Table 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't existTable 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't exist Oficiální stránky obce PERTOLTICE
       
Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Stavění májky 2007 - 1
Stavění májky 2007
zobrazení: 5569
známka: 2.00
 

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1420 nalezených)

Aktuality

Informace pro občany a majitele rekreačních nemovitostí.

Informace pro občany a majitele rekreačních nemovitostí
Aktuality

Informace ke koronaviru pro obyvatele.

Leták obsahuje základní informace o chování, hygienická doporučení a důležité kontakty na organizace, které poskytují okamžitou pomoc.
Aktuality

Aktuální informace k prodloužení těžby o 6 let

aktuální informace k prodloužení těžby o 6 let
Aktuality

Finanční úřad pro Liberecký kraj počínaje dnem 16. 3. 2020 přijímá opatření k minimalizaci rizika přenosu nemoci mezi občany.

Finanční úřad pro Liberecký kraj počínaje dnem 16. 3. 2020 přijímá opatření k minimalizaci rizika přenosu nemoci mezi občany

Tisková zpráva
16. března 2020
JUDr. Zdena Výmolová Kodlová, tiskový mluvčí FÚ pro Liberecký kraj

Ruší se plánované dosud nezrealizované výjezdy do obcí.
Ruší se původně ohlášené rozšířené úřední hodiny územních pracovišť, plánované na období 23. 3. – 1. 4. 2020.
Dočasně se uzavírají územní pracoviště v tzv. „optimalizovaném režimu 2+2“ - v Novém Boru, Frýdlantě, Tanvaldě a Železném Brodu.
Zavírají se daňové pokladny územních pracovišť. Pro výběr daní v hotovosti zůstává v rámci Libereckého kraje otevřena pouze jedna daňová pokladna, a to na Územním pracovišti v Liberci, 1. máje 97, Liberec.

Pokladní hodiny:
Pondělí 8:00 - 11:00 hod.
Středa 8:00 - 11:00 hod.

Územní pracoviště budou přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen:
Pondělí 8:00 - 11:00 hod.
Středa 8:00 - 11:00 hod.

Kontakt s veřejností bude probíhat pouze v prostorách podatelen.

Bližší informace daňová veřejnost získá na telefonních číslech:
Územní pracoviště v České Lípě 487 808 111
Územní pracoviště v Liberci 485 211 111
Územní pracoviště v Jablonci n.N. 483 339 111
Územní pracoviště v Semilech 481 660 111
Územní pracoviště v Turnově 481 360 111
Územní pracoviště v Jilemnici 481 564 111

Obecné informace k aktuálnímu provozu finančního úřadu poskytuje telefonní linka 485 211 111. Finanční úřad pro Liberecký kraj doporučuje ke komunikaci se správcem daně dálkové formy komunikace
Aktuality

Pertoltická svodka.

Pertoltická svodka
Aktuality

Desatero zodpovědného chování v době stavu nouze a karantény kvůli koronaviru.

Desatero zodpovědného chování v době stavu nouze a karantény kvůli koronaviru.


Aktuality

Preventivní hygienické zásady.

202003121600_ruce1202003121600_ruce2Aktuality

Mimořádné opatření - zrušení úředních hodin.

202003121600_mimoradneopatreni


Aktuality

Informace o aktivitách Ministerstva zdravotnictví v oblasti nákupu respirátorů ochranné třídy FFP2 a FFP3 a nezbytné součinnosti s jednotlivými kraji

Informace o aktivitách Ministerstva zdravotnictví


Aktuality

Informace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje k mimořádným opatřením k prevenci šíření onemocnění COVID-1

Dne 10. března 2020 rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví o vydání mimořádného opatření, kterým se zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů
na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 Opatření se týká osobní přítomnosti žáků a studentů v základních školách, základních uměleckých školách, základních školách speciálních, přípravných třídách základní školy, přípravného stupně základní školy speciální, středních školách a vyšších odborných školách (tedy všech škol s výjimkou mateřských); opatření se týká veškerého vzdělávání, při němž je žák či student osobně přítomen, tj. též odborného výcviku, lyžařských kurzů, škol v přírodě a obdobných akcí.
 Opatření se týká rovněž školských zařízení poskytujících zájmové vzdělávání,
tj. školních družin a klubů, domů dětí a mládeže, středisek volného času; opatření se týká všech forem zájmového vzdělávání, tj. též jimi organizovaných příměstských táborů apod.
Školní jídelny budou nadále poskytovat školní stravování dětem v mateřských školách; pokud tak rozhodne ředitel, mohou poskytovat stravování zaměstnancům škol a školských zařízení, a rovněž cizím strávníkům v rámci doplňkové činnosti; nesmějí však poskytovat školní stravování žákům a studentům škol (s výjimkou mateřských).
Domovy mládeže a internáty nadále budou poskytovat ubytování dětem v mateřských školách; pokud tak rozhodne ředitel, mohou poskytovat ubytování cizím ubytovaným v rámci doplňkové činnosti, naopak nesmějí poskytovat ubytování žákům a studentům škol (s výjimkou mateřských).
Školská poradenská zařízení (pedagogicko-psychologické poradny a speciálně- pedagogická centra) nadále poskytují poradenské služby, přičemž ředitel ŠPZ rozhodne o případných organizačních a hygienických opatřeních.
Dětské domovy zajistí po dobu opatření celodenní péči o děti.

Mimořádné opatření se týká osobní přítomnosti žáků a studentů ve výuce. Ředitel školy rozhodne dle možností školy a jejích žáků/studentů o způsobu a formách výuky distančním způsobem.
Opatření se netýká zaměstnanců škol a školských zařízení. Ředitel školy rozhodne o rozvržení pracovní doby a přidělování práce jednotlivým zaměstnancům, příp. o studijním volnu pedagogů. Za dodržení příslušných ustanovení zákoníku práce lze čerpat neplacené volno nebo nařídit dovolenou. V krajním případě, pokud zaměstnavatel nebude schopen přidělovat zaměstnanci žádnou práci, bude se jednat o překážku v práci na straně zaměstnavatele. V této souvislosti doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost úklidu a dezinfekci veškerých prostor, v nichž probíhá výuka a vzdělávání.
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje dále:
 Doporučuje zrušení akcí, jako jsou zájezdy, soutěže, zahraniční pracovní cesty apod., při nichž dochází ke kumulaci osob, bez ohledu na to, zda se jedná o děti či dospělé, a to minimálně po dobu trvání mimořádného opatření.
 Doporučuje automatické odhlášení stravy žáků a studentů ve školních jídelnách po dobu trvání mimořádného opatření.
 Informuje, že rodiče dětí mladších deseti let mají v případě náhlého uzavření škol
a školských zařízení ve smyslu § 39 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů nárok na omluvení nepřítomnosti v práci pro důležitou osobní překážku v práci, a na ošetřovné; příslušný tiskopis potvrzuje v tomto případě škola, nikoli dětský lékař. V Libereckém kraji budou školy z důvodu probíhajících jarních prázdnin potvrzovat tiskopisy od 16. března 2020. https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru.
 Doporučuje školám a školským zařízením, aby informovaly žáky, studenty a rodiče
na svých webových stránkách, příp. jiným vhodným způsobem, o vývoji situace v konkrétních podmínkách jejich školy/školského zařízení, úředních hodinách apod.
 Informuje, že ruší akci Den učitelů, která se měla konat dne 2. dubna 2020 v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje.
 Doporučuje sledovat aktuální situaci na webech Ministerstva zdravotnictví, Libereckého kraje a portálu www.edulk.cz.


V Liberci dne 11. března 2020

Ing. Jiřina Princová
vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Bližší informace podají:
Mgr. Luděk Tesarčík, metodik základního, základního uměleckého a zájmového vzdělávání
tel. 485 226 228 email.: ludek.tesarcik@kraj-lbc.cz
Mgr. Eva Martinková, metodička předškolního vzdělávání a školního stravování
tel. 485 226 226 email.: eva.martinkova@kraj-lbc.cz
Ing. Dana Štěpánová, metodička středního vzdělávání, maturity
tel. 485 226 227 email.: dana.stepanova@kraj-lbc.cz
 
Aktuality

Zrušení taneční zábavy SDH Pertoltice.

202003121159_tanzab


Aktuality

Omezení veřejné dopravy v důsledku uzavření škol.

.Informujeme vás, že v důsledku uzavření škol (preventivní opatření proti šíření viru COVID-19) platí až do odvolání prázdninové jízdní řády.

Více informací naleznete na našem webu:
Aktualita: http://www.iidol.cz/aktuality/7944:neprehlednete-vylukova-opatreni-ve-verejne-doprave-v-souvislosti-s-uzavrenim-skol.html
Sekce Jízdní řády/Připravované změny

Hezký den přeje
Ing. Otto Pospíšil, Ph.D.
zástupce ředitele společnosti
Aktuality

PRODEJ MOVITÉHO NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU.

Obec Horní Řasnice nabízí k prodeji:

Kolový orebný traktor zemědělský ZETOR 4011

 Rok výroby 1965
 Výrobní číslo 23037
 Obsah 3120 cm3
 Technický průkaz série AB číslo *506269
 Osvědčení o technickém průkazu AAH 875042
 Státní poznávací značka LI 65-49
 Barva modrá-základní
 Číslo motoru 570256760
 V současné době bez platné STK


Přílohou fotografie uvedeného předmětu prodeje + náhradních dílů, které
budou odprodány zároveň spolu s předmětem prodeje.

-Minimální cena za prodej uvedeného majetku je 40.000,-Kč,
předmět prodeje bude prodán zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou
-Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
-Lhůta pro podání nabídek končí dne 23.03.2020
-Nabídky podávejte písemnou formou na adresu Obecní úřad Horní Řasnice
Horní Řasnice čp.230,p.Frýdlant,464 01 v zapečetěné obálce s názvem
ZETOR 4011

202003091232_zetor


Aktuality

Zápis žáků do 1. ročníku Základní školy Habartice se bude konat 1.4.2020.

202003091220_zapis

Informace k organizaci a průběhu zápisu.

Termín zápisu
Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě
zahájit povinnou školní docházku. Konkrétní termín stanovila ředitelka školy na 1. dubna
2020 od 12:30 do 15:00 hod.


Míst o zápisu: Zápis se koná v budově ZŠ a MŠ Habartice

Potřebné dokumenty:
Sebou k zápisu si vezměte: rodný list dítěte; občanský průkaz zákonného zástupce;
doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.), rozhodnutí o odkladu školní
docházky, pokud by lo v minulém roce vydáno
. Tyto dokumenty budou sloužit k ověření
náležitostí požadovaných správním řádem.

Plnění povinnosti školní docházky
K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 se dostaví děti, které dovrší šestý rok
věku nejpozději do 31. 8. 2020, tzn. děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dále děti,
kterým byl při zápisu v dubnu 2019 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Předčasný nástup k plnění školní docházky
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do
konce června příslušného školního
roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je li
přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou
přijetí dítěte narozeného v období od září do ko nce prosince k plnění povinné školní docházky
je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte
narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského
zařízení a odborného lékaře, kter é k ž ádosti přiloží zákonný zástupce.

Odklad školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní
docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek
povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:
1)písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní
docházce
a
2)doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení
a
3)doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Aktuality

ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ K PREVENCI ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ KORONAVIREM (COVID-19)

CO MŮŽE UDĚLAT KAŽDÝ Z NÁS

- Často si myjte ruce vodou a mýdlem, a to zejména po použití toalety, před přípravou pokrmů a jejich konzumací, po smrkání, kašlání, kýchání, po návštěvě zdravotnického zařízení, po manipulaci s penězi, po příchodu domů z venku.
- Nedotýkejte se očí, nosu a úst neumytýma rukama.
- Vyhněte se úzkému kontaktu (do 2 m) s osobami, které mají příznaky respirační infekce.
- Zůstaňte doma, pokud máte příznaky i mírné respirační infekce.
- Při příznacích respirační infekce dodržujte respirační etiketu, tj. zakrývejte si ústa a nos při kašlání a kýchání papírovým kapesníkem, který po použití odhoďte do odpadu. Nemáte-li kapesník, použijte předloktí.
- Pokud máte teplotu, kašel a potíže s dýcháním, zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře. Lékaři sdělte, zda jste v posledních 14 dnech před prvními příznaky onemocnění cestoval v oblasti s výskytem koronaviru nebo zda jste byl v kontaktu s nemocných koronavirem.
- Nejsou důkazy o tom, že by chirurgické ústenky chránily zdravé osoby před infekcí. Ústenky jsou vhodné pro osoby, které mají příznaky respirační infekce k zamezení šíření na ostatní osoby.

Aktualizováno ke dni 28.2.2020

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci
Husova 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141, tel. 485 253 111, sekretariat@khslbc.cz

n202002291330_ustan202002291329_ruce2
 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Věříte ve zlepšení zdravotnických služeb po převzetí Nemocnice Frýdlant s.r.o. společností KNL, a.s.?

ANO (350 hl.)
 
ČÁSTEČNĚ (328 hl.)
 
NE (362 hl.)
 
NEVÍM (233 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1273
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz