Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko. Ak

Autor: <admin(at)lubojaty.cz>, Téma: Podklady pro jednání OZ, Vydáno dne: 20. 07. 2015

Více informací.