Rozpočet obce Pertoltice na rok 2008

Autor: <(at)>, Téma: Obecní úřad, Vydáno dne: 09. 01. 2007

    PŘÍJMY  
PAR. POLOŽ.   2008
  1111 Daň z příjmu  fyz. osob ze záv. činnosti 300 000,00
  1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. vyděl. činnosti  100 000,00
  1121 Daň z příjmu právnických osob za obec 400 000,00
  1211 Daň z přidané hodnoty 600 000,00
  1361 Správní poplatek 30 000,00
  1341 Poplatek ze psů 8 000,00
  1337 Komunální odpady 180 000,00
  1511 Daň z nemovitosti 150 000,00
  2460 Splátky od obyvatel FRB 70 000,00
  4111 Neinv. příj. dotace z všeob. pokl 0,00
  4112 Neinv. příj. dotace ze stát. rozpočtu 0,00
  4116 Ostatní neinv. příj. dotace ze stát. rozpočtu (mzdy) 230 000,00
  4122 Neinv. příj. dotace od krajů 2 000,00
  4222 Investiční přijaté dotace od krajů 0,00
  4216 Ostatní neinv. příj. transféry ze stát. 0,00
  8124 úvěr 0,00
    CELKEM daně 2 070 000,00
3314 2329 Ostatní příjmy knihovna 1 000,00
    CELKEM knihovna 1 000,00
3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobku 10 000,00
3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 86 000,00
    CELEKM bytové hospodářství 96 000,00
3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobku nebyt.prost. 12 000,00
3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí nebyt .prost. 84 000,00
    CELEKM nebytové hospodářství 96 000,00
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3 500,00
    Celkem komunální služby 3 500,00
6171 2131 Příjmy z pronájmů pozemků 0,00
6171 2329 Ostaní nedaňové příjmy 30 000,00
6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 50 000,00
6171 3201 Příjmy z prodeje akcií 0,00
6171 3113 Příjem z prodeje ostatního hmotného majetku 0,00
    CELKEM činnost místní správy 80 000,00
6310 2141 Příjmy z úroků 6 000,00
6310 2142 Příjmy z podílu na zisku a divident 0,00
    CELKEM financování 6 000,00