Table 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't existTable 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't exist Oficiální stránky obce PERTOLTICE
       
Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Vyhlášení výsledků I. ročníku literární a výtvarné soutěže - 26
Vyhlášení výsledků I. ročníku literární a výtvarné soutěže
zobrazení: 3966
známka: 0
 

Kniha návštěv

*


*

 

bbCode, smajlíci

Vedení obce upozorňuje, že texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace mohou být smazány.

Zpráv celkem: 115

Novější | 1 2 3 4 [5] 6 7 | Starší

ANONYM 21:42 - 9.2.2008
Děkujeme, pokusíme se.Snad je jistá změna úrovně vidět již teď, ale jistě připravíme další zlepšení. Tak, aby byly naše stránky aktuální a plné informací, které Vás zajímají. Hodnocení je na Vás.S pozdravem.

M.Roháček email 0:44 - 9.2.2008
Drbna se už zase otvírá.Děkuju a udržte si úroveň,kterou jste nasadili!

M.Roháček email 0:40 - 9.2.2008
Myslím,že otázka není dobře položena.Porovnávat bývalého administrátora s jakýmkoliv jiným správcem je stejné jako označit dnešní volbu prezidenta za důstojnou.Otázku bych tedy položil jinak.Vyhovuje Vám,když je každý měsíc čerstvá Drbna,nebo Vám vyhovovaly "aktuality" dva roky staré.Pak by odpověď zněla:I Láďa Jirsák by byl lepší správce!

Podmanický 16:28 - 2.2.2008
Když už komunikujeme, jak jste spokojen s úrovní a obsahem stránek.Na počátku jste projevil obavy o kvalitu a porovnával období, kdy provozoval a dělal správce pan Bursa. Děkuji za názor.

Podmanický 16:25 - 2.2.2008
Netuším, ale zjistím. Doufám, že bude sjednána náprava.Též mi chybí prosincové vydání v odkazech.

M.Roháček 0:53 - 26.1.2008
Proč šel nejzajímavější materiál celých stránek,tedy Drbna,do listopadu otevírat normálně,ale lednová již otevřít nejde?

Podmanický email 15:08 - 16.12.2007
Chtěl bych tímto způsobem poděkovat poskytovateli služby vedení našich stránek mnoho úspěchů v roce 2008. Těšíme se na spolupráci. Věříme, že i přes nespornou kvalitu, je neustále co zlepšovat.A to bude i naším společným cílem v nadcházejícím období.Také bych rád popřál vše nejlepší do dalšího roku návštěvníkům našich webových stránek, našim sympatizantům i majitelům rekreačních objektů, kteří jsou největšími frekventanty na našich stránkách.Mějte rok plný pohody!

ANONYM 17:36 - 22.11.2007
Vysvětlení dobré, obsáhlé, ale stejně nic neřeší.

starosta 10:02 - 10.11.2007
Vývoj činnosti firmy ČEZ a s touto spolupracujících firem, začal roku 2005. Tehdy se začaly tvořit materiály pro potřeby stavebního povolení. Zde bylo ze strany obce dle dostupných dokumentů požádáno o jinou podobu věcného břemene na pozemek ve vlastnictví obce.
Je pravdou, že po naší intervenci a zejména po vyjádření ochoty firmy ČEZ - Distribuce situaci řešit, mělo dojít k co nejrychlejšímu propojení stávající sítě v Dolních Pertolticích. Pro tento plán bylo nezbytné získat souhlas tří vlastníků dotčených pozemků. Bohužel u některých majitelů se nepodařilo tento souhlas získat. Ochota byla projevena pouze u jednoho z nich.
Bude se tedy muset jednat o jiné variantě, která bude jistě dražší a též náročnější na termín provedení. Co se týče vedení osvětlení do Nových Pertoltic, je bohužel situace podobná. Tedy ve výsledku. Zde naštěstí nemusíme čekat na vyjádření soukromých osob, ale na zpracování cenové nabídky a získání finančních prostředků na tuto akci. Vzhledem k tomu, že očekávám Vaši znalost poměrů, nebudu se dlouze rozepisovat o tom, kdy bude dostatečné množství prostředků.
V roce 2006 došlo k posledním krokům k realizaci díla. Bylo vydáno stavební povolení pro předmětnou akci, bohužel s tím, že obec nemá námitek k prováděným akcím.
V roce 2007 proběhla vlastní realizace výstavby nového vedení. Firma provádějící tuto činnost pro zadavatele, údajně informovala starostu obce o tom, že bude potřeba sundat staré vedení ze sloupů, na kterých bylo doposud. Obec si měla zajistit tyto práce sama. Dodavatelská firma provedla demontáž sama. Demontáž proběhla s tím, že dráty vedení byly nastřihány na vzdálenost rovnající se vzdálenosti mezi jednotlivými sloupy a bylo demontováno vlastní veřejné osvětlení – tělesa lamp a místního rozhlasu. Dráty se nemohou prý stejně použít na výstavbu nového veřejného osvětlení, protože již neodpovídají normám. Nikdo si však neuvědomil, že obec by je mohla použít na opravy vedení stávajícího.
Po skončení prací nebylo v provozu VO. Po třech dnech jsem povolal pana Šlemra, aby se podíval, proč VO není funkční. V té době stačilo nahodit jistič, který pracovníci dodavatele nechali vypnutý po skončení prací a nikomu nic neřekli.
V dalším, bezprostředně následujícím období byla provedena výměna trafostanic. Po skončení těchto prací, zůstala převážná část Dolních Pertoltic bez osvětlení znovu. Tentokrát již natrvalo. Původní zařízení obce není dle stanoviska firmy možné opět uvést do provozu na nově zbudované části zařízení ČEZu. Ačkoliv se jedná o propojení v několika metrech, není k dispozici.
Po zaslané stížnosti na odpojení VO, kterou jsem adresoval vedení společnosti, se f.ČEZ postavila k této problematice čelem a rozhodla se zajistit co nejbližší termín realizace zapojení VO. To je třeba uznat a zmínit. Ale problémy se vyskytly právě s technickým provedením celé akce. Vedení lze napojit jedině výkopem a následným položením kabelu. Jedná se o délku kabelu asi 30 metrů. Jenomže výkop musí mít trasu přes tři soukromé pozemky. Tedy není možné v současnosti řešit tuto situaci a stav VO zůstává nadále předmětem oprávněných stížností občanů. Starosta a celé vedení obce hledá všechny dostupné možnosti tuto situaci zvrátit. Též vedeme jednání i na úrovni Mikroregionu Frýdlantsko, o možnosti zapojení do grantových schémat.

ANONYM 9:44 - 9.11.2007
Aha, děkuji za výklad. Mám pocit,že bývalo v obci lépe.Nebo snad ne?Zdá se, že to jde od deseti k pěti.

starosta obce 12:24 - 8.11.2007
Kritika je věc přirozená a potřebná. Ale ta skrytě vedená, kdy ten, co má pocit, že se musí vyjádřit to nečiní transparentně, se míjí účinkem. Nelze na takovouto kritiku, či spíše připomínky reagovat adekvátním způsobem. Dostává se totiž k našemu uchu již poněkud zkomolená a v mnoha případech již rapidně odlišná od původní verze. Jsme ochotni naslouchat každé kritice, či kritickým názorům. Tyto se ale musí stavět na reálných podtextech a hlavně musí mít oboustrannou adresnost. Poučení prostřednictvím chyb je poměrně nepříjemné. Ale o to je tato zkušenost účinnější. Zřejmě každému se někdy stane, že jej napadne myšlenka, kterou považuje za dobrou až geniální. Ale pokud se ji nepodaří předat ostatním tak, aby ji pochopili a poté i podpořili, je většinou její život ukončen. Nelze očekávat, že ostatní budou automaticky sdílet stejné názory.

ANONYM 9:44 - 7.11.2007
U vás v obci se tedy dějou věci.Jen co je pravda.Ale asi je to zvykem, když na to nikdo od března nereaguje, nějakým příspěvkem nebo názorem.Teď už děláte všechno dobře?Kdy budete svítit?Leta před letoškem se svítilo bez problémů, co.No uvidíme.

Silvie Stříbrná email 11:50 - 26.3.2007
Jen tak dál já jsem z černous a zdaleka tu lidi z obce nedělají pro obec tolik co vy a jiné obce.
Držím palce.

Jaromír Vít email homepage 4:43 - 20.3.2007
Pane starosto, děkujeme za ocenění naší práce. Je to pro nás obrovská motivace pokračovat. Přeji krásné dny, Jaromír Vít, člen týmu IT při sdružení 1.Integračního centra

Podmanicky email 16:07 - 18.3.2007
Všem, kteří se podíleli a podílejí na tvorbě stránek naší obce, bych tímto rád poděkoval za jejich práci a obětavost.Stránky jsou v provozu opravdu krátký čas, přesto lze konstatovat, že se dosáhlo společnými silami významného ocenění.V krajském kole soutěže o ,,Zlatý erb", jsme obdrželi v posledních dnech ocenění Cenu veřejnosti.Ceny převzala předsedkyně finančního výboru zastupitelstva paní Renata Skrbková a přítomni byli také zástupci poskytovatele.Ceny nepatří jen obci, ale i tvůrcům stránek, kteří se na tomto úspěchu podíleli.Doufám, že se nám podaří společně udržet tuto vysokou laťku a aktuálnost informací.O rezervách víme a postupně budeme drobné úpravy směřovat ke zlepšení.Rád bych byl i tomu, kdyby vedení firmy /I.integrační/, dokázalo ocenit práci pracovníků, kteří pro naši obec zabezpečují provoz stránek a tak nám pomohli se zviditelnit. Na počátku naší spolupráce jsem vůbec nedoufal v nějaký takový úspěch. Ještě jednou děkuji a přeji mnoho zdaru v další práci.

Podmanický 19:11 - 19.2.2007
Děkujeme, pane Petře, za výborné hodnocení. Je to vlastně ale zásluha kolektivu, který nám provádí tvorbu i správu našich stránek. To jim patří dík za dobře odvedenou práci.Bohužel prezentace je to jediné, co nyní můžeme dělat s relativně malými náklady. Takže Vám i sobě přeji, abychom na našich stránkách našli vždy aktuální zprávy z dění v obci.

Petr Stříbrný email homepage 14:07 - 17.2.2007
Vážená Obec Pertoltice.
Jsem překvapen a nadšen , že konečně i malé obce jsou schopni sami sebe prezentovat na nejnavštěvovanějším médiu jako je internet.Stránky hezké ,výstižné .Fandím Vám .
Petr

M.Roháček email 23:17 - 12.1.2007
Díky,konečně fungující stránky!Jenom doufám,že až si je pan Bursa prohlédne,neprojeví zájem o jejich opětovné správcovství.Tak velkou pohromu by tak malá obec podruhé neunesla.

podmanický 16:26 - 12.1.2007
Není to mé výslovné přání, to bych zvolil jinou cestu. Jak jste si jistě všiml,šlo o náhradní řešení pro pisatele, kterému tyto informace schází.Je to zřejmé.

Novější | 1 2 3 4 [5] 6 7 | Starší


 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Věříte ve zlepšení zdravotnických služeb po převzetí Nemocnice Frýdlant s.r.o. společností KNL, a.s.?

ANO (350 hl.)
 
ČÁSTEČNĚ (328 hl.)
 
NE (362 hl.)
 
NEVÍM (234 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1274
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz