Pozvánka na setkání zájemců o sakrální stavby v obci Pertoltice.

Autor: <(at)>, Téma: Muzeum, Vydáno dne: 28. 08. 2013

201308281416_krizMUZEUM OBCE PERTOLTICE

Zve zájemce o sakrální stavby v obci Pertoltice. Setkání se koná u příležitosti 6. výročí otevření muzea obce.


K nahlédnutí bude nově doplněná kronika -sakrální stavby ( křížky a kapličky).
Kronika je doplněna o současné křížky a smírčí kříže na okolí.
Víte, proč u nás v obci nemáme smírčí kříže? Proč máme nebývale velké množství křížků?

Přijďte v pátek 13.9.2013, v 17:00hod do muzea obce v Dolních Pertolticích.

Srdečně zve p.Marie Srpová a Obecní úřad v Pertolticích