Table 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't existTable 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't exist Oficiální stránky obce PERTOLTICE
       
Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Vítání občánku 22. 2. 2014 - 20
Vítání občánku 22. 2. 2014
zobrazení: 1514
známka: 0
 

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1420 nalezených)

Aktuality

POZVÁNKA na setkání účastníků tanečního kroužku "PLANETA".

n201302081830_pozvankaTanecniDne 16.února 2013,ve 14:00 hod. , v muzeu obce, Dolní Pertoltice 59.

V muzeu obce bude probíhat setkání nad kronikami, MP, myslivecký kroužek a TK "Planeta!.

Srdečně vás zve p.Marie Srpová vedoucí TK.

MUZEUM OBCE PERTOLTICE,
Dolní Pertoltice č.p. 59, 464 01 Frýdlant,
Aktuality

Pozvánka na muzikál Kleopatra.

201302061754_kleopatra


Aktuality

NABÍDKA – prodej nemovitosti v Horních Pertolticích.

Nabízí se k prodeji nemovitost v Horních Pertolticích, na stavební parcele č. 56, nemovitost je pod číslem popisným 102, včetně souvisejících pozemků. 

Cena dohodou mezi prodávajícím a kupujícím, vycházející ze znaleckého posudku. 

Zájemci mohou kontaktovat prodávající na telefonním čísle - 728 386 900.


Zvětšit mapu
Aktuality

Pozvánka do tanečního kroužku.

Aktuality

Pozvánka na ples.

Aktuality

Centrum učení pro dospělé.

Aktuality

Kalendář akcí na Frýdlantsku - ÚNOR 2013

Aktuality

Příjem žádostí o dotaci Evropské unie z programu Rozvoje venkova - Diverzifikace činností nezemědělské povahy.


<p>Vážení podnikatelé v zemědělství,<br>
<br>
<b>Od 6.3. do 19.3.2013 proběhne další kolo žádostí o dotaci Evropské unie z programu Rozvoje venkova
</b> - Diverzifikace činností nezemědělské povahy. Dotace podporuje tzv. přidruženou výrobu v zemědělských podnicích .  Jedná se s nejvyšší pravděpodobností o poslední možnost v programovacím období do 2013.<br>
<br>
<b>O co můžete žádat i Vy:&nbsp;</b><br>
60%  pro malé, 50% pro střední  a 40% pro velké podniky&nbsp;<br>
až  z 15 000 000,-  uznatelných nákladů<br>
<br>
<b>Základní podmínky:&nbsp;</b><br>
-    investice do provozovny v obci do 2000 obyvatel s vlastním zastupitelstvem<br>
-    žadatel podniká minimálně dva roky v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č.252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů<br>
<br>
<b>Příklady možností čerpání dotace:</b><br>
rekonstrukce stávajících objektů, nová výstavba podnikatelských provozoven, jejich vybavení, nákup strojů a zařízení, hardware, software,  zázemí firem, úpravy ploch v areálu firmy atd.<br>
<br>
Pro Vaši firmu můžeme též zpracovat rozvoj podnikání, případně začít připravovat žádosti na další programovací období 2014 - 2020<br>
<br>
<b><i>Nabízíme bezplatnou konzultaci a rychlé jednání.<br>
kontakt: František Winter  mobilní tel.: 608 / 885 145&nbsp;<br>
e-mail:  dotace@lit.cz<br>
Kontaktní formulář a bližší podmínky k žádosti o dotaci najdete na našich webových stránkách:<br>
www.wintereuropeconsulting.cz</i></b></p>Aktuality

Příjem žádostí o dotaci Evropské unie z programu Inovace.

Inovace 2013

Vážení podnikatelé,

V březnu 2013 bude zahájen příjem žádostí o dotaci Evropské unie z programu Inovace. Tato výzva je poslední v rámci programovacího období 2007 – 2013.

Pravděpodobné termíny vyhlášení: 
• Registrační žádosti od 1.3. 2013
• Plné žádosti od 1.4.2013

Podmínky programu:
• Maximální výše podpory je 50 milionů, v podporovaných oblastech až 100 milionů korun, minimální dotace 1 milion
• Malé podniky získají ze způsobilých výdajů 60% , střední 50%, velké 40%
• Dobré finanční zdraví
• Na výzkumu a vývoji inovačního produktu, který je předmětem žádosti o dotaci participovaly vysoké školy, vědecké instituce. Dokladem může být např. smlouva o spolupráci, smlouva o využití výsledků duševní činnosti, smlouva o využití prototypu apod. 

Podporované aktivity:
1) Inovační projekt ve smyslu tohoto programu je projekt zaměřený na některou z následujících aktivit: 
• Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (inovace produktu)
• Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (inovace procesu)
2) Transfer technologie - pro účely programu INOVACE se rozumí přenos technologie (např. prototypy, technologické součásti, apod.) či technologického postupu (např. technologická řešení, výrobní postupy, apod.) včetně souvisejícího intelektuálního vlastnictví (např. patenty, licence, apod.) a know-how vyvinutých jedním subjektem pro účely průmyslové aplikace u jiného subjektu. 

Jsme pro Vás připraveni zajistit:
- vyhledání a ušití dotačního titulu ,, na míru ´´
- zpracování žádosti o dotaci se všemi přílohami
- výběrové řízení
- žádost o proplacení dotace s kontrolou všech potřebných dokumentů
- monitoring udržitelnosti dotace po stanovenou dobu /3 – 5 let/

Pro Vaši firmu můžeme též zpracovat rozvoj podnikání, případně začít připravovat žádosti na další programovací období 2014 - 2020

Kontaktní formulář a bližší podmínky k žádosti o dotaci najdete na našich webových stránkách.
Nabízíme bezplatnou konzultaci a rychlé jednání.
kontakt: František Winter mobilní tel.: 608 / 885 145 e-mail: dotace@lit.cz
www.wintereuropeconsulting.cz
Aktuality

Pozvánka na skupinu Nezmaři - předprodej Frýdlant.

201301301648_nezmari


Aktuality

Tisková informace VZP ČR - dětské ozdravné pobyty.

Tisková informace VZP ČR

Smog na severu Čech zvýšil zájem o dětské ozdravné pobyty

Ústí n. L./Liberec 28. ledna 2013: S Mořským koníkem v letošním roce vycestují do Řecka a Chorvatska stovky školáků ze severu Čech. O třítýdenní léčebně-ozdravné pobyty chronicky nemocných dětí, pojištěných u VZP, je mimořádný zájem.
„Klientská pracoviště VZP přijímají od 15. ledna přihlášky na Mořského koníka. Každý den vyřizujeme desítky dotazů a žádostí, v posledních dnech však počet požadavků rapidně vzrost. O léčebně-ozdravné pobyty se rodiče dětí zajímají hlavně poté, kdy byl na Ústecku a Liberecku vyhlášen stav smogové situace z důvodu špatných rozptylových podmínek,“ uvedla Zuzana Dvořáková, ředitelka Odboru služeb klientům Regionální pobočky VZP Ústí n. L. Třítýdenní léčebně-ozdravný pobyt u moře je vhodný například pro děti nemocné bronchiálním astmatem, alergickým onemocněním horních cest dýchacích způsobený pylem nebo chronickým zánětem vedlejších nosních dutin.
Mořský koník letos poskytne 21denní ozdravné pobyty u moře v období od května do začátku září a celkem se jich může zúčastnit až 3 200 chronicky nemocných dětí z celé České republiky, pojištěných u VZP. Z Ústeckého kraje v loňském roce odcestovalo k moři do Chorvatska či Řecka 534 dětí, z Libereckého kraje téměř 200.

Stanislav Šetina specialista marketingu a komunikace

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, tel.: 952 231 202, 733 610 763, e-mail: stanislav.setina@vzp.cz
www.vzp.cz
Aktuality

VÝSLEDKY II. KOLA PREZIDENTSKÝCH VOLEB ve dnech 25.1. - 26.1.2013 za volební okrsek Pertoltice.

Ing. Miloš Zeman 74 hlasů
Karel Schwarzenberg 26 hlasů

Počet evidovaných voličů 213
Odevzdaných obálek 100
Platných hlasů 100
Volební účast 46,94 procent

V Pertolticích 26.1.2013 
Viktor Podmanický - starosta obce
Aktuality

Tisková informace VZP ČR - Ve Frýdlantu budou rozdávat zdravé rady.

n201301222129_ovoceTisková informace VZP ČR

Ve Frýdlantu budou rozdávat „zdravé“ rady

Frýdlant 21. ledna 2013: V Klientském pracovišti Všeobecné zdravotní pojišťovny ve Frýdlantu na Liberecku zájemci získají „zdravé“ rady. Během celého února tam bude otevřena bezplatná mobilní ordinace, kde si lidé registrovaní v kterékoliv zdravotní pojišťovně mohou prověřit svou kondici a nechat zjistit množství tuku v těle.

„Ti, kteří si dali předsevzetí, že změní režim dne, budou zejména v začátcích bojovat s vlastní pohodlností. Mnohdy je výhrou už samotný fakt, že se zvednou od televize,“ řekla MUDr. Dana Zemanová ze Státního zdravotního ústavu v Liberci. Kromě orientačního vyšetření a výživových doporučení návštěvníci také dostanou odborné publikace, které zájemcům napoví jak snížit tukové zásoby v těle a vylepšit si kondici. Orientační vyšetření se koná v klientském pracovišti VZP ve Frýdlantu v úřední dny v pondělí a ve středu během celého měsíce února.

Stanislav Šetina specialista marketingu a komunikace

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, tel.: 952 231 202, 733 610 763, e-mail: stanislav.setina@vzp.cz
www.vzp.cz
Aktuality

Pozvánka na společenský ples do restaurace Beseda ve Frýdlantě.

n201301222135_plesSdružení rodičů a přátel školy ve Frýdlantě Vás srdečně zve na 

SPOLEČENSKÝ PLES 

v sobotu dne 9.2.2013 od 19:00 hodin
v kulturním sále restaurace Beseda ve Frýdlantě.

K tanci a poslechu hraje kapela ORION.

Vstupenky je možno zakoupit v Městském informačním centru na náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantě.

Cena vstupenky je 100,-- Kč.
Aktuality

Pozvánka na divadelní veselohru CHARLEYOVA TETA.

DIVADELNÍ SOUBOR VOJAN HRÁDEK NAD NISOU

UVÁDÍ VESELOHRU 
Jevan Brandon Thomas 

CHARLEYOVA TETA. 

Představení se koná v pátek 8.2.2013 od 19,00 hodin v Kulturním domě ve Vísce. 

Vstupné: 40,- Kč


 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Věříte ve zlepšení zdravotnických služeb po převzetí Nemocnice Frýdlant s.r.o. společností KNL, a.s.?

ANO (354 hl.)
 
ČÁSTEČNĚ (331 hl.)
 
NE (366 hl.)
 
NEVÍM (237 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1288
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz