Úřední deska

Autor: <(at)>, Téma: Drbna, Vydáno dne: 23. 12. 2006

Informace pro občany - první kolo volby prezidenta 2018.
datum vyvěšení: 15. 01. 2018
datum sejmutí: 31. 01. 2018

Výsledky hlasování I. kolo volby prezidenta 2018 za územní celek Pertoltice.
datum vyvěšení: 13. 01. 2018
datum sejmutí: 29. 01. 2018

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Horní Pertoltice – oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek.
datum vyvěšení: 11. 01. 2018
datum sejmutí: 27. 01. 2018

Rozšíření úředních hodin pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2017.
datum vyvěšení: 10. 01. 2018
datum sejmutí: 31. 01. 2018

Starosta obce Pertoltice svolává 1. veřejné zasedání zastupitelstva obce v roce 2018.
datum vyvěšení: 04. 01. 2018
datum sejmutí: 31. 01. 2018

Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2015 - rozúčtování skutečných nákladů na likvidaci odpadů 2017.
datum vyvěšení: 03. 01. 2018
datum sejmutí: 19. 01. 2018

Výroční zpráva za rok 2017.
datum vyvěšení: 02. 01. 2018
datum sejmutí: 04. 02. 2018

Usnesení o nařízení elektronické dražby.
datum vyvěšení: 28. 12. 2017
datum sejmutí: 13. 02. 2018

MIKROREGION FRÝDLANTSKO vyhlašuje záměr na pronájem pozemku.
datum vyvěšení: 28. 12. 2017
datum sejmutí: 13. 02. 2018

Rozpočtové provizorium 2018 Mikroregionu Frýdlantsko DSO.
datum vyvěšení: 28. 12. 2017
datum sejmutí: do odvolání

Dražební vyhláška.
datum vyvěšení: 18. 12. 2017
datum sejmutí: 19. 01. 2018

Schválený rozpočet obce Pertoltice na rok 2018.
datum vyvěšení: 14. 12. 2017
datum sejmutí: do odvolání

Rozpočtová změna č.6.
datum vyvěšení: 29. 11. 2017
datum sejmutí: do odvolání

Poděkování Libereckému krajskému úřadu za poskytnutí dotace.
datum vyvěšení: 15. 11. 2017
datum sejmutí: do odvolání

Oznámení o zveřejnění: Schválené rozpočtové opatření č.4/2017, Schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2018-2022.
datum vyvěšení: 02. 11. 2017
datum sejmutí: do odvolání

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj - nabídka pozemků k pronájmu/propachtování.
datum vyvěšení: 01. 11. 2017
datum sejmutí: 23. 01. 2018

Smlouva č. 4/2017 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce.
datum vyvěšení: 31. 10. 2017
datum sejmutí: 01. 11. 2020

Rozpočtová změna č.5.
datum vyvěšení: 24. 10. 2017
datum sejmutí: do odvolání

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření DSO Mikroregionu Frýdlantsko.
datum vyvěšení: 05. 10. 2017
datum sejmutí: do odvolání

Rozpočtová změna č.4.
datum vyvěšení: 25. 09. 2017
datum sejmutí: do odvolání

Návrh Strategického plánu rozvoje obce Pertoltice.
datum vyvěšení: 12. 06. 2017
datum sejmutí: do odvolání

Závěrečný účet obce Pertoltice za rok 2016.
datum vyvěšení: 08. 06. 2017
datum sejmutí: do odvolání

Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu za rok 2016 - DSO Mikroregion Frýdlantsko.
datum vyvěšení: 06. 06. 2017
datum sejmutí: do odvolání

Oznámení o zveřejnění - DSO Mikroregion Frýdlantsko rozpočtové opatření č.1/2017, č.2/2017.
datum vyvěšení: 06. 06. 2017
datum sejmutí: do odvolání

Rozpočtová změna č.3 - v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Pertoltice.
datum vyvěšení: 11. 05. 2017
datum sejmutí: do odvolání

Schválený rozpočet 2017 DSO Mikroregion Frýdlantsko.
datum vyvěšení: 11. 05. 2017
datum sejmutí: do odvolání

Schválená podoba střednědobého výhledu rozpočtu.
datum vyvěšení: 04. 05. 2017
datum sejmutí: do odvolání

Schválená podoba střednědobého výhledu rozpočtu 2018-2022.
datum vyvěšení: 27. 04. 2017
datum sejmutí: do odvolání

Schválený rozpočet DSO 2017 - k nahlédnutí v listinné podobě je v kanceláři DSO a OÚ Pertoltice.
datum vyvěšení: 21. 04. 2017
datum sejmutí: do odvolání

Rozpočtová změna č.2
datum vyvěšení: 05. 04. 2017
datum sejmutí: do odvolání

Návrh ke schválení - Střednědobý rozpočtový výhled 2018 - 2022.
datum vyvěšení: 23. 03. 2017
datum sejmutí: do odvolání

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Horní Pertoltice- informace k pověření ke vstupu.
datum vyvěšení: 01. 03. 2017
datum sejmutí: do odvolání

Rozpočtové opatření č. 1/2017.
datum vyvěšení: 01. 02. 2017
datum sejmutí: do odvolání

Vyžádejte si zdarma vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí.
datum vyvěšení: 26. 01. 2016
datum sejmutí: do odvolání

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace z rozpočtu SVAZKU OBCÍ MIKROREGION FRÝDLANTSKO.
datum vyvěšení: 11. 01. 2016
datum sejmutí: 31. 01. 2019

Oznámení k provozním změnám v obci Pertoltice.
datum vyvěšení: 23. 06. 2015
datum sejmutí: do odvolání

Oznámení - Obecní úřad Pertoltice tímto zveřejňuje informaci o nálezu věci.
datum vyvěšení: 03. 04. 2014
datum sejmutí: do odvolání

Změny u daně z převodu nemovitostí, u daně dědické a darovací po 1. 1. 2014.
datum vyvěšení: 01. 01. 2014
datum sejmutí: do odvolání

Informace k dani z nabytí nemovitých věcí.
datum vyvěšení: 01. 01. 2014
datum sejmutí: do odvolání

Výzva majiteli k odstranění stavebního stroje z obecní parcely.
datum vyvěšení: 19. 06. 2013
datum sejmutí: do odvolání

Výzva k posečení pozemku a likvidaci plevelů na pozemkových parcelách v katastru obce.
datum vyvěšení: 19. 06. 2013
datum sejmutí: do odvolání

Oznámení o změně provozní doby obecního úřadu.
datum vyvěšení: 19. 02. 2013
datum sejmutí: do odvolání

Zadání územního plánu Pertoltice
datum vyvěšení: 20. 08. 2012
datum sejmutí: do odvolání

Poptávka provedení prací - Dolní Pertoltice 231
datum vyvěšení: 16. 07. 2012
datum sejmutí: do odvolání

Oznámení o dopravním omezení v obci Pertoltice
datum vyvěšení: 22. 03. 2012
datum sejmutí: do odvolání

Archiv