Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nab√≠dku knih z obecn√≠ knihovny
    Doln√≠ Pertoltice prost√łednictv√≠m internetu klikn√¨teZDE.
  • Odkaz pro registrovan√© √®leny.
    Pro p√łehled vyp√Ļj√®ek a zjiŇ°t√¨n√≠ VaŇ°eho aktu√°ln√≠ho stavu rezervac√≠ klikn√¨te ZDE.
Info
  • K prohl√≠Ňĺen√≠ soubor√Ļ ve form√°tu PDF je nutn√© m√≠t v po√®√≠ta√®i nainstalov√°n prohl√≠Ňĺe√® Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nem√°te, m√ĻŇĺete si ho st√°hnoutZDE.
Nejvíce ètete
 

Kniha n√°vŇ°tńõv

*


*

 

bbCode, smajlíci

VedenŪ obce upozorÚuje, ěe texty anonymnŪ, urŠělivť, agresivnŪ, ķmyslnž komolenť a takť zjevnť provokace mohou bżt smazŠny.

Zpr√°v celkem: 115

[1] 2 3 4 5 6 7 | StarŇ°√≠

Zdenka Halounov√° email 20:53 - 24.3.2019
V√°Ňĺen√Ĺ pane Boumo,
o odvol√°n√≠ starosty opravdu neuvaŇĺujeme. Pro n√°s je d√ĻleŇĺit√° pr√°ce starosty, kterou vykon√°v√° sv√¨domit√¨ a jeho soukrom√Ĺ Ňĺivot neposuzujeme a neodsuzujeme, jelikoŇĺ je to jeho osobn√≠ z√°leŇĺitost. V p√ł√≠Ň°t√≠m volebn√≠m obdob√≠ m√ĻŇĺete kandidovat do zastupitelstva a uch√°zet se o post starosty obce a uk√°zat n√°m VaŇ°e p√łedstavy a vize o veden√≠ obce.
P√łeji hezk√Ĺ den.
Halounov√° Zdenka

Josef Bouma email 10:50 - 12.3.2019
Obecn√≠mu zastupitelstvu.rnV posledn√≠ dob√¨ se √®asto st√°v√°, Ňĺe starosta nen√≠ na √ļ√ład√¨ p√ł√≠tomen. T√łeba minul√Ĺ t√Ĺden bylo zav√łeno, z√łejm√¨ m√¨l tak√© jarn√≠ pr√°zdniny. Starosta, kter√Ĺ bydl√≠ v jin√© obci a nechod√≠ mezi m√≠stn√≠ ob√®any, nem√ĻŇĺe m√≠t p√łehled o pot√łeb√°ch a probl√©mech m√≠stn√≠ch lid√≠. Je na zv√°Ňĺen√≠ zastupitel√Ļ, zda tento arogantn√≠ a bezcharaktern√≠ √®lov√¨k, m√° i nad√°le z√Ļstat v t√©to funkci.

Sokolov√°- Kova√łi√®ov√° Miloslava email 13:35 - 10.10.2017
Dobr√Ĺ a hezk√Ĺ den,
Jak jsem v minul√©m dopise uvedla i letos jsem s rodinou navŇ°t√≠vila svou rodnou obec (p√łi n√°vŇ°t√¨v√¨ sv√© sestry na chalup√¨ v Bulovce).JiŇĺ minule zmi√≤ovan√Ĺ √ļsek kolem silnice na ViŇ°√≤ovou je st√°le hezky ,,straŇ°ideln√Ĺ" , neupraven√Ĺ...V dneŇ°n√≠ dob√¨ nen√≠ vŇ°ak nic sloŇĺit√©ho, naj√≠t si majitele t√¨chto pozemk√Ļ. AŇĺ na jednoho, jsou to m√≠stn√≠ ob√®an√© a o to v√¨tŇ°√≠ je to ostuda.ŇĹe p.K. √ąapek z Raspenavy,Lu√®n√≠ 721 na sv√Ļj pozemek kaŇ°le, dejme tomu, nen√≠ m√≠stn√≠, ale co t√łeba p. P.҆antroch ? Ch√°pu,vid√≠m i neupraven√© okol√≠ jeho bydliŇ°t√¨ √®.p. 182, to napov√≠ mnoh√©, asi ho net√≠Ňĺ√≠ zarostl√© okol√≠ silnice v Dol.Pertoltic√≠ch, tudy on jist√¨ nejezd√≠.A nikdo taky nev√≠,Ňĺe mu zde ur√®it√Ĺ √ļsek opat√ł√≠. A v√Ļbec, v√≠ to on s√°m??? Nepot√łebuje d√łevo? Zde ho m√° dost, ne-li pro sebe, pak t√łeba na prodej, nebo nepot√łebuje ani pen√≠ze?Nem√°m kompetence, ale pokud bych je m√¨la , oslovila bych ho p√ł√≠mo, to mi v√¨√łte! I onoho ob√®ana z Raspenavy.Jako starostovy obce by mi Ň°lo hlavn√¨ o obec, jej√≠ vzhled a m√≠stn√≠ obyvatele. Ach jo !
Pot√¨Ň°ilo m√¨, Ňĺe nejbliŇĺŇ°√≠ okol√≠ naŇ°eho b√Ĺval√©ho domu je letos o pozn√°n√≠ upraven√¨jŇ°√≠, instalovan√° kamera, dv√Ļr posekan√Ĺ...Ale okol√≠ domu? Neposek√°no a kdyŇĺ, halda hnij√≠c√≠ho sena na hromad√¨ p√ł√≠mo u cesty do Nov√Ĺch Pertoltic. VŇ°e je v lidech, je to o diskuzi, p√ł√≠stupu, domluv√¨.Obec roku ? Tak ta vypad√° jinak, bohuŇĺel.
Pot√¨Ň°ila m√¨ p. √ąepel√≠kov√° ml., kter√° m√° d√Ļm po p. √ąern√©m a zvelebuje jak d√Ļm, tak jeho okol√≠, nelze si s povd√¨kem nevŇ°imnout.
V√¨√łte, cht√¨la bych ps√°t jen sam√© hezk√© zpr√°vy a to,Ňĺe bydl√≠m jinde jeŇ°t√¨ neznamen√°, Ňĺe mi to je uŇĺ vŇ°echno jedno. Tak zase t√łeba n√¨kdy jindy. Bu√Įte zdr√°v a za rok nashledanou.
M. Sokolov√° - Kova√łi√®ov√°
10.10.2017

Podmnaick√Ĺ email 8:36 - 16.2.2017
Hezk√Ĺ den, v√°Ňĺen√° pan√≠ Sokolov√°, mil√° roda√®ko. Jsme pot√¨Ň°eni, Ňĺe i po tolika letech jev√≠te o svou rodnou obec st√°le z√°jem. Pokus√≠m se V√°m odpov√¨d√¨t kr√°tce na to, co V√°s po n√°vŇ°t√¨v√¨ naŇ°√≠ obce tr√°p√≠ nejv√≠ce. PoloŇĺila jste ot√°zku, zda je probl√©m napravit stav, kter√Ĺ ve sv√©m p√ł√≠sp√¨vku popisujete. Nebyl by, pokud by pozemkov√© parcely vlastnila obec. Ale nen√≠ tomu tak, ke Ň°kod√¨ vŇ°ech. N√°prava toho, co popisujete, je sloŇĺit√°. Jak jist√¨ v√≠te, kaŇĺd√Ĺ pozemek m√° sv√©ho majitele. A¬Ě je to st√°t, obec, kraj, pr√°vnick√° √®i fyzick√° osoba. Zd√° se V√°m, Ňĺe m√ĻŇĺeme lehce upravit V√°mi ozna√®en√Ĺ √ļsek v Doln√≠ch Pertoltic√≠ch tak, aby nenaruŇ°oval vzhled obce. D√°le m√°te dojem, Ňĺe je pravd√¨podobn√¨ mimo n√°Ň° z√°jem, protoŇĺe se nejedn√° o centrum obce. BohuŇĺel s V√°mi nemohu souhlasit. Pr√°v√¨ s odkazem na v√ĹŇ°e uveden√©, mus√≠m konstatovat, Ňĺe v p√łedm√¨tn√© lokalit√¨ vlastn√≠ obec pouze dva mal√© pozemky ‚Äď o celkov√© v√Ĺm√¨√łe 269m2. A na t√¨chto se Ňĺ√°dn√Ĺ n√°let nenach√°z√≠. To, jak pozemkov√© parcely vypadaj√≠ dnes, po mnoha letech neprov√°d√¨n√© √ļdrŇĺby, n√°s sice neoblaŇĺuje, ale z√°rove√≤ vŇ°ak nem√° starosta p√ł√≠liŇ° moŇĺnost√≠, jak tuto situaci √łeŇ°it. Jedin√©, √®eho jsme mohli dos√°hnout, bylo to, Ňĺe se provedla ve spolupr√°ci s krajskou spr√°vou silnic pro√łez√°vka n√°let√Ļ a k√łovin v √ļsec√≠ch, kter√© vlastn√≠ obec, √®i u t√¨ch, kter√© se nach√°z√≠ v ochrann√©m p√°smu komunikace ev.√®. III/0357. BohuŇĺel se jedn√° v√¨tŇ°inou o √®√°st obce v zastav√¨n√©m √ļzem√≠ obce, kde plat√≠ to, Ňĺe hranice pozemkov√© parcely vlastn√≠ka soused√≠ p√ł√≠mo s t√¨lesem komunikace. Pokud by se prov√°d√¨ly pr√°ce v cel√©m √ļseku, a to neopr√°vn√¨n√¨, n√°sledovalo by √ł√≠zen√≠ proti obci, nebo¬Ě bychom zas√°hli do vlastnick√Ĺch pr√°v. CoŇĺ je nemysliteln√©. Obec kaŇĺdoro√®n√¨ vyv√¨Ň°uje ve√łejnou vyhl√°Ň°ku, kterou vyz√Ĺv√° vlastn√≠ky k √ļdrŇĺb√¨ pozemk√Ļ ( viz odkazy na √ļ√łedn√≠ desce). Vymahatelnost proveden√≠ √ļkon√Ļ, sm√¨√łuj√≠c√≠ch k √ļdrŇĺb√¨ zanedban√Ĺch pozemk√Ļ je vŇ°ak t√©m√¨√ł nulov√°.
Pln√¨ s V√°mi souhlas√≠m, Ňĺe √ļseky d√¨laj√≠ ostudu. Ale je to ostuda jejich vlastn√≠k√Ļ. T√łeba si V√°Ň° p√ł√≠sp√¨vek n√¨kdo z nich p√łe√®te a n√°sledn√¨ adekv√°tn√¨ zareaguje. T√≠m by p√łedeŇ°el VaŇ°emu letn√≠mu zklam√°n√≠ a p√łisp√¨l by k hez√®√≠mu vzhledu naŇ°√≠ obce.
S pozdravem
Viktor Podmanick√Ĺ

Sokolov√°( Kova√łi√®ov√°) email 15:10 - 14.2.2017
Dobr√Ĺ den,jsem roda√®ka z Pertoltic, Ňĺila jsem zde 21 let od narozen√≠.Pak dalŇ°√≠ch 20 let jsem s rodinou jezdila k rodi√®√Ļm.Ti uŇĺ,bohuŇĺel,zem√łeli a tak nen√≠ d√Ļvod se do t√¨chto kon√®in vracet,vzpom√≠nky m√°m ve sv√©m srdci a jsou nep√łenosn√©.Ned√°vno n√°s v√≠tr zav√°l na obhl√≠dku naŇ°eho rodn√©ho domu, kter√Ĺ ch√°tr√° a je to smutn√Ĺ pohled. Pro sou√®asn√© majitele(Ňĺij√≠c√≠ kdesi v cizin√¨) to asi byla jen investice bez citov√©ho z√°vazku. To V√°m za vinu ned√°v√°m, i kdyŇĺ m√¨ to mrz√≠ a m√© p√ł√°n√≠, aby v dom√¨ bydlel m√≠stn√≠ ob√®an, nem√ĻŇĺete vyplnit.Co ale m√ĻŇĺete je, upravit n√°letov√© d√łeviny a neudrŇĺovan√° k√łiviska kolem silnice od hospody sm√¨r ViŇ°√≤ov√° (tam,kde b√Ĺval domek vod√°rny je to nejhorŇ°√≠). Neb√°la jsem se tudy v minulosti j√≠t v noci od autobusu,( pracovala jsem v nemocnici),nebo ze z√°bavy. Dnes bych t√≠mto √ļsekem neŇ°la ani omylem sama.Je probl√©m to napravit ?d√łevo vyuŇĺ√≠t na cokoliv? t√łeba na otop atd.?Zanedban√Ĺ √ļsek by jist√¨ prokoukl, prosv√¨tlil, vyschl a zkulturnil se.VŇĺdy¬Ě obec nen√≠ jen okol√≠ hospody, obecn√≠ho √ļ√ładu - tedy centra , ale i tyto √ļseky V√°m pat√ł√≠ do p√©√®e a starostlivosti . D√¨laj√≠ vŇ°ak ostudu, to mi v√¨√łte. Jinak zdrav√≠m vŇ°echny vrstevn√≠ky , kter√Ĺm je dnes 60-65 let (K.√ąepel√≠k, J.҆lemr....a ostatn√≠, co m√¨ pamatuj√≠.Zase v l√©t√¨ VaŇ°√≠- moj√≠ vesnici navŇ°t√≠v√≠m. Budu zklaman√°????? Uvid√≠me.M√¨jte hezk√© dny a sledujte sv √© okol√≠, l√≠b√≠ se V√°m? Jste ale starosta !

Karel ML√Ĺnek email 11:57 - 12.6.2015
Dobr√Ĺ den,
nev√≠te n√¨kdo n√°hodou o v√¨trn√©m ml√Ĺnu co st√°l v obci, severn√¨ nad √®.p. 169-170.
Dìkuji

