Table 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't existTable 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't exist Oficiální stránky obce PERTOLTICE
       
Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Hasiči - noční útok 2006 - 19
Hasiči - noční útok 2006
zobrazení: 2190
známka: 0
 

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1420 nalezených)

Aktuality

Pozvánka na předvolební setkání s Martinem Půtou

201209132226_puta


Aktuality

Nabídka firmy - čištění komínů a revizí - Marcela Macháčková

201209132216_machackova


Aktuality

Nabídka firmy - čištění komínů a revizí - KOMINICTVÍ KRYŠTOF

201209132206_kominikKrystof


Aktuality

Vyhlášení výtvarné soutěže pro děti frýdlantských škol

201209061511_temMěsto Frýdlant ve spolupráci se ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant 
v rámci Evropského týdne mobility 2012

vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti frýdlantských škol na téma 

POHYB SPRÁVNÝM SMĚREM

ve třech kategoriích:
1. děti z mateřských škol
2. žáci 1. stupně základních škol
3. žáci 2. stupně základních škol a nižší stupeň gymnázia

Práce budou odevzdány na papíru formátu A4, zpracování libovolnou technikou.

Termín odevzdání ve školách: 14. září 2012

Škola vybere tři nejlepší práce v každé kategorii a ty budou předány na MěÚ Frýdlant – Bc. Martině Černé do 17.09.2012. 

Práce budou na zadní straně označeny kategorií, názvem školy a jmény dětí, které se na práci podílely. 

Město Frýdlant zajistí výstavu prací na radnici od 18.09. do 24.09.2012. 

Ve středu 19. září 2012 od 16.00 hodin proběhne na nádvoří radnice slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen.


Bc. Martina Černá, tel. 482 464 012, e-mail: martina.cerna@mu-frydlant.cz


Aktuality

Kalendář akcí - ZÁŘÍ NA FRÝDLANTSKU

Aktuality

Pozvánka na varhanní koncert - 14. 9. 2012

201209032224_koncert


Aktuality

Leták - POSEC ve Frýdlantě Havlíčkovo nám. 304

 Ocitli jste se v obtížné životní situaci? Neumíte si sami poradit? Nevíte kudy kam? Máte problémy v rodině, se sousedy, v zaměstnání, …?

 Máte vážné starosti související s výchovou dětí, s partnerem nebo se sebou samým? Jste oběť domácího násilí?

 Potřebujete se svěřit, nechat si poradit nebo se nechat provázet složitou životní etapou?

 Pokud jste z Frýdlantského výběžku, tak právě pro Vás už od roku 2003 jako projekt Města Frýdlant funguje Poradní a setkávací centrum ve Frýdlantě.

 Vyberte si z nabídky POSECu a využijte anonymně, diskrétně a bezplatně služeb zkušených externích odborníků!


Pro bližší informace prosím volejte
v úterý od 8 do 12 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin
na tel. 720 168 793Město Frýdlant © srpen 2012 7. vydání, 100 ks
T. G. Masaryka 37, 464 01 FRÝDLANT tel. 482 464 011
posec@mesto-frydlant.cz, www.mesto-frydlant.cz
text: OKU MěÚ Frýdlant (aš) logo: Studio TOSCANI

1) Terénní programy – Most k naději, o. s. 
- pro uživatele drog: středa a pátek 13-18 h - např. výměnný program, poradenství, tel. 606 713 034 nebo 728 485 012
- sociální prevence: po tel. domluvě 725 457 258 – pomoc s řešením problému v terénu (práce, bydlení, finanční či jiná krize)

2) Poradenství pro dospívající a dospělé – v sudou středu - Mgr. Igor Pavelčák – obtížné osobní, partnerské nebo rodinné situace, i strachy, smutky, závislosti, poruchami příjmu potravy, ...
Objednávky na tel. 728 022 618 nejlépe od 21 do 21:30 hodin nebo na ipcak@volny.cz, www.poradna-rodina.org

3) Poradenství dětského psychologa – v pondělí ve 13 hodin bez objednání, jinak dle objednávek - Mgr. Jarmila Kozáková – vztahové a výchovné problémy, děti po psychickém traumatu (násilí v rodinách, psychické a jiné zneužívání, šikana, týrání, pohlavní zneužití, …).
Objednávky na tel. 608 664 165

4) Občanská poradna – každý čtvrtek od 16 do 18:45 hodin dle objednání – Mgr. Jan Samšiňák, obč. sdr. „D“ - ošetřuje sociálně právní problematiku, pracovně právní vztahy, bydlení, problematiku rodiny, mezilidské a majetkoprávní vztahy, lidská práva, …
Objednávky na tel. 775 077 234 v pondělí a v pátek od 14 do 21 hodin, internetové poradenství na posec@email.cz

5) Klub duševního zdraví – každý pátek od 10 do 13:30 hodin – Bc. Lukáš Trakal - nabízí prostor pro setkávání lidí s duševním onemocněním a jejich blízké 
Informace na tel. 734 445 608

6) Intervenční centrum: pomoc obětem domácího násilí – v lichou středu od 13:30 do 16 hodin, Bc. Hana Valová
Informace a objednání na tel. 482 311 632, 723 248 343

7) Ambulantní poradenství pro problémové uživatele alkoholu, návykových látek a pro patologické hráče a jejich blízké v sudé úterý od 10:30 do 18 hodin dle objednání - ADVAITA o. s. 
Informace a objednání na tel. 482 750 607, 731 102 881


Aktuality

NABÍDKA – Prodej nemovitosti v Horních Pertolticích

Nabízí se k prodeji nemovitost v Horních Pertolticích, na stavební parcele č.56, nemovitost je pod číslem popisným 102, včetně souvisejících pozemků. 

Cena dohodou mezi prodávajícím a kupujícím, vycházející ze znaleckého posudku. 

Zájemci mohou kontaktovat prodávající na tel.č. 728 386 900.


Aktuality

Pozvánka na slavnostní odhalení a posvěcení Kříže sedláka Pepka

Aktuality

Lídr SLK, Martin Půta, bude tento čtvrtek 30.8.2012 od 21:00 na ČT24 v Otázkách Václava Moravce


VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE ZDE

Co trápí Liberecký kraj a co by měli budoucí hejtmani řešit?

Mezi hlavní problémy regionu patří sociální napětí, hospodaření kraje s majetkem a střet zájmů. Šest pozvaných hostů ve studiu Otázek Václava Moravce Speciál by mělo občanům Liberecka vysvětlit, jak tyto nejpalčivější problémy kraje řešit.


Ve studiu mají své místo i diváci. Přihlásit se do studia můžete ZDE

Informace převzata z webových stránek www.ceskatelevize.cz


Aktuality

POZVÁNKA NA TRADIČNÍ AKCI V RÁMCI DNŮ EVROPSKÉHO HISTORICKÉHO DĚDICTVÍ

n201208291350_bylinkyMĚSTSKÉ MUZEUM ŠPITÁLEK

SRDEČNĚ ZVEME NA TRADIČNÍ AKCI V RÁMCI DNŮ EVROPSKÉHO HISTORICKÉHO DĚDICTVÍ

BYLINKY NAPŘÍČ STALETÍMI

8. ZÁŘÍ 2012 OD 10 DO 16 HODIN


V BUDOVĚ ŠPITÁLKU A PŘILEHLÉ ZAHRADĚ

VSTUP ZDARMA

TĚŠIT SE MŮŽETE NA BOHATÝ BYLINKOVÝ PROGRAM: PEČENÍ PLACEK VE STŘEDOVĚKÉ PECI, BARVENÍ LÁTEK PŘÍRODNÍMI BARVIVY, K PRODEJI BUDOU MASTIČKY I BYLINNÁ MÝDLA, RUČNÍ PAPÍR S BYLINKAMI, BYLINNÉ LIKÉRY I PIVO…

PŘIJĎTE SE POBAVIT I POUČIT!


Aktuality

TISKOVÁ ZPRÁVA POLITICKÉHO HNUTÍ STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ

n201208162236_vsVáclavice u Hrádku nad Nisou dne 24. 8. 2012

Cíle Starostů pro Liberecký kraj v oblasti údržby a oprav krajských komunikací

Liberecký kraj vlastní a spravuje celkem 2.093 km silnic II. a III. třídy. Celkem 344 km silnic je v nevyhovujícím stavu a 761 km ve stavu havarijním stavu. Hodnocení stavu komunikací se za uplynulé dva roky podle podkladů Odboru dopravy KULK projednaných v Zastupitelstvu LK zhoršilo z průměrné známky 3,18 na 3,47. 

Podle odhadů Odboru dopravy LK by na opravu veškerých vozovek silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji, které jsou ve stavu havarijní a nevyhovující bylo potřeba zhruba 3 miliardy Kč bez započtení nákladů na opravy součástí a příslušenství silnice (mosty, propustky, opěrné zdi, dopravní značení apod.).

Je evidentní, že bez dlouhodobé koncepce v této oblasti nemůže ke zlepšení stavu krajských silnic. Starostové pro Liberecký kraj se proto domnívají že téma oprav a údržby krajských silnic by mělo být jedním z hlavních témat krajských voleb. Proto chceme upozornit obyvatele na skutečnost, kdo je majitel silnic, po kterých každodenně jezdí do zaměstnání, s dětmi do školek a škol nebo na návštěvu svých rodičů a přátel.

Krajské volby nebudou rozhodovat o tématech celostátní politky, o daních, vládě ani církevních restitucích. Rozhodnou ale o tom, jakým způsobem bude v příštích čtyřech letech spravován majetek Libereckého kraje, jak budou vypadat krajské silnice, školy, nemocnice a domovy důchodců. 

Podle našeho názoru se Liberecký kraj nechová jako řádný hospodář, symbolem práce vedení kraje jsou předražené opravy mostů a silnic a neférové soutěže.


Cíle Starostů pro Liberecký kraj v oblasti údržby a oprav krajských komunikací jsou: 

• Stanovit závazný plán oprav krajských silnic, projednat jej s dotčenými městy a obcemi, zveřejnit jej a především důsledně tento plán dodržovat. 

• Prosadit otevřené a férové soutěže na opravy a rekonstrukce komunikací. Podle zkušeností starostů lze tímto způsobem ušetřit minimálně 30 % předpokládaných nákladů.

• Ušetřené peníze musí zůstat tam, kde jsou skutečně potřeba a umožní nám zlepšit stav krajských silnic. 

• Zhodnotit síť krajských silnic z pohledu jejich dopravního významu aa v případě zájmů jednat s obcemi o převodu do jejich vlastnictví. 

• Posoudit funkci a efektivnost systému oprav a údržby krajských silnic. Vyhodnotit fungování KSS LK a SILNICE LK a.s. Chceme provést forenzní audit hospodaření obou společností a přezkum všech smluv uzavřených v uplynulém volebním období. V případě potřeby bude provedena reorganizace stávajícího systému, zrušení a.s. SILNICE LK a návrat k předchozímu stavu.

• Bude nutné dospět k politické dohodě v Zastupitelstvu LK o výši ročního rozpočtu určeného na komplexní opravy nevyhovujících a havarijních úseků krajských silnic

Martin Půta. starosta Hrádku nad Nisou
Aktuality

OBEC BULOVKA - uzavírka mostu v Arnolticích z důvodu opravy mostu potrvá od 20/8/2012 do 31/10/2012.

Objízdná trasa č. 1 do Frýdlantu je vedena po vyznačené místní komunikaci (okolo bývalé školy v Arnolticích) a je určena pouze pro autobusovou dopravu, dopravní obsluhu včetně osobních automobilů místních občanů s trvalým bydlištěm na trase uzavírky. 

Autobusová doprava má na trase uzavírky vzhledem k šířce komunikace absolutní přednost. Občané žijící v horní části obce Bulovka a Dolní Oldřiše mohou využít pro hladší provoz na objízdné trase zadní komunikaci z Horní Bulovky do Pertoltic. 

Objízdná trasa č. 2 pro ostatní dopravu je vedena přes Krásný Les, Dolní Řasnici a po komunikaci č. II/291 (novoměstská) do Frýdlantu.

Všem děkujeme za trpělivost a hlavně ohleduplnost!!!


Aktuality

Informace o uzavření mostu pod zámkem ve Frýdlantu od 20.8.2012 do 8.12.2012

Dobrý den,

informujeme vás, že od 20.8. dojde k opětovnému uzavření mostu ve Frýdlantu pod zámkem, a tím pádem vejdou v platnost objížďkové jízdní řády (které měly původně platit od 14.6.). Protože došlo k posunutí začátku stavebních prací, dojde k posunu jejich ukončení. Zatím máme informaci, že objížďka bude v platnosti od 20.8. do 8.12.

V souběhu s touto objížďkou budou z důvodu stavebních prací v Raspenavě odkloněny linky 650, 651, 652 a 659 kolem raspenavského nádraží. Zastávky u lávky a lékárna nebudou po dobu výluky obsluhovány. Zatím tedy zasíláme objížďkové jízdní řády platné do konce srpna, kdy dochází ke kombinaci obou objížděk.

Prosíme o předání informací občanům.

Hezký den přeje
Ing. Otto Pospíšil
zástupce ředitele společnosti

Objížďkový jízdní řád 540650 Frýdlant - Raspenava - Hejnice - Bílý Potok,Smědava

Objížďkový jízdní řád 540651 Frýdlant - Raspenava - Hejnice - Nové Meˇsto pod Smrkem

Objížďkový jízdní řád 540652 Frýdlant - Raspenava - Nové Město pod Smrkem

Objížďkový jízdní řád 540659 Liberec - Raspenava - Hejnice - Nové Město p.Smrkem
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Věříte ve zlepšení zdravotnických služeb po převzetí Nemocnice Frýdlant s.r.o. společností KNL, a.s.?

ANO (350 hl.)
 
ČÁSTEČNĚ (328 hl.)
 
NE (362 hl.)
 
NEVÍM (233 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1273
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz