Výzva k úhradě dlužného nájemného – pronájem nebytových prostor (provozovna restaurace v čp.64, Dolní Pertoltice)

Autor: <admin(at)lubojaty.cz>, Téma: Podklady pro jednání OZ, Vydáno dne: 21. 05. 2015

 

Více informací.