Podmanick√Ĺ 7:42 - 9.4.2015
Hezk√Ĺ den, pokus√≠m se reagovat na V√°Ň° dotaz, by¬Ě nen√≠ √ļpln√¨ z√łejm√©, √®eho se dotaz p√ł√≠mo dot√Ĺk√°. P√łi posledn√≠m v√Ĺpadku dod√°vky elektrick√© energie, bylo postupov√°no obvykl√Ĺm zp√Ļsobem. Pokud dojde k situaci, podobn√© t√©, kter√° nastala ‚Äď tedy k p√łeruŇ°en√≠ dod√°vky pro cel√© √ļzem√≠ obce, je postupov√°no ze strany veden√≠ obce zcela standardn√¨. Starosta obce nahl√°s√≠ telefonicky p√łedm√¨tnou poruchu na dispe√®ink spole√®nosti √ąEZ Distribuce,a.s., na zn√°m√© tel.√®√≠slo 840850860.Informace o poruŇ°e je pot√© p√łed√°na pracovn√≠k√Ļm spole√®nosti, kte√ł√≠ p√Ļsob√≠ v ter√©nu. JeŇ°t√¨ se nestalo, abych obdrŇĺel informaci o tom, kdy bude porucha odstran√¨na. By¬Ě je p√łi ohl√°Ň°en√≠ poruchy vŇĺdy uveden kontaktn√≠ telefon pro nahl√°Ň°en√≠ aktu√°ln√≠ho stavu zp√Ļsobu √łeŇ°en√≠ opravy - dod√°vky, jeŇ°t√¨ nikdy jsem nedostal zp√¨tn√¨ informaci o term√≠nu obnoven√≠ dod√°vky. Proto nemohu bohuŇĺel zodpov√¨d√¨t dotazy ob√®an√Ļ, kter√© sm√¨√łuj√≠ k t√©to informaci. Pro √ļplnost uvedu p√łehled komunikace a √ļkon√Ļ starosty a m√≠stostarosty b√¨hem posledn√≠ ud√°losti: prvotn√≠ nahl√°Ň°en√≠ z√°vady 18:14, n√°sleduje hl√°Ň°en√≠ rozhlasem - bohuŇĺel nedostate√®n√©, 18:31 -18:44 - sms ob√®an√Ļm, m√≠stostarosta obj√≠Ňĺd√≠ katastr- aby prov√¨√łil stav, vyhledal krizov√° m√≠sta ( popadan√© stromy,apod.), 19:55 p√łed√°na na dispe√®ink dalŇ°√≠ informace, Ňĺe v√¨tŇ°ina obce jiŇĺ dod√°vku m√°, ale st√łed obce nikoliv, druh√Ĺ den 10:51 informace o st√°le trvaj√≠c√≠m stavu na dispe√®ink √ąEZu - urgence, 11:00 ‚Äď osloven√≠ firmy EMJ,s.r.o., ve Fr√Ĺdlant√¨, zda by nep√łijeli nahodit onen pot√łebn√Ĺ jisti√® v rozvad√¨√®i, 14:01 ‚Äď pokyn hasi√®√Ļm, aby objeli dom√°cnosti s elektrocentr√°lou.
V obdob√≠, kter√© jiŇĺ ohroŇĺovalo dostate√®n√Ĺ chod mraz√≠c√≠ch za√ł√≠zen√≠ v dom√°cnostech, byl vyd√°n pokyn naŇ°im hasi√®√Ļm, aby se spojili s jednotliv√Ĺmi postiŇĺen√Ĺmi dom√°cnostmi a nab√≠dli v√°m p√łipojen√≠ t√¨chto za√ł√≠zen√≠ na elektrocentr√°lu. Tak, aby se omezily p√ł√≠padn√© Ň°kody na uloŇĺen√Ĺch potravin√°ch. Jak v√ĹŇ°e uvedeno.
V souvislosti s touto problematikou si dovol√≠m jeŇ°t√¨ poznamenat, Ňĺe dod√°vka elektrick√© energie do jednotliv√Ĺch dom√°cnost√≠, se d√¨je na z√°klad√¨ dvoustrann√© smlouvy mezi odb√¨ratelem a poskytovatelem. Do tohoto smluvn√≠ho vztahu nem√ĻŇĺe nikdo vstupovat. Ani starosta obce. Spr√°vn√¨ postupovali Ti, kte√ł√≠ i p√łes prvn√≠ nahl√°Ň°en√≠ poruchy starostou obce, kontaktovali dodavatele t√©Ňĺ samostatn√¨. Obnoven√≠ dod√°vky elektrick√© energie u n√¨kolika objekt√Ļ v centru obce trvalo opravdu dlouho. Jedinou odpov√¨d√≠ na urgence, bylo to, Ňĺe pracovn√≠ci jsou v ter√©nu a vŇ°echny poruchy √łeŇ°√≠ podle harmonogramu. Ch√°pu, Ňĺe si p√łedstavujete, Ňĺe pokud n√¨kam zavol√° starosta obce, vŇ°e se r√°zem vy√łeŇ°√≠. Mohu V√°s ujistit, Ňĺe tomu tak, a to v mnoha p√ł√≠padech nen√≠. Pokud jste zaznamenal/a/, √®i v√≠te o n√¨jak√Ĺch moŇĺnostech, kter√Ĺmi by se dos√°ho zlepŇ°en√≠ stavu √łeŇ°en√≠ podobn√Ĺch situac√≠, budeme r√°di za jejich p√łed√°n√≠.Bude naprosto v√≠t√°no.
Posledn√≠ √®√°st VaŇ°eho p√ł√≠sp√¨vku se dot√Ĺk√° podoby hl√°Ň°en√≠ m√≠stn√≠m rozhlasem. Zde souhlas√≠m s t√≠m, Ňĺe hl√°Ň°en√≠ nebylo srozumiteln√©. Kontaktovali jsme dodavatele, aby v z√°ru√®n√≠ dob√¨ odstranil tuto z√°vadu. V√¨√ł√≠me, Ňĺe bude opraveno k naŇ°√≠ spole√®n√©, pln√© spokojenosti.

ANONYM 14:47 - 3.4.2015
Dobr√Ĺ den,p√łi posledn√≠ krizov√© situaci n√°m chyb√¨lo n√¨jak√© √łeŇ°en√≠ ze strany obce!Proud n√°m neŇ°el mnoho hodin, bez n√¨jak√© reakce z obce.Ud√¨lalo se n√¨co pro ob√®any, jak p√≠Ň°e kolega..hl√°Ň°en√≠ tak√© nic moc,Ňĺe??

Podmanick√Ĺ 12:22 - 2.4.2015
Hezk√Ĺ den, d√¨kujeme za VaŇ°i pozornost a spolupr√°ci p√łi √łeŇ°en√≠ problematiky, kterou uv√°d√≠te.O probl√©mu pochopiteln√¨ t√©Ňĺ v√≠me. A jiŇĺ jej √łeŇ°√≠me.L√©pe √łe√®eno - okamŇĺit√¨ jsme nahl√°sili dodavateli p√łedm√¨tnou nefunk√®nost rozhlasu p√łi p√ł√≠m√©m hl√°Ň°en√≠. Spole√®nost, kter√° za√ł√≠zen√≠ v obci namontovala, nese z√°ru√®n√≠ opravy i n√°klady na sv√Ĺch bedrech.V√¨√ł√≠me, Ňĺe rozhlas bude pracovat tak, jak m√°, nebo¬Ě to nebyla zrovna mal√° investice. A jak spr√°vn√¨ podot√Ĺk√°te ve sv√©m p√ł√≠sp√¨vku, m√° slouŇĺit zejm√©na k ochran√¨ obyvatel. K jejich v√®asn√©mu a √ļpln√©mu varov√°n√≠.D√°le v√¨√ł√≠me, Ňĺe bude, a to v co nejkratŇ°√≠ dob√¨ oprava rozhlasu provedena a Vy budete v dalŇ°√≠m obdob√≠ spokojen s kvalitou p√ł√≠jmu.K varov√°n√≠ obyvatelstva uv√°d√≠m jeŇ°t√¨ pro VaŇ°i informaci, Ňĺe v√Ĺstrahy, kter√© jsou vyd√°v√°ny najdete na webov√Ĺch str√°nk√°ch - prav√° strana hned pod znakem obce.S pozdravem.Podmanick√Ĺ

Tomas Kloz email 22:06 - 1.4.2015
Dobry den, vcerejsi hlaseni, to jest 31.3. 2015, nebylo nikterak srozumitelne a vzhledem k tomu, ze se jedna o zarizeni pro krizove situace, tak jsem ocekaval, ze bude srozumitelne a nebude slyset pouze jen nejake piskani a sem tam nejaky hlas, ktery neco drmolil. Tehoz dne byl hlasen silny vitr a nevim, jestli ta zprava byla varovani nebo jen nejake hlaseni. S pozdravem Tomas Kloz

podmanick√Ĺ 20:45 - 23.12.2014
Hezk√Ĺ den tak√© V√°m.T√©Ňĺ p√łeji vŇ°e nej do roku 2015.Podmanick√Ĺ

ChrudoŇ° 15:19 - 23.12.2014
Pane Podmanick√Ĺ, d√¨kuji za informaci. JiŇĺ jsem m√¨l tu √®est si cestu proj√≠t. Je to p√ł√≠jemn√© j√≠t zase do lesa touto cestou. Kr√°sn√© sv√°tky a hezk√Ĺ nov√Ĺ rok 2015.

Pajkrtov√° 18:43 - 19.11.2014
Dobr√Ĺ den, pan√≠ BrokeŇ°ov√°, r√°da V√°m n√¨jak√© informace poskytnnu, chcete-li, zavolejte na √®√≠slo 608 517 629. S pozdravem, M.Pajkrtov√°

Podmanick√Ĺ 17:57 - 12.11.2014
Informace pro ChrudoŇ°e.P√¨Ň°ina je zprovozn√¨na, √ļsek pro√łez√°n.P√łi pohybu na p√¨Ň°in√¨ je vŇ°ak t√łeba db√°t opatrnosti, nebo¬Ě se v trase pr√Ļchodu nal√©zaj√≠ zbytky ko√łenov√Ĺch syst√©m√Ļ.V.P.

Pajkrtova 19:00 - 11.11.2014
Dobr√Ĺ den,r√°da v√°m n√¨jak√© informace poskytnu. chcete-li zavolejte na √®islo 608517629. S pozdravem M.Pajkrtova.

ANONYM email 23:58 - 7.11.2014
Dobr√Ĺ den, nen√≠ zde n√¨kdo, kdo by si pamatoval na pana Jaroslava Pech√°√®ka (1924-1995), kter√Ĺ √®√°st Ňĺivota pob√Ĺval v Pertoltic√≠ch. Byl to m√Ļj d√¨da a r√°da bych se o n√¨m n√¨co dozv√¨d√¨la. S m√Ĺm otcem se nest√Ĺkali, snad jen 5x. P√łedem d√¨kuji za n√¨jakou informaci. S pozdravem Jana BrokeŇ°ov√° (Pech√°√®kov√°)

Podmanick√Ĺ 9:53 - 10.9.2014
Hezk√Ĺ den.Opakovan√° pro√łez√°vka bude provedena v dob√¨ vegeta√®n√≠ho klidu.Po√®√≠t√°m s t√≠m, Ňĺe naŇ°i pracovn√≠ci do konce m√¨s√≠ce √ł√≠jna, √ļkol spln√≠.D√¨kujeme za dotaz.S pozdravem.Podmanick√Ĺ

ChrudoŇ° 23:03 - 9.9.2014
A kdy bude provedena ta pro√łez√°vka p√¨Ň°iny?

Podmanick√Ĺ 20:43 - 14.4.2014
Hezk√Ĺ den,vyjeŇĺd√¨n√° cesta historicky vedla p√łes jin√© pozemky. V sou√®asn√© dob√¨ je pozemkov√° parcela, na n√≠Ňĺ je evidov√°na √ļ√®elov√° komunikace, zarostl√° a obsahuje nerovnosti, kter√© vznikly ukl√°d√°n√≠m vŇ°ech typ√Ļ odpad√Ļ ( su¬Ě, stavebn√≠ materi√°l, apod).Na tomto pozemku jiŇĺ m√¨la b√Ĺt nejprve provedena pro√łez√°vka p√¨Ň°iny, kter√° umoŇĺn√≠ pr√Ļchod k Panensk√©mu rybn√≠ku.S pozdravem.Podmanick√Ĺ

[1] 2 3 4 5 6 7 | StarŇ°√≠


 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro obèany.
PODPORUJEME
D√ĆKUJEME
ikonka nadaèní fond Ledòáèek
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
V√¨√ł√≠te ve zlepŇ°en√≠ zdravotnick√Ĺch sluŇĺeb po p√łevzet√≠ Nemocnice Fr√Ĺdlant s.r.o. spole√®nost√≠ KNL, a.s.?

ANO (201 hl.)
 
√ą√ĀSTE√ąN√Ć (194 hl.)
 
NE (200 hl.)
 
NEV√ćM (140 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 735
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz