Zpráva o činnosti SDH Pertoltice za rok 2008

Autor: <admin(at)lubojaty.cz>, Téma: Hasiči, Vydáno dne: 02. 02. 2009
Téměř celý loňský rok se nesl v duchu oslav 130. výročí založení našeho sboru. První akcí, která se zprvu zdála být pro oslavy nepodstatná, bylo vyklizení hasičských věcí ze skladu obecního úřadu. Tušili jsme, jaké stroje sklad skrývá, ale když kluci poprvé vytáhli na světlo starou dvoukolovou stříkačku, nedalo jim to a museli se hned podívat pod plechy a vyzkoušet, jestli to ještě funguje. Po téměř hodinovém mordování motoru se podařilo DS šestnáctku natočit. A rázem bylo jasné, že bude hlavní atrakcí celých oslav.

Aby byla důstojnou ozdobou, trávili kluci celý červen v hasičské zbrojnici a brousili ji, lakovali, vyměnili těsnění až vypadala jako nová. Poslední týden před oslavami byl velmi hektický. Každý den jsme trávili v hasičárně dlouho do noci a připravovali zbrojnici, techniku, výstavu a soustu dalších důležitých drobností. Na přípravách a organizaci oslav se podílelo více jak polovina členů sboru. I ti, které během roku vídáme jen zřídka. Všichni chtěli s hrdostí ukázat činnost sboru – čeho jsme v minulosti dosáhli, co umíme, prostě blýsknout se v nejlepším světle. Ráda bych za celý výbor SDH poděkovala každému, kdo se na oslavách podílel. Myslím, že jsme všichni odvedli obrovský kus práce a jsem ráda, že společně stále ještě dokážeme vzít věc za správný konec.
A jak vlastně vypadal den „D“? Dne 2. srpna před čtrnáctou hodinou to všechno začalo lehkou přeprškou. Ale na slavnostní nástup se už vyčasilo.

Po tom, co byly předány všechny pamětní listy a medaile hostům a členům sboru, ukázali mladí hasiči, jak umí provést požární útok a štafetu dvojic. Do programu se opět vložil déšť a tak diváci mohli ochutnat guláš nebo jinou zabíjačkovou specialitu. Pokračovali jsme soutěží dospělých hasičů ve štafetě „O hasičský půllitr“. Zasoutěžilo si i družstvo dříve narozených. Hlavní cena nakonec zůstala doma. Pak už se dostala ke slovu historická stříkačka. Nejprve byla řádně pokřtěna na „Starou Máňu“ a pak si každé družstvo mohlo vyzkoušet, že běhá jako hodinky. A zase program přerušil déšť. Oslava se přesunula do garáže hasičské zbrojnice. K večeru bylo ještě možné provést ukázku hašení domečku a děti zaujalo povídání o fungování dýchacího přístroje. Večerní veselí zakončil nádherný ohňostroj, umocněný divokou mystickou melodií. I když nám počasí po celý den nepřálo, oslavy se vydařili. Lidé byli spokojeni s dobrým jídlem a pitím, bavili se při pestrém programu. Obdivovali výstavku fotografií v hasičské zbrojnici, historickou techniku a někteří se vydrželi veselit až do rána.

Zásahů v loňském roce nebylo mnoho. Naše jednotka vyjížděla celkem k 6 událostem. Z kraje roku jsme na silnici č. 13 směrem na Habartice hasili osobní vůz. V únoru nás povolali k požáru komína ve Vsi a v dubnu k dopravní nehodě u Panenského rybníka. Těsně před dnem pořádání oslav jsme hasili obilné pole na Andělce a ještě v srpnu nás bylo potřeba u požáru domu ve Frýdlantě. Poslední zásah v roce 2008 byl dne 26. října. To jsme pořádali v Pertolticích dětskou soutěž. Jen jsme stihli vše uklidit a dorazili domů, už nás zvali zase zpět. V Arnolticích hořel les. Krom opravdových zásahů jsme si vyzkoušeli své dovednosti při třech taktických cvičeních. Nejprve se naše jednotka učila plnit letadla vodou na letišti v Hodkovicích nad Mohelkou, pak likvidovala simulovanou ekologickou katastrofu na řece Smědé v Předláncích a nakonec se zúčastnila velkého cvičení na hašení požáru muničního skladu v Hajništi. Poslední cvičení nedopadlo příliš slavně především díky špatné komunikaci všech zúčastněných.
Krom praktického výcviku jsme jezdili i na další školení. Například na cyklickou přípravu strojníků a velitelů, první pomoc, organizovali jsme přípravu jednotky na základně a nositelé dýchací techniky si vyzkoušeli Polygon v Jablonci.
Oba požární automobily opět získaly technickou. Krom historické DS 16 mezi naši techniku přibyly dva dýchací přístroje, které nám daroval HZS Liberec a tři nové kapesní vysílačky Motorola. Ty nám konečně pomohou plnohodnotně zajistit komunikaci u zásahů.

Na soutěžích nás reprezentovalo družstvo mužů a smíšené družstvo. Čiště ženský tým se nám nepodařilo dát dohromady. Vždy jsme museli vzít zavděk alespoň jedním mužem . V loni jsme kralovali v netradičních hasičských disciplínách. Na soutěži v útoku z PS 8 v Předláncích jsme ve speciální štafetě byli druzí. Také útok jsme zvládli na druhé místo. Další netradiční soutěží bylo stavění povodňové hráze v rámci oslav 135. výročí SDH Višňová. Přesto, že v Pertolticích neznáme hrozbu záplav, vyhráli jsme první místo a s ním do naší pohárové sbírky přibyla zlatá povodňová lopata. To asi díky tomu, že máme za sebou několik hodin ztrávených plněním pytlů při záplavách ve Višňové. Na Višňovských oslavách jsme poprvé ukázali veřejnosti historickou DS 16.

V červenci jsme soutěžili v novém Městě pod smrkem. Na tamní noční útok jsme krom japonské PS 16 přivezli také historickou stříkačku. S tou jsme sice museli provést útok mimo soutěž, protože se nevešla na základnu, přesto však mezi ostatními sklidila velký úspěch. Potom už následovala okrsková soutěž v Předláncích. V agregátu skončili muži 3. a smíšené družstvo 6. a ve sportu muži 5. a smíšené 7. Tato soutěž se pro naše družstva nesla ve znamení smutku. Krátce před ní jsme ztratili dlouholetého člena pana Zdeňka Mlejnka, který byl pro náš sbor neocenitelným pomocníkem při každé činnosti a který nám bude chybět zejména při práci s mládeží.
Poslední soutěží v roce 2008 byl Pohár starosty v Dolní Řasnici. Tady jsme se smíšeným družstvem obsadili neslavné 7. místo.

Také tento rok jsme nezapomněli budovat kulturu v naší obci. Uspořádali jsme tradiční Štěpánskou zábavu. V březnu pomáhali při organizaci posezení s důchodci a v zimě jsme stavěli a zdobili vánoční strom. Na oslavách v Jindřichovicích byla vystavena naše historická i současná technika.
V dubnu jsme oslavili příchod jara pálením čarodějnic. V rámci příprav na pálení jsme stavěli Májku. To bylo v loňském roce poněkud dobrodružnější. Nejprve se zdálo, že vše půjde hladce. Májka byla traktorem posunována pomalu vzhůru, ale pak se náhle svezla po kabině. A protože měli tentokrát kluci velké oči a přivezli opravdu dlouhé bidlo, spadl konec Májky až na elektrické vedení. Notně to zajiskřilo. Dráty naštěstí vydržely, ale polovina vesnice byla rázem bez proudu a tak při stavění Májky musel nečekaně asistovat i elektrikář. Kácení už proběhlo klasicky a následné veselí na hřišti mohlo proběhnout za světel halogenů.