Pozemkové úpravy - Dolní Pertoltice.

Autor: <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 20. 02. 2018

Po dohodě se zpracovatelem byl stanoven termín projednávání nárokových listů vlastníků - Konzultační den na 26.2.2018 (pondělí) v době od 13:00 do 17:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pertolticích,

Dolní Pertoltice 59, 463 73 Habartice.