Table 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't existTable 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't exist Oficiální stránky obce PERTOLTICE
       
Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Soutěž v obci - zahrádky 2009 - 17
Soutěž v obci - zahrádky 2009
zobrazení: 2867
známka: 2.00
 

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1420 nalezených)

Aktuality

Skupina EUROCLINICUM koupila Nemocnici Frýdlant, s.r.o.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Skupina EUROCLINICUM koupila Nemocnici Frýdlant, s.r.o.


PRAHA (26. června 2013) – Společnost EUROCLINICUM a.s., která vlastní a provozuje zdravotnická zařízení, nemocnici, polikliniky, lékárny a laboratoře po celé České republice, nově koupila Nemocnici Frýdlant, s.r.o., jež poskytuje občanům gynekologickou, chirurgickou, interní, ale i laboratorní, rehabilitační a radiodiagnostickou péči. Frýdlantská nemocnice je hlavním poskytovatelem lůžkové a ambulantní péče v regionu a dlouhodobě dosahuje zisku.

Cílem této akvizice je posílit a dále rozšiřovat nabídku služeb společnosti EUROCLINICUM a.s. na území ČR. Skupina touto koupí potvrzuje svoji dlouhodobou strategii, jejímž cílem je budování ucelené sítě zdravotnických zařízení a expanze v zajišťování komplexní lůžkové, ambulantní a diagnostické péče v jednotlivých regionech České republiky.

„To, že naše společnost koupila Frýdlantskou nemocnici, v žádném případě nijak neomezí její chod. Pacienti, kteří byli zvyklí nemocnici navštěvovat, mohou nadále využívat lékařských služeb v plném rozsahu. Naopak chceme do budoucna usilovat o zkvalitnění služeb, přičemž využijeme našich zkušeností s modernizací nemocnice Atlas ve Zlíně, která dnes poskytuje unikátní chirurgickou operativu a funguje jako nadregionální lůžkové zdravotnické zařízení,“ říká k akvizici předseda představenstva společnosti EUROCLINICUM a.s. Ing. Václav Vachta.

„Rozhodli jsme se začlenit nemocnici do silné zdravotnické skupiny, abychom zajistili dlouhodobou stabilitu a zdroje financování k zajištění co nejvyšší úrovně poskytované zdravotní péče. Existující stabilní pozice nemocnice a její pozitivní provozní hospodaření je dobrým základem k jejímu budoucímu rozvoji,“ dodává MUDr. Zdeněk Kubr, nově jmenovaný jednatel Nemocnice Frýdlant, s.r.o. a člen představenstva EUROCLINICUM a.s.

EUROCLINICUM GROUP, jejímž 100% vlastníkem je od roku 2011 Tuffieh Funds SICAV plc, resp. Tuffieh Private Equity Fund, je vlastník zdravotnických zařízení, která poskytují lékařskou péči a služby občanům na mnoha místech České republiky. Společnost EUROCLINICUM a.s. zastřešuje síť zdravotnických zařízení – lékárny, laboratoře, sedm regionálních poliklinik (České Budějovice, Ústí nad Labem, Přelouč, Pardubice, Slaný, Plzeň Denisovo nábřeží a Medica Centrum), nemocnici Atlas ve Zlíně, pražskou ambulantní kliniku Canadian Medical Care a specializovanou síť poskytovatele pracovnělékařských služeb Kardii.


Aktuality

Pozvánka na HEJNICKÉ SLAVNOSTI.

201306261506_hejnickeslavnosti


Aktuality

Soutěž o zlatou povodňovou lopatu 2013.

201306261503_sdhvisnova


Aktuality

VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

WOCZ65 OPIN 250858

VÝSTRAHA ČHMÚ

VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

Číslo: PVI_2013/65

Vydaná: úterý 25.06.2013 10:58 (08:58 UTC)

Na jev: POVODŇOVÉ OHROŽENÍ (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Středočeský:(BN,KO,KH,ME,MB,NB,PV,)
Jihočeský:(CB,CK,JH,PI,TA,)
Pardubický
Královéhradecký
Liberecký
Ústecký:(DC,)
Vysočina
Jihomoravský:(BK,BM,BI,BV,ZN,)
od úterý 25.06.2013 11:00 do čtvrtka 27.06.2013 15:00

Na jev: VELMI VYDATNÝ DÉŠŤ (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Královéhradecký:(TU,)
Liberecký:(JN,LB,SM,)
od úterý 25.06.2013 11:00 do středy 26.06.2013 12:00

Na jev: VYDATNÝ DÉŠŤ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Středočeský:(BN,KO,KH,ME,MB,NB,PV,)
Karlovarský:(KV,)
Jihočeský:(JH,TA,)
Pardubický
Královéhradecký:(HK,JC,NA,RK,)
Liberecký:(CL,)
Ústecký:(DC,CV,MO,TP,UL,)
Vysočina
Olomoucký:(JE,SU,)
od úterý 25.06.2013 11:00 do středy 26.06.2013 03:00

Na jev: POVODŇOVÁ BDĚLOST (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Praha
od úterý 25.06.2013 16:00 do čtvrtka 27.06.2013 15:00

S okamžitou platností rušíme výstrahu č. 2013/64
Tato výstraha upřesňuje hydrologický vývoj na řekách v příštích hodinách.
Zároveň většinou snižuje stupeň nebezpečí u srážek, část srážek už napršela.
Suma deště za celou srážkovou epizodu se ale na Českomoravské vrchovině a
na horách na severu a severovýchodě Čech nemění. Na východě území se
výstraha před deštěm už ruší.

Počasí u nás bude ovlivňovat tlaková níže postupující přes Polsko k severu.

Během úterý a zpočátku i noci na středu by mělo ještě výrazněji pršet v
Krušných horách, ve východních Čechách, na východě Středočeského kraje, na
Českomoravské vrchovině a vydatnější déšť není vyloučen i Jeseníkách.
Očekávané srážkové úhrny jsou 20 až 40 mm.

Nejvýraznější srážky očekáváme na návětří Jizerských hor a Krkonoš, kde by
mělo výrazněji pršet ještě v první polovině středy. Srážkové úhrny by zde
měly dosáhnout 50 až 80 mm za 24 hodin.

Toky ve srážkami zasažených oblastech budou nadále stoupat. Dosažení 3.SPA
předpokládáme na Nežárce, dolní Lužnici, Malši nad Římovem, na dolním toku
Sázavy, Novohradce, Chrudimce, dolní Cidlině a horním Labi, Kamenici, v
povodí Lužické Nisy (Mandava, L. Nisa). Na Smědé bude pravděpodobně 3.SPA
překročen výrazněji.

Druhý nebo třetí SPA bude dosažen vlivem dotoku na Moravské Dyji v Janově,
na Jihlavě v Třebíči a na Dyji v Podhradí.

Postupné dosažení 2. SPA se očekává na Černé, horním toku Lužnice a také na
horní Jizeře, horní Cidlině, horní Sázavě a Ploučnici.

Na Vltavě v Praze bude v úterý v odpoledních hodinách překročen 1.SPA.

--+Doporučujeme sledovat vývoj situace a jeho další prognózu
(veřejnoprávní televize, rozhlas nebo internet ČHMÚ) a dle situace v
postižených oblastech podnikat nezbytná opatření:
-Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného
sboru ČR.
-Přestěhovat zvířata, automobily, cennosti a další věci do bezpečí ve
vyšších polohách (do patra apod.).
-Připravit se na náhlé vypnutí elektřiny a plynu. Odpojené elektrické
spotřebiče přesunout na bezpečné místo.
-Maximum protipovodňových opatření provést v denní době. Za tmy a bez
elektrického proudu je vše mnohem komplikovanější.
-Připravit se na možnou evakuaci, vzít s sebou doklady, nezapomenout na
potřeby dětí a domácích zvířat.
-V postižených oblastech pravděpodobné omezení individuální i veřejné
dopravy.
-Vyvarovat se chůze, plavání nebo jízdy přes povodňovou vodu.
-Vyhnout se kontaktu s povodňovou vodou a jejími usazeninami - mohou být
kontaminovány.

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Jan Šrámek, Martina
Kimlová
ve spolupráci s VGHMÚř

http://pocasi.chmi.cz/
http://hydro.chmi.cz/hpps
Distribuce: A,S,K,C,E,H,L,U,J,B,M,
A,S,C,E,H,L,U,J,B,Z,M,T (tyto kraje byly ve zprávě, která byla zrušena)
=
Aktuality

Usnesení Ústřední povodňové komise ze dne 24. června 2013 č. 9

USNESENÍ

Ústřední povodňové komise ze dne 24. června 2013 č. 9

Ústřední povodňová komise s ohledem na vysoké riziko významné srážkové činnosti povodňového ohrožení ve dnech 24. – 26. června 2013

I. bere na vědomí
a) aktuální informaci Českého hydrometeorologického ústavu o vysokém riziku intenzivních srážek a bouřek;

b) že o stavu povodňového nebezpečí byly informovány krajské povodňové orgány dotčených krajů.

II. upozorňuje
a) na možnost, že v následujících nejméně 48 hodinách hrozí na území České republiky, zvláště pak na Českomoravské vrchovině a návětří severních hor nové povodňové ohrožení včetně tzv. bleskových povodní;

b) že tyto srážky způsobí v zasažených oblastech výrazné vzestupy vodních hladin, ke kterým začne docházet v noci z 24. 6. a v ranních hodinách
25. 6. 2013;

c) na pravděpodobné dosažení 3. SPA na tocích v povodí Nežárky, Malše, na tocích odvodňující Českomoravskou vrchovinu (horní Sázava, Dyje)
a přítocích středního Labe (Chrudimka, Loučná, Výrovka) a dalších tocích pramenících na Českomoravské vrchovině (Svratka, Třebůvka a Třebovka). Později dojde ke vzestupu s možností dosažení až 3. SPA i na střední
a dolní Lužnici a pravděpodobně i na Stěnavě a menších tocích v Krkonoších;

d) že je velká pravděpodobnost překročení 2.SPA na tocích v povodí horního
a středního Labe, na Smědé, Mandavě a Kamenici;

e) že na tocích odvodňujících Jeseníky mohou být vzestupy hladin
s dosažením 1.SPA, na Bělé i překročení 2.SPA.

vyzývá povodňové orgány
f) krajů Jihočeského, Vysočina, Středočeského, Pardubického
a Jihomoravského, činit všechny kroky ke zvýšení připravenosti na povodňové ohrožení;

g) krajů Libereckého, Ústeckého, Královéhradeckého, Moravskoslezského, Olomouckého a hlavního města Prahy aktivizovat orgány protipovodňové ochrany včetně povodňových hlídek.

IV. doporučuje
a) povodím Labe, Vltavy a Moravy pokračovat v manipulaci na vodních dílech s cílem zvýšit jejich retenční potenciál;

b) vyklizení techniky používané při likvidaci následků po předchozích povodních z koryt vodních toků a z jejich bezprostřední blízkosti v oblastech dle bodu
III. a);

c) odklidit automobily z bezprostřední blízkosti koryt vodních toků v oblastech dle bodu II.

V. upozorňuje
a) na vyhlášku Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 Sb. s tím, že plavba na povrchových vodách po dobu vyhlášeného druhého a třetího stupně povodňové aktivity je zakázána. Informace o vyhlášených povodňových stupních jsou k dispozici na krajských úřadech;

b) na nutnost dodržovat při provádění záchranných a likvidačních prací základní hygienická pravidla tak, jak byla v minulých dnech doporučena Hlavním hygienikem České republiky.

VI. oznamuje
zřízení stálé informační linky povodňové služby MŽP, čísla: 267 122 998 a 267 122 462.


Mgr. Tomáš Chalupa
předseda Ústřední povodňové komise
Aktuality

Pozvánka na DOBROČINNÝ PRODEJ VÝTVARNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ.

201306191435_prodejpraci


Aktuality

Pozvánka na KONCERTY 2013

201306191426_koncerty2013


Aktuality

OZNÁMENÍ - železniční přejezd ve Frýdlantě, se bude tři dny objíždět!

Od pátku 3. srpna (od 7:00 hodin) do pondělí 6. srpna 2012 (do 4:30 hodin) bude zcela uzavřen železniční přejezd na silnici I/13 v ul. Žitavská ve Frýdlantu. Silnice je hlavní spojnicí s Libercem a hraničními přechody. „Důvodem úplné uzavírky provozu je plánovaná nezbytná oprava železničního svršku v místě křížení s komunikací,“ vysvětluje Ing. Veronika Bubeníčková, tajemnice MěÚ Frýdlant.

Objízdná trasa bude vedena po krajských silnicích přes Větrov a Hág a dále po místní komunikaci ul. Zámecká do ul. Bělíkova a zpět na sil. I/13.


Aktuality

Pozvánka na Mezinárodní mistrovství Frýdlantu ve skoku do dálky s dopadem do vody.

201306061602_skoky


Aktuality

Kurz finanční gramotnosti pro veřejnost.

201306061558_gramotnost


Aktuality

Aktuální doporučení - PRAVIDLA ZÁKLADNÍ HYGIENY PŘI ZÁPLAVÁCH.

Zde naleznete základní pravidla, která je třeba dodržovat z hlediska ochrany zdraví v povodních zasažených oblastech. Jedná se o primární hygienická doporučení pro úklid zaplavených obydlí, použití potravin z těchto oblastí, pravidla pro likvidaci plísní, desinfekce oděvů a prádla apod. V druhém z přiložených souborů jsou uvedeny rizikové faktory leptospirózy (infekce přenášená mj. kontaminovanou vodou) a doporučené postupy prevence.

Přílohy

Zdroj: www.mzcr.cz 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Věříte ve zlepšení zdravotnických služeb po převzetí Nemocnice Frýdlant s.r.o. společností KNL, a.s.?

ANO (350 hl.)
 
ČÁSTEČNĚ (328 hl.)
 
NE (362 hl.)
 
NEVÍM (233 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1273
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz