Table 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't existTable 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't exist Oficiální stránky obce PERTOLTICE
       
Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Hasiči - dětský den 2006 - 12
Hasiči - dětský den 2006
zobrazení: 2265
známka: 0
 

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1422 nalezených)

Aktuality

Městský úřad Hejnice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa.

Tajemník Městského úřadu Hejnice vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávních celků

výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Referent kultury a cestovního ruchu

Místo výkonu práce:  Město Hejnice – Městský úřad Hejnice
Platové zařazení: 9 platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Zákonné předpoklady:  státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem a má v ČR trvalý pobyt, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
Kvalifikační předpoklady:  středoškolské vzdělání ukončené maturitou, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání

Požadavky:          
– řidičský průkaz skupiny B
– znalost MS Office, internet
– organizační, komunikační a prezentační dovednosti
– samostatnost, proaktivní přístup
– pečlivost, orientace na detail, kreativita
– místní znalost
– vysoká časová flexibilita

 Výhodou:
– praxe v oblasti kultury, organizování kulturních a společenských činností
– praxe v oblasti cestovního ruchu
– znalost NJ, AJ
– orientace v základních směrech české kultury
– zkušenosti s grantovými projekty
– schopnost zjišťování a orientace v informacích

Informace k obsahové náplni práce:
– organizování a komplexní zajišťování kulturních a společenských akcí města, spolupráce s městskou knihovnou, kinem, propagace akcí atd.
– v oblasti cestovního ruchu, spolupráce na tvorbě dlouhodobé vize rozvoje města Hejnice, organizace akcí podporující cestovní ruch, vybudování a vedení městského informačního centra atd.
Podrobnější informace u tajemníka Městského úřadu.

 Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení, popř. titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce: strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Předpokládaný termín nástupu:  1. března 2019, nebo dle dohody.
Lhůta pro podání přihlášky: přihláška musí být doručena na městský úřad do 17. ledna 2019 11.30 hod.
Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: MěÚ Hejnice, podatelna, ul. Nádražní čp. 521, 463 62 Hejnice.
Obálku označte textem: výběrové řízení
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv.

V Hejnicích 19. prosince 2018
Mgr. Karel Kopecký v.r.
tajemník MěÚ Hejnice

Info z www.frydlantsko.euAktuality

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant - pozvánka.

Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří, který se koná ve dnech

PÁTEK 18. LEDNA 2019 OD 10:00 HODIN DO 16:00 HODIN

SOBOTA 19. LEDNA 2019 OD 8:30 HODIN DO 13:00 HODIN.

BĚLÍKOVA 1387, FRÝDLANT:
Sociální činnost, Ekologie a životní prostředí, Obchodní akademie, Pekař, Řezník – uzenář, Zedník, Zemědělec – farmář, Opravář zemědělských strojů, Kuchař – číšník, Prodavač, Strojní mechanik, Zednické práce, Stravovací a ubytovací služby, Pečovatelské služby, Potravinářská výroba, Strojírenské práce – Technické služby v autoservisu, Praktická škola dvouletá

Nástavbové studium denní – Podnikání

Nástavbové studium dálkové – Sociální činnost

Srdečně zveme nejen zájemce o studium, ale i širokou veřejnost na prohlídku nově otevřeného Centra odborného vzdělávání Libereckého kraje pro zemědělství, jehož výstavba začala na naší škole pracoviště Bělíkova 1387, Frýdlant v únoru 2018. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v celkové částce 75 milionů Kč.

ZÁMECKÁ 4003, FRÝDLANT: Veterinářství, Agropodnikání

Zveme se Vás na prohlídku pracoviště Zámecká, Frýdlant, které bylo částečně zrekonstruováno v celkové částce 25 milionů Kč.


HEJNICE, LÁZEŇSKÁ 349: Lesní mechanizátor, Zpracovatel dřeva, Zahradník
Aktuality

Lékařská pohotovost ve Frýdlantu.

Ordinační doba:

Pondělí až čtvrtek          18 – 21 hod
Pátek                                 17 – 21 hod
Sobota, neděle a svátky 9 – 18 hod

Pohotovost se nachází na adrese Fugnerova 1124, Frýdlant – v přízemí v prostorách Plicní ambulance Krajské nemocnice Liberec.

Službu poskytuje KNL, a.s. a je zajišťována převážně místními praktickými lékaři a specialisty.
Aktuality

Kino Frýdlant – program LEDEN 2019.

Kino Frýdlant


Aktuality

Kino Frýdlant – program PROSINEC 2018.

Kino Frýdlant
Aktuality

V lednu dojde k výměně na pozici pověřený odborný lesní hospodář.

Vážení vlastníci lesa, stát si cení lesa natolik, že je považován dle zákona za naše přírodní bohatství a soukromému vlastnictví nadřazuje povinnost les zachovávat a chránit. Počítá se s tím, že většina vlastníků lesa do 50 ha nemá lesnické vzdělání a proto byla zřízena funkce odborného lesního hospodáře. Vlastník lesa je dle zákona o lesích povinen hospodařit v součinnosti s odborným lesním hospodářem. Jedná se o zkušeného lesníka s dlouholetou praxí, který je pověřen radit vlastníkům, jak si počínat, aby jejich les vzkvétal. Tuto funkci vykonával doposud Ing. Jiří Pánek. Od 1. ledna 2019 bude ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Frýdlant vykonávat funkci pověřeného odborného lesního hospodáře Radim Seifert.

Pro informaci a kontakt na odborného lesního hospodáře se obraťte na referenta státní správy lesa Ing. Hanu Kučerovou, Městský úřad Frýdlant, budova B, kancelář 23 nebo tel. 488 886 908.

Info z www.mesto-frydlant.cz
Aktuality

Novoroční MAXI PÁRTY - pozvánka.

201812101802_Beseda


Aktuality

Rybářské sádky Frýdlant - 1. výdej známek a povolenek.

201812101750_infofrydlant


Aktuality

Pozvánka na Rozsvícení vánočního stromu 1. 12. 2018 od 17:00 hodin.

n201811121631_Pozvprosinec2018
201811121626_stromekrozsv2018Aktuality

Kino Frýdlant – program LISTOPAD 2018.

Kino Frýdlant
Aktuality

Pozvánka na 2. ročník Hubertovy jízdy - JK Černousy.

201810151252_hubert


Aktuality

Kino Frýdlant – program ŘÍJEN 2018.

Kino Frýdlant


Aktuality

Pozvání na vzpomínkovou akci k 80. výročí obrany našich hranic...pátek 21. 9. 2018

201809121713_hranice


Aktuality

Oznámení k omezení dodávky pitné vody.

O  Z  N  Á  M  E  N  Í

Ve čtvrtek dne 13.09.2018 z důvodu nutných prací na vodovodním řadu, bude přerušena dodávka pitné vody v obci Pertoltice.

Přerušení dodávky pitné vody se bude týkat lokality: „ od p. Čepelíka – směr fotbalové hřiště – hřbitov.“

Předpokládané časové rozmezí přerušení dodávky pitné vody bude od 8:00 - 12:00 hod.

Za případné vzniklé potíže se všem předem omlouváme a děkujeme za pochopení.

Zákaznické centrum

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

Zahradní 768, 464 01 Frýdlant

Tel. 482 312 122

kravarova@fvs.cz
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Věříte ve zlepšení zdravotnických služeb po převzetí Nemocnice Frýdlant s.r.o. společností KNL, a.s.?

ANO (394 hl.)
 
ČÁSTEČNĚ (371 hl.)
 
NE (399 hl.)
 
NEVÍM (268 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1432
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz