Table 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't existTable 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't exist Oficiální stránky obce PERTOLTICE
       
Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Pertoltický Masopust 2006 - 18
Pertoltický Masopust 2006
zobrazení: 4725
známka: 1.50
 

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1420 nalezených)

Aktuality

V souvislosti s koronavirem přijaly hygiena i kraj preventivní opatření .

202002271449_koronavir

Na dnešní společné schůzce si zástupci Libereckého kraje, Krajské hygienické stanice v Liberci a složky Integrovaného záchranného systému dohodli další postup v prevenci proti výskytu koronaviru. V souvislosti s dalším šířením onemocnění COVID-19 v Evropě také projednali opatření na území Libereckého kraje.

V prvé řadě Krajská epidemiologická komise („komise“) doporučuje omezit cestování do oblastí s komunitním výskytem onemocnění COVID-19, mezi které jsou aktuálně zařazeny Čínská lidová republika, Jižní Korea, Hong Kong, Irán, Itálie (regiony Benátsko, Lombardie Emilia – Romagna a Piedmont), Japonsko, Singapur a dále doporučuje pečlivě zvážit jakoukoliv cestu do zahraničí.

V případě návratu občanů z oblastí s komunitním výskytem do ČR a zdravotních potíží či s rizikovým kontaktem (např. návštěva zdravotnického zařízení při úrazu apod.) komise doporučuje telefonicky kontaktovat lékaře/epidemiologa KHS LK, který rozhodne o postupu v každém konkrétním případě, tj. případné nařízení karantény, vyšetření nebo izolace.

I v případě nepřítomnosti zdravotních potíží doporučujeme po návratu z výše uvedených ohnisek nákazy omezit návštěvy a společenské aktivity jako např. kulturní či sportovní akce, a to po dobu 14 dnů.

Komise doporučila opatření poskytovatelům zdravotní péče především způsob ochrany zdravotníků a režim zajištění pacientů s respiračními infekcemi, s ohledem na to, že pro zvládnutí epidemie je tato oblast nejvíce riziková a současně klíčová. „Zdravotní personál by byl případnou nákazou ohrožen mezi prvními. Je proto důležité, aby měli dostatek ochranných zdravotnických pomůcek,“ vysvětlil MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek pro resort zdravotnictví.  

Na jednání epidemiologická komise probrala také, jak informovat občany o tom, aby se naučili a dodržovali základní hygienické návyky. Tyto pokyny budou distribuovány mj. starostům obcí, na úřady, do škol, do zdravotnických a sociálních zařízení, dopravním podnikům, zaměstnavatelům apod. „Občané by se měli co nejefektivněji věnovat prevenci a dodržovat hygienická pravidla, jako zakrývat si ústa při kašli nebo si správně mýt ruce,“ dodal MUDr. Sobotka.

Podstatnou částí jednání komise byla i příprava na situaci, kdyby se stávající pohotovostní fáze přeměnila v ČR na epidemickou či pandemickou. Stejně tak byla projednána příprava potřebné lůžkové kapacity, která je pro tento účel připravena i v rámci krizového plánování kraje.

„Základní opatření, které může udělat každý k prevenci šíření onemocnění koronavirem (COVID-19) je dodržování základních hygienických pravidel -  časté mytí rukou vodou a mýdlem, nedotýkání se očí, nosu a úst neumytýma rukama; vyhnout se úzkému kontaktu (do 1 m) s osobami, které mají akutní respirační infekci; zůstat doma, pokud máte příznaky i mírné akutní respirační infekce; při příznacích respirační infekce dodržovat respirační etiketu, tj. zakrývat si ústa a nos při kašlání a kýchání kapesníkem, a ten po použití odhodit do odpadu, v případě, že nemáte kapesník, použít předloktí,“ doporučuje MUDr. Jana Prattingerová, epidemiolog KHS LK a pokračuje: „Pokud máte teplotu, kašel a potíže s dýcháním, zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře. Lékaři sdělte, zda jste v posledních 14 dnech před prvními příznaky onemocnění cestoval v oblasti s výskytem koronaviru nebo zda jste byl v kontaktu s nemocným koronavirem."

„Se složkami Integrovaného záchranného systému komunikujeme. V tuto chvíli nevidím žádný důvod k panice. Chtěl bych doporučit občanům, aby se chovali jako v případě chřipkové epidemie. Pokud jim nebude dobře a budou mít kašel či rýmu a nebyli v žádném z ohnisek nákazy, bude lepší, aby raději zůstali doma v klidovém režimu a odpočinuli si. Jestliže v ohnisku nákazy byli, během své cesty do zahraničí, měli by telefonicky kontaktovat svého lékaře anebo Krajskou hygienickou stanici v Liberci,“ dodal hejtman Martin Půta.    

TZ ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí v Liberci   

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
485226307
Aktuality

Pozvánka - Moravanka veze jaro k nám - Heřmanice 21.3.2020.

202002241111_moravanka


Aktuality

Rozšířené úřední hodiny pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2019 v období 23.3.2020 – 1.4.2020

Finanční úřad pro Liberecký kraj, Územní pracoviště ve Frýdlantu, rozšiřuje v období od 23.3.2020 do 1.4.2020 úřední hodiny pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku  2019.

Úřední hodiny jsou pro období 23.3.2020 – 1.4.2020 následující:
    Odbor vyměřovací
Pondělí 23.3.2020 8:00 – 17:00
Úterý 24.3.2020 8:00 – 17:00
Středa 25.3.2020 8:00 – 17:00
Čtvrtek 26.3.2020 8:00 – 17:00
Pátek 27.3.2020 8:00 – 17:00
Pondělí 30.3.2020 8:00 – 17:00
Úterý 31.3.2020 8:00 – 17:00
Středa 1.4.2020 8:00 – 18:00Aktuality

MUZEUM OBCE PERTOLTICE - pozvánka na přednášku dne 6.března 2020

Tímto zveme všechny děti a mladistvé, k účasti na přednášce, která bude mít zajímavé téma:

Životní prostředí a odpady


Termín konání:  v pátek, dne 6.března 2020, od 16:00 hod., v muzeu obce.
Přednášet bude lektor pan Jaromír Babka ze Sobotky.

Akci připravila  paní Marie Srpová  
Akce se koná pod záštitou Obce Pertoltice


Aktuality

Komunitní centrum TULIPAN v Liberci se Vám představuje.

Komunitní centrum TULIPAN je místem určeném pro osoby se zdravotním znevýhodněním, kde mohou najít pomoc, podporu a prostor pro sdílení a hledání řešení svých problémů. Našim klientům nabízíme celé spektrum aktivit, jako například dluhové a právní poradenství, služby sociálního pracovníka, psychologa, psychiatra, individuálního konzultanta a další.
Nabízíme prostor pro trávení volného času - výtvarné kroužky, vzdělávací aktivity, motivační aktivity a další.
Klienti Komunitního centra zde mají  volný přístup na internet. V neposlední řadě se snažíme s klienty pracovat na jejich seberealizaci a to jak v osobním životě, tak směrem k trhu práce.

Všechny aktivity jsou poskytovány zdarma.

202002202206_tulipan
Aktuality

Pozvánka na taneční zábavu - SDH Pertoltice.

Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice  

Vás srdečně zve na

TANEČNÍ ZÁBAVU


která se koná dne 14. března 2020 od 20.00 hodin na sále v Pertolticích.

K tanci a poslechu hraje pan Mazánek

Vstupné 70,- Kč
Bohatá tombola!

202002202226_zabavypertolticAktuality

Kino Frýdlant – program ÚNOR 2020.

Kino FrýdlantAktuality

Informace k probíhající epidemií koronavirem o připravenosti i krocích Libereckého kraje a jeho zdravotnictví.

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, vážení primátoři,

dovolte nám, abychom Vás v souvislosti s probíhající epidemií koronavirem, která byla světovou zdravotnickou organizací vyhodnocena jako ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu, informovali o připravenosti  i krocích Libereckého kraje a jeho zdravotnictví.

Jak jistě víte z médií a tiskové konference krajského úřadu, svolal v minulém týdnu krajský hygienik jednání krajské epidemiologické komise, kde byly potvrzeny a upraveny nastavené postupy v rámci IZS i zdravotnictví obecně. Zejména byly dohodnuty: posouzení rizika, definování případu i rizikového kontaktu, vyhlášení karantény, způsob izolace, vyšetřování a doprava pacientů i vzorků materiálu. Přestože v Libereckém kraji ani v České republice koronavirus zatím nebyl prokázán, je nutné na tento výskyt být připraven. I z tohoto důvodu byla informována nejen všechna zdravotnická zařízení, praktičtí lékaři, ale snažíme se maximální měrou informovat i obyvatele Libereckého kraje. Také z tohoto důvodu se obracíme na Vás, abyste v případě potřeby, kterou lze vzhledem k Vašemu postavení reálně očekávat, měli odpovídající informaci, která by byla v souladu s dohodnutými postupy na krajské epidemiologické komisi.

Zejména s ohledem na předběžnou opatrnost je nutné, aby občané, kteří navštívili zasaženou oblast jihovýchodní Asie, tj. mají tedy pozitivní tzv. cestovatelskou anamnézu, a mají respirační problém, kontaktovali telefonicky územní pracoviště krajské hygienické stanice, případně svého praktického lékaře a tito odborníci následně rozhodnou o dalším postupu na základě posouzení míry individuálního rizika. Informace o celkové epidemiologické situaci naleznete na stránkách KHS Libereckého kraje www.khslbc.cz či ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz .

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, vážení primátoři, podáváme tuto informaci s důvěrou, že ve vzájemné spolupráci tuto mimořádnou situaci, stejně jako v minulosti, společně zvládneme racionálně, bez zbytečné paniky a především bez rozsáhlejších zdravotních následků.

S pozdravem
 
MUDr. Přemysl Sobotka                                                        
Náměstek hejtmana LK pro resort zdravotnictví

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.
Ředitel Krajské hygienické stanice LK


Aktuality

MUZEUM OBCE VYHLAŠUJE FOTOSOUTĚŽ PRO VŠECHNY DĚTI DO 15 let

Téma fotosoutěže: Životní prostředí kolem nás


Do soutěže pořiďte svoji fotografii - například s první jarní kytičkou, rozkvetlým stromem, keřem (šeřík, jasmín.. a pod.), popřípadě s tím, co jste doma vypěstovali - co Vám vykvetlo třeba na Vaší louce, či v okolí.

Soutěžní příspěvky, odevzdávejte do konce září 2020, O. Čepelíkové DiS , nebo v kanceláři obecního úřadu
(Nezapomeňte je podepsat).


Při vyhlášení výsledků soutěže obdrží účastníci nějaký ten dárek, a to podle umístění v soutěži.

Akci připravila  paní Marie Srpová a paní Hana Poláková
Akce se koná pod záštitou Obce Pertoltice
Aktuality

Muzeum obce Pertoltice připravilo pro zájemce, v roce 2020 výstavu Divadélka pro děti.

Na výstavě můžete shlédnout:
Marionety
Maňásky - prstové, ruční, vařečkové i kapesníkové. Z ostatních též stínové, plyšákové…. a podobně.
Výstava je pojatá jako interaktivní – přijďte si zahrát a vše vyzkoušet!

Dále máme zapůjčené nové předměty pro oblíbenou součást programu muzea - ,,Co je to?,, k vašemu uhádnutí, čemu sloužily nebo z čeho jsou.

Výstavu lze shlédnout po telefonické dohodě na tel. 721 901 658

Výstavu připravila paní Marie Srpová, paní Hana Poláková a pan Eduard Diviš
Akce se koná pod záštitou Obce Pertoltice
Aktuality

Pozvánka na MASOPUSTNÍ VESELICI.

202001310923_masopust


Aktuality

Pozvánka ma turnaj ve stolním tenise.

202001310924_st_tenis


Aktuality

Rozšíření úředních hodin pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2020 a další informace finanční správy.

finanční správa


Aktuality

Bezplatná dluhová poradna Člověk v tísni.

202001201611_andr1a
202001201611_andr1


Aktuality

TZ do obecních zpravodajů + FrýdlantskoEU.
Podpora sociálních služeb na Frýdlantsku.

TZ do obecních zpravodajů + FrýdlantskoEU

Podpora sociálních služeb na Frýdlantsku

Mikroregion Frýdlantsko v letošním roce zavádí systém společné podpory sítě sociálních služeb. Všichni poskytovatelé sociálních služeb, kteří se zapojují do komunitního plánování
na Frýdlantsku, mohou v letošním roce žádat o finanční podporu prostřednictvím Dotačního programu na podporu sítě sociálních služeb na Frýdlantsku.

Podmínky dotačního programu a formulář žádosti pro poskytovatele sociálních služeb jsou zveřejněny na internetových stránkách Mikroregionu Frýdlantsko na
https://dsofrydlantsko.wordpress.com/home/spolecne-projekty-svazku-obci/. Žádost o poskytnutí dotace s příslušnými přílohami je zapotřebí podat do 7. 4. 2020 na adresu
Mikroregionu Frýdlantsko. V případě potřeby konzultace k žádosti je možné se obrátit na Lenku Porubskou, lenka.porubska@masif.cz, koordinátorku projektu.

Pro přehled veřejnosti o poskytovatelích služeb na Frýdlantsku byl vydán informační letáček, který je dostupný na většině obcí a na čtyřech informačních místech ve Frýdlantě.

Informace o sociálních službách a komunitním plánování najdete na internetových stránkách Frýdlantsko sociálně kooperuje na adrese www.frysko.cz.

Věříme, že systém přispěje pro stabilizaci a lepší dostupnost a kvalitu sociálních služeb pro obyvatele Frýdlantska.
Anna Randáková a Lenka Porubská
Mikroregion Frýdlantsko


 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Věříte ve zlepšení zdravotnických služeb po převzetí Nemocnice Frýdlant s.r.o. společností KNL, a.s.?

ANO (354 hl.)
 
ČÁSTEČNĚ (331 hl.)
 
NE (366 hl.)
 
NEVÍM (237 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1288
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz