Table 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't existTable 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't exist Oficiální stránky obce PERTOLTICE
       
Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
 • Pro nabídku knih z obecní knihovny
  Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
 • Odkaz pro registrované členy.
  Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
 • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Vítání občánků 2016 - 1
Vítání občánků 2016
zobrazení: 1435
známka: 0
 

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1420 nalezených)

Aktuality

Nabídka vývozu septiků a jímek.

201410052230_SEPTIK


Aktuality

Kalendář akcí na Frýdlantsku - ZÁŘÍ 2014.

NAJDĚTE SI SVOJI AKCI - ZÁŘÍ.

 • Frýdlantské kulturní čtvrtky - Pakáž
 • Hudební léto v kostele

Více informací.
Aktuality

KONCERT PÍSNIČKÁŘKY KARLY SALABOVÉ 10. 10. 2014 v 19:30.

n201410031544_kayaCAFÉ Jazzová osvěžovna uvádí

v pátek 10. 10. 2014 v 19:30

KONCERT PÍSNIČKÁŘKY KARLY SALABOVÉ
z Jindřichovic pod Smrkem

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

CAFÉ Jazzová osvěžovna
Kostelní 15, Frýdlant
Aktuality

Kino Frýdlant - program ŘÍJEN 2014.

NAJDĚTE SI SVŮJ FILM! - říjen 2014

 • PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V MIC, NA PORTÁLU E-VSTUPENKA A V POKLADNĚ KINA. REZERVACE SE AUTOMATICKY RUŠÍ 15 MINUT PŘED ZAHÁJENÍM PŘEDSTAVENÍ. ZMĚNA V PROGRAMU VYHRAZENA.

Více informací.
Aktuality

Nezmaři, křest CD Stopy bláznů - 5. 10. 2014 kino Frýdlant.

201409301326_nezmari


Aktuality

Pozvánka na BESEDU V BESEDĚ 30. 9. 2014

n201409251357_besedaMĚSTO FRÝDLANT VÁS ZVE NA ZAHÁJENÍ MĚSÍCE SENIORŮ

BESEDA V BESEDĚ

PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ S DOBROU HUDBOU A ZÁBAVNÝM PROGRAMEM
NEJEN PRO SENIORY

V PROGRAMU UVIDÍTE:
VANDU GREGOROVOU S TANČÍCÍMI PEJSKY
TANEČNÍ VYSTOUPENÍ STUDIA A-STYL LIBEREC
K TANCI I POSLECHU HRAJE KAPELA FBAND

30. 9. 2014 OD 16 HODIN SÁL RESTAURACE BESEDA VE FRÝDLANTU

VSTUP VOLNÝ

NEZÁLEŽÍ NA VĚKU, PROSTĚ SE PŘIJĎTE BAVIT!
Aktuality

Frýdlantský veletrh vzdělávání – 4. ročník

ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant si dovoluje pozvat Žáky 8. a 9. ročníků a jejich rodiče.

 • Datum konání: Středa 22.10.2014
 • Čas: od 16,30 hodin do cca 18,00 hodin
 • Místo konání: Pracoviště ZŠ Purkyňova, Frýdlant

Více informací.
Aktuality

DĚTSKÝ DEN S VÍLOU IZERÍNOU NA JIZERCE

4. října 2014 Jizerka, Sklárna 10.00 – 16.00 hodin

 • Co jsme pro vás připravili a na co se můžete těšit:
 • pamětní listy pro každého
 • setkání s vílou Izerínou
 • celý program zahájíme písničkou o víle Izeríně

Více informací.
Aktuality

Vzpomínkové setkání v Habarticích.

201409222157_czhabartice


Aktuality

Taneční zábava v restauraci Dolní Pertoltice - 20. září 2014.

201409151500_tzabava


Aktuality

PROGRAM VOLEBNÍHO SDRUŽENÍ „SNK“ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014 - 2018.

Vážení voliči, představujeme Vám tímto základní cíle našeho sdružení, se kterými se ucházíme o vaše hlasy. V nadcházejícím období nám jde zejména o každodenní kvalitní práci našich členů, která by měla vyústit v pozorovatelný výsledek. Tím by mělo být celkové zkvalitnění života obyvatel naší obce. To byl náš záměr již ve volebním období 2006 - 2010, kdy jsme se poprvé, jako sdružení lidí se společnými zájmy a plány, ucházeli o Vaše hlasy. Naše vize jsme se snažili důsledně naplňovat i v období let 2010 – 2014. Výše uvedený záměr sdružení zůstává stěžejním i pro naši práci v dalším období let 2014 – 2018.
V letošních volbách se o Vaši přízeň ucházíme, po částečné obměně, v novém složení.
Vážení spoluobčané, volební uskupení nezávislých kandidátů si Vám dovoluje předložit svůj volební program pro komunální volby 2014. Při jeho tvorbě jsme vycházeli zejména z předchozí letité práce v obecních orgánech, kde jsme se denně setkávali s problémy, které provázejí náš všední každodenní život. Víme, na co jste si stěžovali. Víme, co a jak jste se zájmem komentovali. Respektujeme všechny Vaše náměty na zlepšení naší práce. Návrhy a podněty ke zlepšení života v naší obci.
Nehovoříme o tom, jak máme silnou kandidátní listinu . Proč taky? Jsme hrdí na to, že se nám podařilo vytvořit tým kompetentních lidí, za nimiž stojí jejich každodenní poctivá práce. Skupinu, která se sešla o své vlastní vůli, sdružení ochotných lidí, z nichž je každý schopen a připraven plnit to, k čemu se zavazujeme. Jsme tu pro obec, jsme tu pro Vás.


Hlavní cíle 1) Chceme dosáhnout co největší důvěry občanů v orgány obce, podpoříme občanské aktivity tak, aby naši občané měli větší možnosti ovlivňovat chod obce po celé funkční období 2) Naší ambicí je pokračování v trendu, který směřuje k odpovědnému hospodaření obce 3) Dalším úkolem je pro nás tvorba základních rozvojových dokumentů 4) Při práci zastupitelstva chceme využívat různých pohledů i zkušeností, pozorně naslouchat, dbát většinového názoru našich občanů a zvýšit informovanost obyvatel

1.1. Záměr chceme naplnit zejména tím, že zastupitelé za naše uskupení se budou aktivně podílet na chodu obce, budou se vzdělávat, získávat informace, přinášet podněty pro rozvoj obce a aktivně se podílet na jejich prosazování i realizaci. Jako zodpovědní politici jsme připraveni přijmout i taková opatření, která v daný okamžik popularitu nepřinesou. Dohoda, vedoucí k úspěšnému řešení, je našimi členy vnímána jako něco, co je více než kompromis.
1.2. Vážíme si historických a kulturních hodnot, které nám zanechali v obci naši předkové. Budeme se snažit tyto hodnoty dále rozvíjet. Ve spolupráci s kronikářem obce, se všemi spolky a s občanským sdružením, přispějeme k prohloubení vztahu občanů k historii, k historickým památkám a k přírodnímu dědictví v katastru obce.
1.3. Chceme být pozitivní hybnou silou při správě obce. Budeme hledat tu nejvhodnější podobu spolupráce s občany při trvalém zlepšení naší vzájemné komunikace a zvýšení všeobecné sounáležitosti s děním v naší obci. Reakce a názory občanů získané nejenom na veřejných jednáních zastupitelstva, neprodleně promítneme do konkrétní činnosti obce. Spojíme finanční a organizační možnosti obce s Vaší aktivitou a Vašimi projekty,
1.4. Podporu jsme připraveni poskytnout všem již tradičním společenským akcím, které jsou na území obce pořádány. Podpoříme však též i další rozvoj v této oblasti. Vážíme si práce všech občanů, kteří se na přípravách i realizaci akcí podíleli, podílejí a budou se podílet i v budoucnosti. Samozřejmě, že nejen finanční prostředky jsou tím, čím lze v oblasti kultury, sportu a turistiky naší obci přispět. Jedná se též o vytvoření aktivního prostředí se spoluúčastí všech, kteří se chtějí na tomto rozvoji podílet. Toho bychom chtěli dosáhnout.
2.1. Naší ambicí je pokračovat v odpovědném hospodaření, které by mělo zajistit větší ekonomickou prosperitu. A to tempem, již započatým v předchozím období. Chceme pokračovat ve stabilizaci obecních financí, za uvážlivého vydávání finančních prostředků nás všech. Našim cílem je budovat pouze věci funkční a ekonomicky únosné pro velikost obecního rozpočtu.
2.2. Prioritou je pro nás udržení vyrovnaných obecních rozpočtů. A to po celé volební období. Výjimkou může být pouze období, které by případně následovalo těsně po vzniku krizových situací. Dle našeho názoru je třeba odpovědně též přistupovat k řádnému finančnímu plánování obce. A to tak, jako to dělá každá odpovědná rodina či firma.
2.3. Budeme poskytovat cílenou podporu všem uskupením i jednotlivcům, kteří se aktivně podílejí na udržení společenského života v obci a propagaci naší obce. Podpoříme návrhy na finanční podporu činnosti sportovního oddílu, občanského sdružení i dalších subjektů, které působí na území obce. Samozřejmostí je pro nás podpora činnosti SDH Pertoltice – zejména zabezpečení odpovídajícího vybavení JSDH. Podporu poskytneme sboru dobrovolných hasičů též v oblasti práce s mládeží. Výše podpory bude korespondovat, tak jako doposud, s možnostmi obecního rozpočtu. Snaha o další zkvalitnění zázemí pro činnost sboru, je pro nás jednou z priorit. Chceme navázat na vše, čeho již bylo v této oblasti dosaženo v předchozích letech.
2.5. K naplnění výše uvedených úkolů budeme i v tomto období pokračovat ve hledání jiných způsobů financování. Chtěli bychom zvýšit četnost i úspěšnost účasti naší obce v dotačních výzvách. Uvědomujeme si, že možnosti pro naši obec jsou zatím pouze na úrovni státního a krajského rozpočtu. V předchozích letech byla odpovědným hospodařením vytvořena rezerva finančních prostředků, které obec může využít na krytí vlastního podílu žadatele o dotace. Tyto prostředky chceme výhledově ještě navýšit.
2.4. Sestavíme jasný výhledový plán akcí, jehož řádné plnění si bude mít možnost každý občan překontrolovat. Bude mít též možnost podílet se na jeho vlastním vzniku. Vycházet jistě budeme z již existujícího plánu oprav majetku obce, který však bude nutné aktualizovat.
2.4. Hodláme i nadále snižovat míru diskriminace všech těch občanů, kteří si plní své závazky a povinnosti vůči obci. Plánujeme eliminovat vzrůstající počet pohledávek, a to důsledným postupem proti dlužníkům. K tomu využijeme všech zákonných prostředků. Jakýkoliv způsob parazitování na obecním rozpočtu, a to na úkor ostatních občanů, je pro nás naprosto nepřijatelný.
2.5. I přes nárůst výše finančních prostředků, které je nutné vkládat do řešení propadů v příjmech obecního rozpočtu, nehodláme navyšovat výši místních poplatků. To však půjde ruku v ruce, s důsledností při jejich výběru. Neplánujeme ani zvýšení daně z nemovitostí.
3.1. Chceme se i nadále aktivně podílet na tvorbě územně plánovací dokumentace naší obce, jakožto základního dokumentu pro rozumný a odpovědný rozvoj naší obce.
3.2. Naším úkolem bude též práce na chybějícím strategickém plánu rozvoje obce. Vycházet budeme z dokumentu Program obnovy venkova obce Pertoltice, který bude nutné aktualizovat. A to v návaznosti na neaktuální – již vyhotovené akce, popřípadě na vznik nových potřeb a požadavků občanů obce.
3.3. V roce 2010 byla vedením naší obce podána žádost na zahájení komplexních pozemkových úprav. A to v obou katastrálních územích naší obce. Práce se však ani po čtyřech letech nezapočaly. Intervencí na odpovědné orgány budeme chtít dosáhnout konečného řešení v této oblasti.
3.4. Po skončení platnosti společného dokumentu všech obcí našeho regionu, který řešil jednotlivé oblasti komunitního plánování, bude naším úkolem vytvořit komunitní plán naší obce. Ten bude mapovat potřeby a pojmenuje problémy. Též bude obsahovat i způsoby jejich řešení.
4.1. Chceme využívat různých pohledů i zkušeností všech obyvatel, kteří budou mít zájem se podílet na chodu obce.
4.2. Rozhodně chceme pokračovat ve snahách, o zvýšení informovanosti našich občanů a transparentnosti všech našich kroků. Zasadíme se o to, aby veškeré materiály, projednávané zastupitelstvem, byly veřejně dostupné. A to jak na webu obce, tak na vývěskách v obci. To se týká též zápisů z jednání obecního zastupitelstva.
4.3. Plánujeme udržet, a to minimálně ve stávající podobě, obsah a aktuálnost webových stránek naší obce. Podporujeme zachování jednoho z pilířů informovanosti našich občanů – vydávání obecního zpravodaje.
4.4. I v tomto volebním období je pro nás prioritou aplikace otevřených výběrových řízení.

Jedná se o výčet našich základních priorit, jejichž uplatňováním chceme směřovat naší obec k místu, které je příjemné pro život. Nám i Vám je jasné, že podoba plnění našeho programu bude závislá na mnoha okolnostech. Slibujeme, že se budeme snažit o splnění maxima možného. Jedním z faktorů, který plnění našeho programu ovlivní, bude též to, zda získáme dost hlasů na jeho prosazování. Zda najdeme rozumný kompromis s případnými partnery.
Základem všeho budou nejen peníze, ale též podoba spolupráce občanů, spolků a obecního úřadu. Bez ohledu na to, z jaké jsme volební strany. Věříme, že náš volební program, který jsme sestavovali v přímé návaznosti na činnost zastupitelstva v minulých letech a zkušenosti lidí z řad občanů, je solidním základem pro budoucí rozvoj naší obce. Naše práce, jak pevně věříme, bude směřovat k zachování základních jistot, které mají vliv na spokojený život všech skupin obyvatelstva naší obce. Pro naše občany jsme čitelní, neboť naše práce i názory jsou konzistentní již delší dobu. Dovolujeme si Vás tímto požádat o Vaši maximální podporu, kterou vyjádříte nejlépe tím, že našemu volebnímu uskupení dáte svůj hlas.


Za kandidáty SNK
Viktor Podmanický kandidát na starostu obce               Vladimír Hovad kandidát na místostarostu obce
 
Aktuality

Dětský den s vílou Izerínou na Jizerce - 4. 10. 2014.

201409101336_ddjizerka


Aktuality

Výroční zpráva za rok 2013.

Nadace pro zachranu a obnovu Jizerskych hor

 • Člen Asociace nadací a nadačních fondů při Fóru dárců v ČR a držitel Známky kvality

Více informací.
Aktuality

Pozvánka na OKRSKOVOU SOUTĚŽ hasičů Habartic.

n201408201827_hasicihabarticSbor dobrovolných hasičů Habartice
si vás dovoluje pozvat na

OKRSKOVOU SOUTĚŽ

v požárním sportu , aj.

která se koná v sobotu 13.září 2014
od 10,00 hod. , tradičně na fotbalovém hřišti


Za účasti družstev z okolních obcí = okrsku.

Občerstvení v průběhu soutěže i po skončení je zajištěno…
Přijďte nám fandit…
Aktuality

SEMILSKÝ PECEN A KRAJSKÉ DOŽÍNKY - 12 - 13 ZÁŘÍ 2014.

201409011435_pecen14

Páteční večer je vyhrazen převážně kultuře. V průběhu sobotního dne můžete shlédnout a navštívit tradičné ukázky řemeslné výroby a prodej, tvořivý stan alternativní miniscénou, historická i současná zemědělská technika, ukázky modelářů, horolezectví. kynologů a hasičů, soutěže a hry pro děti, rukodělné dílničky, prodej občerstvení, včetně krojových specialit, pečení bramboráků a placek, ukázky činnost spolků, u Ďolíku skákaci hrad, kolotoč, trampolína, velký rodinný kviz o Semilech, vyhlídka na Semily z věže kostela sv. Petra a Pavla, ukázka výroby skleněných figurek a ozdob, výstava a prodej hraček, okružní jízdy vláčkem, jízdy na elektrokole...

PROGRAM SEMILSKÉHO PECNU 2014

Pátek 12. září

 • 18.00 Ďolík fest – tanec, hudba, divadlo, ohňová show
 • 20.00 disco před zámkem, DJ Aleš Kvapil

Sobota 13. září

 • 8.15 ekumenická bohoslužba ve Sboru Dr. K. Farského, vystoupení Jizerky
 • 9.20 příjezd historického vlaku s parní stříkačkou na nádraží, slavnostní vítání parničky SDH Semily I. po 110. letech
 • 10.00 průvod od vlakového nádraží na Ostrov, hrají Táboranka a Semilská 11

program na Ostrově

 • 10.30 uvítání průvodu a zahájení na pódiu na Ostrově
 • 11.00 vystoupení pěveckého sboru Jizerka
 • 11.10 vyhlášení Výrobku LK roku 2014 z odvětví potravinářství - zemědělství
 • 12.10 ukázka dogdancingu – M. Rezlerová se psy Keysi a Eimmy
 • 12.30 ocenění místních zemědělců
 • 13.00 ukázka výcviku dravců – sokolnická skupina FALCNER
 • 13.30 vyhlášení výsledků soutěže “Semily, město kvetoucí”
 • 13.45 vyhlášení výsledků pěstitelské soutěže “Podivíni mezi plody”

V průběhu celého dne již tradičně ukázky řemeslné výroby, historické i současné zemědělské
techniky, soutěže a hry pro děti, “městečko semilských hraček“ – hračky od místních výrobců,
rukodělné dílničky, prodej řemeslných a zemědělských produktů, občerstvení, včetně krajových
specialit – pečení bramboráků a placek, ukázky činnosti spolků …

program před zámkem

 • 12.00 Táboranka, Semilská 11, v přestávkách – vystoupení mažoretek SVČDM
 • 13.15 Lehko snesitelná těžkost bytí krkonošských horalů – živý obraz PPSPJC
 • 14.00 LENKA FILIPOVÁ – koncert české písničkářky
 • 15.00 vystoupení týmů aerobicu FSA Jany Boučkové
 • 15.30 Liberecká cimbálovka Dušana Kotlára
 • 17.00 Quenie revival
 • 20.00 Realita Rock – rocková zábava

Občerstvení před zámkem zajišťuje SDH Semily I.

Vstupné na všechna vystoupení zdarma.


 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
 • 201411182028_fb
Anketa
Věříte ve zlepšení zdravotnických služeb po převzetí Nemocnice Frýdlant s.r.o. společností KNL, a.s.?

ANO (350 hl.)
 
ČÁSTEČNĚ (328 hl.)
 
NE (362 hl.)
 
NEVÍM (233 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1273
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz