Vyhlášky, pokyny starosty obce a důležité zákony.

Autor: <admin(at)lubojaty.cz>, Téma: Obecní úřad, Vydáno dne: 08. 01. 2007

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
   
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 a č. 2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy. 29.6.2017
Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2016
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
5.1.2017
Pokyn starosty obce č. 3/2016,
k provádění zimní údržby na místních komunikacích a vymezení úseků, kde nebude prováděna údržba a dalších podmínkách.
1.11.2016
Pokyn starosty obce č. 2/2016,
Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů.
1.11.2016
Obecně závazná vyhláška č. 1 /2016,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
13.5.2016
Obecně závazná vyhláška č. 2 /2016,
o stanovení kratší doby nočního klidu a regulaci hlučných činností.
1.10.2016
Příloha k Obecně závazné vyhlášce č. 1 /2015,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
11.1.2015
Obecně závazná vyhláška č. 1 /2015,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
1.1.2015
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy č. 1/2015.
Vymezení zastavěného území obce Pertoltice.
11.8.2015
Obecně závazná vyhláška č. 3/2014,
o stanovení kratší doby nočního klidu a regulaci hlučných činností.
1.1.2015
Obecně závazná vyhláška č. 2/2014,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pertoltice
28.9.2014
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014,
o stanovení kratší doby nočního klidu a regulaci hlučných činností
28.9.2014
POKYN STAROSTY OBCE č. 1/2014,
k provádění zimní údržby na místních komunikacích a vymezení úseků, kde nebude prováděna údržba a dalších podmínkách
2.9.2014
POKYN STAROSTY OBCE č. 1/2013,
k provádění zimní údržby na místních komunikacích a vymezení úseků, kde nebude prováděna údržba a dalších podmínkách
23.10.2013
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,
kterou se ruší OZV č. 6/2002.
13.05.2013
Obecně závazná vyhláška č. 3 /2012,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
01.01.2013
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012,
o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním.
04.10.2012
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012,
kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
09.07.2012
Příloha č.1 k obecně závazné vyhlášce č. 6/2010,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
17.01.2012
Obecně závazná vyhláška č. 6/2010,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
01.01.2011
Obecně závazná vyhláška č. 5/2010,
o místním poplatku z ubytovací kapacity
01.01.2011
Obecně závazná vyhláška č. 4/2010,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
01.01.2011
Obecně závazná vyhláška č. 3/2010,
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
01.01.2011
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010,
o místním poplatku ze psů
01.01.2011
OZV č. 1/2010,
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
06.04.2010
OZV č. 1/2009,
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
01.01.2009
OZV č. 2/2008,
o stanovení koeficientu daně z nemovitostí
01.01.2009
OZV č. 4/2008,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
02.09.2008
OZV č. 3/2008,
o stanovení podmínek spalování suchých rostlinných materiálů v otevřených ohništích.
02.09.2008
OZV č. 2/2007,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru.
01.01.2008
OZV č. 1/2007,
o místním poplatku z ubytovací kapacity
12.09.2007
Pokyn starosty 6/2007. 20.11.2007
Pokyn starosty 5/2007. 20.11.2007
Pokyn starosty 4/2007. 01.11.2007
Pokyn starosty 3/2007. 02.10.2007
Pokyn starosty 2/2007. 01.10.2007
Pokyn starosty 1/2007. 20.04.2007
Místní program obnovy venkova.  
Seznam platných právních předpisů vydaných obcí Pertoltice  
Pokyn starosty obce č. 3/2006,
stanovení vnitřní struktury Obecního úřadu Pertoltice
 
Pokyn starosty obce č. 2/2006,
nákup materiálu a služeb
 
OZV č. 8/2006,
o místním poplatku
15.06.2006
OZV č. 2/2006,
o stanovení systému shromažďování, sběru,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pertoltice
01.04.2006
OZV č. 1/2006, Nařízení Obce Pertoltice,
ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ.
01.04.2006

Důležité zákony