objevily na tradiční a
navštěvované akci Prolínání – Sen o Jizerských
horách ve Smržovce, na farmářském trhu ve Frýdlantě (a řadě dalších
farmářských trhů i dobových jarmarků v jiných městech) i na veselé
sobotní akci Říční fotbal ve Frýdlantě.
MASiF s příspěvkem Libereckého kraje publikoval mapu s medailony
a kontakty všech dosavadních nositelů značky. Mapu je možné získat
na adresách MASiF (pro výrobce a zájemce z Frýdlantska), Turistický
region Jizerské hory (Liberecko a Jablonecko) a odboru kultury
Městského úřadu ve Smržovce (Smržovsko a Tanvaldsko).

Certifikace na období 2013 - 2014
MASiF a partneři – Turistický region Jizerské hory a Město
Smržovka vyhlásili další kolo certifikace místních výrobků.
Zájemci o značku se mohou přihlásit vyplněním jednoduchého
dotazníku a zasláním vzorku přihlašovaného produktu.
Uzávěrka přihlášek: 15. září 2012
Podrobné informace na www.jizerske-vyrobky.cz.

FARMÁŘSKÉ TRHY VE FRÝDLANTĚ
První farmářské trhy ve Frýdlantě uspořádali společně Školní statek
s.r.o. a MASiF o první červnové sobotě na nádvoří školního statku.
V nabídce se objevilo sezónní ovoce a zelenina, sazenice, sýry
z ovčího, kozího i kravského mléka, velký zájem byl o učňovské
pečivo. Ochutnávky bylo možné zapít vratislavickým pivem Konrad.
MASiF navázal na květnovou Férovou snídani nabídkou produktů Fair
Trade. První trh se vydařil, nevýhodu vzdálenosti od centra Frýdlantu
vyvažuje výborná dostupnost pro automobily a možnost parkování
nejen pro obyvatele Frýdlantu, ale i dalších měst a obcí Frýdlantska.
Další farmářský trh na statku je naplánován na sobotu 23. června
dopoledne (8 – 12 hod.)
, slibuje i nabídku učňovských uzenin a
dalších produktů, nejen od nositelů značky Regionální produkt
Jizerské hory. Plánované pravidelné konání vždy první sobotu
v měsíci tentokrát narušily prázdniny – bez nabídky Hospodářské
školy Frýdlant by trhy byly chudší!
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Věříte ve zlepšení zdravotnických služeb po převzetí Nemocnice Frýdlant s.r.o. společností KNL, a.s.?

ANO (350 hl.)
 
ČÁSTEČNĚ (328 hl.)
 
NE (362 hl.)
 
NEVÍM (233 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1273
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz