Table 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't existTable 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't exist phpRS projekt

Oznámení o dopravním omezení v obci Pertoltice

Autor: <admin@lubojaty.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 22. 03. 2012

Tímto vás informujeme o pokračování akcí, které probíhaly v naší obci na konci roku 2011 - opravy povodňových škod. K provedení všech prací bude potřeba i nadále vaší ochoty spolupracovat. Strpět nějaká ta omezení. Zejména půjde o respektování dopravních omezení na místních komunikacích, včetně přejezdů mostků a propustků, které byly povodní v roce 2010 poškozeny. 
V krátkosti uvedeme jednotlivé úseky, kde budou práce probíhat: - komunikace u staré hasičské zbrojnice až po požární nádrž v majetku rodiny Reinišových, - mostek u Neufusových, - komunikace k Bryknerovým č.p.219 (úpravy příkopů), - mostek u nemovitosti p.Židů v Dolních Pertolticích, - dále bude provedena, a to pouze nejnutnější oprava zatrubnění Pertoltického potoka pod objektem č.p.64 ( pod restaurací v Dolních Pertolticích), budou provedeny dokončovací práce na mostku u Marků - v Horních Pertolticích. 

Práce budou prováděny v obou katastrálních územích naší obce – ale již nepůjde o značný zásah do života velké části obyvatel nebo majitelů nemovitostí, které slouží k rekreaci. Vše však směřuje k lepšímu stavu staveb – mezi něž lze zařadit i tělesa komunikací, proto se snad vyplatí i něco strpět. Doufáme ve vaši podporu a pochopení. Budeme se snažit všechny akce dokončit v co nejkratších termínech, ale přesto v dobré kvalitě. Dbejte, prosím, zvýšené pozornosti dopravní situaci v obci. A to v průběhu celé rozsáhlé akce - zejména značení uzavírek a dalšího doprovodného dopravního značení.

O změnách a průběhu vás budeme pravidelně informovat na vývěskách, úřední desce obce.
V Pertolticích dne: 22.3.2012 

Viktor Podmanický
starosta obce