Table 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't existTable 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't exist Oficiální stránky obce PERTOLTICE
       
Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
 • Pro nabídku knih z obecní knihovny
  Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
 • Odkaz pro registrované členy.
  Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
 • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Hasiči - noční útok 2006 - 12
Hasiči - noční útok 2006
zobrazení: 1981
známka: 0
 

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1408 nalezených)

Aktuality

Kalendář akcí na Frýdlantsku - ÚNOR 2014.

NAJDĚTE SI SVOJI AKCI - ÚNOR.

 • Koncert v CAFÉ Jazzová Osvěžovna
 • Hejnický masopust

Více informací.
Aktuality

Výzva - roční veřejná sbírka pomůže osobám se zdravotním postižením.


Město Frýdlant pořádá od 15. června 2013 do 30. června 2014 veřejnou sbírku, jejímž účelem je shromáždit prostředky na pořízení nebo případné dofinancování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením z obcí Frýdlantského výběžku, které patří do působnosti ORP Frýdlant. Jde o ty pomůcky (hlavně vozíky nebo speciální matrace), které nelze pořídit z veřejného zdravotního pojištění nebo z příspěvku na zvláštní pomůcky, který je vyplácen prostřednictvím úřadu práce.

„Na myšlenku veřejné sbírky nás přivedla paní Petra Horká, která požádala o příspěvek na pořízení elektrického vozíku pro svého syna Jaroslava postiženého dětskou mozkovou obrnou. Hned nám bylo jasné, že podobnou pomoc by uvítali i jiní zdravotně postižení,“ vysvětluje starosta Frýdlantu Dan Ramzer.
Jaroslav je pilný student a rád pracuje. "Na Městském úřadě Frýdlant na odboru sociálních věcí úspěšně vykonával svou povinnou praxi a dodnes se stále poptává po dobrovolnické práci. Chce se co nejvíce osamostatnit a už jenom to, že nový vozík by jeho doprovodu ulehčil cestu do kopce, je pro něj velká pomoc," říká vedoucí odboru Bc. Lucie Andršová.
Město Frýdlant Jaroslavovi na vozík přispěje z výtěžku veřejné sbírky stejně jako ostatním potřebným. Je jasné, že záleží na tom, kolik peněz se vybere...

Dárci mohou přispět pouze jedním způsobem - odesláním finanční částky na účet: 2602533399/0800. O průběhu sbírky se bude informovat na těchto webových stránkách.

Sledujte, jak konto roste:
k 03.11.2013 je na kontě 3.231,- Kč
k 11.12.2013 je na kontě 6.231,- Kč
k 27.01.2014 je na kontě 7.031,- Kč

Všem zájemcům o tuto veřejnou sbírku děkujeme!
Aktuality

Mimořádná výzva - DOTACE PRO MIKROPODNIKY, PROGRAM ROZVOJE VENKOVA.

ZAKLÁDÁNÍ A ROZVOJ MIKROPODNIKU

 • TYP ŽADATELE: podniky s méně než deseti zaměstnanci (fyzické i právnické osoby) mající provozovnu v samostatné obci do 2 000 obyvatel;
  žádat mohou také firmy bez podnikatelské historie.

Více informací.
Aktuality

Cena vodného a stočného pro rok 2014.

Cenový výměr

 • Jak byla cena vodného a stočného stanovena?

Více informací.
Aktuality

Informace k prodeji alkoholu.

Frýdlant 20.01.2014

Dne 17.10.2013 nabyl účinnosti zákon č. 309/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. 
U koncesované živnosti Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) došlo k rozšíření i na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Po změně je název uvedené živnosti 
Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.

Přechodná ustanovení zákona:
Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, může v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Požádá-li podnikatel v této lhůtě živnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin, může v prodeji kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin na základě oprávnění podle věty první pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí o udělení koncese, nebo o zamítnutí žádosti o koncesi, anebo o zastavení řízení. Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin podnikateli právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká. 

Vzhledem k tomu, že velká část podnikatelů ještě nepožádala o vydání koncese pro prodej alkoholu, zasíláme na obce tuto informaci. Obáváme se, že zejména 
občanská sdružení o této změně nevědí.
Lhůta pro podání žádosti o koncesi podle výše uvedených přechodných ustanovení končí 17.04.2014.

Zdeňka Jiřičková
vedoucí odboru finanční a obecní živnostenský úřad
Aktuality

Muzeum Obce Pertoltice s obecním úřadem vyhlašuje jarní soutěž - ZVONKY XXL

201401241649_zvonky


Aktuality

Den otevřených dveří Gymnázia Frýdlant.

201401241642_gymnazium


Aktuality

Pozvánka na den otevřených dveří - STŘEDNÍ ŠKOLA HOSPODÁŘSKÁ A LESNICKÁ, FRÝDLANT.

201401241638_dendveri


Aktuality

Rozšířené úřední hodiny Daně z nemovitých věcí - Fú Frýdlant.

FINANČNÍ ÚŘAD FRÝDLANT 

Rozšířené úřední hodiny Daně z nemovitých věcí 

v týdnu od 27.1. – 31.1.2014

Pondělí : 8.00 - 17.00 hod. 
Úterý : 8.00 - 13.30 hod. 
Středa : 8.00 - 17.00 hod. 
Čtvrtek : 8.00 - 13.30 hod. 
Pátek : 8.00 - 15.00 hod.
Aktuality

PORADNÍ A SETKÁVACÍ CENTRUM FÝDLANT - informace Klubu duševního zdraví.

Klub duševního zdraví od 10. ledna 2014 zase funguje!

Kdy? Každý pátek od 10.00 - 13.00 hodin
Kde? V POSECu, Havlíčkovo nám. 304,Frýdlant
Pro koho? Pro osoby s duševní nemocí a jejich blízké

Kontakt: Milena Lešáková, tel. 721 992 584
Aktuality

Nabídka pronájmu Kulturního domu v obci Horní Řasnice.

Obec Horní Řasnice Adresa pro doručování:
Obecní úřad Horní Řasnice čp. 230,
46401 p. Frýdlant,
IČ: 00672041, 
tel/fax: 482 341 018,
e-mail: obec@hornirasnice.cz

Obec Horní Řasnice pronajme budovu Kulturního domu. Budova se nachází ve středu obce, má zavedeno ústřední topení s kotlem na tuhá paliva. V budově se nachází restaurace, sál a byt.

Výše nájemného za KD:  3.000,- Kč měsíčně (v zimním období 1.000,- Kč)

Výše nájemného za byt:  1.953,- Kč měsíčně

Termín pronájmu:  od 1.2. 2014

Podání nabídek:  do 28.2. 2014 

Podmínky pronájmu: Zachování stávajícího využití budovy.

Kontaktní adresa: OÚ Horní Řasnice 230, 464 01 Frýdlant

Tel./fax: 482 341 018   Mobil: 725 071 036      
Aktuality

Dům dětí a mládeže Vás zve na zájezd pro rodiče nebo prarodiče a děti - Moritzburg + Motýlí dům

Tři oříšky pro Popelku

 • Pondělí : 15.2.2014

Více informací.
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
 • 201411182028_fb
Anketa
Věříte ve zlepšení zdravotnických služeb po převzetí Nemocnice Frýdlant s.r.o. společností KNL, a.s.?

ANO (254 hl.)
 
ČÁSTEČNĚ (245 hl.)
 
NE (265 hl.)
 
NEVÍM (170 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 934
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz