Jednací řád výborů zastupitelstva obce Pertoltice.

Autor: <admin(at)lubojaty.cz>, Téma: Jednací a kontrolní řády obce, Vydáno dne: 14. 06. 2011

( § 117 zákona č. 128/2000 Sb.o obcích ve znění pozdějších platných předpisů)

Přílohy